ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Μεταναστευτικό καί πυρκαϊές ἀπησχόλησαν τό χθεσινό ΚΥΣΕΑ

ΔΥΟ ΘΕΜΑΤΑ πού ἀπασχολοῦν ἐντόνως τήν κοινή γνώμη, τό μεταναστευτικό καί οἱ πυρκαϊές, μονοπώλησαν τό χθεσινό ΚΥΣΕΑ πού συνεδρίασε στό Μέγαρο Μαξίμου ὑπό τόν Πρωθυπουργό.

Καί στά δύο αὐτά θέματα ἡ Κυβέρνησις ἔχει ἐπιδείξει ἐγκληματική καθυστέρηση ἤ ἀδιαφορία, καί ἀποδεικνύεται ὅτι πλέον σύρεται ἀπό τήν καθημερινότητα ἀντί νά φροντίζει νά ἔχει ἕτοιμα σχέδια ἐκτάκτου ἀνάγκης. Ἔναυσμα ὑπῆρξε ἡ ἀποκάλυψις τῆς «Ἑστίας» γιά τήν ἐγκληματική δράση τῶν κυκλωμάτων διακινήσεως μεταναστῶν καί τήν ἔκθεση σέ κίνδυνο πολιτῶν στόν Ἕβρο καί γενικώτερα στήν Θράκη. Στήν Ἐγνατία Ὁδό τά πολύνεκρα τροχαῖα δυστυχήματα πού προκαλοῦν ἐπικίνδυνοι μετανάστες ἤ διακινητές ὁδηγοί, ἐπέφεραν μιά ἀλληλουχία δράσεων πού ἔχει ὡς αποκορρύφωμα τήν αὐριανή μεγάλη ἐκδήλωση στήν Ἀλεξανδρούπολη. Οἱ κάτοικοι στόν Ἕβρο δέν μποροῦν ἄλλο νά ἀντέξουν τήν κατάσταση καί ἔχοντας γνωστούς ἤ συγγενεῖς νά εἶναι τραυματίες ἤ ἀκόμη καί νεκροί ἀπό τά τροχαῖα πού προκαλοῦν οἱ διακινητές, θά πραγματοποιήσουν μεγάλο συλλαλητήριο ἀπό τό λιμάνι τῆς πόλεως ἕως τά σύνορα καί τήν Ἐγνατία Ὁδό.

Μετά τό δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος μας, ἡ νέα ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτου συνεκάλεσε ἐκτάκτως σύσκεψη γιά νά ἐκτιμήσει τήν κατάσταση καί γιά νά καταρτίσει κατάλογο μέ ὑποσχέσεις γιά τούς κατοίκους τῆς Θράκης. Ἠκολούθησε ἡ «Νίκη» πού ἀπηύθυνε ὑπόμνημα στόν ὑπουργό κ. Γιάννη Οἰκονόμου ρωτῶντας τί μέτρα ἀναμένεται νά λάβει ὥστε νά σταματήσει τό λουτρό αἵματος στίς κύριες ὁδικές ἀρτηρίες τῆς Θράκης, πού δυστυχῶς ἔχει καί πολλά θύματα ἐκ μέρους τῆς τοπικῆς κοινότητος. Ἔπρεπε νά προηγηθεῖ τό πρωτοσέλιδο τῆς «Ἑστίας» γιά νά κινητοποιηθοῦν Κυβέρνησις καί κόμματα καί νά δοῦν καί μία ἀκόμη παράμετρο τοῦ μεγάλου προβλήματος πού λέγεται μετανάστευσις.

Τήν ἴδια ἐγκληματική ἀδιαφορία ἐπιδεικνύει ἡ Κυβέρνησις σέ ὅ,τι ἔχει νά κάνει μέ τήν πολιτική προστασία. Χθές συζητήθηκε γιά πολλοστή φορά τό πρόγραμμα πολιτικῆς προστασίας «ΑΙΓΙΣ». Εἶναι ἕνα μεγαλεπήβολο σχέδιο πού ὅμως ἔχει κατατεθεῖ ἐδῶ καί τοὐλάχιστον δύο χρόνια. Εἶναι τό πρόγραμμα πού κανονικά θά εἶχε θωρακίσει τήν Ἑλλάδα ἔναντι τῶν ἀκραίων καιρικῶν φαινομένων. Ἐκτός ἀπό τό «112» πού καί αὐτό ἔχει τύχει μεγάλης κριτικῆς γιατί παραπέμπει στό «φύγετε νά γλυτώσετε καί ἄς καοῦν τά πάντα, ἡ θάλασσα θά σᾶς σώσει», δέν ἔχει γίνει οὐσιαστικῶς τίποτε ἄλλο!

