Μέτρα κατά τῆς ἀκρίβειας ἐξετάζει ἡ Κυβέρνησις

Ἀναπόφευκτη ἡ μετακύλισις τῶν αὐξήσεων τῶν τιμῶν στούς καταναλωτές

ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ὅπως ὑποδεικνύουν τά στοιχεῖα, θά εἶναι αὐτοί πού θά ἀναλάβουν εἴτε τό συνολικό εἴτε ἕνα μέρος τοῦ «βάρους» πού ἔχει δημιουργήσει ἡ αὔξησις τόσο τοῦ πληθωρισμοῦ ὅσο καί τῶν τιμῶν παραγωγοῦ, σημειώνει ἡ Eurobank σέ ἀνάλυσή της. Ἡ τράπεζα ἐξετάζοντας τήν πορεία τοῦ δείκτου ὄγκου λιανικοῦ ἐμπορίου γιά τό α΄ ἑξάμηνο τονίζει ὅτι ἡ καλή πορεία του δέν εἶναι δεδομένη γιά τό ἑπόμενο διάστημα, καθώς θά ἐξαρτηθεῖ ἄμεσα ἀπό τήν πορεία τῶν εἰσοδημάτων, ὑπό τήν προϋπόθεση, βέβαια, ὅτι δέν θά ἐφαρμοσθοῦν νέα περιοριστικά μέτρα λόγω τῆς πανδημίας. Παράλληλα ἡ διεθνής οἰκονομία καί ὄχι μόνον ἡ ἑλληνική εὑρίσκεται ἀντιμέτωπη μέ μία «ἔκρηξη» τιμῶν ἀρκετῶν βασικῶν προϊόντων, ὅπως φανερώνουν καί τά δεδομένα πού δημοσιοποίησε στίς ἀρχές τοῦ μῆνα ὁ Ὀργανισμός Τροφίμων καί Γεωργίας τοῦ ΟΗΕ (FAO). Ὁ διεθνής ὀργανισμός ἀνέφερε ὅτι ὁ δείκτης τροφίμων πού καταρτίζει, ὁ ὁποῖος παρακολουθεῖ τίς διεθνεῖς τιμές τῶν πιό ἐμπορεύσιμων παγκοσμίως τροφίμων, ἀνῆλθε στίς 127,4 μονάδες τόν περασμένο μῆνα ἔναντι 123,5 τόν Ἰούλιο, ἐνῶ σέ ἐτησία βάση σημείωσε αὔξηση 32,9% τόν Αὔγουστο.

Ἤδη, ἡ αὔξησις ἕως καί 30% πού παρατηρεῖται σέ ὅλο τόν κόσμο στίς σχετικές πρῶτες ὗλες φέρνει καί αὐξήσεις στήν τιμή τοῦ ψωμιοῦ, ἀλλά καί βασικῶν προϊόντων ἀρτοζαχαροπλαστικῆς ὅπως τό γάλα. Ἡ τιμή τοῦ ψωμιοῦ καί τῶν σιτηρῶν στήν Ἑλλάδα εὑρίσκετο τό 2020 πάνω ἀπό τόν μέσο δείκτη τιμῶν στήν ΕΕ σύμφωνα μέ στοιχεῖα πού ἔδωσε στήν δημοσιότητα ἡ Eurostat στίς 20 Αὐγούστου, ἐνῶ ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νά ἐκτοξευθεῖ τό ἀμέσως ἑπόμενο διάστημα. Ἡ κατάστασις ἔχει προκαλέσει συναγερμό στήν Κυβέρνηση καί γιά αὐτόν τόν λόγο στήν κορυφή τῆς κυβερνητικῆς ἀτζέντας ἀλλά καί τῶν ἀνακοινώσεων πού προτίθεται νά κάνει ὁ Πρωθυπουργός ἀπό τό βῆμα τῆς ΔΕΘ, εἶναι οἱ παρεμβάσεις καί τά στοχευμένα μέτρα γιά νά μετριασθοῦν οἱ αὐξήσεις στά ἐνεργειακά τιμολόγια, ὅπως ἐπίσης καί νά τεθεῖ φραγμός στίς ἀνατιμήσεις βασικῶν προϊόντων καί ἀγορῶν, πού πλήττουν νοικοκυριά καί ἐπιχειρήσεις.

