Μέ δανεικούς πυροσβέστες καί ἀεροσκάφη ἀρχίζει ἡ ἀντιπυρική περίοδος

ΧΩΡΙΣ τά μεγάλα ρωσσικά ἀεροπλάνα ἀλλά μέ 250 πυροσβέστες ἀπό ἕξι εὐρωπαϊκές χῶρες πού…

… θά ἑδρεύουν τό καλοκαίρι στήν Ἑλλάδα, ἡ Κυβέρνησις σχεδιάζει νά ἀντιμετωπίσει τίς δασικές πυρκαϊές. Ὁ ὑπουργός Κλιματικῆς Κρίσεως καί Πολιτικῆς Προστασίας Χρῆστος Στυλιανίδης παρουσίασε τόν στρατηγικό σχεδιασμό πού μεταξύ ἄλλων περιλαμβάνει περίπου 90 ἐναέρια μέσα, διπλάσιες περιπολίες, διπλάσιο ἀριθμό ἐθελοντῶν καί 500 δασοκομμάντος.

Οἱ Εὐρωπαῖοι πυροσβέστες ἀπό τίς Βουλγαρία, Γερμανία, Γαλλία, Ρουμανία, Φινλανδία καί Νορβηγία θά ἐγκατασταθοῦν στήν Ἑλλάδα τόν Ἰούλιο καί τόν Αὔγουστο καί θά ριχθοῦν στήν μάχη μέ τόν δικό τους ὑπερσύγχρονο ἐξοπλισμό. Οἱ 500 δασοκομμάντος θά προστεθοῦν στούς ἤδη 90 καί θά μεταφέρονται ἀεροπορικῶς ὅπου οἱ ἀνάγκες τό ἀπαιτοῦν. Ἐξ ἴσου σημαντικό ρόλο θά διαδραματίσουν καί οἱ ἐθελοντές πυροσβέστες οἱ ὁποῖοι ἐφέτος θά ἀνέλθουν σέ 4.000. Τά ἐναέρια μέσα θά αὐξηθοῦν ἐφέτος, καθώς πέρυσι παρατηρήθηκε τό φαινόμενο πολλά νά εἶναι καθηλωμένα στό ἔδαφος λόγῳ τῶν συνεχῶν πτήσεων καί τῶν μηχανικῶν βλαβῶν. Εἰδικώτερα, ἀπό τά 31 μισθωμένα τοῦ 2021, ἐφέτος ὅπως εἶπε ὁ κ. Στυλιανίδης, θά φθάσουν τά 46, τά ὁποῖα θά προστεθοῦν στά ἤδη 40 πού διαθέτει ἡ χώρα. Τό πιό σημαντικό ὅμως εἶναι ὅτι στό πλαίσιο τῆς προλήψεως ξεκίνησε ἤδη ὁ καθαρισμός δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων δασικῶν ἐκτάσεων σέ ὅλη τήν χώρα, τό κόστος τοῦ ὁποίου ἀνέρχεται περίπου σέ 50 ἑκατ. εὐρώ καί καλύπτεται ἀπό τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως τῆς ΕΕ.

Ὁ κ. Στυλιανίδης ἐπεσήμανε ὅτι ὁ ἐφετινός στρατηγικός σχεδιασμός βασίζεται στήν ἐμπειρία τοῦ παρελθόντος καί εἰδικώτερα τῶν περυσινῶν πυρκαϊῶν, ἐνῶ εἶπε ὅτι «δέν ὑπάρχουν μαγικές λύσεις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν φωτιῶν», γι’ αὐτό τό βασικό δόγμα εἶναι ἡ πρόληψις, ἡ προετοιμασία, ἡ ἑτοιμότης καί ἡ ἄμεση ἐπέμβασις, καθώς καί γιά ὁτιδήποτε γίνεται πρέπει νά ὑπάρχει ἐπιστημονική τεκμηρίωσις καί νά ἀξιοποιηθεῖ εἰς τό ἔπακρον τό ἀνθρώπινο δυναμικό. Στό πλαίσιο αὐτό μετά 24 χρόνια ξεκίνησε ἡ συνεργασία τῆς Δασικῆς Ὑπηρεσίας μέ τήν Πυροσβεστική ἐνῶ ἐνεργοποιήθηκαν ὅλοι οἱ φορεῖς καί οἱ ὑπηρεσίες ὅπως ὁ στρατός, ἡ τοπική αὐτοδιοίκησις καί οἱ ἐθελοντές. Τό κόστος συνολικά γιά τήν πρόληψη καί τήν καταστολή πρόκειται νά ξεπεράσει τά 150 ἑκατομμύρια εὐρώ, μεγάλο μέρος τοῦ ὁποίου θά καλυφθεῖ ἀπό χρηματοδότηση τῆς ΕΕ, καθώς καί ἀπό χορηγίες. Πρόκειται γιά μία μεγάλη ἐθνική προσπάθεια πού στοχεύει στήν ὁλιστική ἀναδιάρθρωση τοῦ μηχανισμοῦ διαχειρίσεως κινδύνων τῆς χώρας μας, δήλωσε ὁ κ. Στυλιανίδης.

Ἡ ὑπουργός Πολιτισμοῦ Λίνα Μενδώνη, ἡ ὁποία ἦταν παροῦσα στήν χθεσινή παρουσίαση, χαρακτήρισε τόν νέο στρατηγικό σχεδιασμό ὡς μία δομικοῦ τύπου συνεργασία πού σκοπό ἔχει νά θωρακίσει καί νά προστατεύσει ἐκτός τῶν ἄλλων καί τούς ἀρχαιολογικούς χώρους ἀπό τίς δασικές πυρκαϊές μέσῳ τοῦ προγράμματος δημιουργίας ἀντιπυρικῶν ζωνῶν καί καθαρισμῶν σέ 11 ἀρχαιολογικούς χώρους τῆς Ἑλλάδος καί σέ περιαστικά δάση.

Ὁ ὑφυπουργός Περιβάλλοντος Γιῶργος Ἀμυρᾶς ὁμίλησε γιά τό πρόγραμμα τῶν προληπτικῶν καθαρισμῶν, ANTINERO, ὕψους 50 ἑκατ. εὐρώ, τό ὁποῖο χαρακτήρισε ὡς τό μεγαλύτερο πού ἔχει ἐκπονηθεῖ καί ὑλοποιεῖται ἀπό τό ΥΠΕΝ. Μέσῳ τοῦ ANTINERO, ὅπως εἶπε ὁ κ. Ἀμυρᾶς, θά καθαριστοῦν περίπου 40.000 στρέμματα δασικῶν ἐκτάσεων εἰς βάθος χρόνου τριῶν μηνῶν, θά συντηρηθοῦν σχεδόν 11.000 χιλιόμετρα δασικῶν δρόμων καί θά διανοιχθοῦν 1.625 χιλιόμετρα ἀντιπυρικῶν ζωνῶν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 21.04 με την Εστία: Τα ντοκουμέντα της 21ης Απριλίου

Εφημερίς Εστία
Στις 21.04 η Εστία της Κυριακής θυμάται: Τα ντοκουμέντα της 21ης Απριλίου • Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο, με τα πιο κρίσιμα γεγονότα της ταραγμένης επταετίας.

Οἱ ἀπειλές Πούτιν στά ἑλληνικά σημαίνουν ὅτι παίζουμε μέ τήν φωτιά!

Εφημερίς Εστία
Γιατί ἡ ρωσσική πρεσβεία τῶν Ἀθηνῶν ἀνήρτησε ἑτεροχρονισμένα στόν λογαριασμό της στό Twitter αὐστηρό μήνυμα κατά τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως – Προειδοποιήσεις γιά ἀντίποινα σέ περίπτωση πού ἐμπλακοῦμε στόν πόλεμο μέ στρατεύματα ἤ ἀποστολή μαχητικῶν – Ἡ σύμπτωσις μέ τήν παρουσία Ζελένσκυ στούς Δελφούς – Δεύτερη προειδοποίησις, μετά τήν Ὀδησσό

Ἡ ἀνανέωσις τοῦ ἀεροπορικοῦ μας στόλου

Εφημερίς Εστία
ΓΕΝΙΚΗ εἶναι ἡ ἱκανοποίησις ἀπό τήν ἀποστολή πρός τήν χώρα μας τῆς ἐπιστολῆς ἀποδοχῆς (Letter of Acceptance-LOA) τοῦ αἰτήματός μας, νά ἀποκτήσουμε μαχητικά 5ης γενιᾶς τύπου F-35.

«Γκρίζες» οἱ Κυκλάδες, μέ τήν Διακήρυξη Εἰρήνης καί Φιλίας μέ τούς Τούρκους

Εφημερίς Εστία
Η Τουρκία, μέ ἐφαλτήριο τήν ἀπόρριψη τῆς δημιουργίας θαλασσίων περιβαλλοντικῶν πάρκων, πλέον ἀμφισβητεῖ ἀνοικτά τήν ἑλληνικότητα τῶν Κυκλάδων καί ἐνοχλεῖται ὄχι βεβαίως γιά τήν διάσωση χελωνῶν, θαλασσοπουλιῶν καί ψαριῶν, ἀλλά γιά ὁτιδήποτε γαλάζιο κυματίζει πάνω στούς βράχους τῶν νησιῶν μας.

Μέ τό μέλι ἤ μέ τό ξίδι, ἡ ἴδια γεύση μένει…

Δημήτρης Καπράνος
Μέ τόν ἀξέχαστο φίλο μου, θυμόσοφο Σπῦρο Ράνη, ἀποθησαυρίσαμε διάφορα γνωμικά. Αὐτά πού λέμε «λόγια μεγάλων ἀνδρῶν». Καί γιά τί δέν ἔχουν γράψει οἱ μεγάλοι αὐτοί ἄνδρες!