ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Mέ lockdown ἀπειλεῖ ἡ ἑστίασις

Λουκέτο βάζουν οἱ ἐπιχειρήσεις τοῦ κλάδου ἀπό τίς 16 ἕως τίς 22 Σεπτεμβρίου

ΜΕ lockdown ἀπειλοῦν οἱ ἐπαγγελματίες τῆς ἑστιάσεως, ἐνῶ ζητοῦν μέτρα γιά τόν κορωνοϊό. Σέ πρώτη φάση κατεβάζουν «Ρολά» ἀπό τίς 16 ἕως τίς 22 Σεπτεμβρίου ὅλες οἱ ἐπιχειρήσεις ἑστιάσεως στήν χώρα, ὥστε νά πιεστεῖ ἡ Κυβέρνησις γιά λήψη ἄμεσων μέτρων. Συμφώνως πρός τό Πανελλήνιο Σωματεῖο Καταστημάτων καί Καταναλωτῶν Ἑστιάσεως καί Διασκεδάσεως, «αὐτό πού εἰσπράττουμε μέχρι σήμερα, εἶναι αὐτό πού εἰσπράττει ὁ κλάδος ἀπό κάθε κυβέρνηση ἐδῶ καί δεκαετίες: ἀδιαφορία». Καί προσθέτει: «Τό χειρότερο εἶναι, ὅμως, ὅτι δέν πρόκειται μόνο γιά ἀδιαφορία, ἀλλά καί γιά στρατηγική στοχοποίηση καί ἀφαίμαξη τῶν δυνάμεων τοῦ κλάδου, ὁ ὁποῖος σέ κάθε εὐκαιρία εἶναι τό θῦμα πού πληρώνει τά σπασμένα, μέ τίς εὐλογίες καί τοῦ ἀνύπαρκτου, οὐσιαστικά, συνδικαλισμοῦ ἀνωτέρων καί ἀνωτάτων βαθμίδων, πού λειτουργῶντας ὡς “ὑπάλληλοι” τοῦ κράτους, “κωφεύουν” μέσα ἀπό διπλωματικές σχέσεις καί ζημιογόνους συμβιβασμούς».

Ἡ ἑστίασις μεταξύ ἄλλων ζητᾶ:

1. Ἀπαλλαγή τῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ ἔτους 2020 ἀπό δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο, τέλη κοινόχρηστων χώρων κ.ἄ. Ὅπως ἐπίσης ἐλευθερία γιά τόν χῶρο τῶν ἐξωτερικῶν τραπεζοκαθισμάτων πέραν τῶν γραμμῶν πού ὅριζαν οἱ δῆμοι μέχρι σήμερα, ὥστε νά κρατηθοῦν οἱ ἀπαραίτητες ἀποστάσεις, χωρίς νά μειωθεῖ δραματικά ὁ ἀριθμός τους, προσέχοντας τίς ἀπαραίτητες προδιαγραφές γιά τήν διέλευση ἁμαξιδίων ΑΜΕΑ, καροτσιῶν. Παράλληλα, ἀπελευθέρωση τοῦ ὡραρίου λειτουργίας πέραν τῆς 24.00, ἐπαναπροσδιορισμό τῶν μέτρων λειτουργίας ἐσωτερικῶν χώρων, catering, αἰθουσῶν δεξιώσεων γάμων, ἐσωτερικῶν καί ἐξωτερικῶν χώρων κ.λπ. Ἐπαναπροσδιορισμό τῶν μέτρων γιά τούς ὄρθιους πελάτες, οὕτως ὥστε νά ἐπιτρέπεται ὁ χορός καί ταυτόχρονα τήν ὕπαρξη συνεργασίας μέ μουσικούς, καλλιτέχνες καί dj’s.

2. Μείωση τῶν ἐνοικίων ἑστιάσεως στό ἴδιο ποσοστό πού θά μειωθεῖ τό δικαίωμα χρήσεως τοῦ χώρου.

3. Μείωση τοῦ ΦΠΑ σέ 6% σέ φαγητό καί καφέ, κάτι πού βασίζεται ἄλλωστε σέ προεκλογικές ἐξαγγελίες τῆς παρούσας κυβέρνησης.

4. Ἐπιδότηση ὅλων τῶν χρεῶν πού ἔχουν δημιουργηθεῖ ἀπό 12/3 ἕως τό τέλος τοῦ ἔτους (ἀσφαλιστικές εἰσφορές, τηλεοπτικά καί μουσικά δικαιώματα, ΔΕΚΟ, NOVA, COSMOTE TV κ.λπ.). Ἐπίσης ὅλες οἱ ὀφειλές σέ φορολογικές καί ἀσφαλιστικές ὑποχρεώσεις πού ἤδη ἔχουν πιστοποιηθεῖ, νά ἔχουν δυνατότητα ἀποπληρωμῆς σέ 12 δόσεις, μέ ἔναρξη ἀπό 1/1/2021.

5. Νά μποῦν στίς ὑποχρεώσεις πρός ἀναστολή ὅλες οἱ ΔΕΚΟ πού εἶναι σύμφωνες σέ χρονοδιαγράμματα μέ τήν παραπάνω ρύθμιση.

6. Ἀναστολή πληρωμῶν τῶν ρυθμίσεων σέ ὅλους τούς Ο.Τ.Α. γιά τούς ἑπόμενους ἑπτά (7) μῆνες χωρίς τήν προσθήκη προσαυξήσεων.

7. Κεφάλαιο ἐπανεκκινήσεως σέ ὅλα τά καταστήματα ἑστίασης. Προτείνεται ἡ καταβολή ἐφάπαξ ποσοῦ ἴσου μέ τό 5% τοῦ τζίρου τοῦ 2019 καί σέ κάθε περίπτωση μέ ἀνώτατο πλαφόν τά 10.000€.

8. Δανειοδότηση ἀπό τράπεζες μέ 12μηνη ἄτοκη ἀποπληρωμή, μέ ἐνίσχυση τοῦ ἐκδότη μετά ἀπό διαπιστωμένη ἀδυναμία ἀποπληρωμῆς μέ κριτήριο τό πότε τήν ἐξέδωσε καί λήξη ἀπό τό διάστημα 28/2 ἕως καί 2 μῆνες μετά τήν λήξη τῶν ἔκτακτων μέτρων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923