ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Μέ τό ἄρθρο 25 ἀπαντᾶ στούς ἀντιεμβολιαστές ὁ Πρωθυπουργός

ΑΠΑΝΤΗΣΗ στό κίνημα τῶν ἀντιεμβολιαστῶν πού τίς τελευταῖες ἡμέρες κάνει…

… δυναμικές ἐμφανίσεις σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα ἔδωσε ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ἐπικαλούμενος τό ἄρθρο 25, παράγραφο 4, τοῦ Συντάγματος, ἔστειλε ξεκάθαρο μήνυμα σέ ἐκείνους πού ὑποστηρίζουν ὅτι μέ τόν ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό καταπατοῦνται συνταγματικά δικαιώματα.

«Tό Kράτος δικαιοῦται νά ἀξιώνει ἀπό ὅλους τούς πολῖτες τήν ἐκπλήρωση τοῦ χρέους τῆς κοινωνικῆς καί ἐθνικῆς ἀλληλεγγύης» εἶπε ὁ κ. Μητσοτάκης. «Θεωρῶ ὅτι τό ἄρθρο αὐτό εἶναι σήμερα περισσότερο ἐπίκαιρο παρά ποτέ. Αὐτό ἀξιώνουμε ἀπό τούς συμπολῖτες μας. Τό χρέος τῆς κοινωνικῆς καί ἐθνικῆς ἀλληλεγγύης. Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας εἶναι ἡ μάχη τῆς γενιᾶς μας. Θά τήν κερδίσουμε. Ἀλλά πρέπει νά τήν κερδίσουμε ἀναλαμβάνοντας ὅλοι οἱ πολῖτες τήν εὐθύνη πού τούς ἀναλογεῖ ἀπέναντι στόν ἑαυτό τους, στίς οἰκογένειές τους καί στό κοινωνικό σύνολο» δήλωσε κατά τήν συνάντηση πού εἶχε χθές μέ τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας. Ἡ Κατερίνα Σακελλαροπούλου μίλησε καί αὐτή γιά τίς δυνατότητες πού παρέχει τό Σύνταγμα, τό ὁποῖο, ὅπως εἶπε, «δέν ἀναγνωρίζει σέ κανένα τό δικαίωμα στά πλαίσια τῆς δικῆς του ἐλευθερίας νά θέτει σέ κίνδυνο τή ζωή καί τήν ὑγεία τῶν συνανθρώπων του. Καί αὐτό γιατί τά δικαιώματα πού μᾶς ἀναγνωρίζει τό Σύνταγμα δέν τά ἀναγνωρίζει μόνο ἐπειδή ἀτομικά εἴμαστε φορεῖς τῆς ἀνθρώπινης ἀξίας τό ὁποῖο φυσικά ἰσχύει, ἀλλά μᾶς τά ἀναγνωρίζει καί ὡς μέρος τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου. Καί ὡς μέρος τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου ἀκριβῶς ἐπειδή ἔχουμε τήν ὑποχρέωση ἀλληλεγγύης καί νά φροντίζουμε τή δημόσια ὑγεία ἀλλά καί τή ζωή τῶν συνανθρώπων μας, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά δεχόμαστε καί περιορισμούς στά δικά μας δικαιώματα». Ἀπηύθυνε ἔκκληση στούς ἀνεμβολίαστους, λέγοντας πώς ἄν δέν πείθονται ἀπό τούς εἰδικούς καί τούς ἐπιστήμονες γιά τήν ἀνάγκη ἐμβολιασμοῦ τους, ἄς ἀκούσουν ὅσους νόσησαν, ὅσους ἔχασαν δικούς τους ἀνθρώπους καί ἄς τό ξανασκεφτοῦν γιατί πραγματικά ἔχουμε ὅλοι εὐθύνη ἀπέναντι στό κοινωνικό σύνολο.

Ἐν τῶ μεταξύ, οἰκονομικά κίνητρα σέ ἰατρούς καί φαρμακοποιούς γιά νά πεισθοῦν ἀκόμη περισσότεροι πολῖτες ἔδωσε ὁ ὑπουργός Ὑγείας Βασίλης Κικίλιας. Ὅσοι φαρμακοποιοί καί ἰατροί μπορέσουν νά πείσουν πολῖτες θά δοῦν νά πιστώνονται 10 εὐρώ στόν λογαριασμό τους γιά κάθε ραντεβού πού θά κλείνουν. Ἐπίσης, ὅπως ἐξήγγειλε, τό ποσόν πού θά πιστώνεται σέ ἰατρούς πού ἐμβολιάζουν ἀσθενεῖς στό ἰατρεῖο τους αὐξάνεται ἀπό 3 εὐρώ στά 20 εὐρώ. Ἀκόμη, 50 εὐρώ θά δίδονται σέ ὅλους τούς ἰατρούς πού θά ἐμβολιάζουν κατάκοιτους ἀσθενεῖς στό σπίτι τους. «Ἡ Κυβέρνηση δείχνει ἐμπιστοσύνη στούς ὑγειονομικούς καί καλεῖ ὅλους τούς συμπολῖτες μας νά πᾶνε νά ἐμβολιασθοῦν, καθώς ἡ μετάλλαξη Δέλτα εἶναι ἐπιθετική καί διασπείρεται εὔκολα» τόνισε ὁ ὑπουργός.

Τήν ἴδια στιγμή ὁ ὑπουργός Ἀναπτύξεως ἐπιμένει στήν ἄποψη, ὅτι ἀπό τό φθινόπωρο πρέπει νά ἀπαγορευθεῖ ἡ εἴσοδος τῶν ἀνεμβολίαστων στά καταστήματα λιανεμπορίου. Σέ περίπτωση πού ἐπιδεινωθεῖ ἡ κατάστασις μέ τήν πανδημία, κατά τόν κ. Γεωργιάδη, θά ἀναγκάσει τήν Κυβέρνηση νά ἐπιβάλει ἀπαγόρευση εἰσόδου σέ ὁρισμένους κλειστούς χώρους γιά τούς ἀρνητές τοῦ ἐμβολίου. Ἀναφερόμενος στό lockdown τῆς Μυκόνου μίλησε γιά τά ἄλλα νησιά ὅπου τά κρούσματα εἶναι ηὐξημένα καί εἶπε ὅτι «τό κράτος εἶναι κράτος» καί ἄν θά χρειασθεῖ θά πάρει μέτρα καί θά τά ἐπιβάλει. Τέλος, γιά τόν ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό ὁ κ. Γεωργιάδης εἶπε ὅτι ὅσοι εἶναι στήν Κυβέρνηση δέν εἶναι «τύραννοι». Ἔπρεπε νά συμβεῖ αὐτό πού ἔγινε, σημείωσε, ἀλλά προσέθεσε ὅτι ὁ ἴδιος θά εἶναι ὁ πρῶτος πού θά στεναχωρηθεῖ γιά κάποιον ἀνεμβολίαστο ἐργαζόμενο πού θά χάσει τήν δουλειά του, κατέληξε ὁ ὑπουργός.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;