Μεταναστευτικό καί πυρκαϊές ἀπησχόλησαν τό χθεσινό ΚΥΣΕΑ

ΔΥΟ ΘΕΜΑΤΑ πού ἀπασχολοῦν ἐντόνως τήν κοινή γνώμη, τό μεταναστευτικό καί οἱ πυρκαϊές, μονοπώλησαν τό χθεσινό ΚΥΣΕΑ πού συνεδρίασε στό Μέγαρο Μαξίμου ὑπό τόν Πρωθυπουργό.

Καί στά δύο αὐτά θέματα ἡ Κυβέρνησις ἔχει ἐπιδείξει ἐγκληματική καθυστέρηση ἤ ἀδιαφορία, καί ἀποδεικνύεται ὅτι πλέον σύρεται ἀπό τήν καθημερινότητα ἀντί νά φροντίζει νά ἔχει ἕτοιμα σχέδια ἐκτάκτου ἀνάγκης. Ἔναυσμα ὑπῆρξε ἡ ἀποκάλυψις τῆς «Ἑστίας» γιά τήν ἐγκληματική δράση τῶν κυκλωμάτων διακινήσεως μεταναστῶν καί τήν ἔκθεση σέ κίνδυνο πολιτῶν στόν Ἕβρο καί γενικώτερα στήν Θράκη. Στήν Ἐγνατία Ὁδό τά πολύνεκρα τροχαῖα δυστυχήματα πού προκαλοῦν ἐπικίνδυνοι μετανάστες ἤ διακινητές ὁδηγοί, ἐπέφεραν μιά ἀλληλουχία δράσεων πού ἔχει ὡς αποκορρύφωμα τήν αὐριανή μεγάλη ἐκδήλωση στήν Ἀλεξανδρούπολη. Οἱ κάτοικοι στόν Ἕβρο δέν μποροῦν ἄλλο νά ἀντέξουν τήν κατάσταση καί ἔχοντας γνωστούς ἤ συγγενεῖς νά εἶναι τραυματίες ἤ ἀκόμη καί νεκροί ἀπό τά τροχαῖα πού προκαλοῦν οἱ διακινητές, θά πραγματοποιήσουν μεγάλο συλλαλητήριο ἀπό τό λιμάνι τῆς πόλεως ἕως τά σύνορα καί τήν Ἐγνατία Ὁδό.

Μετά τό δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος μας, ἡ νέα ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτου συνεκάλεσε ἐκτάκτως σύσκεψη γιά νά ἐκτιμήσει τήν κατάσταση καί γιά νά καταρτίσει κατάλογο μέ ὑποσχέσεις γιά τούς κατοίκους τῆς Θράκης. Ἠκολούθησε ἡ «Νίκη» πού ἀπηύθυνε ὑπόμνημα στόν ὑπουργό κ. Γιάννη Οἰκονόμου ρωτῶντας τί μέτρα ἀναμένεται νά λάβει ὥστε νά σταματήσει τό λουτρό αἵματος στίς κύριες ὁδικές ἀρτηρίες τῆς Θράκης, πού δυστυχῶς ἔχει καί πολλά θύματα ἐκ μέρους τῆς τοπικῆς κοινότητος. Ἔπρεπε νά προηγηθεῖ τό πρωτοσέλιδο τῆς «Ἑστίας» γιά νά κινητοποιηθοῦν Κυβέρνησις καί κόμματα καί νά δοῦν καί μία ἀκόμη παράμετρο τοῦ μεγάλου προβλήματος πού λέγεται μετανάστευσις.

Τήν ἴδια ἐγκληματική ἀδιαφορία ἐπιδεικνύει ἡ Κυβέρνησις σέ ὅ,τι ἔχει νά κάνει μέ τήν πολιτική προστασία. Χθές συζητήθηκε γιά πολλοστή φορά τό πρόγραμμα πολιτικῆς προστασίας «ΑΙΓΙΣ». Εἶναι ἕνα μεγαλεπήβολο σχέδιο πού ὅμως ἔχει κατατεθεῖ ἐδῶ καί τοὐλάχιστον δύο χρόνια. Εἶναι τό πρόγραμμα πού κανονικά θά εἶχε θωρακίσει τήν Ἑλλάδα ἔναντι τῶν ἀκραίων καιρικῶν φαινομένων. Ἐκτός ἀπό τό «112» πού καί αὐτό ἔχει τύχει μεγάλης κριτικῆς γιατί παραπέμπει στό «φύγετε νά γλυτώσετε καί ἄς καοῦν τά πάντα, ἡ θάλασσα θά σᾶς σώσει», δέν ἔχει γίνει οὐσιαστικῶς τίποτε ἄλλο!

Ἀρκετές ἑβδομάδες πρίν ἀπό τίς τρομακτικές πυρκαϊές σέ Βαρυμπόμπη, Πάρνηθα καί Βόρεια Εὔβοια, ἐπαρουσιάσθη ἀπό τόν Πρωθυπουργό καί τούς τότε ἁρμοδίους ὑπουργούς τό πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ». Ὅπως καί τώρα μετά τίς φωτιές, ἔτσι καί τότε, ὁ Πρωθυπουργός καί οἱ ὑπουργοί μιλοῦσαν γιά ἀξιοποίηση σύγχρονων μέσων καί γιά θωράκιση τῆς χώρας μέ ἐξοπλισμό καί ἄλλα πολλά.

Τότε μᾶς ἔλεγαν ὅτι θά προμηθευόμασταν 10 ἑλικόπτερα Erickson, ἕξι ἀεροσκάφη Canadair 515, θά ἀνεβαθμίζοντο ἑπτά Canadair 415, ἐνῷ θά ἡ χώρα θά ἠγόραζε καί ἄλλα ἑλικόπτερα μεταφορᾶς προσωπικοῦ καί ὁμάδων πρώτης ἀποκρίσεως (ΕΜΑΚ, Πεζοπόρα Τμήματα, Ἀερομεταφερόμενες Μονάδες). Φυσικά ἀπό τίς ἐξαγγελίες τοῦ Πρωθυπουργοῦ δέν ἔλειψαν καί τά ὑπερσύγχρονα πυροσβεστικά ὀχήματα καί ἄλλα πλωτά μέσα. Δηλαδή εἶχε ἀνακοινώσει καί τότε ὅ,τι ἐξήγγειλε τήν περασμένη ἑβδομάδα ἀπό τήν Βουλή. Ὅταν στίς πυρκαϊές τοῦ καλοκαιριοῦ τοῦ 2021 ἦλθαν τά ξένα πληρώματα, θαυμάσαμε τήν ὀργάνωση, τόν ἐξοπλισμό καί τήν ἄρτια ἐκπαίδευση πού φαίνεται ὅτι εἶχαν λάβει. Οἱ ἁρμόδιοι εἶχαν ὑποσχεθεῖ ὅτι θά ἀκολουθούσαμε τό παράδειγμα τῶν Ρουμάνων καί Πολωνῶν πυροσβεστῶν. Αὐτό πού ἔγινε εἶναι ἡ μείωσις τοῦ προσωπικοῦ τῆς Πυροσβεστικῆς, ἡ «ἐπένδυσις» στά ἤδη ὑπάρχοντα Canadair –καί νά περιμένουμε βοήθεια ἀπό χῶρες πού ἔχουν λιγώτερες ὑποδομές ἀλλά καλύτερη ὀργάνωση…

Ειδήσεις / Άρθρα

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