Μέτρα ὑπέρ τῶν νέων ἐξήγγειλε ὁ Πρωθυπουργός

Ἡ ὁμιλία Μητσοτάκη στήν Θεσσαλονίκη

ΚΛΙΜΑ συσπειρώσεως εἶχε τό προσυνέδριο τῆς ΝΔ, μέ τόν Κυριάκο Μητσοτάκη νά δηλώνει ὅμως ὅτι οἱ κάλπες θά στηθοῦν στά τέλη τῆς ἀνοίξεως τοῦ 2023. Κατά τήν ὁμιλία του ἀνεφέρθη στήν ὁλοκλήρωση τῶν μεγάλων ἔργων στήν πόλη, ἐδεσμεύθη ὅτι θά παρακολουθεῖ προσωπικά τήν πορεία τῶν ἐργασιῶν σέ ὁρισμένα ἐξ αὐτῶν καί ἄφησε ἐκ νέου ἀνοικτό τήν ἐξαγγελία μέτρων ὑπέρ τῶν νέων. «Ὅταν θά ἔρθει ἡ ὥρα νά κριθοῦμε ἀπό τόν ἑλληνικό λαό στό τέλος τῆς τετραετίας καί νά διεκδικήσουμε καί πάλι τό δικαίωμα νά κυβερνοῦμε τή χώρα μέ σταθερότητα καί αὐτοπεποίθηση, θά μπορεῖτε ὅλοι σας, ὅλα τά κομματικά στελέχη, νά κοιτᾶνε τούς πολῖτες στά μάτια καί νά τούς λένε, παρά τίς δυσκολίες, τά εἴπαμε καί τά κάναμε» εἶπε ὁ Πρωθυπουργός, δίδοντας ὁδηγίες πρός τά στελέχη τοῦ κόμματος νά τηροῦν κατά γράμμα τό κυβερνητικό πρόγραμμα. Ὅπως εἶπε, τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο τῆς Κυβερνήσεως φροντίζει ὥστε νά ὑπάρχουν «ἐφεδρεῖες» γιά νά καλυφθοῦν ἔκτακτες ἀνάγκες σέ περίπτωση πού ὁ πόλεμος συνεχισθεῖ γιά μεγαλύτερο διάστημα. Γιά δεύτερη φορά τίς τελευταῖες ἡμέρες ἄφησε ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο νά ἀνακοινωθοῦν μέτρα στηρίξεως τῶν νέων πού ἀμείβονται μέ τόν κατώτατο μισθό καί ἀδυνατοῦν νά καλύψουν ἀκόμη καί τό ἔξοδο τῶν ἐνοικίων. «Διαβεβαιώνω τούς δήμους τῆς Δυτικῆς Θεσσαλονίκης στούς ὁποίους κατοικεῖ ὁ νεότερος πληθυσμός τῆς χώρας, ὅτι ἡ ἀναπτυξιακή μας πολιτική πρωτίστως στρέφεται σήμερα στούς νέους μας. Ἀλλά δέν μιλᾶμε ποτέ ἄν δέν εἴμαστε ἀπολύτως σίγουροι ὅτι μποροῦμε νά ὡριμάσουμε καί νά ὑλοποιήσουμε τά ἔργα γιά τά ὁποῖα δεσμευόμαστε. Καί γι’ αὐτό καί δέν θά σταματήσουμε ἐδῶ, θά ἔχουμε καί ἄλλες ἐνδιαφέρουσες ἐξαγγελίες» εἶπε ὁ κ. Μητσοτάκης.

Ἐν συνεχείᾳ μίλησε γιά τά μεγάλα ἔργα ὑποδομῆς πού ὑλοποιοῦνται στήν Θεσσαλονίκη, εἰδικά στήν δυτική πλευρά. «Καί νά ξέρεις, Δήμαρχε, ὅτι θά παρακολουθῶ προσωπικά τήν ἐξέλιξη αὐτοῦ τοῦ ἔργου, ὥστε νά φτιάξουμε ἕνα πάρκο τό ὁποῖο ὄχι ἁπλά θά τό χαρεῖ ὅλη ἡ Θεσσαλονίκη, τό ὁποῖο ὅμως ταυτόχρονα θά εἶναι βιώσιμο, οἰκονομικά αὐτοτελές, ἔτσι ὥστε νά μπορέσουμε νά τό χαιρόμαστε, ὅπως θά τό παραδώσουμε γιά πολλές δεκαετίες. Διότι ὁ σκοπός δέν εἶναι μόνο νά φτιάχνουμε ἔργα τά ὁποῖα εἶναι ὡραῖα τή στιγμή πού τά παραδίδουμε, θά πρέπει νά ἔχουμε ἐξασφαλίσει τήν οἰκονομική βιωσιμότητα καί τούς πόρους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι θά ἐπιτρέψουν στό Δῆμο νά τό συντηρεῖ, νά τό ἀναβαθμίζει καί στή συνέχεια νά τό βελτιώνει» συνέχισε ὁ Πρωθυπουργός.

Ἀνεγνώρισε ὅτι ὑπάρχουν ἀνισότητες μεταξύ τῶν κατοίκων τῆς Θεσσαλονίκης. «Ὑπάρχουν σήμερα ἀνισότητες, ὅπως ὑπῆρχαν ἀνισότητες στίς ὑποδομές μεταξύ Θεσσαλονίκης καί ὑπόλοιπης Ἑλλάδος, ἔτσι ὑπάρχουν καί ἐσωτερικές ἀνισότητες στόν εὐρύτερο πολεοδομικό ἱστό τῆς Θεσσαλονίκης, τίς ὁποῖες εἴμαστε ἐδῶ νά διορθώσουμε καί νά γιατρέψουμε» ὑπεγράμμισε.

Ἡ δεύτερη ἀναφορά του ἀφοροῦσε τό ἔργο ἀναπλάσεως τοῦ χώρου τῆς ΔΕΘ γιά τήν ὁποία σημείωσε: «Ἀποδίδω ἐξαιρετικά μεγάλη σημασία στήν ἀνάπλαση καί ἀπό τήν πρώτη στιγμή, ὅταν ἤμουν ἁπλῶς βουλευτής καί ἀσχολιόμουν λίγο μέ τά θέματα τῆς Θεσσαλονίκης, παρακολουθοῦσα τίς κουβέντες γιά ἐνδεχόμενη μετεγκατάσταση τῆς Ἔκθεσης σέ κάποιον ἄλλο χῶρο καί ἀναρωτιόμουν ἔχοντας ἐπισκεφθεῖ πολλά Συνέδρια, ὅπως φαντάζομαι πολλοί ἀπό σᾶς, ἀλλά αὐτό τό ὁποῖο τελικά θέλουν σήμερα οἱ ἐκθέτες, οἱ σύνεδροι, εἶναι νά πᾶνε σέ ἕναν κλειστό χῶρο ἔξω ἀπό τήν πόλη ὅπου φτιάχνουμε ξενοδοχεῖα, ἑστιατόρια ἤ ἄν θέλουν νά εἶναι μέσα στήν πόλη.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