ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022

Μείωσις ΕΝΦΙΑ μόνο γιά μικροϊδιοκτῆτες

Kαμμία ἐλάφρυνσις γιά ἀκίνητα ἄνω τῶν 200.000 εὐρώ

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ χιλιάδες φορολογούμενοι πού ἔχουν στήν κατοχή τους ἀκίνητη περιουσία ἄνω τῶν 200.000 εὐρώ δέν θά δοῦν καμμία ἀπολύτως ἐλάφρυνση στόν ΕΝΦΙΑ τοῦ 2019. Μάλιστα εἶναι πολύ πιθανό νά κληθοῦν νά πληρώσουν καί ἔξτρα φόρο λόγω τῆς νέας αὐξήσεως τῶν ἀντικειμενικῶν τιμῶν πού θά πραγματοποιηθεῖ ἐντός τοῦ ἔτους. Ἐπί τῆς οὐσίας, οἱ μεγάλοι χαμένοι τῆς πολυδιαφημισμένης μειώσεως τοῦ ΕΝΦΙΑ θά εἶναι ἡ μεσαία τάξις πού ἔχει σηκώσει στίς πλάτες της τό μεγαλύτερο βάρος τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καταβάλλοντας ἐξοντωτικούς φόρους. Ὁ Πρωθυπουργός κ. Ἀλέξης Τσίπρας ἀπό τό βῆμα τῆς Βουλῆς σημείωσε ὅτι μέ τήν προτεινομένη ρύθμιση, ἀπό τά 5,8 ἑκατομμύρια φορολογουμένων πού διαθέτουν περιουσία ἡ ὁποία ἐπιβαρύνεται μέσω τοῦ ΕΝΦΙΑ, θά δοῦν μείωση τά 5,1 ἑκατομμύρια ἐξ αὐτῶν, δηλαδή τό 88% τῶν φορολογουμένων. Ὡστόσο, ἀπό τήν ἀνάλυση τῶν στοιχείων προκύπτει ὅτι μόνον ὅσοι ἔχουν συνολική ἀκίνητη περιουσία ἀξίας ἕως 60.000 εὐρώ μποροῦν νά περιμένουν μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 30% τό 2019, ἐνῶ οἱ φορολογούμενοι μέ πολλαπλάσια ἀξία ἀκίνητης περιουσίας ἔχουν μικρότερες ἐκπτώσεις οἱ ὁποῖες ἐξανεμίζονται σταδιακῶς καί «σβήνουν» στήν περιοχή τῶν 200.000 εὐρώ ἀκίνητης περιουσίας. Συμφώνως πρός τήν ρύθμιση πού κατετέθη στήν Βουλή, στήν περίπτωση πού ἡ ἀξία τῆς ἀκίνητης περιουσίας συνολικῶς ὑπερβαίνει τό ποσό τῶν 60.000 εὐρώ, γιά τό ὑπερβάλλον ποσό τό ποσό τῆς μειώσεως κατά 30% μειώνεται κατά 70 λεπτά τοῦ εὐρώ γιά κάθε 1.000 εὐρώ ἀκίνητης περιουσίας καί δέν μπορεῖ νά ὑπερβαίνει τά 100 εὐρώ.

