Μέ τό ἄρθρο 25 ἀπαντᾶ στούς ἀντιεμβολιαστές ὁ Πρωθυπουργός

ΑΠΑΝΤΗΣΗ στό κίνημα τῶν ἀντιεμβολιαστῶν πού τίς τελευταῖες ἡμέρες κάνει…

… δυναμικές ἐμφανίσεις σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα ἔδωσε ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ἐπικαλούμενος τό ἄρθρο 25, παράγραφο 4, τοῦ Συντάγματος, ἔστειλε ξεκάθαρο μήνυμα σέ ἐκείνους πού ὑποστηρίζουν ὅτι μέ τόν ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό καταπατοῦνται συνταγματικά δικαιώματα.

«Tό Kράτος δικαιοῦται νά ἀξιώνει ἀπό ὅλους τούς πολῖτες τήν ἐκπλήρωση τοῦ χρέους τῆς κοινωνικῆς καί ἐθνικῆς ἀλληλεγγύης» εἶπε ὁ κ. Μητσοτάκης. «Θεωρῶ ὅτι τό ἄρθρο αὐτό εἶναι σήμερα περισσότερο ἐπίκαιρο παρά ποτέ. Αὐτό ἀξιώνουμε ἀπό τούς συμπολῖτες μας. Τό χρέος τῆς κοινωνικῆς καί ἐθνικῆς ἀλληλεγγύης. Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας εἶναι ἡ μάχη τῆς γενιᾶς μας. Θά τήν κερδίσουμε. Ἀλλά πρέπει νά τήν κερδίσουμε ἀναλαμβάνοντας ὅλοι οἱ πολῖτες τήν εὐθύνη πού τούς ἀναλογεῖ ἀπέναντι στόν ἑαυτό τους, στίς οἰκογένειές τους καί στό κοινωνικό σύνολο» δήλωσε κατά τήν συνάντηση πού εἶχε χθές μέ τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας. Ἡ Κατερίνα Σακελλαροπούλου μίλησε καί αὐτή γιά τίς δυνατότητες πού παρέχει τό Σύνταγμα, τό ὁποῖο, ὅπως εἶπε, «δέν ἀναγνωρίζει σέ κανένα τό δικαίωμα στά πλαίσια τῆς δικῆς του ἐλευθερίας νά θέτει σέ κίνδυνο τή ζωή καί τήν ὑγεία τῶν συνανθρώπων του. Καί αὐτό γιατί τά δικαιώματα πού μᾶς ἀναγνωρίζει τό Σύνταγμα δέν τά ἀναγνωρίζει μόνο ἐπειδή ἀτομικά εἴμαστε φορεῖς τῆς ἀνθρώπινης ἀξίας τό ὁποῖο φυσικά ἰσχύει, ἀλλά μᾶς τά ἀναγνωρίζει καί ὡς μέρος τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου. Καί ὡς μέρος τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου ἀκριβῶς ἐπειδή ἔχουμε τήν ὑποχρέωση ἀλληλεγγύης καί νά φροντίζουμε τή δημόσια ὑγεία ἀλλά καί τή ζωή τῶν συνανθρώπων μας, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά δεχόμαστε καί περιορισμούς στά δικά μας δικαιώματα». Ἀπηύθυνε ἔκκληση στούς ἀνεμβολίαστους, λέγοντας πώς ἄν δέν πείθονται ἀπό τούς εἰδικούς καί τούς ἐπιστήμονες γιά τήν ἀνάγκη ἐμβολιασμοῦ τους, ἄς ἀκούσουν ὅσους νόσησαν, ὅσους ἔχασαν δικούς τους ἀνθρώπους καί ἄς τό ξανασκεφτοῦν γιατί πραγματικά ἔχουμε ὅλοι εὐθύνη ἀπέναντι στό κοινωνικό σύνολο.

