Μεγάλη ἀναταραχή στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἐπίθεσις Σπίρτζη στήν ὁμάδα τοῦ Τσακαλώτου

ΕΝΟΣ κακοῦ μύρια ἕπονται στόν ΣΥΡΙΖΑ, μέ τήν ἡγεσία νά βλέπει ὅτι ἡ ὁμάς τῶν εὐρωβουλευτῶν του ἔχει διχασθεῖ μέ τό θέμα τῶν διαμερισμάτων τοῦ κ. Παπαδημούλη ἀλλά καί τό ἴδιο τό κόμμα νά εἰσέρχεται, ἐν ὄψει Συνεδρίου, σέ φάση ἔντονης ἐσωστρέφειας. Στήν χθεσινή σύσκεψη τῆς ὁμάδος τῶν εὐρωβουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὁ Ἀλέξης Τσίπρας δέν στήριξε τίς ἐπενδύσεις σέ real estate τοῦ ἀντιπροέδρου τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου, ἀλλά καί δέν ἔκανε ἀποδεκτή τήν παραίτηση τοῦ κ. Παπαδημούλη. Ἡ χθεσινή σύσκεψις δέν κύλησε σέ ἤρεμο κλῖμα, καί σέ αὐτό συνέβαλε ὁ εὐρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου, ὁ ὁποῖος ζήτησε ἐκ νέου τήν παραίτηση τοῦ ἐπί κεφαλῆς τῆς εὐρωομάδος μέ ἀφορμή τήν ἀποκάλυψη γιά τά δεκάδες διαμερίσματα πού νοικιάζει ὁ κ. Παπαδημούλης σέ μετανάστες. Ὁ κ. Παπαδημούλης τοῦ ἀπήντησε ὅτι ὁ κ. Τσίπρας τόν περιέλαβε στό εὐρωψηφοδέλτιο καί ἐκεῖνος μπορεῖ νά τόν θέσει ἐκτός τῆς εὐρωομάδος. Χρειάσθηκε ἡ παρέμβασις τοῦ Προέδρου τοῦ κόμματος γιά νά ἐκτονωθεῖ, πρός τό παρόν, ἡ ἐσωκομματική κρίσις. «Ὁ Δημήτρης Παπαδημούλης εἶναι ἀπό τά ἱδρυτικά στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μέ πολυετῆ προσφορά καί χωρίς ψεγάδια στή διαδρομή του. Ὁ τρόπος πού ἐπέλεξε τώρα νά ἐπενδύσει τά χρήματα, πού ἀπέκτησε νόμιμα καί ὄχι παράνομα, ἦταν λάθος. Νομίζω ὅτι τό ἔχει κατανοήσει καί ὁ ἴδιος. Μετά καί τή σαφῆ δέσμευσή του, ὅτι ὅσο κατέχει δημόσιο ἀξίωμα δέν θά εἰσπράττει οὔτε ἕνα εὐρώ ἀπό ἀκίνητα πού διαμένουν πρόσφυγες καί μετανάστες καί θά δίνει τό σύνολο τῶν χρημάτων αὐτῶν σέ κοινωνικές δράσεις, τό θέμα θεωρεῖται λῆξαν» εἶπε ὁ κ. Τσίπρας. Ἡ ἡγεσία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐπιθυμεῖ νά ξεχασθεῖ τό συντομώτερο δυνατόν ἡ περίπτωσις μέ τά ἀκίνητα τοῦ κ. Παπαδημούλη, γιατί κάνει κακό στό κόμμα καί δίδει τροφή στά ἄλλα κόμματα νά τοῦ ἐπιτεθοῦν.

Ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς εὐρωομάδος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει περάσει ἤδη στήν ἀντεπίθεση καί ἔχει προσλάβει δικηγόρους γιά νά ἀναλάβουν τήν ὑπόθεση. Ἕνας ἐξ αὐτῶν εἶναι ὁ πρώην ὑπουργός Δικαιοσύνης Σταῦρος Κοντονῆς, ὁ ὁποῖος, ἐν ἀντιθέσει μέ τόν κ. Τσίπρα, θεωρεῖ ὅτι εἶναι ἠθικό ἕνας πολιτικός μέ ὑψηλό εἰσόδημα νά μπορεῖ νά ἐπενδύσει ὅπου θέλει, μέ καθαρό καί διαφανῆ τρόπο, τά χρήματά του.

