ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Μέτρα ὑπέρ τῶν νέων ἐξήγγειλε ὁ Πρωθυπουργός

Ἡ ὁμιλία Μητσοτάκη στήν Θεσσαλονίκη

ΚΛΙΜΑ συσπειρώσεως εἶχε τό προσυνέδριο τῆς ΝΔ, μέ τόν Κυριάκο Μητσοτάκη νά δηλώνει ὅμως ὅτι οἱ κάλπες θά στηθοῦν στά τέλη τῆς ἀνοίξεως τοῦ 2023. Κατά τήν ὁμιλία του ἀνεφέρθη στήν ὁλοκλήρωση τῶν μεγάλων ἔργων στήν πόλη, ἐδεσμεύθη ὅτι θά παρακολουθεῖ προσωπικά τήν πορεία τῶν ἐργασιῶν σέ ὁρισμένα ἐξ αὐτῶν καί ἄφησε ἐκ νέου ἀνοικτό τήν ἐξαγγελία μέτρων ὑπέρ τῶν νέων. «Ὅταν θά ἔρθει ἡ ὥρα νά κριθοῦμε ἀπό τόν ἑλληνικό λαό στό τέλος τῆς τετραετίας καί νά διεκδικήσουμε καί πάλι τό δικαίωμα νά κυβερνοῦμε τή χώρα μέ σταθερότητα καί αὐτοπεποίθηση, θά μπορεῖτε ὅλοι σας, ὅλα τά κομματικά στελέχη, νά κοιτᾶνε τούς πολῖτες στά μάτια καί νά τούς λένε, παρά τίς δυσκολίες, τά εἴπαμε καί τά κάναμε» εἶπε ὁ Πρωθυπουργός, δίδοντας ὁδηγίες πρός τά στελέχη τοῦ κόμματος νά τηροῦν κατά γράμμα τό κυβερνητικό πρόγραμμα. Ὅπως εἶπε, τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο τῆς Κυβερνήσεως φροντίζει ὥστε νά ὑπάρχουν «ἐφεδρεῖες» γιά νά καλυφθοῦν ἔκτακτες ἀνάγκες σέ περίπτωση πού ὁ πόλεμος συνεχισθεῖ γιά μεγαλύτερο διάστημα. Γιά δεύτερη φορά τίς τελευταῖες ἡμέρες ἄφησε ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο νά ἀνακοινωθοῦν μέτρα στηρίξεως τῶν νέων πού ἀμείβονται μέ τόν κατώτατο μισθό καί ἀδυνατοῦν νά καλύψουν ἀκόμη καί τό ἔξοδο τῶν ἐνοικίων. «Διαβεβαιώνω τούς δήμους τῆς Δυτικῆς Θεσσαλονίκης στούς ὁποίους κατοικεῖ ὁ νεότερος πληθυσμός τῆς χώρας, ὅτι ἡ ἀναπτυξιακή μας πολιτική πρωτίστως στρέφεται σήμερα στούς νέους μας. Ἀλλά δέν μιλᾶμε ποτέ ἄν δέν εἴμαστε ἀπολύτως σίγουροι ὅτι μποροῦμε νά ὡριμάσουμε καί νά ὑλοποιήσουμε τά ἔργα γιά τά ὁποῖα δεσμευόμαστε. Καί γι’ αὐτό καί δέν θά σταματήσουμε ἐδῶ, θά ἔχουμε καί ἄλλες ἐνδιαφέρουσες ἐξαγγελίες» εἶπε ὁ κ. Μητσοτάκης.

Ἐν συνεχείᾳ μίλησε γιά τά μεγάλα ἔργα ὑποδομῆς πού ὑλοποιοῦνται στήν Θεσσαλονίκη, εἰδικά στήν δυτική πλευρά. «Καί νά ξέρεις, Δήμαρχε, ὅτι θά παρακολουθῶ προσωπικά τήν ἐξέλιξη αὐτοῦ τοῦ ἔργου, ὥστε νά φτιάξουμε ἕνα πάρκο τό ὁποῖο ὄχι ἁπλά θά τό χαρεῖ ὅλη ἡ Θεσσαλονίκη, τό ὁποῖο ὅμως ταυτόχρονα θά εἶναι βιώσιμο, οἰκονομικά αὐτοτελές, ἔτσι ὥστε νά μπορέσουμε νά τό χαιρόμαστε, ὅπως θά τό παραδώσουμε γιά πολλές δεκαετίες. Διότι ὁ σκοπός δέν εἶναι μόνο νά φτιάχνουμε ἔργα τά ὁποῖα εἶναι ὡραῖα τή στιγμή πού τά παραδίδουμε, θά πρέπει νά ἔχουμε ἐξασφαλίσει τήν οἰκονομική βιωσιμότητα καί τούς πόρους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι θά ἐπιτρέψουν στό Δῆμο νά τό συντηρεῖ, νά τό ἀναβαθμίζει καί στή συνέχεια νά τό βελτιώνει» συνέχισε ὁ Πρωθυπουργός.

Ἀνεγνώρισε ὅτι ὑπάρχουν ἀνισότητες μεταξύ τῶν κατοίκων τῆς Θεσσαλονίκης. «Ὑπάρχουν σήμερα ἀνισότητες, ὅπως ὑπῆρχαν ἀνισότητες στίς ὑποδομές μεταξύ Θεσσαλονίκης καί ὑπόλοιπης Ἑλλάδος, ἔτσι ὑπάρχουν καί ἐσωτερικές ἀνισότητες στόν εὐρύτερο πολεοδομικό ἱστό τῆς Θεσσαλονίκης, τίς ὁποῖες εἴμαστε ἐδῶ νά διορθώσουμε καί νά γιατρέψουμε» ὑπεγράμμισε.

Ἡ δεύτερη ἀναφορά του ἀφοροῦσε τό ἔργο ἀναπλάσεως τοῦ χώρου τῆς ΔΕΘ γιά τήν ὁποία σημείωσε: «Ἀποδίδω ἐξαιρετικά μεγάλη σημασία στήν ἀνάπλαση καί ἀπό τήν πρώτη στιγμή, ὅταν ἤμουν ἁπλῶς βουλευτής καί ἀσχολιόμουν λίγο μέ τά θέματα τῆς Θεσσαλονίκης, παρακολουθοῦσα τίς κουβέντες γιά ἐνδεχόμενη μετεγκατάσταση τῆς Ἔκθεσης σέ κάποιον ἄλλο χῶρο καί ἀναρωτιόμουν ἔχοντας ἐπισκεφθεῖ πολλά Συνέδρια, ὅπως φαντάζομαι πολλοί ἀπό σᾶς, ἀλλά αὐτό τό ὁποῖο τελικά θέλουν σήμερα οἱ ἐκθέτες, οἱ σύνεδροι, εἶναι νά πᾶνε σέ ἕναν κλειστό χῶρο ἔξω ἀπό τήν πόλη ὅπου φτιάχνουμε ξενοδοχεῖα, ἑστιατόρια ἤ ἄν θέλουν νά εἶναι μέσα στήν πόλη.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