Μετά τήν προσεχῆ Ἄνοιξη οἱ πρῶτοι ἐμβολιασμοί

Ἕτοιμο τό συμβόλαιο γιά τήν παραγγελία 200 ἑκατ. δόσεων

ΜΕΤΑ τούς πανηγυρισμούς σέ ὅλον τόν κόσμο ἀπό τήν ἀνακοίνωση τῆς Pfizer, ὅτι τό ἐμβόλιό της κατά τοῦ κορωνοϊοῦ ἔχει 90% ἀποτελεσματικότητα, τώρα ἐπικρατεῖ συγκρατημένη αἰσιοδοξία ὡς πρός τήν ἡμερομηνία ἐνάρξεως τῶν ἐμβολιασμῶν. Ὅπως ὅλα δείχνουν, οἱ μαζικοί ἐμβολιασμοί θά γίνουν λίγο πρίν ἀπό τό καλοκαίρι τοῦ 2021. Ἔτσι ἐπιβεβαιώνεται ὁ Πρωθυπουργός πού ἔσπευσε χθές νά τονίσει ὅτι δέν πρέπει νά ὑπάρξει χαλάρωσις μετά τά εὐχάριστα νέα ὡς πρός τήν τήρηση τῶν μέτρων. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐπικοινώνησε χθές μέ τόν Ἕλληνα ἐπί κεφαλῆς τῆς Pfizer Ἀλβέρτο Μπουρλά, τόν ὁποῖο συνεχάρη καί τοῦ ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησή του γιά τήν ἀνακάλυψη τοῦ ἐμβολίου καί τήν συμφωνία μέ τήν ΕΕ.

Ἡ ΕΕ ἔχει ἕτοιμο τό συμβόλαιο παραγγελίας τοῦ ἐμβολίου ἀπό τήν γερμανική ἑταιρεία βιοτεχνολογίας BioNTech πού παρασκευάζει μαζί μέ τήν Pfizer τό ἐμβόλιο. Ἡ διαπραγμάτευσις ἔχει ὁλοκληρωθεῖ καί ἀναμένεται νά λάβει ἐπίσημη ἔγκριση ἀπό τό Σῶμα τῶν Ἐπιτρόπων. Ἡ Ἐπιτροπή «θά πρέπει νά ἀποφασίσει ἐάν ἀποδέχεται ἤ ὄχι τή συμφωνία πού βρίσκεται στό τραπέζι καί αὐτή στήν συνέχεια θά σταλεῖ στά κράτη μέλη, τά ὁποῖα θά ἀποφασίσουν τί ποσότητες θέλουν νά ἀγοράσουν μέ βάση τό συμβόλαιο» τόνισε ἐκπρόσωπος τῆς Κομμισσιόν.

Ἡ καθηγήτρια ἐπιδημιολογίας τοῦ ΕΚΠΑ Ἀθηνᾶ Λινοῦ εἶπε ὅτι ἕως τήν ἄνοιξη τοῦ 2021 θά διατεθεῖ τό ἐμβόλιο στούς πρώτους Ἕλληνες. Ἐξετίμησε ὅτι πρέπει νά ἐμβολιασθοῦν περί τούς 7.000.000 Ἕλληνες γιά νά εἴμεθα ἀσφαλεῖς κατά τοῦ ἰοῦ. Πρῶτα πρέπει νά ἐμβολιασθοῦν οἱ ἰατροί καί οἱ νοσηλευτές τῆς πρώτης γραμμῆς καί ἐν συνεχεία οἱ εὐάλωτες ὁμάδες καί οἱ ἡλικιωμένοι. Ὁ ὑπουργός Ὑγείας τῆς Γερμανίας Γένς Σπάν εἶπε ὅτι τό συμβόλαιο προβλέπει τήν προμήθεια 200 ἑκατομμυρίων δόσεων τοῦ ἐμβολίου καί ἐνδέχεται νά γίνει παραγγελία γιά ἀκόμη 100 ἑκατομμύρια. Ὁ κ. Σπάν ὅμως διευκρίνισε ὅτι τό ἐμβόλιο δέν ἀναμένεται νά εἶναι διαθέσιμο πρίν ἀπό τό πρῶτο τρίμηνο τοῦ 2021. Καί ὁ Γερμανός Οἰκονομίας Πέτερ Ἀλτμάιερ δήλωσε ὅτι «κανένας δέν γνωρίζει πότε καί γιά πόσους ἀνθρώπους αὐτό τό ἐμβόλιο θά εἶναι διαθέσιμο». Ἡ ΕΕ ἐκτιμᾶ ὅτι ἕως τό καλοκαίρι θά ἔχουν ἐμβολιασθεῖ περίπου 150 ἑκατομμύρια Εὐρωπαῖοι.

