ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Μέ τόν καθηγητή Δασκαλάκη ἡ Ἑλλάς στήν ἐποχή τῆς Τεχνητῆς Νοημοσύνης

ΑΠΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ Ἕλληνες ἐπιστήμονες πού διαπρέπουν σέ Ἑλλάδα καί ἐξωτερικό ἀπαρτίζεται ἡ Συμβουλευτική Ἐπιτροπή Ὑψηλοῦ Ἐπιπέδου γιά τήν Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ).

Τήν ἀπόφαση γιά τά ἐν λόγῳ ἄτομα ἔλαβε προσωπικῶς ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός, μέ τήν Ἐπιτροπή νά ἔχει ὡς κύριο ἀντικείμενο τήν προετοιμασία τῆς χώρας μπροστά στίς ἐξελίξεις καί τίς κάθε εἴδους ἐφαρμογές τῆς ἐν λόγῳ τεχνολογίας. Ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἐπιτροπῆς εἶναι ὁ πολυβραβευμένος Καθηγητής τῆς Ἐπιστήμης τῶν Ὑπολογιστῶν στό ΜΙΤ τῶν ΗΠΑ κ. Κωνσταντῖνος Δασκαλάκης.

Ἐπίσης θά συμμετάσχουν ὁ κ. Κίμωνας Δρακόπουλος, Ἐπίκουρος Καθηγητής στήν Ἐπιστήμη τῶν Δεδομένων καί Λειτουργιῶν στό Πανεπιστήμιο τῆς Ν. Καλιφόρνια, ὁ κ. Εὐάγγελος Καρκαλέτσης, Διευθυντής Ἐρεύνης στό Ἰνστιτοῦτο Πληροφορικῆς καί Τηλεπικοινωνιῶν τοῦ ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ἡ κ. Βάσω Κιντῆ, καθηγήτρια Φιλοσοφίας τῆς Ἐπιστήμης καί Ἀναλυτικῆς Φιλοσοφίας στό τμῆμα Ἱστορίας καί Φιλοσοφίας τῆς Ἐπιστήμης τοῦ ΕΚΠΑ, ὁ κ. Γεώργιος Παγουλᾶτος, μόνιμος ἀντιπρόσωπος τῆς Ἑλλάδος στόν ΟΟΣΑ, ἡ κ. Φερενίκη Παναγοπούλου, Ἐπίκουρη Καθηγήτρια Συνταγματικοῦ Δικαίου, Δικαίου Προστασίας Δεδομένων καί Βιοηθικῆς στό Πάντειο Πανεπιστήμιο, ὁ κ. Τιμολέων Σελλῆς, διευθυντής τῆς Ἐρευνητικῆς Μονάδος «Ἀρχιμήδης» τοῦ Ἐρευνητικοῦ Κέντρου «Ἀθηνᾶ», ὁ κ. Ἀνδρέας Σταυρόπουλος, ἀντιπρόερδος τοῦ Endeavor Greece-Ἑταῖρος στήν Threshold (πρώην DFJ) Ventures-Μέλος Δ.Σ. τοῦ ΤΑΙΠΕΔ, ὁ κ. Ἰωάννης Τασιούλας, Καθηγητής Ἠθικῆς καί Νομικῆς Φιλοσοφίας στό Τμῆμα Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης καί ὁ κ. Χαράλαμπος Τσέκερης, ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς καί Τεχνοηθικῆς.

Ἡ λειτουργία τῆς Ἐπιτροπῆς εἶναι ἀμισθί, στό ἔργο τῆς ὁποίας θά συνδράμει, χωρίς ἀμοιβή, ἡ ἑταιρεία παροχῆς ψηφιακῶν ὑπηρεσιῶν Accenture πού ἐξειδικεύεται στήν ΤΝ. Ἡ Ἐπιτροπή θά παρέχει τεκμηριωμένες συμβουλές καί προτάσεις γιά τό πῶς ἡ Ἑλλάς μπορεῖ νά ἀξιοποιήσει τίς πολλαπλές δυνατότητες καί εὐκαιρίες πού προκύπτουν ἀπό τήν χρήση τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης, ἀλλά καί τό πῶς μπορεῖ νά ἐφαρμόσει ἕνα συνεκτικό πλαίσιο προστασίας ἀπό τίς πιθανές προκλήσεις καί ἀναπροσαρμογές, τίς ἀνισότητες καί τούς κινδύνους πού ἐλλοχεύουν.

Εἰδικώτερα, οἱ ἀνωτέρω ἐπιστήμονες θά διατυπώσουν συστάσεις καί θά χαράσσουν κατευθυντήριες γραμμές γιά τήν μακροπρόθεσμη διαμόρφωση ἐθνικῆς στρατηγικῆς γιά τήν ΤΝ, μέ ἑστίαση στά πεδία πού ἐνδιαφέρουν τήν χώρα: οἰκονομία-κοινωνία, βελτίωσις τῆς παραγωγικότητος, αὔξησις τῆς καινοτομίας, ἐνίσχυσις ὑποδομῶν, διαχείρισις τῶν ἐπιπτώσεων τῆς κλιματικῆς κρίσεως, ὑποστήριξις τοῦ ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ καί κοινωνικῆς συνοχῆς, δημιουργία ποιοτικῶν θέσεων ἐργασίας, προάσπισις τῆς ἐθνικῆς ψηφιακῆς κυριαρχίας καί τέλος βελτίωσις τῆς λειτουργίας τοῦ Δημοσίου. Σχολιάζοντας τήν σύσταση τῆς Ἐπιτροπῆς ὁ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε μέ ἔμφαση ὅτι κράτος καί πολῖτες πρέπει νά ὀργανωθοῦν πρίν ἡ ΤΝ καταστεῖ καθημερινότης ἐρήμην μας.

Σημείωσε δέ ὅτι ἡ χώρα διαθέτει ἱκανούς ἐρευνητές πού σχετίζονται μέ τήν ἐξέλιξη τῆς μεγαλύτερης τεχνολογικῆς ἐπαναστάσεως στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος. Ὁ κ. Δασκαλάκης ἀνέφερε ὅτι θά ἐργαστοῦμε συντεταγμένα, ὥστε ἡ χώρα μας νά ἀποτελέσει μέλος τῶν διεθνῶν πρωτοβουλιῶν γιά τήν ΤΝ καί νά συμμετάσχει στόν παγκόσμιο διάλογο γιά τήν ἐξέλιξή της.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923