ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Μέ taxisnet θά γίνονται οἱ πορεῖες

Προσωπικά στοιχεῖα θά ζητεῖ ἡ ΕΛ.ΑΣ. ἀπό τούς ὀργανωτές

ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΗΣ οἱ διαδηλώσεις θά γίνονται μέ τήν χρήση τῶν κωδικῶν taxisnet, βάσει τοῦ σχεδίου τῆς ΕΛ.ΑΣ. γιά τίς συναθροίσεις πού ἐπαρουσιάσθη τήν περασμένη ἑβδομάδα. Χθές τό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου καί ἡ Ἑλληνική Ἀστυνομία ἀνήρτησαν 11 ἐρωτήσεις καί ἀπαντήσεις σχετικῶς μέ τά νέα δεδομένα πού θά ἰσχύσουν. Ἡ ἀστυνομία θά ζητεῖ ἀπό τόν ὀργανωτή-ἐκπρόσωπο τῆς πορείας νά καταθέσει Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 1
προσωπικά στοιχεῖα ὅπως οἱ κωδικοί taxisnet ἤ ἄλλες μορφές ψηφιακῆς ἀναγνωρίσεως ἐάν τεχνικά ὑποστηρίζονται, καί αὐτό ἀπεφασίσθη γιά νά προστατευθεῖ ἀπό «κακόβουλη χρήση αὐτῶν τῶν στοιχείων ἀπό τρίτους». «Ἀλλιῶς ὁ καθένας θά μποροῦσε νά “δανείζεται” ὄνομα καί στοιχεῖα τρίτων γιά νά ἐμφανίζεται ὡς διοργανωτής συνάθροισης» προσθέτει τό Ὑπουργεῖο. Ἐκτιμᾶται ὡστόσο ὅτι αὐτό θά γίνει καί γιά νά μποροῦν νά βρίσκουν κάποιον ὑπεύθυνο σέ περίπτωση καταστροφῶν καί ἐφ’ ὅσον προκύψει θέμα ἀποζημιώσεων. Ἐνδιαφέρον ἔχει μέ ποιόν τρόπο ἡ ἀστυνομία θά ἀξιολογεῖ ποιά διαδήλωσις εἶναι ἐπικίνδυνη καί ποιά ὄχι. Γιά κάθε συνάθροιση ἡ ἀστυνομία εἶναι ὑποχρεωμένη νά συντάσσει μελέτη ἐπικινδυνότητος καί νά ἀξιολογεῖ τόν βαθμό ἐπικινδυνότητος καί τρωτότητος μέ συγκεκριμένη διαδικασία. Κατά τό Ὑπουργεῖο, ἔτσι μειώνεται ὁ βαθμός αὐθαιρέτου κρίσεως καί αὐξάνεται ἡ λογοδοσία καί ἡ διαφάνεια γιά τά μέτρα πού θά ληφθοῦν καί γιά τήν ἐν γένει διαχείριση τῆς πορείας. Ἀναφορικῶς μέ τίς συγκεντρώσεις πού δέν εἶναι προγραμματισμένες, ἡ διευθέτησις θά γίνεται μόλις συγκεντρωθοῦν οἱ διαδηλωτές. Ἐκεῖ οἱ τελευταῖοι θά ὁρίζουν τόν ἐκπρόσωπό τους, ὁ ὁποῖος θά πρέπει νά δίδει στούς ἀστυνομικούς προσωπικά στοιχεῖα τά ὁποῖα προαναφέραμε καί θά ἔρχεται σέ ἐπαφή μέ τόν ἐπί κεφαλῆς τῶν δυνάμεων τάξεως. Ἀπό τό Ὑπουργεῖο ὡστόσο ἀναγνωρίζεται ὅτι οἱ ἀστυνομικοί δέν εἶναι ἀκόμη ἐκπαιδευμένοι γιά νά ἐφαρμόσουν τό σχέδιο. Ὅμως ἔχει ἀρχίσει ἡ ἐκπαίδευσίς τους, ἡ ὁποία περιλαμβάνει καί τρόπους γιά περιορισμένη χρήση χημικῶν.

Διευκρινίζεται ὅτι οἱ δημοσιογράφοι θά μποροῦν νά κινοῦνται ἐλεύθερα καί νά καλύπτουν τά γεγονότα. Τό νέο σχέδιο εἰσάγει δύο πρακτικές. Ἡ πρώτη εἶναι ἡ δημιουργία εἰδικοῦ χώρου ὥστε σέ περίπτωση ἐπεισοδίων ἤ τραυματισμοῦ τους οἱ δημοσιογράφοι –ἐάν θελήσουν– νά μποροῦν νά προσέρχονται γιά προστασία καί πρῶτες βοήθειες. Ἡ δεύτερη πρακτική εἶναι ὁ ὁρισμός ἀστυνομικοῦ συνδέσμου ὥστε οἱ δημοσιογράφοι νά ἔρχονται σέ ἐπαφή μαζί του γιά νά διευκολύνεται τό ἔργο τους. Τό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου ἐπαναλαμβάνει ὅτι πρωταρχικός στόχος εἶναι ἡ ἤπια διαχείρισις τῶν διαδηλώσεων καί ἡ μείωσις τῆς ἐντάσεως ἀκόμη καί ἐάν ξεσπάσουν ἐπεισόδια. Γι’ αὐτό θά γίνονται ἠχητικές προειδοποιήσεις, θά ὑπάρχουν ὁδοί διαφυγῆς τῶν πολιτῶν καί ἀπομόνωσις τῶν ταραχοποιῶν.

Ἡ αἰφνιδιαστική ἀπόφασις γιά ἀπαγόρευση συναθροίσεων ἄνω τῶν 100 ἀτόμων καί ἐπιβολή προστίμων θά διαπιστωθεῖ σήμερα ἐάν μπορεῖ νά ἰσχύσει στήν πράξη. Καί αὐτό διότι γιά σήμερα ἔχουν προαναγγελθεῖ πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια κατά τοῦ νομοσχεδίου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιά τήν ἀνώτατη ἐκπαίδευση. Εἶναι ἄγνωστο μέ ποιόν τρόπο θά ἀντιδράσει ἡ ἀστυνομία, ἐνώπιον ἑκατοντάδων ἴσως διαδηλωτῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων καί στελεχῶν τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ὅτι «ἡ Κυβέρνηση προσπαθεῖ νά πείσει πώς ὁ κορωνοϊός κολλάει μέ 100 ἄτομα σέ πολιτική διαμαρτυρία στά Προπύλαια, ἀλλά δέν κολλάει μέ χιλιάδες πολῖτες στοιβαγμένους σέ τρένα, λεωφορεῖα, ἐργοστάσια ἤ σέ οὐρές στήν Ἑρμοῦ». Ὑποκρισία κατελόγισε στήν ἡγεσία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ, ἡ ὁποία ἀναφέρει ὅτι «ὁ κορωνοϊός κολλάει παντοῦ, ὅπου ὑπάρχει συγχρωτισμός. Δέν κάνει διακρίσεις, οὔτε στίς ἐμπορικές δραστηριότητες, οὔτε στίς θρησκευτικές τελετές, οὔτε στίς πορεῖες πού μετέχει ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ὁ ὁποῖος βλέπει ἑστίες ὑπερμετάδοσης παντοῦ, ἐκτός ἀπό τίς συγκεντρώσεις πού συμμετέχει ἤ διοργανώνει».

Ειδήσεις / Άρθρα

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…