Οἱ γερμανικές ἑταιρεῖες φαίνεται ὅτι θά διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο ὡς πρός τήν παραγωγή καί τήν διάθεση τοῦ ἐμβολίου. Εἰδικῶς ἡ ἀποθήκευσις καί ἡ μεταφορά ἑκατομμυρίων δόσεων τοῦ ἐμβολίου δέν εἶναι εὔκολη ὑπόθεσις, καθώς πρέπει νά γίνει στούς -70 βαθμούς Κελσίου! Ἡ γερμανική ἑταιρεία παγκοσμίων μεταφορῶν Deutsche Post AG ἀνεκοίνωσε χθές ὅτι εἶναι κατάλληλα προετοιμασμένη γιά νά διανείμει σέ ὅλον τόν κόσμο τά ἐμβόλια καί ἤδη εὑρίσκεται σέ ἐπαφή μέ φαρμακευτικές ἑταιρεῖες καί κυβερνήσεις. Γιά τήν μεταφορά καί τήν διατήρηση στό κέντρο ἐμβολιασμοῦ, τό ἐμβόλιο μπορεῖ νά διατηρηθεῖ μόλις γιά πέντε ἡμέρες σέ θερμοκρασία ψύξεως.

Ἐντύπωση προκαλεῖ ὅτι μόλις 24 ὧρες μετά τήν ἀνακοίνωση τῆς Pfizer ἡ γερμανική CureVac στήν ὁποία συμμετέχει τό γερμανικό δημόσιο γνωστοποίησε ὅτι εἶναι πολύ κοντά σέ μιά «σημαντική ἀνακάλυψη». Ὁ πρόεδρος τῆς ἑταιρείας Φράντς-Βέρνερ Χάας εἶπε χθές ὅτι οἱ πρῶτες μελέτες δείχνουν «δυναμική καί πολύ ἀποτελεσματική ἀνοσοαπόκριση» τοῦ ἐμβολίου καί τώρα ἔχει ξεκινήσει ἡ ἀποφασιστική φάση 2b/3, μέ 25.000 συμμετέχοντες.

Τήν ἴδια στιγμή ἡ ἀμερικανική Ὑπηρεσία Τροφίμων καί Φαρμάκων (FDA) ἔδωσε ἐπείγουσα ἔγκριση κυκλοφορίας στό φάρμακο bamlanivimab τῆς φαρμακευτικῆς ἑταιρείας Eli Lilly, ἕνα μονοκλωνικό τεχνητό ἀντίσωμα τό ὁποῖο ἐνισχύει τίς ἄμυνες τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος κατά τοῦ κορωνοϊοῦ. Τό φάρμακο προορίζεται γιά ἀσθενεῖς μέ ἤπια ἕως μέτρια συμπτώματα, οἱ ὁποῖοι κινδυνεύουν νά ἐμφανίσουν ἐπιδείνωση. Εἶναι τό πρῶτο φάρμακο πού ἐγκρίνεται γιά ἀσθενεῖς σέ σχετικά πρώιμο στάδιο τοῦ Covid-19.

Ειδήσεις / Άρθρα

Τό ἦθος τῆς εὐγενικῆς Δεξιᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Ἡ ἱπποσύνη τοῦ προέδρου Μιλτιάδη Ἔβερτ – Σκέψεις μέ ἀφορμή τήν ὀνοματοδοσία τοῦ ἀμφιθεάτρου τοῦ 9.84 ἀπό τόν δήμαρχο Ἀθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, παρουσίᾳ Καραμανλῆ – Σαμαρᾶ

Τό τουρκικό ἁλιευτικό καί ἡ ἄγνοια τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ δέν δημιουργοῦνται ἀπό τό γεγονός ὅτι ἕνα τουρκικό ἁλιευτικό ἔκανε «ἀβλαβῆ διέλευση» κοντά στά Κύθηρα.

Ἡ φορολόγησις τῶν μερισμάτων, ὁ ΟΟΣΑ καί τά κόμματα

Εφημερίς Εστία
Εἰς πεῖσμα τῶν συστάσεων τοῦ ΟΟΣΑ, ἡ Κυβέρνησις τῆς ΝΔ ἐπέμεινε στήν χαμηλή φορολόγηση τῶν μερισμάτων – ἀπό τήν χαμηλότερη στήν ΕΕ, ἀντιπαραβάλλοντας τήν ἀνάγκη τῆς χώρας νά εἶναι ἀνταγωνιστική καί πόλος ἕλξεως ξένων ἐπενδύσεων.

Πῶς χάνεται μία κωμόπολη κάθε χρόνο

Δημήτρης Καπράνος
Πρωΐ-πρωΐ, διαβάζοντας τά νέα, ἔπεσα ἐπάνω σέ δύο ἀκόμη θανατηφόρα τροχαῖα μέσα στήν Ἀθήνα. Ποῦ θά πάει αὐτό τό κακό στήν δύσμοιρη πατρίδα μας;

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΥΙΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