Ὅμως, καί στήν κοινοβουλευτική ὁμάδα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἡ κατάστασις δέν εἶναι καλύτερη, ἀφοῦ μετά τήν κριτική τοῦ Πάνου Σκουρλέτη καί τῶν «53+» μέ ἀποδέκτη τόν κ. Τσίπρα, ὁ πρώην ὑπουργός Χρῆστος Σπίρτζης ἔσπευσε νά ἀπαντήσει στήν ὁμάδα τοῦ Εὐκλείδη Τσακαλώτου. Μέ ἄρθρο του στήν ἐφημερίδα «Τά Νέα» ὑπό τόν τίτλο «Κυβερνῶσα Ἀριστερά χωρίς Ἀλέξη, δέν ὑπάρχει», ὁ κ. Σπίρτζης ἐπιχειρεῖ νά κλείσει τά στόματα ἐκείνων πού θίγουν τό ζήτημα τοῦ «ἀρχηγοκεντρισμοῦ», χωρίς νά ἀμφισβητοῦν τόν ἀρχηγό τοῦ κόμματος.

«Σέ ὅλες τίς ἱστορικές στιγμές τοῦ λαοῦ μας, ὅταν δέν ὑπῆρξε ἡγέτης γιά νά ἐκφράσει τήν πλειοψηφική ἔκφραση τῆς προοδευτικῆς παράταξης, ὁδηγηθήκαμε εἴτε σέ ἐθνικές τραγωδίες εἴτε στίς πιό μαῦρες σελίδες τῆς πολιτικῆς ἱστορίας τοῦ τόπου. Σήμερα ἡ χώρα χρειάζεται ἕνα κόμμα νέου τύπου, εὐρείας συμμετοχῆς τῶν μελῶν, στή συνδιαμόρφωση τῶν θέσεων καί τῶν μεγάλων κρίσιμων ἀποφάσεων.

Ὁ λόγος μετάλλαξης τοῦ ΠΑΣΟΚ ἀπό ἕνα ἀριστερό προοδευτικό κόμμα σέ ἕνα κόμμα πού ἀποκόπηκε ἀπό τίς κοινωνικές δυνάμεις […] ἦταν ἡ μετατροπή τῶν πολιτικῶν διαδικασιῶν σέ μιά ὀργανωτίστικη ἀντίληψη ὁμάδων, πού ἰσορροποῦσαν γιά τή διανομή τῆς ἐξουσίας» ἀνέφερε ὁ κ. Σπίρτζης. Ὑπεστήριξε ὅτι γιά νά ἀντεπεξέλθει ὁ ΣΥΡΙΖΑ στίς νέες συνθῆκες πρέπει ὁ Γραμματεύς τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς νά μετεξελιχθεῖ σέ Γραμματεία τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἤθελαν καί νά τόν …παρασημοφορήσουν

Εφημερίς Εστία
Ἀσύλληπτη ἐπιπολαιότης τῆς Ἡρώδου Ἀττικοῦ – Ἡ χειρότερη σέ δημοτικότητα – Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ἀπό καταβολῆς τοῦ θεσμοῦ (41%), εἶχε περιλάβει στήν λίστα τῶν τιμητικῶν διακρίσεων, μαζί μέ τόν ὑβριστή τοῦ Λιμενικοῦ, καί τόν πατέρα Ἀντώνιο!

Ὕφεσις 2% στήν Εὐρωζώνη ἄν συνεχισθεῖ ὁ πόλεμος

Εφημερίς Εστία
ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ἐπίπεδα τοῦ 2009…

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Πολῖτες ἀπειλοῦν νά πυρπολήσουν τούς διαχειριστές τῶν κόκκινων δανείων!

Εφημερίς Εστία
Ὀργή καί ἀγανάκτησις γιά τίς αὐξήσεις 25% στίς μηνιαῖες δόσεις συμβάσεων τῆς τελευταίας πενταετίας – Ἀνησυχία στούς λεγόμενους “servicers” – Ζητοῦν προστασία ἀπό τήν Κυβέρνηση

Ὁ ἐπιδοματικός καπιταλισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΑΚΟΥΓΑ χθές τό πρωί, στήν ἐκπομπή τοῦ Παύλου Τσίμα, στόν «Σκάι», τόν πρώην ὑπουργό Οἰκονομικῶν Νῖκο Χριστοδουλάκη μέ τόν ὁποῖο μᾶς δένουν σχέσεις ἀμοιβαίας ἐκτίμησης, νά ἀναλύει τά βασικά προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.