Ἐν τῶ μεταξύ, οἰκονομικά κίνητρα σέ ἰατρούς καί φαρμακοποιούς γιά νά πεισθοῦν ἀκόμη περισσότεροι πολῖτες ἔδωσε ὁ ὑπουργός Ὑγείας Βασίλης Κικίλιας. Ὅσοι φαρμακοποιοί καί ἰατροί μπορέσουν νά πείσουν πολῖτες θά δοῦν νά πιστώνονται 10 εὐρώ στόν λογαριασμό τους γιά κάθε ραντεβού πού θά κλείνουν. Ἐπίσης, ὅπως ἐξήγγειλε, τό ποσόν πού θά πιστώνεται σέ ἰατρούς πού ἐμβολιάζουν ἀσθενεῖς στό ἰατρεῖο τους αὐξάνεται ἀπό 3 εὐρώ στά 20 εὐρώ. Ἀκόμη, 50 εὐρώ θά δίδονται σέ ὅλους τούς ἰατρούς πού θά ἐμβολιάζουν κατάκοιτους ἀσθενεῖς στό σπίτι τους. «Ἡ Κυβέρνηση δείχνει ἐμπιστοσύνη στούς ὑγειονομικούς καί καλεῖ ὅλους τούς συμπολῖτες μας νά πᾶνε νά ἐμβολιασθοῦν, καθώς ἡ μετάλλαξη Δέλτα εἶναι ἐπιθετική καί διασπείρεται εὔκολα» τόνισε ὁ ὑπουργός.

Τήν ἴδια στιγμή ὁ ὑπουργός Ἀναπτύξεως ἐπιμένει στήν ἄποψη, ὅτι ἀπό τό φθινόπωρο πρέπει νά ἀπαγορευθεῖ ἡ εἴσοδος τῶν ἀνεμβολίαστων στά καταστήματα λιανεμπορίου. Σέ περίπτωση πού ἐπιδεινωθεῖ ἡ κατάστασις μέ τήν πανδημία, κατά τόν κ. Γεωργιάδη, θά ἀναγκάσει τήν Κυβέρνηση νά ἐπιβάλει ἀπαγόρευση εἰσόδου σέ ὁρισμένους κλειστούς χώρους γιά τούς ἀρνητές τοῦ ἐμβολίου. Ἀναφερόμενος στό lockdown τῆς Μυκόνου μίλησε γιά τά ἄλλα νησιά ὅπου τά κρούσματα εἶναι ηὐξημένα καί εἶπε ὅτι «τό κράτος εἶναι κράτος» καί ἄν θά χρειασθεῖ θά πάρει μέτρα καί θά τά ἐπιβάλει. Τέλος, γιά τόν ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό ὁ κ. Γεωργιάδης εἶπε ὅτι ὅσοι εἶναι στήν Κυβέρνηση δέν εἶναι «τύραννοι». Ἔπρεπε νά συμβεῖ αὐτό πού ἔγινε, σημείωσε, ἀλλά προσέθεσε ὅτι ὁ ἴδιος θά εἶναι ὁ πρῶτος πού θά στεναχωρηθεῖ γιά κάποιον ἀνεμβολίαστο ἐργαζόμενο πού θά χάσει τήν δουλειά του, κατέληξε ὁ ὑπουργός.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἤθελαν καί νά τόν …παρασημοφορήσουν

Εφημερίς Εστία
Ἀσύλληπτη ἐπιπολαιότης τῆς Ἡρώδου Ἀττικοῦ – Ἡ χειρότερη σέ δημοτικότητα – Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ἀπό καταβολῆς τοῦ θεσμοῦ (41%), εἶχε περιλάβει στήν λίστα τῶν τιμητικῶν διακρίσεων, μαζί μέ τόν ὑβριστή τοῦ Λιμενικοῦ, καί τόν πατέρα Ἀντώνιο!

Ὕφεσις 2% στήν Εὐρωζώνη ἄν συνεχισθεῖ ὁ πόλεμος

Εφημερίς Εστία
ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ἐπίπεδα τοῦ 2009…

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Πολῖτες ἀπειλοῦν νά πυρπολήσουν τούς διαχειριστές τῶν κόκκινων δανείων!

Εφημερίς Εστία
Ὀργή καί ἀγανάκτησις γιά τίς αὐξήσεις 25% στίς μηνιαῖες δόσεις συμβάσεων τῆς τελευταίας πενταετίας – Ἀνησυχία στούς λεγόμενους “servicers” – Ζητοῦν προστασία ἀπό τήν Κυβέρνηση

Ὁ ἐπιδοματικός καπιταλισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΑΚΟΥΓΑ χθές τό πρωί, στήν ἐκπομπή τοῦ Παύλου Τσίμα, στόν «Σκάι», τόν πρώην ὑπουργό Οἰκονομικῶν Νῖκο Χριστοδουλάκη μέ τόν ὁποῖο μᾶς δένουν σχέσεις ἀμοιβαίας ἐκτίμησης, νά ἀναλύει τά βασικά προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.