Μειώσεις συντάξεων βάσει τῶν ἡμερῶν ἀπασχολήσεως

ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ἀπώλειες θά μετροῦν στήν σύνταξή τους οἱ συνταξιοῦχοι πού ἐργάζονται, καθώς ἀντικαθίσταται ἡ «ὁριζόντια» μείωσις 30% ἀπό μιά ἀναλογική ποινή πού θά περικόπτει τήν σύνταξη ἀναλόγως πρός τίς ἡμέρες ἐργασίας.

Ὅπως προανήγγειλε ὁ ὑπουργός Ἐργασίας Ἄδωνις Γεωργιάδης μιλῶντας στόν «Σκάι», ἔρχεται νομοσχέδιο, τό ὁποῖο θά μετατρέπει σέ ἀναλογική τήν κράτηση τοῦ 30% στούς ἐργαζόμενους συνταξιούχους. Μέ τό ὑφιστάμενο σύστημα ὁ ἐργαζόμενος συνταξιοῦχος χάνει αὐτομάτως τό 30% τῆς συντάξεώς του, «καί αὐτό δέν εἶναι δίκαιο», τόνισε ὁ κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας πώς «δέν πρέπει νά τιμωρεῖται ἕνας συνταξιοῦχος πού γιά κάποιον λόγο χρειάζεται νά συνεχίσει νά ἐργάζεται. Ἡ κράτηση θά εἶναι ἀνάλογη τῶν ἡμερῶν ἀπασχόλησης.»

Μέ τό σημερινό καθεστώς οἱ συνταξιοῦχοι πού δηλώνουν ὅτι ἀπασχολοῦνται ἔχουν μείωση 30% στά ποσά τῆς συντάξεως ἀκόμη καί ἄν ἐργασθοῦν μία ἡμέρα τόν μῆνα. Μέ τίς ἀλλαγές πού προωθοῦνται ἡ ποινή θά εἶναι ἀναλογική, δηλαδή γιά μία ἡμέρα ἐργασίας θά κόβεται τό 1% τῆς συντάξεως, γιά 10 μέρες τό 10% καί γιά ἐργασία 30 ἡμερῶν, δηλαδή ὅλο τόν μῆνα, οἱ συνταξιοῦχοι θά ἔχουν μείωση 30%.

Ἔχει διαπιστωθεῖ ὅτι ἡ πλειονότης τῶν συνταξιούχων δέν ἀπασχολεῖται καί τίς 25 ἡμέρες τόν μῆνα, ἀλλά ἀρκετά ὀλιγώτερες. Ὅμως, ἡ μείωσις τῆς συντάξεως ἐφαρμόζεται ἀπό τόν ΕΦΚΑ εἴτε ἐργασθεῖ 5 ἡμέρες τόν μῆνα εἴτε ὁλόκληρο τόν μῆνα, μέ ἄμεση συνέπεια τήν μεγάλη μείωση τοῦ εἰσοδήματος τοῦ συνταξιούχου.

Γιά παράδειγμα, ἕνας συνταξιοῦχος πού λαμβάνει 550 εὐρώ κύρια σύνταξη καί 145 εὐρώ ἐπικουρική, ἀπασχολεῖται γιά 10 μέρες τόν μῆνα, μέ ἀποτέλεσμα νά ἔχει ποινή 30% στήν κύρια καί τήν ἐπικουρική σύνταξη. Αὐτό σημαίνει ὅτι χάνει 165 εὐρώ ἀπό τήν κύρια καί 44 εὐρώ ἀπό τήν ἐπικουρική, καί παίρνει 385 εὐρώ ἀπό τήν κύρια καί 102 εὐρώ ἀπό τήν ἐπικουρική. Μέ τήν ἀναλογική μείωση θά ἔχει ποινή 10% μέ ὄφελος κατά 110 εὐρώ στήν κύρια καί κατά 29 εὐρώ στήν ἐπικουρική σύνταξη, ὁπότε θά παίρνει ὡς ἐργαζόμενος συνταξιοῦχος 495 εὐρώ ἀπό τήν κύρια καί 131 εὐρώ ἀπό τήν ἐπικουρική.

Μέ τό ἀναλογικώτερο σύστημα ποινῆς ἐκτιμᾶται ὅτι θά μειωθεῖ ἡ μείωσις τῆς μαύρης ἀπασχολήσεως, καθώς ἐνθαρρύνεται ἡ δήλωσις τῆς ἀπασχολήσεως ἀπό τούς συνταξιούχους, ἐνῷ τώρα οἱ περισσότεροι τό ἀποφεύγουν.

Ἡ δήλωσις ἀπασχολήσεως ἀπό συνταξιούχους εἶναι ὑποχρεωτική στόν ΕΦΚΑ καί ἡ ἀδήλωτη ἐργασία συνταξιούχων τιμωρεῖται μέ πρόστιμο ἴσο μέ 12 συντάξεις! Ἡ δέ παρακράτησις τοῦ προστίμου γίνεται μέ ἀφαίρεση τοῦ 25% ἀπό τή μηνιαία σύνταξη μέχρι ἐξοφλήσεώς του. Ὑποβάλλουν δήλωση ἀπασχολήσεως, ἀλλά δέν ἔχουν ποινή 30% (ἐξαιροῦνται) οἱ συνταξιοῦχοι τοῦ ΟΓΑ ἐφ’ ὅσον συνεχίζουν τήν ἀγροτική δραστηριότητα, οἱ συνταξιοῦχοι πού ἔχουν ἀπασχόληση στήν Ε.Ε. καί διεθνεῖς ὀργανισμούς, οἱ ψυχικά ἀσθενεῖς γιά τούς ὁποίους ἡ ἀπασχόλησις ἐνδείκνυται γιά λόγους ψυχοκοινωνικῆς ἀποκαταστάσεως, οἱ συνταξιοῦχοι μέ ποσοστό ἀναπηρίας ἄνω τοῦ 67%, οἱ πολύτεκνοι μέ τέκνο ἀνήλικο ἤ σπουδάζον ἕως τό 24ο ἔτος τῆς ἡλικίας του, ἤ ἀνίκανο γιά ἐργασία, καί οἱ συνταξιοῦχοι μέ ἀγροτικό εἰσόδημα μέχρι 10.000 εὐρώ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!