ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Μειώνεται στό μισό καί γιά ὅλους τό Τέλος Ἐπιτηδεύματος

ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ἀλλαγές ὅσον ἀφορᾶ στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν προχώρησε τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Οἰκονομίας στό τελικό σχέδιο νόμου πού καταθέτει στήν Βουλή.

Μειώνεται κατά 50% καί γιά ὅλους τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες τό τέλος ἐπιτηδεύματος πού θά πληρώσουν τό 2024, δίδεται ἡ δυνατότης ἀμφισβητήσεως τοῦ τεκμαρτοῦ τρόπου φορολογήσεως μέ τήν προϋπόθεση, ὅτι οἱ ἐπαγγελματίες θά ἐλεγχθοῦν, μειώνεται ὁ συντελεστής προσαυξήσεως λόγῳ τζίρου ἐνῷ διευρύνεται ἡ λίστα ὅσων ἐντάσσονται στό μειωμένο κατά 50% τεκμήριο τῆς ἐλάχιστης ἀμοιβῆς.

Εἰδικώτερα, τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Οἰκονομίας καί Οἰκονομικῶν τροποποίησε τήν σχετική διάταξη ἡ ὁποία προέβλεπε ἔκπτωση 25% στό τέλος ἐπιτηδεύματος γιά τούς ἐπαγγελματίες πού θά δήλωναν εἰσοδήματα μικρότερα ἀπό τό τεκμαρτό εἰσόδημα, ἐνῷ σέ ὅσους δηλώνουν εἰσόδημα πάνω ἀπό τό τεκμαρτό εἰσόδημα τό τέλος ἐπιτηδεύματος κουρεύεται κατά 50%,προχωρῶντας σέ ὁριζόντια μείωση κατά 50% γιά ὅλους.

Ἡ μείωσις τοῦ Τέλους Ἐπιτηδεύματος θά ἰσχύσει ἀπό τά εἰσοδήματα τοῦ 2023, πού σημαίνει ὅτι θά πληρώσουν μισό τέλος τό 2024 μέ τήν ἐκκαθάριση τῶν φορολογικῶν δηλώσεων.

Ἐπίσης, προβλέπεται ἡ δυνατότης ἀμφισβητήσεως τοῦ τεκμηρίου ἀπό τούς φορολογουμένους. Στό νομοσχέδιο ὁρίζεται ὅτι ὅλοι οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες θά μποροῦν νά ἀμφισβητήσουν τό ποσόν πού προκύπτει ἀπό τήν ἐφαρμογή τοῦ τεκμηρίου τῆς ἐλάχιστης ἀμοιβῆς πέραν ἀπό τούς λόγους πού ἰσχύουν ἤδη καί πού καθιστοῦν τό τεκμήριο μαχητό (ἀσθένεια, ἀνωτέρα βία κ.λπ.).

Ἀπαραίτητη προϋπόθεσις εἶναι νά ζητήσουν τήν διενέργεια ἐλέγχου ἀπό τίς φορολογικές ἀρχές, προκειμένου νά ἀποδειχθεῖ ἡ ἀκρίβεια τῆς δηλώσεώς του γιά εἰσόδημα μικρότερο τοῦ τεκμαρτοῦ.

Περιλαμβάνονται ἄλλες δύο ἀλλαγές:

1. Μείωσις τῶν συντελεστῶν προσαυξήσεως τοῦ τεκμαρτοῦ εἰσοδήματος λόγῳ τζίρου, ὥστε νά περιορισθεῖ ἡ ἐπιβάρυνσις γιά τούς ἐπαγγελματίες. Ὡς γνωστόν, τό ὕψος τοῦ τεκμηρίου τῆς ἐλάχιστης ἀμοιβῆς γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες προσαυξάνεται ἀνάλογα πρός τά χρόνια τῆς ἐπαγγελματικῆς δραστηριότητος, τό σύνολο τῆς μισθοδοσίας καί τό ὕψος τοῦ τζίρου τῆς ἐπιχειρήσεως. Εἰδικῶς γιά τό ὕψος τοῦ τζίρου, συμφώνως πρός τήν τελική ρύθμιση, ἡ προσαύξησις ἀνέρχεται στό 5% ἐπί τοῦ ποσοῦ, κατά τό ὁποῖο ὁ κύκλος ἐργασιῶν τοῦ ὑπόχρεου ὑπερβαίνει τόν μέσο ἐτήσιο κύκλο ἐργασιῶν τοῦ Κ.Α.Δ. στόν ὁποῖο ὁ ὑπόχρεος πραγματοποιεῖ τά ὑψηλότερα ἔσοδα. Γιά παράδειγμα, ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας μέ ἐτήσιο τζίρο 35.000 εὐρώ ὑπερβαίνει τόν μέσο ἐτήσιο κύκλο ἐργασιῶν τοῦ ΚΑΔ ὅπου πραγματοποιεῖ τά ὑψηλότερα ἔσοδα κατά 10.000 εὐρώ (ἐτήσιος τζίρος 35.000 εὐρώ – μέσος ἐτήσιος κύκλος ἐργασιῶν ΚΑΔ 25.000 εὐρώ = 10.000 εὐρώ). Ἑπομένως, ἡ προσαύξησις 5% θά ἐφαρμοσθεῖ ἔπί τοῦ ποσοῦ τῶν 10.000 εὐρώ. Μέ αὐτόν τόν τρόπο, ἡ προσαύξησις ἐφαρμόζεται κατά τρόπο πιό ἀναλογικό καί μέ μικρότερη ἐπιβάρυνση γιά τούς ὑπόχρεους.

2. Προστίθενται στήν λίστα τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν πού ἐντάσσονται στό μειωμένο –κατά 50%– τεκμήριο τῆς ἐλάχιστης ἀμοιβῆς α) ὅσοι παρουσιάζουν ἀναπηρία ἴση ἤ μεγαλύτερη τοῦ 67% (ὅσοι ἔχουν ποσοστό ἀναπηρίας 80% καί ἄνω ἀπαλλάσσονται πλήρως ἀπό τό τεκμήριο τῆς ἐλάχιστης ἀμοιβῆς), β) οἱ γονεῖς μονογονεϊκῆς οἰκογενείας μέ ἀνήλικα τέκνα γ) οἱ γονεῖς μέ ἐξαρτώμενα τέκνα μέ ποσοστό νοητικῆς ἤ σωματικῆς ἀναπηρίας τοὐλάχιστον 67%, δ) οἱ γονεῖς πολύτεκνων οἰκογενειῶν.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