Σχετικῶς πρός τήν ἀνατίμηση τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος, τό βασικό σενάριο εἶναι νά χρησιμοποιηθεῖ τό πλεόνασμα πού ἔχει ὁ Λογαριασμός Ἀνανεώσιμων Πηγῶν Ἐνέργειας (ὁ ὁποῖος ἔχει ἔσοδα ἀπό τά δικαιώματα ρύπων, προκειμένου νά μήν ἐπιβαρυνθοῦν τά περίπου 450.000 εὐάλωτα νοικοκυριά. Πρόκειται γιά νοικοκυριά πού ἀπολαμβάνουν χαμηλότερη τιμή ρεύματος μέ ἐπιδοτούμενη κιλοβατώρα. Ταυτοχρόνως θά διατηρηθεῖ ὁ μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% πού ἰσχύει σήμερα σέ μεταφορές, τουριστικό πακέτο, μη ἀλκοολοῦχα ποτά καί καφέ. Εἰς τό μικροσκόπιο ἔχουν τεθεῖ καί συμπληρωματικές παρεμβάσεις τονώσεως τοῦ διαθέσιμου εἰσοδήματος μέ ἐξάντληση κάθε περιθωρίου παρεμβάσεως κυρίως στόν εἰδικό φόρο καταναλώσεως στόν καφέ (2-4 εὐρώ ἀνά κιλό κατά τήν εἰσαγωγή), τυχόν πάγωμα τοῦ ὁποίου θά ἔδιδε βαθειά ἀνάσα στίς ἐπιχειρήσεις γιά νά ἀπορροφήσουν μεγάλο μέρος τῶν ἀνατιμήσεων στήν πρώτη ὕλη ἀλλά καί τά μεταφορικά.

Ειδήσεις / Άρθρα

Υπογραφή MoU ΕΒΙΔΙΤΕ – OHB HELLAS: Η ΕΒΙΔΙΤΕ καλωσορίζει την OHB Hellas ως νέο μέλος

Εφημερίς Εστία
H ΟΗΒ Hellas, που δραστηριοποιείται εδώ και σχεδόν 5 έτη στον τομέα της Διαστημικής στην Ελλάδα.

Οἱ λύκοι ἔγιναν «ἀμνοερίφια»

Εφημερίς Εστία
Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἐπίθεση φιλίας πρός τήν Ἑλλάδα ἀπό τούς κ.κ. Τσαβούσογλου καί Ἐρντογάν ἀνήμερα τῆς 25ης Μαρτίου – Ἡ μεγάλη συνεννόησις γιά τό Αἰγαῖο καί στό βάθος τά ἐνεργειακά – Γιατί Κυβέρνησις καί ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις σιώπησαν γιά τίς ἀποκαλύψεις τῆς «Ἑστίας» γιά τήν ὑποβάθμιση τῆς Κύπρου ἀπό τόν Πρωθυπουργό στήν νέα γεωπολιτική ἐξίσωση – Μηνύματα Χριστοδουλίδη στήν Ἀθήνα, στήν σκιά τῶν ἀποκαλύψεων κατά τῆς διχόνοιας μέ τό ἐθνικό κέντρο

Ἡ πατρίδα εἶναι κάτι πολύ μεγαλύτερο ἀπό ἐμᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ τοῦ ἀποκαλυπτικοῦ ρεπορτάζ μέ τίς συγκλονιστικές ἐξομολογήσεις τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νίκου Ἀναστασιάδη γιά τίς ἀπόψεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη περί τό Κυπριακό καί τίς ἀφόρητες πιέσεις πού τοῦ ἄσκησε νά διακοπεῖ τό πρόγραμμα γεωτρήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας χάριν τῆς ἑλληνοτουρκικῆς προσέγγισης, μέ βρῆκε στόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας στήν Θεσσαλονίκη.

Διάστασις ἀπόψεων Ἀθηνῶν – Λευκωσίας γιά τόν ΙΜΟ

Εφημερίς Εστία
ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ μετά τήν ἀποκάλυψη τῆς «Ἑστίας» γιά τά ὅσα κατήγγειλε ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου κ. Νῖκος Ἀναστασιάδης εἰς βάρος τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ, ἦλθε ἡ ἐπιβεβαίωσις γιά τό σοβαρό χάσμα στήν ἐξωτερική πολιτική Ἀθηνῶν – Λευκωσίας, εἰδικῶς μετά τήν ἀνάληψη τῆς νέας Κυβερνήσεως.

Τό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ καί ὁ πολιτισμός μας

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια μεσημέρια, πρίν πάω στό γραφεῖό μου, στήν «Καθημερινή» τῆς Ἑλένης Βλάχου, ἐπισκεπτόμουν τόν καθηγητή μου στήν Πάντειο, Ἰωάννη Γεωργάκη, στό γραφεῖό του, στό «Ἵδρυμα Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ».