Mειώνεται ἡ κρατική ἐπιδότησις στούς λογαριασμούς ρεύματος

Πῶς θά διαμορφωθεῖ τό νέο μοντέλο

ΔΡΑΣΤΙΚΑ περικόπτονται τά ποσά πού εἰσφέρει ὁ κρατικός προϋπολογισμός στίς ἐπιδοτήσεις γιά τούς λογαριασμούς ρεύματος. Συμφώνως πρός κορυφαῖο στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ἡ συμμετοχή τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ στό κόστος τῶν ἐπιδοτήσεων θά ἀνέλθει στό ἕνα τρίτο ἤ ἕνα τέταρτο τῆς συμμετοχῆς τοῦ Σεπτεμβρίου πού ἦταν πέριξ τῶν 800 ἑκατομμυρίων εὐρώ. Ἡ βασική φιλοσοφία στό νέο σύστημα ἐπιδοτήσεως στούς λογαριασμούς ρεύματος θά εἶναι ἡ προοδευτική μείωσις τῆς ἐπιδοτήσεως ὅσο θά αὐξάνεται ἡ κατανάλωσις, ἐνῶ μέχρι σήμερα ἡ ἐπιδότησις ἐδίδετο ὁριζοντίως, ἀνεξαρτήτως καταναλώσεως, καί ἔφθασε νά καλύπτει, τόν Σεπτέμβριο, τό μεγαλύτερο ποσοστό τῶν ἀνατιμήσεων (94%).

Ἀπό τόν Ὀκτώβριο, τό ποσοστό καλύψεως θά περιορισθεῖ ἀρκετά χαμηλότερα κατά μέσον ὅρον, ἐνῶ ἡ πτῶσις τοῦ ποσοστοῦ καλύψεως θά εἶναι σημαντικώτερη γιά ὅσους ἔχουν μεγαλύτερες καταναλώσεις ἀπό τόν μέσον ὅρον.

Ἐπί πλέον, ἡ Κυβέρνησις θά καθιερώσει ἕνα «μπόνους» ἐπιδοτήσεως γιά ὅσους ἐπιτύχουν μείωση τῆς καταναλώσεως ρεύματος τοὐλάχιστον κατά 15%, συγκριτικῶς πρός τόν ἴδιο μῆνα τοῦ 2021.

Τό μήνυμα γιά τίς ἐπικείμενες ἀλλαγές τό ἔδωσε ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τήν συνάντησή του μέ τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας ἐπισημαίνοντας ὅτι τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα θά ἀνακοινωθοῦν παρεμβάσεις γιά τήν μείωση τῆς τιμῆς τοῦ φυσικοῦ ἀερίου.

Ὁ κ. Μητσοτάκης ἐπέμεινε ὅτι ὅλες οἱ παρεμβάσεις πού ἔγιναν ἤ πρόκειται νά γίνουν συνθέτουν ἕνα πλαίσιο προστασίας ὥστε νά μποροῦν τά νοικοκυριά νά ἀντέξουν τόν δύσκολο χειμῶνα πού ἔρχεται, ὅπως εἶπε χαρακτηριστικά.

