Μεσοσταθμική αὔξησις 6,5% στό Δημόσιο ἀπό τό νέο ἔτος

Eναν ἐπί πλέον μισθό ἐτησίως κερδίζουν οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι μέ τό νέο μισθολόγιο.

Μέ τίς αὐξήσεις πού θά ἐφαρμοσθοῦν ἀπό 1/1/2024 προκύπτει μεσοσταθμική αὔξησις 6,5% στά μισθολόγια τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων καί περίπου 10,5% αὔξησις στίς ἀπολαβές τους ἀπό τό σύνολο τῶν παρεμβάσεων πού ὑλοποιοῦνται τήν περίοδο ἀπό 1/2023 ὥς 1/2024. Ἀπό τόν συνυπολογισμό ὅλων τῶν παρεμβάσεων προκύπτει πώς ὁ κάθε δημόσιος ὑπάλληλος θά ἔχει μεσοσταθμικῶς ἐτησία καθαρή ὠφέλεια τῆς τάξεως τῶν 1.476 εὐρώ.

Συμφώνως πρός τό νομοσχέδιο τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, πού ἐπαρουσιάσθη ἐχθές ἀπό τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο, προβλέπεται:

• Καθολική αὔξησις κατά 70 εὐρώ τοῦ βασικοῦ μισθοῦ γιά 663.000 ὑπαλλήλους, μέ κόστος 557,5 ἑκατ. εὐρώ.

• Αὔξησις οἰκογενειακῆς παροχῆς γιά 334.000 ὑπαλλήλους ἀπό 20 ἕως καί 70 εὐρώ μέ κόστος 155 ἑκατ. εὐρώ. Εἰδικώτερα, τό οἰκογενειακό ἐπίδομα αὐξάνεται ὡς ἑξῆς:

– Γιά οἰκογένεια μέ 1 παιδί: ἀπό 50€ σέ 70€.

– Γιά οἰκογένεια μέ 2 παιδιά: ἀπό 70 € σέ 120€.

– Γιά οἰκογένεια μέ 3 παιδιά ἀπό τά 120€ στά 170€.

– Γιά οἰκογένεια μέ 4 παιδιά ἀπό τά 170€ στά 220€.

– Κάθε ἐπί πλέον παιδί: ἀπό 70€ στά 120€.

• Αὔξησις κατά 30% τοῦ ἐπιδόματος θέσεως εὐθύνης γιά 65.000 ὑπαλλήλους μέ κόστος 51,6 ἑκατ. εὐρώ.

• Αὔξησις κατά 15 εὐρώ τοῦ ἐπιδόματος ἰδιαιτέρων συνθηκῶν ἐργασίας γιά στελέχη Ἐνόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων Ἀσφαλείας, πού ἀφορᾶ σέ 112.000 ὑπηρετοῦντες στόν στρατό καί τά σώματα ἀσφαλείας, μέ κόστος 20,2 ἑκατ. εὐρώ.

• Αὔξησις κατά 30% τοῦ ἐπιδόματος παραμεθορίου γιά 21.000 στρατιωτικούς μέ κόστος 7,7 ἑκατ. εὐρώ.

• Αὔξησις μισθῶν µελῶν ΔΕΠ καί θέσπισις εἰδικοῦ ἐπιδόματος βιβλιοθήκης γιά 12.500 πανεπιστημιακούς μέ κόστος 40,5 ἑκατ. εὐρώ.

• Αὔξησις χιλιομετρικῆς ἀποζημιώσεως ὑπαλλήλων καί ἀναπροσαρμογή ἐξόδων διανυκτερεύσεως. Συγκεκριμένως:

– Αὐξάνεται ἡ χιλιομετρική ἀποζημίωσις ἀπό τά 0,15 εὐρώ στά 0,20 εὐρώ (κατά 33%).

– Ἀναπροσαρμόζονται οἱ δαπάνες διανυκτερεύσεως στό ἐσωτερικό ἀπό 25% ἕως 33%, καθώς καί στό ἐξωτερικό κατά 10%.

