ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Τό Δίκτυο ἐνσωματώνει στήν μήνυση τά ὀνόματα 40 μελῶν του, συνταξιούχων, γιά λάθη στίς συντάξεις πού δέν διορθώθηκαν ἀπό τίς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες τοῦ Φορέως. Ἐκτιμᾶται δέ ὅτι ὑπερβαίνουν τίς 20.000 οἱ συνταξιοῦχοι πού εὑρίσκονται στήν ἴδια κατηγορία καί γιά τούς ὁποίους πρέπει νά ἐφαρμοσθεῖ ὁ νόμος, ἤτοι νά διορθωθοῦν καί νά ἀποδοθοῦν οἱ σωστές συντάξεις.

Εἰδικώτερα, τό λάθος πού ἐνετόπισε τό ΕΝΔΙΣΥ σχετίζεται μέ τό γεγονός ὅτι οἱ συγκεκριμένοι συνταξιοῦχοι, πού προέρχονται ἀπό τό ΤΑΠ-ΔΕΗ, εἶχαν καταβάλει στήν διάρκεια τοῦ ἐργασιακοῦ βίου τους βαρέα καί ὑπερβαρέα ἔνσημα (ἀπό 01.01.1994). Ἄρα, θά ἔπρεπε αὐτές οἱ πρόσθετες ἀσφαλιστικές εἰσφορές πού κατεβλήθησαν νά ἔχουν προσμετρηθεῖ ἀπό τόν e-ΕΦΚΑ στήν κύρια σύνταξή τους ἀπό τόν ἐπανυπολογισμό, κάτι πού δέν συνέβη, ὅπως σημειώνεται σέ σχετική ἀνακοίνωση.

Τό Δίκτυο, ἤδη ἀπό τίς 27 Δεκεμβρίου 2023, ἔχει ἀποστείλει πρός τόν Φορέα σχετική ἐξώδικη διαμαρτυρία, παραθέτοντας ὅλα τά ἀπαραίτητα στοιχεῖα, πού ἀποδεικνύουν ὅτι δέν ἔγινε ἡ ἐφαρμογή νόμου (ν.4387/16). Ἐπίσης, ἔγιναν ἐπανειλημμένες ὀχλήσεις ἀπό ἐκπροσώπους τοῦ ΕΝΔΙΣΥ, πρός τούς ἁρμόδιους ὑπαλλήλους τοῦ e-ΕΦΚΑ, σέ μιά προσπάθεια νά ἐπιλυθεῖ τό πρόβλημα τό ταχύτερον δυνατόν.

«Καμμία ἀπάντηση ὅμως δέν δόθηκε ἀπό τίς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες, ἀνεξάρτητα μέ ἐπανειλημμένα ἔγγραφά μας ἀπό τό 2019, πιέζοντας τήν Διοίκηση τοῦ e-ΕΦΚΑ νά ἐφαρμόσει τόν νόμο» τονίζει τό ΕΝΔΙΣΥ στήν μηνυτήρια ἀναφορά του.

Μέ βάση πίνακα πού ἔχει ἐνσωματωθεῖ στήν μηνυτήρια ἀναφορά, ἀπό τούς ὑπολογισμούς πού ἔχουν κάνει οἱ ὁμάδες ἐργασίας τοῦ Δικτύου, προκύπτουν διαφορές στίς συντάξεις τῶν ἐν λόγῳ δικαιούχων τοῦ ΤΑΠ-ΔΕΗ, πού φτάνουν ἕως καί τά 440,40 εὐρώ τόν μῆνα μέ συντάξιμες ἀποδοχές 3.501,78 εὐρώ καί 20 ἔτη, 8 μῆνες καί 29 ἡμέρες. Οἱ κρατήσεις γιά τό ἐπί πλέον ἀσφάλιστρο στά βαρέα καί ὑπερβαρέα ἔνσημα ξεκίνησαν ἀπό 01.01.1994. Πρόκειται γιά πολύ μεγάλα ποσά πού διεκδικοῦν οἱ συγκεκριμένοι συνταξιοῦχοι καί τά ὁποῖα ἔχουν καί ἀναδρομική ἰσχύ ἀπό 01.01.2019 (ἐπανυπολογισμός τῆς συντάξεως).

Ειδήσεις / Άρθρα

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς:

Προσωρινή διακοπή τοῦ Flyover Θεσσαλονίκης λόγῳ… ἐκλογῶν!

Εφημερίς Εστία
ΟΙ Επικείμενες Εὐρωεκλογές ὁδήγησαν στήν ἀναστολή τῶν ἐργασιῶν γιά τήν κατασκευή τοῦ πολυδιαφημισμένου ὑπερσύγχρονου δρόμου ταχείας κυκλοφορίας Flyover στήν Θεσσαλονίκη.

Ἡ παντελής ἄγνοια ὡς πολιτικό προσόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ φίλος μου εἶναι ἄνθρωπος σοβαρός. Κινεῖται στόν χῶρο τῆς ἀριστερᾶς, εἶναι «ἰντελεκτυέλ», τοῦ ἀρέσει ἡ καλή ζωή, λατρεύει τήν καλή μουσική καί ἀπολαμβάνει, κατά τό δυνατόν, τήν ζωή του.