Πάντως στέλεχος τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου ἐξήγησε καί τήν προτροπή ἀπό πλευρᾶς Κυβερνήσεως στούς καταναλωτές νά χρησιμοποιήσουν φέτος περισσότερο τό πετρέλαιο γιά τήν θέρμανσή τους, τονίζοντας ὅτι αὐτή ἡ προτροπή γίνεται ἐπειδή στό φυσικό ἀέριο ὑπάρχει ὁ κίνδυνος διακοπῆς τῆς τροφοδοσίας, ἐνῶ ἡ τιμή του μπορεῖ νά ἐπηρεασθεῖ πολύ ἐντόνως καί σέ περίπτωση πού ἡ Εὐρώπη ἀντιμετωπίσει ἕνα βαρύ χειμῶνα.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ὅτι ἡ Κυβέρνησις δέν ζητεῖ ἀπό τούς καταναλωτές νά ἀλλάξουν καυστῆρα, ἀντικαθιστῶντας τόν καυστῆρα φυσικοῦ ἀερίου μέ καυστῆρα πετρελαίου, κάτι πού θά τούς ἐπιβάρυνε σοβαρά. Σκόπιμο εἶναι, ὅμως, ὅσοι ἔχουν τή δυνατότητα, νά χρησιμοποιήσουν καύσιμα ἐκτός τοῦ φυσικοῦ ἀερίου νά τό κάνουν, καθώς αὐτό θά εἶναι φθηνότερο τόσο σέ μακροοικονομικό ἐπίπεδο ὅσο καί γιά τούς οἰκογενειακούς προϋπολογισμούς.
Ἀναφορικῶς πρός τήν χρηματοδότηση στό φυσικό ἀέριο ἐξετάζονται δύο ἐναλλακτικά σενάρια. Τό πρῶτο εἶναι ἡ συνέχισις τῆς «φόρμουλας», ὅπως ἕνα μέρος τῆς ἐλαφρύνσεως προῆλθε ἀπό τίς ὁριζόντιες ἐκπτώσεις τῆς ΔΕΠΑ Ἐμπορίας πρός ὅλους τούς καταναλωτές καί τό ὑπόλοιπο ἀπό κρατικές ἐνισχύσεις –κυρίως μέσῳ τοῦ Ταμείου Ἐνεργειακῆς Μεταβάσεως.

Τό δεύτερο σενάριο εἶναι νά ἀκολουθηθεῖ τό μοντέλο τῶν ἐπιδοτήσεων στό ρεῦμα, στό πλαίσιο τοῦ ὁποίου ἀνακτῶνται τά ὑπερέσοδα ὅλων τῶν ἠλεκτροπαραγωγῶν, ὥστε αὐτά νά εἰσρεύσουν στό ΤΕΜ. Ἔτσι, τό Ταμεῖο ἀποτελεῖ τήν κύρια πηγή χρηματοδοτήσεως τῶν ἐνισχύσεων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὁ κρυφός ρυθμιστής τῶν ἐκλογῶν

Μανώλης Κοττάκης
Γιατί τό ΚΚΕ δέν ἐπιθυμεῖ τήν παλινόρθωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί προσπαθεῖ νά θέσει ἐκτός Βουλῆς τό MέΡΑ25 τοῦ Γιάνη Βαρουφάκη – Ποιόν θά ὠφελήσει ἡ ἀνακατανομή τῆς ἀριστερῆς ψήφου – Ἡ ἀφαίρεσις τῆς σκουριᾶς καί τά νέα καθήκοντα στίς νέες συνθῆκες

Ἀκαταδίωκτο ἀπό τίς Ἐρινύες δέν ὑπάρχει

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ἡ λέξις «ἐπιτροπή» εἶναι σέ πολλές περιπτώσεις συνώνυμη μέ τήν ἀνευθυνότητα.

Τό ἕνα τρίτο τῶν πολιτῶν συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση Ἀνδρουλάκη

Εφημερίς Εστία
ΤΟ 31,6% τῶν ψηφοφόρων συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση τοῦ κ. Νίκου Ἀνδρουλάκη γιά Πρωθυπουργό Χ. Τό ποσοστό αὐτό, δηλαδή, ἀπορρίπτει τόσο τόν κ. Μητσοτάκη ὅσο καί τόν κ. Τσίπρα.

Ἡ πολιτική ὀρθότης καί ὁ νέος ὁλοκληρωτισμός

Δημήτρης Καπράνος
Ἀποτροπιασμό προκαλεῖ πλέον ἡ πολιτική ὀρθότης, ἡ μέθοδος, δηλαδή, μέ τήν ὁποία ἡ σημερινή, στεῖρα ἕως ἀρνητική σέ παραγωγή ἰδεῶν καί ἔργων ἐποχή, ἔχει παρέμβει γιά νά ἀποκαταστήσει τήν τάξη.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O KΟΣΜΟΣ ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΙