ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

«Μήν μᾶς ξεχνᾶτε», τό μήνυμα τῶν Βορειοηπειρωτῶν στόν Μητσοτάκη

«ΕΛΛΑΣ-ΕΛΛΑΣ, μήν μᾶς ξεχνᾶς» βροντοφώναξαν συγκινημένοι οἱ ὁμογενεῖς τῆς Βορείου Ἠπείρου, στέλνοντας μήνυμα στόν Κυριάκο Μητσοτάκη καί σέ ὅλους τούς Ἕλληνες.

Ἡ χθεσινή ἐπίσκεψις τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ἡ πρώτη μετά τό 1991, ὅταν εἶχε ἐπισκεφθεῖ τήν Βόρειο Ἤπειρο ὁ Κώστας Μητσοτάκης, ἔγινε σέ ἔντονα φορτισμένο κλῖμα, μέ μικρούς μαθητές ἀλλά καί ἡλικιωμένους νά φωνάζουν «Ἑλλάς-Ἑλλάς», νά κυματίζουν τίς ἑλληνικές σημαῖες καί λένε ποιήματα πού προεκάλεσαν συγκίνηση στήν ἑλληνική ἀποστολή. Ἡ χαρά καί ὁ ἐνθουσιασμός ἦταν ἔκδηλος, τόσο στήν Χειμάρρα ὅσο καί στήν Δερβιτσάνη καί τήν Λιβαδειά τοῦ δήμου Φοινικαίων. Αὐτά τά συναισθήματα ἀπετυπώθησαν καί στό πρόσωπο τοῦ χρυσοῦ Ὀλυμπιονίκου Πύρρου Δήμα, πού συνόδευσε στόν Πρωθυπουργό καί εἶπε ὅτι δέν θά ἔχανε αὐτή τήν συνάντηση ἀκόμη καί ἐάν ἦταν στήν ἄλλη ἄκρη τοῦ κόσμου!

«Σήμερα εἶναι μιά ξεχωριστή στιγμή γιά μένα, ἀλλά πιστεύω καί μιά σπουδαία στιγμή γιά τόν Ἑλληνισμό ἁπανταχοῦ τῆς γῆς. Θυμᾶμαι ἀκόμα πολύ ζωντανά τήν ἐπίσκεψη τήν ὁποία ἔκανε ἐδῶ, σέ αὐτά τά χώματα, ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης τό 1991. Εἶμαι σίγουρος ὅτι κάποιοι ἀπό ἐσᾶς ἤσασταν ἐκεῖ. Καί αἰσθάνομαι μεγάλη τιμή πού εἶμαι ὁ πρῶτος Ἕλληνας Πρωθυπουργός πού ἐπισκέπτεται τή Χειμάρρα. Θέλω νά σᾶς πῶ ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ πού κρατήσατε σέ πολύ δύσκολα χρόνια, καί ἀναφέρομαι εἰδικά στούς μεγαλύτερους ἀπό ἐσᾶς, ἄσβεστη τή φλόγα τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς ὀρθοδοξίας μέσα στήν καρδιά σας. Καί θέλω νά ξέρετε ὅτι στό πρόσωπό μου ἡ Ἑλληνική Ἐθνική Μειονότητα τῆς Ἀλβανίας θά ἔχει πάντα ὄχι ἁπλά ἕναν φίλο, ἀλλά ἕναν σταθερό συμπαραστάτη στά δίκαια αἰτήματά σας» εἶπε καταχειροκροτούμενος ἀπό τούς κατοίκους τῆς πανέμορφης παραλιακῆς πόλεως. Οἱ ὁμογενεῖς λειτουργοῦν ὡς γέφυρα φιλίας μεταξύ τῶν δύο χωρῶν, συνέχισε ὁ κ. Μητσοτάκης, ὑπενθυμίζοντας στήν ἀλβανική Κυβέρνηση ὅτι εἶναι ὑποχρεωμένη, στό πλαίσιο τῆς ἐνταξιακής πορείας της, νά σεβασθεῖ τά δικαιώματα τῆς μειονότητος, εἰδικά δέ τό ζήτημα τῶν περιουσιῶν. Ἐξέφρασε τήν πεποίθηση ὅτι ὅλα τά ζητήματα πού ἀπασχολοῦν τούς Ἕλληνες τῆς Βορείου Ἠπείρου θά ἐπιλυθοῦν στό πνεῦμα συνεργασίας καί φιλίας μέ τήν Ἀλβανία. «Εἴτε ἀναφερόμαστε στό δικαίωμα τοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ εἴτε ἀναφερόμαστε στό δικαίωμα νά μποροῦν τά παιδιά σας καί τά ἐγγόνια σας νά ἐξακολουθοῦν νά μαθαίνουν σέ ὅλες τίς βαθμίδες τήν ἑλληνική γλῶσσα, ὅπως τό κάνουν ἤδη, εἴτε ἀναφερόμαστε στό κρίσιμο ζήτημα ἐδῶ στή Χειμάρρα τῆς προστασίας τῶν περιουσιακῶν σας δικαιωμάτων» εἶπε χαρακτηριστικά. Ἐπιλύονται καί τά ζητήματα τῶν ἀνασφάλιστων ὑπερηλίκων, τόνισε, καί τούς διεβεβαίωσε ὅτι ὅλες οἱ ἑλληνικές κυβερνήσεως θά εἶναι δίπλα τους.

