Mείωσις μισθοῦ στούς γονεῖς πού λαμβάνουν ἄδεια εἰδικοῦ σκοποῦ!

ΣΦΟΔΡΕΣ ἀντιδράσεις ἔχει προκαλέσει ἡ διάταξις τοῦ…

… Ὑπουργείου Ἐργασίας πού προβλέπει ὅτι οἱ ἰδιωτικοί ὑπάλληλοι θά ἀμείβονται μέ τό 50% τοῦ μισθοῦ τους σέ περίπτωση νοσήσεως τοῦ παιδιοῦ τους, γιά τίς 4 ἀπό τίς 5 ἡμέρες ἀδείας πού δικαιοῦνται. Τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας ὁρίζει ὅτι οἱ γονεῖς πού θά ἀναγκασθοῦν νά μείνουν στό σπίτι, θά λάβουν μειωμένο κατά 50% τόν μισθό τους, γιά τίς 4 ἀπό τίς συνολικά 5 ἡμέρες πού προβλέπονται. Γιά τήν 5η ἡμέρα ἀπουσίας ἀπό τήν ἐργασία, θά πρέπει νά κάνουν χρήση ἄλλης ἀδείας κι ἐφ’ ὅσον αὐτή δέν εἶναι ἄδεια ἄνευ ἀποδοχῶν, θά καταβάλλεται στό 100% ὁ μισθός.

Εἰς τόν ἀντίποδα, οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι δέν θά ἔχουν ἀπώλεια μισθοῦ, προβλέπεται ὅμως ὅτι μόνο οἱ πρῶτες 3 ἡμέρες πληρώνονται κανονικά ἀπό τό δημόσιο. Οἱ ὑπόλοιπες 2 θά πρέπει νά καλυφθοῦν ἀπό τήν ἄδεια τοῦ γονέως. Ἐάν τό παιδί συνεχίζει νά νοσεῖ, δέν ἐπιτρέπεται ἐκ νέου ἄδεια, ἀλλά δίδεται ἡ δυνατότης ὁ γονεύς νά ἐργασθεῖ ἐξ ἀποστάσεως ἤ μέ μειωμένο ὡράριο ἕως 25% χωρίς μείωση τῶν ἀποδοχῶν του. Συμφώνως πρός τό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας, καί μετά τίς ἀντιδράσεις, το σχῆμα τῆς εἰδικῆς αὐτῆς ἄδειας, πού δέν προβλέπεται ἀπό τήν πάγια νομοθεσία καθώς πρόκειται γιά ἕνα ἔκτακτο δικαίωμα τοῦ ἐργαζόμενου, ἀκολουθεῖ τίς διατάξεις τοῦ νόμου καί ἔχει ἀναλογική ἐφαρμογή, μέ τίς περιπτώσεις τῶν ἐργαζόμενων πού νοσοῦν οἱ ἴδιοι. «Τό σχῆμα εἶναι τριμερές» ἐπισημαίνουν στελέχη τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας, ἐννοῶντας ὅτι συμμετέχουν τόσο τό κράτος καί ὁ ἐργοδότης ὅσο καί ὁ ἐργαζόμενος. Στόν ἀντίποδα, ἡ ἀντιπολίτευσις ὑποστηρίζει ὅτι πρόκειται γιά «τιμωρία» τοῦ ἐργαζομένου, ἐπειδή νοσεῖ τό παιδί του.

Ἡ ἄδεια χορηγεῖται μόνο στόν ἕναν ἐκ τῶν δύο γονέων πού εἶναι δικαιοῦχοι τῆς ἄδειας αὐτῆς. Ἄν ὁ ἕνας ἀπό τούς γονεῖς δέν ἐργάζεται, ὁ ἄλλος δέν δικαιοῦται ἄδεια, ἐκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Υπογραφή MoU ΕΒΙΔΙΤΕ – OHB HELLAS: Η ΕΒΙΔΙΤΕ καλωσορίζει την OHB Hellas ως νέο μέλος

Εφημερίς Εστία
H ΟΗΒ Hellas, που δραστηριοποιείται εδώ και σχεδόν 5 έτη στον τομέα της Διαστημικής στην Ελλάδα.

Οἱ λύκοι ἔγιναν «ἀμνοερίφια»

Εφημερίς Εστία
Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἐπίθεση φιλίας πρός τήν Ἑλλάδα ἀπό τούς κ.κ. Τσαβούσογλου καί Ἐρντογάν ἀνήμερα τῆς 25ης Μαρτίου – Ἡ μεγάλη συνεννόησις γιά τό Αἰγαῖο καί στό βάθος τά ἐνεργειακά – Γιατί Κυβέρνησις καί ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις σιώπησαν γιά τίς ἀποκαλύψεις τῆς «Ἑστίας» γιά τήν ὑποβάθμιση τῆς Κύπρου ἀπό τόν Πρωθυπουργό στήν νέα γεωπολιτική ἐξίσωση – Μηνύματα Χριστοδουλίδη στήν Ἀθήνα, στήν σκιά τῶν ἀποκαλύψεων κατά τῆς διχόνοιας μέ τό ἐθνικό κέντρο

Ἡ πατρίδα εἶναι κάτι πολύ μεγαλύτερο ἀπό ἐμᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ τοῦ ἀποκαλυπτικοῦ ρεπορτάζ μέ τίς συγκλονιστικές ἐξομολογήσεις τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νίκου Ἀναστασιάδη γιά τίς ἀπόψεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη περί τό Κυπριακό καί τίς ἀφόρητες πιέσεις πού τοῦ ἄσκησε νά διακοπεῖ τό πρόγραμμα γεωτρήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας χάριν τῆς ἑλληνοτουρκικῆς προσέγγισης, μέ βρῆκε στόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας στήν Θεσσαλονίκη.

Διάστασις ἀπόψεων Ἀθηνῶν – Λευκωσίας γιά τόν ΙΜΟ

Εφημερίς Εστία
ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ μετά τήν ἀποκάλυψη τῆς «Ἑστίας» γιά τά ὅσα κατήγγειλε ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου κ. Νῖκος Ἀναστασιάδης εἰς βάρος τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ, ἦλθε ἡ ἐπιβεβαίωσις γιά τό σοβαρό χάσμα στήν ἐξωτερική πολιτική Ἀθηνῶν – Λευκωσίας, εἰδικῶς μετά τήν ἀνάληψη τῆς νέας Κυβερνήσεως.

Τό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ καί ὁ πολιτισμός μας

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια μεσημέρια, πρίν πάω στό γραφεῖό μου, στήν «Καθημερινή» τῆς Ἑλένης Βλάχου, ἐπισκεπτόμουν τόν καθηγητή μου στήν Πάντειο, Ἰωάννη Γεωργάκη, στό γραφεῖό του, στό «Ἵδρυμα Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ».