Mειώνεται ἡ κρατική ἐπιδότησις στούς λογαριασμούς ρεύματος

Πῶς θά διαμορφωθεῖ τό νέο μοντέλο

ΔΡΑΣΤΙΚΑ περικόπτονται τά ποσά πού εἰσφέρει ὁ κρατικός προϋπολογισμός στίς ἐπιδοτήσεις γιά τούς λογαριασμούς ρεύματος. Συμφώνως πρός κορυφαῖο στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ἡ συμμετοχή τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ στό κόστος τῶν ἐπιδοτήσεων θά ἀνέλθει στό ἕνα τρίτο ἤ ἕνα τέταρτο τῆς συμμετοχῆς τοῦ Σεπτεμβρίου πού ἦταν πέριξ τῶν 800 ἑκατομμυρίων εὐρώ. Ἡ βασική φιλοσοφία στό νέο σύστημα ἐπιδοτήσεως στούς λογαριασμούς ρεύματος θά εἶναι ἡ προοδευτική μείωσις τῆς ἐπιδοτήσεως ὅσο θά αὐξάνεται ἡ κατανάλωσις, ἐνῶ μέχρι σήμερα ἡ ἐπιδότησις ἐδίδετο ὁριζοντίως, ἀνεξαρτήτως καταναλώσεως, καί ἔφθασε νά καλύπτει, τόν Σεπτέμβριο, τό μεγαλύτερο ποσοστό τῶν ἀνατιμήσεων (94%).

Ἀπό τόν Ὀκτώβριο, τό ποσοστό καλύψεως θά περιορισθεῖ ἀρκετά χαμηλότερα κατά μέσον ὅρον, ἐνῶ ἡ πτῶσις τοῦ ποσοστοῦ καλύψεως θά εἶναι σημαντικώτερη γιά ὅσους ἔχουν μεγαλύτερες καταναλώσεις ἀπό τόν μέσον ὅρον.

Ἐπί πλέον, ἡ Κυβέρνησις θά καθιερώσει ἕνα «μπόνους» ἐπιδοτήσεως γιά ὅσους ἐπιτύχουν μείωση τῆς καταναλώσεως ρεύματος τοὐλάχιστον κατά 15%, συγκριτικῶς πρός τόν ἴδιο μῆνα τοῦ 2021.

Τό μήνυμα γιά τίς ἐπικείμενες ἀλλαγές τό ἔδωσε ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τήν συνάντησή του μέ τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας ἐπισημαίνοντας ὅτι τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα θά ἀνακοινωθοῦν παρεμβάσεις γιά τήν μείωση τῆς τιμῆς τοῦ φυσικοῦ ἀερίου.

Ὁ κ. Μητσοτάκης ἐπέμεινε ὅτι ὅλες οἱ παρεμβάσεις πού ἔγιναν ἤ πρόκειται νά γίνουν συνθέτουν ἕνα πλαίσιο προστασίας ὥστε νά μποροῦν τά νοικοκυριά νά ἀντέξουν τόν δύσκολο χειμῶνα πού ἔρχεται, ὅπως εἶπε χαρακτηριστικά.

Πάντως στέλεχος τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου ἐξήγησε καί τήν προτροπή ἀπό πλευρᾶς Κυβερνήσεως στούς καταναλωτές νά χρησιμοποιήσουν φέτος περισσότερο τό πετρέλαιο γιά τήν θέρμανσή τους, τονίζοντας ὅτι αὐτή ἡ προτροπή γίνεται ἐπειδή στό φυσικό ἀέριο ὑπάρχει ὁ κίνδυνος διακοπῆς τῆς τροφοδοσίας, ἐνῶ ἡ τιμή του μπορεῖ νά ἐπηρεασθεῖ πολύ ἐντόνως καί σέ περίπτωση πού ἡ Εὐρώπη ἀντιμετωπίσει ἕνα βαρύ χειμῶνα.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ὅτι ἡ Κυβέρνησις δέν ζητεῖ ἀπό τούς καταναλωτές νά ἀλλάξουν καυστῆρα, ἀντικαθιστῶντας τόν καυστῆρα φυσικοῦ ἀερίου μέ καυστῆρα πετρελαίου, κάτι πού θά τούς ἐπιβάρυνε σοβαρά. Σκόπιμο εἶναι, ὅμως, ὅσοι ἔχουν τή δυνατότητα, νά χρησιμοποιήσουν καύσιμα ἐκτός τοῦ φυσικοῦ ἀερίου νά τό κάνουν, καθώς αὐτό θά εἶναι φθηνότερο τόσο σέ μακροοικονομικό ἐπίπεδο ὅσο καί γιά τούς οἰκογενειακούς προϋπολογισμούς.
Ἀναφορικῶς πρός τήν χρηματοδότηση στό φυσικό ἀέριο ἐξετάζονται δύο ἐναλλακτικά σενάρια. Τό πρῶτο εἶναι ἡ συνέχισις τῆς «φόρμουλας», ὅπως ἕνα μέρος τῆς ἐλαφρύνσεως προῆλθε ἀπό τίς ὁριζόντιες ἐκπτώσεις τῆς ΔΕΠΑ Ἐμπορίας πρός ὅλους τούς καταναλωτές καί τό ὑπόλοιπο ἀπό κρατικές ἐνισχύσεις –κυρίως μέσῳ τοῦ Ταμείου Ἐνεργειακῆς Μεταβάσεως.

Τό δεύτερο σενάριο εἶναι νά ἀκολουθηθεῖ τό μοντέλο τῶν ἐπιδοτήσεων στό ρεῦμα, στό πλαίσιο τοῦ ὁποίου ἀνακτῶνται τά ὑπερέσοδα ὅλων τῶν ἠλεκτροπαραγωγῶν, ὥστε αὐτά νά εἰσρεύσουν στό ΤΕΜ. Ἔτσι, τό Ταμεῖο ἀποτελεῖ τήν κύρια πηγή χρηματοδοτήσεως τῶν ἐνισχύσεων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!