ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Μέτρα τύπου «Θάτσερ» γιά τήν ὀπαδική βία

Ραγδαῖες εἶναι οἱ ἐξελίξεις στήν ὑπόθεση τοῦ σοβαροῦ τραυματισμοῦ ἀνδρός τῶν ΜΑΤ ἀπό χούλιγκαν τοῦ Ὀλυμπιακοῦ, τόσο σέ ἀστυνομικό ὅσο καί σέ πολιτικό ἐπίπεδο.

Ἡ σύλληψις ἑνός 18χρονου, πού ὁμωλόγησε ὅτι ἐξετόξευσε τήν μοιραία ναυτική φωτοβολίδα κατά τοῦ 31χρονου, πού συνεχίζει νά δίδει μάχη γιά τήν ζωή, ἐνδεχομένως νά ὁδηγήσει καί στήν σύλληψη τῶν «ἐγκεφάλων» τῆς ὀργανωμένης ἐπιθέσεως. Σήμερα, ὡστόσο, ἀναμένεται ἡ ἀνακοίνωσις καί ἄλλων μέτρων κατά τῆς ὀπαδικῆς βίας (εἶχον προηγηθεῖ ἐκεῖνα τοῦ περασμένου Αὐγούστου, μετά τήν φονική ἐπίθεση Κροατῶν στό γήπεδο τῆς ΑΕΚ). Οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἤδη ἔχει ἐνημερωθεῖ ἡ UEFA ὅτι οἱ ἑλληνικές ὁμάδες θά ἀγωνισθοῦν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν στίς εὐρωπαϊκές διοργανώσεις αὐτήν τήν ἑβδομάδα. Στήν ἔκτακτο σύσκεψη τοῦ Σαββάτου συνεζητήθησαν, ἐπίσης, ἡ διακοπή ὅλων τῶν πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου ἕως τά τέλη τοῦ ἔτους (ἐνδεχομένως καί ἄλλων ἀγωνισμάτων), ἡ διεξαγωγή τῶν ἀγώνων κεκλεισμένων τῶν θυρῶν ἕως τά τέλη τοῦ πρωταθλήματος καί ἡ ἀπεμπλοκή τῆς ἀστυνομίας ἀπό τήν τήρηση τῆς τάξεως μέσα στά γήπεδα. Πρόκειται γιά ἀποφάσεις μέ μεγάλο πολιτικό καί οἰκονομικό κόστος τόσο γιά τήν Κυβέρνηση ὅσο καί γιά τίς ΠΑΕ, πού θά κληθοῦν νά ἀποζημιώσουν χιλιάδες φιλάθλους πού ἔχουν ἀγοράσει εἰσιτήρια διαρκείας. Ἐάν ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν ἡ δήλωσις τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου κ. Παύλου Μαρινάκη ὅτι «ἡ Κυβέρνηση θά τό πάει μέχρι τό τέλος», τότε δέν ἀποκλείεται σήμερα νά ἀνακοινωθοῦν μέτρα παρόμοια μέ ἐκεῖνα πού εἶχε λάβει ἡ Βρεταννίδα Πρωθυπουργός Μάργκαρετ Θάτσερ κατά τήν δεκαετία τοῦ ’80.

«Ἐμεῖς θά συνεχίσουμε τήν προσπάθεια καί τόν ἀγῶνα, γιά νά νικήσουμε σέ αὐτήν τήν μάχη. Ὅσο ψηλά κι ἄν βρίσκονται αὐτοί πού τήν ὑποκινοῦν ἤ ἔστω τήν ἀνέχονται. Τό ὀφείλουμε στόν ἀστυνομικό πού παλεύει γιά τή ζωή του, ἀλλά καί στόν Ἄλκη, στόν Μιχάλη καί σέ ὅλα τά θύματα τῆς ὀπαδικῆς βίας. Τό ὀφείλουμε στά νέα παιδιά πού θέλουν ἕναν ὑγιῆ ἀθλητισμό, τό ὀφείλουμε στήν κοινωνία», ὑπεγράμμισε σέ σχόλιό του ὁ Πρωθυπουργός. Ὁ ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτη, Γιάννης Οἰκονόμου, ἔδωσε συγχαρητήρια στήν ΕΛΑΣ γιά τήν σύλληψη τοῦ δράστη. Συνεχάρη τήν ἡγεσία τῆς ἀστυνομίας πού ἔλαβε τήν ἀπόφαση γιά μαζική προσαγωγή τῶν νεαρῶν φιλάθλων πού ἦταν μέσα στό κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» καί, ὅπως ἀπεδείχθη, ὡδήγησε στό νά ἀνοίξουν τά στόματα καί κάποιοι ἐκ τῶν προσαχθέντων νά «δείξουν» τόν δράστη. «Ἀπό τήν ἐπιχείρηση αὐτή ὑπάρχουν πλέον πλῆθος στοιχείων πού θά βοηθήσουν τίς Ἀρχές στήν ἀντιμετώπιση τῶν ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων χούλιγκανς, ἀλλά καί ὅσων τούς ἀνέχονται καί τούς ὑποκινοῦν», εἶπε μέ νόημα ὁ ὑπουργός.

