Mειώνεται ἡ κρατική ἐπιδότησις στούς λογαριασμούς ρεύματος

Πῶς θά διαμορφωθεῖ τό νέο μοντέλο

ΔΡΑΣΤΙΚΑ περικόπτονται τά ποσά πού εἰσφέρει ὁ κρατικός προϋπολογισμός στίς ἐπιδοτήσεις γιά τούς λογαριασμούς ρεύματος. Συμφώνως πρός κορυφαῖο στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ἡ συμμετοχή τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ στό κόστος τῶν ἐπιδοτήσεων θά ἀνέλθει στό ἕνα τρίτο ἤ ἕνα τέταρτο τῆς συμμετοχῆς τοῦ Σεπτεμβρίου πού ἦταν πέριξ τῶν 800 ἑκατομμυρίων εὐρώ. Ἡ βασική φιλοσοφία στό νέο σύστημα ἐπιδοτήσεως στούς λογαριασμούς ρεύματος θά εἶναι ἡ προοδευτική μείωσις τῆς ἐπιδοτήσεως ὅσο θά αὐξάνεται ἡ κατανάλωσις, ἐνῶ μέχρι σήμερα ἡ ἐπιδότησις ἐδίδετο ὁριζοντίως, ἀνεξαρτήτως καταναλώσεως, καί ἔφθασε νά καλύπτει, τόν Σεπτέμβριο, τό μεγαλύτερο ποσοστό τῶν ἀνατιμήσεων (94%).

Ἀπό τόν Ὀκτώβριο, τό ποσοστό καλύψεως θά περιορισθεῖ ἀρκετά χαμηλότερα κατά μέσον ὅρον, ἐνῶ ἡ πτῶσις τοῦ ποσοστοῦ καλύψεως θά εἶναι σημαντικώτερη γιά ὅσους ἔχουν μεγαλύτερες καταναλώσεις ἀπό τόν μέσον ὅρον.

Ἐπί πλέον, ἡ Κυβέρνησις θά καθιερώσει ἕνα «μπόνους» ἐπιδοτήσεως γιά ὅσους ἐπιτύχουν μείωση τῆς καταναλώσεως ρεύματος τοὐλάχιστον κατά 15%, συγκριτικῶς πρός τόν ἴδιο μῆνα τοῦ 2021.

Τό μήνυμα γιά τίς ἐπικείμενες ἀλλαγές τό ἔδωσε ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τήν συνάντησή του μέ τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας ἐπισημαίνοντας ὅτι τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα θά ἀνακοινωθοῦν παρεμβάσεις γιά τήν μείωση τῆς τιμῆς τοῦ φυσικοῦ ἀερίου.

Ὁ κ. Μητσοτάκης ἐπέμεινε ὅτι ὅλες οἱ παρεμβάσεις πού ἔγιναν ἤ πρόκειται νά γίνουν συνθέτουν ἕνα πλαίσιο προστασίας ὥστε νά μποροῦν τά νοικοκυριά νά ἀντέξουν τόν δύσκολο χειμῶνα πού ἔρχεται, ὅπως εἶπε χαρακτηριστικά.

Πάντως στέλεχος τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου ἐξήγησε καί τήν προτροπή ἀπό πλευρᾶς Κυβερνήσεως στούς καταναλωτές νά χρησιμοποιήσουν φέτος περισσότερο τό πετρέλαιο γιά τήν θέρμανσή τους, τονίζοντας ὅτι αὐτή ἡ προτροπή γίνεται ἐπειδή στό φυσικό ἀέριο ὑπάρχει ὁ κίνδυνος διακοπῆς τῆς τροφοδοσίας, ἐνῶ ἡ τιμή του μπορεῖ νά ἐπηρεασθεῖ πολύ ἐντόνως καί σέ περίπτωση πού ἡ Εὐρώπη ἀντιμετωπίσει ἕνα βαρύ χειμῶνα.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ὅτι ἡ Κυβέρνησις δέν ζητεῖ ἀπό τούς καταναλωτές νά ἀλλάξουν καυστῆρα, ἀντικαθιστῶντας τόν καυστῆρα φυσικοῦ ἀερίου μέ καυστῆρα πετρελαίου, κάτι πού θά τούς ἐπιβάρυνε σοβαρά. Σκόπιμο εἶναι, ὅμως, ὅσοι ἔχουν τή δυνατότητα, νά χρησιμοποιήσουν καύσιμα ἐκτός τοῦ φυσικοῦ ἀερίου νά τό κάνουν, καθώς αὐτό θά εἶναι φθηνότερο τόσο σέ μακροοικονομικό ἐπίπεδο ὅσο καί γιά τούς οἰκογενειακούς προϋπολογισμούς.
Ἀναφορικῶς πρός τήν χρηματοδότηση στό φυσικό ἀέριο ἐξετάζονται δύο ἐναλλακτικά σενάρια. Τό πρῶτο εἶναι ἡ συνέχισις τῆς «φόρμουλας», ὅπως ἕνα μέρος τῆς ἐλαφρύνσεως προῆλθε ἀπό τίς ὁριζόντιες ἐκπτώσεις τῆς ΔΕΠΑ Ἐμπορίας πρός ὅλους τούς καταναλωτές καί τό ὑπόλοιπο ἀπό κρατικές ἐνισχύσεις –κυρίως μέσῳ τοῦ Ταμείου Ἐνεργειακῆς Μεταβάσεως.

Τό δεύτερο σενάριο εἶναι νά ἀκολουθηθεῖ τό μοντέλο τῶν ἐπιδοτήσεων στό ρεῦμα, στό πλαίσιο τοῦ ὁποίου ἀνακτῶνται τά ὑπερέσοδα ὅλων τῶν ἠλεκτροπαραγωγῶν, ὥστε αὐτά νά εἰσρεύσουν στό ΤΕΜ. Ἔτσι, τό Ταμεῖο ἀποτελεῖ τήν κύρια πηγή χρηματοδοτήσεως τῶν ἐνισχύσεων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…