Παραδείγματα:

α) Δημόσιος ὑπάλληλος μέ 2 παιδιά θά δεῖ αὔξηση 70 περίπου εὐρώ τόν μῆνα στόν μισθό του καί ἐπί πλέον 50 εὐρώ αὔξηση τῆς οἰκογενειακῆς παροχῆς γιά τά δύο παιδιά. Συνολικό ἐτήσιο ὄφελος: 1.440 εὐρώ. Ἄν ὁ ὑπάλληλος αὐτός κατέχει καί τήν θέση τμηματάρχη, τότε θά ἔχει ἐπί πλέον ὄφελος τῆς τάξεως τῶν 87 εὐρώ τόν μῆνα λόγῳ τῆς αὐξήσεως κατά 30% τοῦ ἐπιδόματος θέσεως εὐθύνης. Ἑπομένως, τό συνολικό ἐτήσιο ὄφελος κυμαίνεται στά 2.484 εὐρώ μεικτῶς ἤ 1.540 εὐρώ καθαρῶς. Στό συνολικό ὄφελος θά πρέπει νά συνυπολογισθεῖ καί ἡ αὔξησις τοῦ ἀφορολογήτου κατά 1.000 εὐρώ γιά κάθε παιδί, πού θά ἀποφέρει ἐπί πλέον ὄφελος 220 εὐρώ τόν χρόνο.

β) Ἀντισυνταγματάρχης τοῦ Στρατοῦ Ξηρᾶς μέ δύο παιδιά θά δεῖ 70 εὐρώ τόν μῆνα αὔξηση μισθοῦ καί ἐπί πλέον 50 εὐρώ αὔξηση τῆς οἰκογενειακῆς παροχῆς γιά τά δύο τέκνα. Ἐπί πλέον, θά δεῖ αὔξηση 180 εὐρώ τόν χρόνο ἀπό τήν αὔξηση τοῦ ἐπιδόματος ἰδιαιτέρων συνθηκῶν ἐργασίας τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, καθώς καί αὔξηση 144 εὐρώ τόν χρόνο λόγῳ τῆς αὐξήσεως τοῦ ἐπιδόματος θέσεως εὐθύνης. Ἄν ὁ συγκεκριμένος ἀξιωματικός ὑπηρετεῖ στήν παραμεθόριο, τότε ἔχει ἐπί πλέον ἐτήσιο ὄφελος τῆς τάξεως τῶν 360 εὐρώ λόγῳ τῆς αὐξήσεως κατά 30% τοῦ ἐπιδόματος παραμεθορίου. Συνολικό ἐτήσιο ὄφελος ἀπό ὅλες τίς αὐξήσεις: 2.124 εὐρώ μεικτῶς ἤ 1.316 εὐρώ καθαρῶς τόν χρόνο. Στό συνολικό ὄφελος θά πρέπει νά συνυπολογισθεῖ καί ἡ αὔξησις τοῦ ἀφορολογήτου κατά 1.000 εὐρώ γιά κάθε παιδί, πού θά ἀποφέρει ἐπί πλέον ὄφελος 220 εὐρώ τόν χρόνο.

Ειδήσεις / Άρθρα

Γιατί εἶναι ἀντισυνταγματική ἡ φορολόγησις τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν

Εφημερίς Εστία
Τί ὑποστηρίζει ὁμαδική αἴτησις ἀκυρώσεως πού κατέθεσαν χθές στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, μέ βάση τήν γνωμοδότηση Παυλόπουλου, 63 Δικηγορικοί Σύλλογοι καί 15 Ἑνώσεις – Πῶς ὁ ἀναδρομικός φορολογικός ἔλεγχος καταργεῖ τό ἀμάχητο καί δέν περιορίζεται στό ἐτήσιο εἰσόδημα

«Σιγά τόν φόρο πού πληρώνουν!»

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ κ. Στουρνάρας, τό σύμπτωμα καί τό πρόβλημα

Στοῦ κουφοῦ τήν πόρτα: «Ὀπισθοδρόμηση» θεωρεῖ ὁ Π. Μαρινάκης τήν πλατφόρμα Κακλαμάνη γιά ἐπιστροφή στίς ρίζες

Εφημερίς Εστία
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ἐξέλαβε ἡ Κυβέρνησις τό μήνυμα τοῦ κ. Ἀποστόλου Κακλαμάνη σέ ἄρθρο του στήν «Ἑστία» γιά ἐπαναφορά τῆς ΝΔ στήν πατριωτική δεξιά.

Ἐμεῖς καί ὁ ἄγνωστος ἔξω κόσμος…

Δημήτρης Καπράνος
Ὡραῖοι εἴμαστε, οἱ Ἕλληνες.

Πέμπτη, 18 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΚΧΥΔΑΪΣΜΟΣ