Ὁ 18χρονος ἀντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, ὅπως ἀπόπειρα ἀνθρωποκτονίας, ἔκρηξη ἀπό τήν ὁποία μπορεῖ νά προκύψει κίνδυνος γιά ἄνθρωπο, ἀπό κοινοῦ μέ ἄγνωστους δράστες, κατοχή ἐκρηκτικῶν καί ἐμπρηστικῶν ὑλῶν καί βιαιοπραγία ἀπό κοινοῦ. Θέμα χρόνου εἶναι νά συλληφθοῦν καί οἱ ἠθικοί αὐτουργοί τῆς ἐπιθέσεως κατά τῶν ΜΑΤ σέ ἀγῶνα βόλλεϋ μεταξύ Ὀλυμπιακοῦ καί Παναθηναϊκοῦ. Παρά τό γεγονός ὅτι μέχρι τώρα ὁ συλληφθείς ἀρνεῖται νά ἀποκαλύψει στοιχεῖα γιά τό ποιοί εἶναι οἱ ἀρχηγοί τῶν χούλιγκανς, ἡ ἀστυνομία εὑρίσκεται στά ἴχνη πέντε ἀνδρῶν πού ἔχουν συλληφθεῖ κατά τό παρελθόν σέ ἀνάλογες ἐπιθέσεις.

Ὅλα ἤρχισαν νά ξετυλίγονται ὅταν ὁρισμένοι νεαροί πού πέρασαν τήν νύκτα τῆς περασμένης Πέμπτης στό Τμῆμα Μεταγωγῶν, προφανῶς φοβούμενοι γιά τίς ἐξελίξεις, ἔδειξαν ποιός ἦταν ἐκεῖνος πού ἔριξε τήν φωτοβολίδα. Ὁ νεαρός ἀρχικῶς ἀφέθηκε ἐλεύθερος, ὅμως μετά προέκυψαν καί ἄλλα στοιχεῖα, ἐνῷ τά ροῦχα πού φοροῦσε τό βράδυ τοῦ ἀγῶνος εὑρέθησαν στό σπίτι πού διέμενε. Τόν ἐκάλεσαν ἐκ νέου σέ κατάθεση καί τότε «ἔσπασε» καί ὁμωλόγησε τήν ἐνοχή του. Κατέθεσε ὅτι ἕνας ἄνδρας μέ κουκούλα, ὁ ὀργανωτής, τούς εἶχε ἐνημερώσει πρίν τόν ἀγῶνα ὅτι θά ἐπιτεθοῦν στά ΜΑΤ καί κατά τήν διάρκεια τοῦ ἀγῶνος ἔδωσε ἐντολή νά βγοῦν ἔξω ἀπό τό γήπεδο. Ἐκεῖ ὑπῆρχαν ξύλα, πέτρες, μολότωφ καί φωτοβολίδες. Κάποιος τοῦ ἔδειξε πῶς νά ἐκτοξεύει τήν φωτοβολίδα γιατί δέν ἐγνώριζε, τήν ἔρριψε καί εἶδε ὅτι ἐτραυμάτισε τόν ἀστυνομικό. Ὅταν μπῆκε ἐκ νέου στό γήπεδο, ἤρχισε νά καυχιέται γιά τό «ἐπίτευγμα» σέ ὅλους καί, ἔτσι, ὅλοι ἤξεραν ποιός ἦταν ὁ ἔνοχος.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