ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Μητσοτάκης: «Ἡ ἀλαζονεία εἶναι πάθηση ἀνησυχητική»

ΗΧΗΡΑ μηνύματα στά μέλη τῆς Κυβερνήσεως ἀπηύθυνε ὁ Πρωθυπουργός, λέγοντας ὅτι θά ἐπαναφέρει στήν τάξη ἐκείνους πού τό προηγούμενο διάστημα ἐπέδειξαν ἀλαζονική στάση.

Σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε στό δελτίο εἰδήσεων τοῦ «Ἀντέννα» καί τόν δημοσιογράφο κ. Νῖκο Χατζηνικολάου, ὁ κ. Μητσοτάκης ἀνεγνώρισε ὅτι στελέχη τῆς ΝΔ νόσησαν ἀπό τήν ἀλαζονεία, «μία πάθηση ἡ ὁποία εἶναι πολύ ἀνησυχητική, διότι οἱ πολῖτες μποροῦν νά συγχωρήσουν λάθη, ἀλλά δέν θά σοῦ συγχωρήσουν κακές συμπεριφορές»! Ἐμμέσως παρεδέχθη ὅτι συνεργάτες του δέν συμπεριφέρονται μέ «σεμνότητα» καί «μετριοπάθεια», καί τό δικαιολόγησε ὡς ἑξῆς: «Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ὅτι ὅταν προέρχεσαι ἀπό δύο μεγάλες ἐκλογικές νῖκες σέ ἐθνικές ἐκλογές καί ὑπάρχει ἕνα πρόβλημα στήν ἀντιπολίτευση, εἶναι πολύ εὔκολο νά θεωρήσεις ὅτι ὅλα εἶναι δεδομένα, ὅλα εἶναι εὔκολα. Ὅταν ἔχουμε πραγματικούς ἀντιπάλους, μεγάλα προβλήματα, καί αὐτό τό ὁποῖο ἀπαιτοῦν οἱ πολῖτες». Ὁ Πρωθυπουργός ἀνέφερε ὅτι ἔχει ἀπευθύνει «δημόσια καί ἰδιωτικά» τίς σχετικές προειδοποιήσεις.

«Διότι ἡ ἀξιολόγηση ὅλων, καί ἐμοῦ τοῦ ἰδίου, εἶναι συνεχής. Ἔχω ἀποφασίσει, ἴσως δέν τό ἔκανα –κάνοντας κι ἐγώ τή δική μου αὐτοκριτική– μέ αὐτήν τήν ἔνταση στήν πρώτη μου θητεία, θέλω νά εἶμαι τόσο αὐστηρός μέ τούς συνεργάτες μου ὅσο εἶμαι μέ τόν ἑαυτό μου. Εἶμαι πολύ αὐστηρός μέ τόν ἑαυτό μου καί μονίμως προσπαθῶ νά βελτιώνομαι καί νά βάζω τόν πῆχυ πιό ψηλά. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα, σίγουρα ὑπῆρχαν κάποιες ἄστοχες δηλώσεις. Δέν χρειάζεται νά μπῶ σέ λεπτομέρειες, νομίζω ὅτι αὐτό εἶναι κάτι τό ὁποῖο ἔχει ἀναγνωριστεῖ» ἦταν ἕνα ἀκόμη μήνυμα πού ἔστειλε ὁ Πρωθυπουργός.

Τά μηνύματα δέν ἐστράφησαν μόνο πρός τά μέλη τῆς Κυβερνήσεως ἀλλά καί πρός τίς πολυεθνικές ἑταιρεῖες, σχολιάζοντας τήν ἀκρίβεια καί τήν αἰσχροκέρδεια στήν ἀγορά. «Θέλω νά στείλω ἕνα μήνυμα στίς πολυεθνικές, στίς μεγάλες πολυεθνικές, ὅτι ἄν νομίζουν ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι καμμία Μπανανία στήν ὁποία μποροῦν νά πουλᾶνε τά ἴδια προϊόντα σέ πολύ ἀκριβότερες τιμές, χωρίς νά μᾶς δικαιολογοῦν τήν αὔξηση τοῦ κόστους, εἶναι βαθιά νυχτωμένοι. Ἄν χρειαστεῖ νά τά βάλουμε καί μέ πολυεθνικούς κολοσσούς θά τό κάνουμε, γιατί αὐτοί οὐσιαστικά πουλᾶνε τά ἴδια προϊόντα σέ ἄλλες ἀγορές. Κάντε λίγο ὑπομονή, καί θά δεῖτε τί εἶναι ἀκριβῶς αὐτό τό ὁποῖο ἐννοῶ» εἶπε μέ αὐστηρό ὕφος, ἀπαντῶντας σέ σχετική ἐρώτηση τοῦ δημοσιογράφου. Γιά τό ἀποτέλεσμα τῶν αὐτοδιοικητικῶν ἐκλογῶν ἐπανέλαβε ὅτι «στήν δεύτερη κάλπη προφανῶς καί τά πράγματα δέν πῆγαν τόσο καλά.» Ὁ κ. Μητσοτάκης εἶπε ὅτι ἡ τελική εἰκόνα τῶν ἐκλογῶν παραμένει πώς 12 στούς 13 περιφερειάρχες προέρχονται ἀπό τόν χῶρο τῆς ΝΔ καί ἡ ἀντιπολίτευσις κέρδισε μόνο μία περιφέρεια «σέ πολύ εἰδικές συνθῆκες». Σημείωσε ὅτι τά πολιτικά συμπεράσματα ἐξῆλθαν ἀπό τόν πρῶτο γῦρο σχετικά μέ τήν δυναμική τῶν κομμάτων ἐνῷ τόνισε πώς θά συνεργαστεῖ μέ ὅλους τούς αὐτοδιοικητικούς ἀνεξαρτήτως χρώματος ὅπως ἔκανε καί τά προηγούμενα τέσσερα χρόνια.

Χαρακτήρισε τόν τέως δήμαρχο Ἀθηναίων, κ. Κώστα Μπακογιάννη, ἕναν καλό Δήμαρχο καί διεμήνυσε στόν διάδοχό του κ. Χάρη Δοῦκα ὅτι «κάμερες θά μποῦν στήν Ἀθήνα, τό Μετρό θά γίνει στά Ἐξάρχεια, δέν εἶναι ὑπό τήν αἵρεση τῆς νέας δημοτικῆς Ἀρχῆς, καί ὁ Παναθηναϊκός θά ἀποκτήσει γήπεδο.»

Ἐρωτηθείς γιά τόν κ. Στέφανο Κασσελάκη, εἶπε μέ δηκτικό ὕφος ὅτι «ἡ ἐπικοινωνία εἶναι δευτερεύουσα μπροστά στήν οὐσία. Καί τό TikTok εἶναι καλό, ἀρκεῖ νά μπορεῖς νά προβάλεις περιεχόμενο στό TikTok.» Ἐξεπλάγη ἀπό τό γεγονός ὅτι ἐπέλεξε ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά ταξιδέψει στίς ΗΠΑ γιά προσωπική ὑπόθεσή του, τήν ἴδια ἡμέρα πού διεξήγοντο οἱ αὐτοδιοικητικές ἐκλογές.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923