Μέ κόφτες ἡ νέα ἐπιδότησις ρεύματος

Σκρέκας: Ἐξετάζουμε νά στηρίξουμε κατ’ ἀρχήν τήν κύρια κατοικία

ΠΛΑΦΟΝ στήν μηνιαία κατανάλωση καί ἐνίσχυση μόνο γιά τήν κύρια κατοικία προβλέπει τό κυβερνητικό σχέδιο γιά τήν ἐπιδότηση ρεύματος μέσῳ ἑνός αὐτόματου μηχανισμοῦ, πού ἀναμένεται νά ἀνακοινωθεῖ ἐντός τῆς ἑβδομάδος. Συμφώνως πρός τό σχέδιο, μόνον τά νοικοκυριά μέ συγκεκριμένες καταναλώσεις ρεύματος καί μόνον γιά τίς κύριες κατοικίες θά συνεχίσουν νά λαμβάνουν τούς πρώτους μῆνες τοῦ 2022 τήν ἐπιδότηση στούς λογαριασμούς ρεύματος, ἀφοῦ ἀναπροσαρμόζεται τό μοντέλο ὁριζοντίας ἐπιδοτήσεως πού ἴσχυε ἕως τώρα. Αὐτό σημαίνει ὅτι τά εὔρωστα νοικοκυριά ἀποκλείονται τῆς ἐπιδοτήσεως ἡ ὁποία θά καταβάλλεται βάσει αὐστηρῶν κριτηρίων.

Ὁ ἐθνικός μέσος ὅρος μηνιαίας καταναλώσεως ρεύματος εἶναι 228,9 kWh. Ἐξετάζεται τό ὅριο, πέραν τοῦ ὁποίου θά χάνεται ἡ ἐπιδότησις, νά διαμορφωθεῖ κοντά στίς 300 kWh. Ἔτσι θά παρέχεται κίνητρο καί γιά ἐξοικονόμηση ἐνεργείας.

Ἐπί πλέον, ὅσον ἀφορᾶ στήν ἐπιδότηση μόνον τῆς κυρίας κατοικίας, στόχος εἶναι νά ἀποκλεισθεῖ τῆς ἐπιδοτήσεως ἕνας μεγάλος ἀριθμός παροχῶν. Ἡ διασταύρωσις τῶν στοιχείων τῶν κατοικιῶν ἀναμένεται ὅτι θά πραγματοποιηθεῖ μέσα ἀπό τά δεδομένα πού τηρεῖ ἡ Ἀνεξάρτητη Ἀρχή Δημοσίων Ἐσόδων, ὅπου σέ κάθε ΑΦΜ ἀντιστοιχεῖ καί μιά κύρια κατοικία.

Οἱ ἐπιδοτήσεις θά εἶναι συνδεδεμένες μέ τή πορεία τῆς τιμῆς στήν χονδρεμπορική. Ἀναλόγως πρός τήν χονδρική τιμή ρεύματος, ἕνας ἀλγόριθμος θά ὑπολογίζει καί θά βγάζει αυτομάτως τήν ἐπιδότηση, ἡ ὁποία καί θά προσαρμόζεται στά δεδομένα τῆς ἀγορᾶς.