Ἐπί τῆς οὐσίας, ὁ κ. Τσίπρας «κλείνει τό μάτι» στήν ἐκλογική πελατεία του, τούς φορολογουμένους μέ μικρή ἀκίνητη περιουσία, πού ἀνέρχονται σέ περίπου 3,5 ἑκατομμύρια, καθώς ἐκτιμᾶ ὅτι εἶναι ἐκεῖνοι πού θά στηρίξουν τόν ΣΥΡΙΖΑ στήν ἐπικειμένη ἐκλογική ἀναμέτρηση. Γι’ αὐτόν τόν λόγο ἄλλωστε ἐπιλέγει νά ἀποκλείσει τῆς προεκλογικῆς παροχῆς καί νά «θυσιάσει» γιά μία ἀκόμη φορά τήν μεσαία τάξη πού θά ἐξακολουθήσει νά πληρώνει ἁδρά φόρους χωρίς καμμία μέριμνα γιά ἐλαφρύνσεις. Μάλιστα, ὁ Πρωθυπουργός δέν παρέλειψε νά ἀσκήσει σφοδρή κριτική σέ ὅσους «τολμοῦν καί κουνοῦν τό δάχτυλο» στήν Κυβέρνηση γιά τόν ΕΝΦΙΑ, κάνοντας λόγο γιά «ὑποκρισία καί θράσος» ἐκ μέρους τῆς Ἀντιπολιτεύσεως. Ἀπαντώντας στίς ἐπικρίσεις σχετικῶς μέ τήν διατύπωση πού περιλαμβάνεται στήν τροπολογία, ὅτι ἡ μείωσις στόν ΕΝΦΙΑ θά ἰσχύει «εἰδικά γιά τό ἔτος 2019», χωρίς νά προβλέπει ὅτι θά συνεχισθεῖ ἤ θά αὐξηθεῖ ἀπό τό 2020 καί μετά –ὁδηγώντας ὁρισμένους νά ὁμιλοῦν γιά μείωση μέχρι τίς κάλπες, ὁ κ. Τσίπρας ἀνέφερε ὅτι «ἡ ἀπάντηση εἶναι πολύ ἁπλή, ἔντιμη καί καθαρή: Ἐμεῖς στόν ἑλληνικό λαό, τόν περασμένο Σεπτέμβρη, εἴπαμε λίγα πράγματα καί σταράτα. Καί τά ὑλοποιοῦμε ἕνα πρός ἕνα. Καί μάλιστα τά εἴπαμε καί πιό μαζεμένα –ὅταν ἔχει κανείς δίπλα του τόν Τσακαλῶτο καί τόν Χουλιαράκη αὐτό συνήθως συμβαίνει, γιατί ὁ σχεδιασμός εἶναι νοικοκυρεμένος– ἀπό ὅσο τελικά κάνουμε. Μιλήσαμε γιά μέτρα 700 περίπου ἑκατομμυρίων τό 2019, προκύπτει τελικά μεγαλύτερος χῶρος 900 ἑκατ. γιά τά ἴδια μέτρα». Καί προσέθεσε μέ αἰχμή πρός τήν ΝΔ: «Ἐμεῖς δέν εἴπαμε στή ΔΕΘ ἀσυναρτησίες γιά τόν ΕΝΦΙΑ πού εἶναι σέ πλήρη ἀντίθεση μέ τό ἴδιο τό Σύνταγμα καί θά διαλύσουν τήν Αὐτοδιοίκηση. Ὅ,τι εἴπαμε εἶναι μετρημένο, εἶναι δίκαιο καί γίνεται τώρα» τόνισε, προσθέτοντας πώς «τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά αὐτά πού ἔχουμε πεῖ γιά τό 2020, τό ’21 καί τό ’22».

Χαρακτηριστικά εἶναι τό παραδείγματα ἐλαφρύνσεως τοῦ φόρου. Γιά σπίτι στό Αἰγάλεω ἀξίας 60.000 εὐρώ, γιά τό ὁποῖο φορολογούμενος πληρώνει ΕΝΦΙΑ 224 εὐρώ, τό 2019 θά πληρώσει 157 εὐρώ καί τό 2020 θά πληρώσει 112 εὐρώ. Πρόκειται γιά μία μείωση τῆς τάξεως τῶν 67 εὐρώ τό 2019 καί ἄλλων 45 εὐρώ τό 2020. Δηλαδή, τό συνολικό ὄφελος γιά τόν φορολογούμενο θά εἶναι 50% ἤ 112 εὐρώ. Γιά σπίτι στόν Εὔοσμο Θεσσαλονίκης πού ὁ φορολογούμενος τό 2018 πληρώνει 232 εὐρώ, τό 2019 θά πληρώσει 162 εὐρώ. Ἐτήσιο ὄφελος: 69 εὐρώ τόν χρόνο, ἤτοι οὔτε 6 εὐρώ τόν μῆνα.

Ειδήσεις / Άρθρα

Τό Facebook προστάτης τοῦ Στάλιν

Εφημερίς Εστία
Ὁ Ζούκερμπεργκ «κατέβασε» ἑλληνική ἀνάρτηση πού ὑπενθύμιζε πώς ὁ κομμουνιστής ἡγέτης κατεδίκασε σέ λιμό τόν λαό τῆς Οὐκρανίας τό 1932

Στίς Βρυξέλλες τό μυστικό τῶν ἐκλογῶν

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ ἐφιάλτης τῆς αἱρεσιμότητας γιά τό κράτος δικαίου

SOS ἀπό τούς βιομηχάνους γιά τό ἐνεργειακό κόστος

Εφημερίς Εστία
Δέν ἔλαβαν ἀπαντήσεις οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ ΣΕΒ

Ἡ διαρκής φλυαρία βλάπτει τό ποδόσφαιρο

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πού εἶναι καταπίεση τό νά βλέπεις ἕνα Παγκόσμιο Κύπελλο νά…

Σάββατον, 1 Δεκεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