«Θέλω νά σᾶς πῶ πόσο συγκινήθηκα ὅταν εἶχα τήν εὐκαιρία σήμερα νά ἐπισκεφθῶ τό σχολεῖο σας, ὅταν εἶδα τά μικρά παιδιά ἀπό τό νηπιαγωγεῖο μέχρι τήν Γ΄ Γυμνασίου νά μαθαίνουν τήν ἑλληνική, τήν ἀλβανική, τήν ἀγγλική. Εἶναι ἡ ἑπόμενη γενιά τῶν παιδιῶν πού πρέπει νά παραμείνουν στόν τόπο τους, γιά νά ἔχουν εὐκαιρίες, νά ἔχουν καλές δουλειές, καί ὅσο προκόβει ἡ Ἀλβανία τόσο θά προκόβουν κι αὐτά τά παιδιά μαζί της. Καί εἴμαστε ἐδῶ γιά νά βοηθήσουμε σέ αὐτή τήν προκοπή τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἡ Ἑλλάδα μεγαλώνει, μεγαλώνει καί ἰσχυροποιεῖται» ὑπεγράμμισε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ἀντίστοιχες σκηνές μέ ἐκεῖνες στήν Χειμάρρα καί Λιβαδειά ἐκτυλίχθηκαν καί στήν Δερβιτσάνη, ὅπου ἑκατοντάδες ὁμογενεῖς συγκεντρώθηκαν στήν κεντρική πλατεῖα καί στό γήπεδο τοῦ μειονοτικοῦ δήμου γιά νά χαιρετίσουν τόν Πρωθυπουργό. Παρών ἦταν καί ὁ Ἀλβανός ὁμόλογός του Ἔντι Ράμα. Ὁ Πρωθυπουργός τόνισε ὅτι μέ τόν Ράμα ὑπάρχει πολύ στενή συνεργασία καί ἐνεφανίσθη αἰσιόδοξος πώς θά λυθοῦν ὅλα τά προβλήματα, πού ἀντιμετωπίζει ἡ ἑλληνική ἐθνική μειονότης. «Ἡ Ἀλβανία ἀξίζει νά εἶναι στήν ΕΕ, ὅσο προκόβει ἡ Ἀλβανία, θά προκόβει καί ἡ ἐθνική μας μειονότητα» εἶπε χαρακτηριστικά ὁ Πρωθυπουργός, πού ἐπεσήμανε ὅτι ὑπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτιώσεως τῶν διμερῶν σχέσεων καί στήν οἰκονομία καί στίς ὑποδομές. Οἱ δύο Πρωθυπουργοί ἀνεκοίνωσαν ὅτι ἡ κεντρική πλατεία τῆς Δερβιτσάνης θά μετονομασθεῖ σέ «Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης» καί θά τοποθετηθεῖ ἡ προτομή του.

Ἀπό τήν Δερβιτσάνη ὁ κ. Μητσοτάκης ἀνεκοίνωσε ὅτι οἱ δύο χῶρες εἶναι πολύ κοντά στήν ὁριοθέτηση τῶν θαλασσίων ζωνῶν, λέγοντας ὅτι «οἱ διαφορές μεταξύ τῶν κρατῶν δέν λύνονται μέ ἀκραία ρητορική καί μέ κούφια λόγια, λύνονται μέ σεβασμό στό Διεθνές Δίκαιο.»

Συγκινημένος δήλωσε καί ὁ Ράμα πού καλωσόρισε τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό στήν Βόρεια Ἤπειρο. «Σήμερα ἐσύ εἶσαι τό θέμα, γιατί ὅλοι αὐτοί γιά ἐσένα ἔχουν συγκεντρωθεῖ ἐδῶ. Ποτέ δέν ἔχουν συγκεντρωθεῖ γιά ἐμένα τόσοι πολλοί, νά τό γνωρίζεις. Ἀλλά ἔχουμε ἕνα κοινό στοιχεῖο, ὅτι σέ θεωροῦμε ἐξ ἴσου φίλο καί ἀδελφό ἐδῶ στή γῆ μας» ἀνέφερε ὁ Ράμα.

Ὁ Πρωθυπουργός ἐπεσκέφθη τό ἑλληνόφωνο Σχολεῖο «Ὅμηρος» στήν Χειμάρρα, ὅπου φοιτοῦν 145 παιδιά καί διδάσκουν 17 ἐκπαιδευτικοί. Ξεναγήθηκε στούς χώρους τοῦ σχολείου καί συνομίλησε μέ τούς μαθητές καί εὐχαρίστησε τούς δασκάλους γιά τό πολύτιμο ἔργο τους. Ἀμέσως μετά ἐπεσκέφθη τήν Ἐκκλησία τῶν «Ἁγίων Πάντων», ἡ ὁποία βρίσκεται ἐντός τοῦ προαύλιου χώρου τοῦ σχολείου.

Ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς «Ὁμόνοιας» στήν Χειμάρρα Φρέντυ Μπελέρης ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τήν ἐπίσκεψη τοῦ κ. Μητσοτάκη. Ἐπεσήμανε ὅτι συμβιώνουν ὁμαλῶς μέ τούς Ἀλβανούς. «Εἴμαστε χαρούμενοι καί ὑπερήφανοι πού πρωταγωνιστεῖτε στήν ἐνταξιακή πορεία τῆς Ἀλβανίας. Θά εἶχε νόημα αὐτή ἡ πορεία καί μία εὐρωπαϊκή Ἀλβανία, ἐάν ἐμεῖς ἀπολαμβάναμε τίς περιουσίες μας, πού μᾶς τίς στεροῦν ἐδῶ καί 60 χρόνια, ἐάν εἴχαμε τό δικαίωμα νά αὐτοπροσδιοριστοῦμε ὡς Ἕλληνες καί εἴχαμε καί τήν παιδεία στήν μητρική μας γλῶσσα σέ ὅλες τίς βαθμίδες» σχολίασε μέ νόημα ὁ κ. Μπελέρης. Καί κατέληξε ὅτι παρά τά μεγάλα προβλήματα, οἱ ὁμογενεῖς ζοῦν ἐκεῖ ὡς Ἕλληνες χιλιετίες. «Ἔχουμε ἀποφασίσει νά ζήσουμε ἔτσι. Τό χρωστᾶμε στούς προγόνους μας, τό χρωστᾶμε στίς γενιές πού ἔρχονται. Βοηθῆστέ μας.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…