Τήν ἐπιβολή κριτηρίων ἀπαιτεῖ καιρό τώρα ἡ Κομμισσιόν, ζητῶντας νά ἀποκλεισθοῦν οἱ εὔρωστοι καταναλωτές, μέ τόν ὑπουργό ΠΕΝ Κώστα Σκρέκα νά εὑρίσκεται τό τελευταῖο διάστημα σέ ἐπικοινωνία μέ τήν ἁρμόδια Ἐπίτροπο Ἀνταγωνισμοῦ, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, προκειμένου νά ἀρθοῦν οἱ κοινοτικές ἐπιφυλάξεις. Τό ὕψος τῶν ἐπιχορηγήσεων θά ἐξετάζεται κάθε μῆνα καί θά διαμορφώνεται ἀνάλογα μέ τό εὖρος τῆς ἀναπροσαρμογῆς τῆς χονδρικῆς τιμῆς ρεύματος. «Προσπαθοῦμε νά καλύψουμε τό μεγαλύτερο μέρος τῆς αὔξησης τοῦ ρεύματος» τόνισε στόν «Σκάι» ὑπουργός Περιβάλλοντος καί Ἐνέργειας Κώστας Σκρέκας. «Στόχος εἶναι νά ἀπορροφήσουμε τό 80% τῆς ἐπιβάρυνσης στό κόστος τοῦ ρεύματος, ὥστε ἕνα μέσο νοικοκυριό νά μήν δεῖ πάνω ἀπό 15-20% αὐξήσεις μάξιμουμ» ἀποσαφήνισε ὁ Κώστας Σκρέκας. Σημείωσε ἐπίσης ὅτι «εἶναι γεγονός ὅτι δεχόμαστε εἰσηγήσεις, καί ἐξετάζουμε σενάρια, γιατί εἶναι περιορισμένοι οἱ πόροι (…) νά στηρίξουμε κατ’ ἀρχήν τήν κύρια κατοικία ἔτσι ὥστε τά νοικοκυριά νά μήν μείνουν παγωμένα μέσα στό χειμῶνα.»

Ἡ μέση τιμή χονδρικῆς γιά τόν Δεκέμβριο διεμορφώθη στό ἐπίπεδο ρεκόρ τῶν 243 εὐρώ/mWh, ἐνῶ τήν Πρωτοχρονιά ἡ τιμή ὑπεχώρησε στά 117 εὐρώ (ἡμερήσια πτῶσις 27%), καθώς στό μεῖγμα τῆς παραγωγῆς εἶχαν μεγάλη συμμετοχή οἱ ΑΠΕ (25%), οἱ εἰσαγωγές (24%) καί τά ὑδροηλεκτρικά (23%), ἐνῶ ἡ συμμετοχή τοῦ φυσικοῦ ἀερίου περιορίσθηκε σέ 16% καί τοῦ λιγνίτη σέ 6,7%. Παρά τήν πρόσκαιρη ὑποχώρηση τῶν τιμῶν, στήν ὁποία συντελοῦν καί μιά σειρά ἀπό συγκυριακούς παράγοντες ὅπως ἡ χαμηλή ζήτησις λόγῳ τῶν ἑορτῶν καί ἡ ὑψηλή παραγωγή τῶν ἀνανεωσίμων, ἡ ἀνησυχία ὅτι θά ὑπάρξουν νέες πιέσεις στό μέτωπο τῶν τιμῶν τῆς ἐνέργειας δέν ἔχει ἐκλείψει.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀπίστευτης ἰσχύος μήνυμα γιά τό ἐλεύθερο φρόνημα καί τήν ἀνεξαρτησία τῶν δικαστῶν ἀπό τίς ἐξουσίες

Εφημερίς Εστία
Ἡ Δικαιοσύνη βγαίνει πιό δυνατή μετά τήν ἀπόφαση τοῦ πενταμελοῦς δικαστικοῦ συμβουλίου γιά τήν ὑπόθεση τῆς Novartis

«Ἄν μᾶς δώσεις τόν Παπαγγελόπουλο…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΑΝΤΟΤΕ πίστευα ὅτι ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά πού…

Φρένο στήν πρόωρη συνταξιοδότηση στό Δημόσιο

Εφημερίς Εστία
Στό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας ἡ εὐθύνη τῆς τελικῆς ἀποφάσεως

Ἄς μήν ἀναμασᾶμε κάθε τουρκική «μπαλαφάρα»

Δημήτρης Καπράνος
Πόσο στά σοβαρά μπορεῖ νά παίρνει κανείς –ἄς ποῦμε– τόν Κιλιτσντάρογλου ἤ τόν Μπαχτσελί;

Τετάρτη, 4 Ἰουλίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