ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Mειώνεται ἡ κρατική ἐπιδότησις στούς λογαριασμούς ρεύματος

Πῶς θά διαμορφωθεῖ τό νέο μοντέλο

ΔΡΑΣΤΙΚΑ περικόπτονται τά ποσά πού εἰσφέρει ὁ κρατικός προϋπολογισμός στίς ἐπιδοτήσεις γιά τούς λογαριασμούς ρεύματος. Συμφώνως πρός κορυφαῖο στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ἡ συμμετοχή τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ στό κόστος τῶν ἐπιδοτήσεων θά ἀνέλθει στό ἕνα τρίτο ἤ ἕνα τέταρτο τῆς συμμετοχῆς τοῦ Σεπτεμβρίου πού ἦταν πέριξ τῶν 800 ἑκατομμυρίων εὐρώ. Ἡ βασική φιλοσοφία στό νέο σύστημα ἐπιδοτήσεως στούς λογαριασμούς ρεύματος θά εἶναι ἡ προοδευτική μείωσις τῆς ἐπιδοτήσεως ὅσο θά αὐξάνεται ἡ κατανάλωσις, ἐνῶ μέχρι σήμερα ἡ ἐπιδότησις ἐδίδετο ὁριζοντίως, ἀνεξαρτήτως καταναλώσεως, καί ἔφθασε νά καλύπτει, τόν Σεπτέμβριο, τό μεγαλύτερο ποσοστό τῶν ἀνατιμήσεων (94%).

Ἀπό τόν Ὀκτώβριο, τό ποσοστό καλύψεως θά περιορισθεῖ ἀρκετά χαμηλότερα κατά μέσον ὅρον, ἐνῶ ἡ πτῶσις τοῦ ποσοστοῦ καλύψεως θά εἶναι σημαντικώτερη γιά ὅσους ἔχουν μεγαλύτερες καταναλώσεις ἀπό τόν μέσον ὅρον.

Ἐπί πλέον, ἡ Κυβέρνησις θά καθιερώσει ἕνα «μπόνους» ἐπιδοτήσεως γιά ὅσους ἐπιτύχουν μείωση τῆς καταναλώσεως ρεύματος τοὐλάχιστον κατά 15%, συγκριτικῶς πρός τόν ἴδιο μῆνα τοῦ 2021.

Τό μήνυμα γιά τίς ἐπικείμενες ἀλλαγές τό ἔδωσε ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τήν συνάντησή του μέ τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας ἐπισημαίνοντας ὅτι τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα θά ἀνακοινωθοῦν παρεμβάσεις γιά τήν μείωση τῆς τιμῆς τοῦ φυσικοῦ ἀερίου.

Ὁ κ. Μητσοτάκης ἐπέμεινε ὅτι ὅλες οἱ παρεμβάσεις πού ἔγιναν ἤ πρόκειται νά γίνουν συνθέτουν ἕνα πλαίσιο προστασίας ὥστε νά μποροῦν τά νοικοκυριά νά ἀντέξουν τόν δύσκολο χειμῶνα πού ἔρχεται, ὅπως εἶπε χαρακτηριστικά.

Πάντως στέλεχος τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου ἐξήγησε καί τήν προτροπή ἀπό πλευρᾶς Κυβερνήσεως στούς καταναλωτές νά χρησιμοποιήσουν φέτος περισσότερο τό πετρέλαιο γιά τήν θέρμανσή τους, τονίζοντας ὅτι αὐτή ἡ προτροπή γίνεται ἐπειδή στό φυσικό ἀέριο ὑπάρχει ὁ κίνδυνος διακοπῆς τῆς τροφοδοσίας, ἐνῶ ἡ τιμή του μπορεῖ νά ἐπηρεασθεῖ πολύ ἐντόνως καί σέ περίπτωση πού ἡ Εὐρώπη ἀντιμετωπίσει ἕνα βαρύ χειμῶνα.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ὅτι ἡ Κυβέρνησις δέν ζητεῖ ἀπό τούς καταναλωτές νά ἀλλάξουν καυστῆρα, ἀντικαθιστῶντας τόν καυστῆρα φυσικοῦ ἀερίου μέ καυστῆρα πετρελαίου, κάτι πού θά τούς ἐπιβάρυνε σοβαρά. Σκόπιμο εἶναι, ὅμως, ὅσοι ἔχουν τή δυνατότητα, νά χρησιμοποιήσουν καύσιμα ἐκτός τοῦ φυσικοῦ ἀερίου νά τό κάνουν, καθώς αὐτό θά εἶναι φθηνότερο τόσο σέ μακροοικονομικό ἐπίπεδο ὅσο καί γιά τούς οἰκογενειακούς προϋπολογισμούς.
Ἀναφορικῶς πρός τήν χρηματοδότηση στό φυσικό ἀέριο ἐξετάζονται δύο ἐναλλακτικά σενάρια. Τό πρῶτο εἶναι ἡ συνέχισις τῆς «φόρμουλας», ὅπως ἕνα μέρος τῆς ἐλαφρύνσεως προῆλθε ἀπό τίς ὁριζόντιες ἐκπτώσεις τῆς ΔΕΠΑ Ἐμπορίας πρός ὅλους τούς καταναλωτές καί τό ὑπόλοιπο ἀπό κρατικές ἐνισχύσεις –κυρίως μέσῳ τοῦ Ταμείου Ἐνεργειακῆς Μεταβάσεως.

Τό δεύτερο σενάριο εἶναι νά ἀκολουθηθεῖ τό μοντέλο τῶν ἐπιδοτήσεων στό ρεῦμα, στό πλαίσιο τοῦ ὁποίου ἀνακτῶνται τά ὑπερέσοδα ὅλων τῶν ἠλεκτροπαραγωγῶν, ὥστε αὐτά νά εἰσρεύσουν στό ΤΕΜ. Ἔτσι, τό Ταμεῖο ἀποτελεῖ τήν κύρια πηγή χρηματοδοτήσεως τῶν ἐνισχύσεων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ

Faux στά δεξιά

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ἐκλογή τοῦ Στέφανου Κασσελάκη στήν Προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ νά ἀναθαρρήσουν!

Ὑπό αἵρεσιν ἡ ἰσχύς τῆς ρυθμίσεως γιά τίς τριετίες

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν δέν εἶναι μόνιμο, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν τροπολογία-προσθήκη πού κατέθεσε ὁ ὑπουργός Ἐργασίας, Ἄδωνις Γεωργιάδης, στό ὑπό συζήτησιν, στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ἐργασιακό νομοσχέδιο.