Ἀρκετές ἑβδομάδες πρίν ἀπό τίς τρομακτικές πυρκαϊές σέ Βαρυμπόμπη, Πάρνηθα καί Βόρεια Εὔβοια, ἐπαρουσιάσθη ἀπό τόν Πρωθυπουργό καί τούς τότε ἁρμοδίους ὑπουργούς τό πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ». Ὅπως καί τώρα μετά τίς φωτιές, ἔτσι καί τότε, ὁ Πρωθυπουργός καί οἱ ὑπουργοί μιλοῦσαν γιά ἀξιοποίηση σύγχρονων μέσων καί γιά θωράκιση τῆς χώρας μέ ἐξοπλισμό καί ἄλλα πολλά.

Τότε μᾶς ἔλεγαν ὅτι θά προμηθευόμασταν 10 ἑλικόπτερα Erickson, ἕξι ἀεροσκάφη Canadair 515, θά ἀνεβαθμίζοντο ἑπτά Canadair 415, ἐνῷ θά ἡ χώρα θά ἠγόραζε καί ἄλλα ἑλικόπτερα μεταφορᾶς προσωπικοῦ καί ὁμάδων πρώτης ἀποκρίσεως (ΕΜΑΚ, Πεζοπόρα Τμήματα, Ἀερομεταφερόμενες Μονάδες). Φυσικά ἀπό τίς ἐξαγγελίες τοῦ Πρωθυπουργοῦ δέν ἔλειψαν καί τά ὑπερσύγχρονα πυροσβεστικά ὀχήματα καί ἄλλα πλωτά μέσα. Δηλαδή εἶχε ἀνακοινώσει καί τότε ὅ,τι ἐξήγγειλε τήν περασμένη ἑβδομάδα ἀπό τήν Βουλή. Ὅταν στίς πυρκαϊές τοῦ καλοκαιριοῦ τοῦ 2021 ἦλθαν τά ξένα πληρώματα, θαυμάσαμε τήν ὀργάνωση, τόν ἐξοπλισμό καί τήν ἄρτια ἐκπαίδευση πού φαίνεται ὅτι εἶχαν λάβει. Οἱ ἁρμόδιοι εἶχαν ὑποσχεθεῖ ὅτι θά ἀκολουθούσαμε τό παράδειγμα τῶν Ρουμάνων καί Πολωνῶν πυροσβεστῶν. Αὐτό πού ἔγινε εἶναι ἡ μείωσις τοῦ προσωπικοῦ τῆς Πυροσβεστικῆς, ἡ «ἐπένδυσις» στά ἤδη ὑπάρχοντα Canadair –καί νά περιμένουμε βοήθεια ἀπό χῶρες πού ἔχουν λιγώτερες ὑποδομές ἀλλά καλύτερη ὀργάνωση…

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀνταρσία στό Ὑπουργικό Συμβούλιο

Εφημερίς Εστία
Ἐξέγερσις τεσσάρων Ὑπουργῶν γιά τό νέο σύστημα διορισμοῦ διοικητῶν πού ἐξεπόνησε ἡ «ἐκσυγχρονίστρια» ὑφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη – Θεωροῦν ἐξευτελιστικό τό «τέστ δεξιοτήτων» στό ὁποῖο θά ὑποβάλλονται πτυχιοῦχοι φημισμένων ξένων ΑΕΙ γιά νά καταλάβουν δημόσια θέση – Ἐνόχλησις καί ἀπό τήν ἀφαίρεση τῆς ἁρμοδιότητος νά παύουν διοικητές

Ἄδωνις, Σπυράκη, Καϊλῆ στό στόχαστρο τῶν «New York Times» γιά σχέσεις μέ τήν κινεζική Huawei

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ γιά τίς «περίεργες» σχέσεις πού εἶχε συνάψει μέ ὑπουργούς καί εὐρωβουλευτές ὁ κινεζικός κολοσσός τηλεπικοινωνιῶν Huawei εἶναι τό δημοσίευμα τῆς ἀμερικανικῆς ἐφημερίδος New York Times.

Ὅταν ἡ ἀμετροέπεια «κόβει» τήν μπεσαμέλ

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια στιγμή, πού ἡ λογική θά ἐπικρατήσει τῆς εἰκόνας, ἴσως ἐκεῖνοι πού θά μελετοῦν τότε τήν συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς μας να ὑπογραμμίσουν μιά λέξη ἡ ὁποία χαρακτηρίζει σήμερα τούς περισσότερους ἀπό ἐμᾶς: «Ἀμετροέπεια»!

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΡΡΗΚΤΟΥ

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»