Μέ δανεικούς πυροσβέστες καί ἀεροσκάφη ἀρχίζει ἡ ἀντιπυρική περίοδος

ΧΩΡΙΣ τά μεγάλα ρωσσικά ἀεροπλάνα ἀλλά μέ 250 πυροσβέστες ἀπό ἕξι εὐρωπαϊκές χῶρες πού…

… θά ἑδρεύουν τό καλοκαίρι στήν Ἑλλάδα, ἡ Κυβέρνησις σχεδιάζει νά ἀντιμετωπίσει τίς δασικές πυρκαϊές. Ὁ ὑπουργός Κλιματικῆς Κρίσεως καί Πολιτικῆς Προστασίας Χρῆστος Στυλιανίδης παρουσίασε τόν στρατηγικό σχεδιασμό πού μεταξύ ἄλλων περιλαμβάνει περίπου 90 ἐναέρια μέσα, διπλάσιες περιπολίες, διπλάσιο ἀριθμό ἐθελοντῶν καί 500 δασοκομμάντος.

Οἱ Εὐρωπαῖοι πυροσβέστες ἀπό τίς Βουλγαρία, Γερμανία, Γαλλία, Ρουμανία, Φινλανδία καί Νορβηγία θά ἐγκατασταθοῦν στήν Ἑλλάδα τόν Ἰούλιο καί τόν Αὔγουστο καί θά ριχθοῦν στήν μάχη μέ τόν δικό τους ὑπερσύγχρονο ἐξοπλισμό. Οἱ 500 δασοκομμάντος θά προστεθοῦν στούς ἤδη 90 καί θά μεταφέρονται ἀεροπορικῶς ὅπου οἱ ἀνάγκες τό ἀπαιτοῦν. Ἐξ ἴσου σημαντικό ρόλο θά διαδραματίσουν καί οἱ ἐθελοντές πυροσβέστες οἱ ὁποῖοι ἐφέτος θά ἀνέλθουν σέ 4.000. Τά ἐναέρια μέσα θά αὐξηθοῦν ἐφέτος, καθώς πέρυσι παρατηρήθηκε τό φαινόμενο πολλά νά εἶναι καθηλωμένα στό ἔδαφος λόγῳ τῶν συνεχῶν πτήσεων καί τῶν μηχανικῶν βλαβῶν. Εἰδικώτερα, ἀπό τά 31 μισθωμένα τοῦ 2021, ἐφέτος ὅπως εἶπε ὁ κ. Στυλιανίδης, θά φθάσουν τά 46, τά ὁποῖα θά προστεθοῦν στά ἤδη 40 πού διαθέτει ἡ χώρα. Τό πιό σημαντικό ὅμως εἶναι ὅτι στό πλαίσιο τῆς προλήψεως ξεκίνησε ἤδη ὁ καθαρισμός δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων δασικῶν ἐκτάσεων σέ ὅλη τήν χώρα, τό κόστος τοῦ ὁποίου ἀνέρχεται περίπου σέ 50 ἑκατ. εὐρώ καί καλύπτεται ἀπό τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως τῆς ΕΕ.

Ὁ κ. Στυλιανίδης ἐπεσήμανε ὅτι ὁ ἐφετινός στρατηγικός σχεδιασμός βασίζεται στήν ἐμπειρία τοῦ παρελθόντος καί εἰδικώτερα τῶν περυσινῶν πυρκαϊῶν, ἐνῶ εἶπε ὅτι «δέν ὑπάρχουν μαγικές λύσεις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν φωτιῶν», γι’ αὐτό τό βασικό δόγμα εἶναι ἡ πρόληψις, ἡ προετοιμασία, ἡ ἑτοιμότης καί ἡ ἄμεση ἐπέμβασις, καθώς καί γιά ὁτιδήποτε γίνεται πρέπει νά ὑπάρχει ἐπιστημονική τεκμηρίωσις καί νά ἀξιοποιηθεῖ εἰς τό ἔπακρον τό ἀνθρώπινο δυναμικό. Στό πλαίσιο αὐτό μετά 24 χρόνια ξεκίνησε ἡ συνεργασία τῆς Δασικῆς Ὑπηρεσίας μέ τήν Πυροσβεστική ἐνῶ ἐνεργοποιήθηκαν ὅλοι οἱ φορεῖς καί οἱ ὑπηρεσίες ὅπως ὁ στρατός, ἡ τοπική αὐτοδιοίκησις καί οἱ ἐθελοντές. Τό κόστος συνολικά γιά τήν πρόληψη καί τήν καταστολή πρόκειται νά ξεπεράσει τά 150 ἑκατομμύρια εὐρώ, μεγάλο μέρος τοῦ ὁποίου θά καλυφθεῖ ἀπό χρηματοδότηση τῆς ΕΕ, καθώς καί ἀπό χορηγίες. Πρόκειται γιά μία μεγάλη ἐθνική προσπάθεια πού στοχεύει στήν ὁλιστική ἀναδιάρθρωση τοῦ μηχανισμοῦ διαχειρίσεως κινδύνων τῆς χώρας μας, δήλωσε ὁ κ. Στυλιανίδης.

Ἡ ὑπουργός Πολιτισμοῦ Λίνα Μενδώνη, ἡ ὁποία ἦταν παροῦσα στήν χθεσινή παρουσίαση, χαρακτήρισε τόν νέο στρατηγικό σχεδιασμό ὡς μία δομικοῦ τύπου συνεργασία πού σκοπό ἔχει νά θωρακίσει καί νά προστατεύσει ἐκτός τῶν ἄλλων καί τούς ἀρχαιολογικούς χώρους ἀπό τίς δασικές πυρκαϊές μέσῳ τοῦ προγράμματος δημιουργίας ἀντιπυρικῶν ζωνῶν καί καθαρισμῶν σέ 11 ἀρχαιολογικούς χώρους τῆς Ἑλλάδος καί σέ περιαστικά δάση.

Ὁ ὑφυπουργός Περιβάλλοντος Γιῶργος Ἀμυρᾶς ὁμίλησε γιά τό πρόγραμμα τῶν προληπτικῶν καθαρισμῶν, ANTINERO, ὕψους 50 ἑκατ. εὐρώ, τό ὁποῖο χαρακτήρισε ὡς τό μεγαλύτερο πού ἔχει ἐκπονηθεῖ καί ὑλοποιεῖται ἀπό τό ΥΠΕΝ. Μέσῳ τοῦ ANTINERO, ὅπως εἶπε ὁ κ. Ἀμυρᾶς, θά καθαριστοῦν περίπου 40.000 στρέμματα δασικῶν ἐκτάσεων εἰς βάθος χρόνου τριῶν μηνῶν, θά συντηρηθοῦν σχεδόν 11.000 χιλιόμετρα δασικῶν δρόμων καί θά διανοιχθοῦν 1.625 χιλιόμετρα ἀντιπυρικῶν ζωνῶν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Υπογραφή MoU ΕΒΙΔΙΤΕ – OHB HELLAS: Η ΕΒΙΔΙΤΕ καλωσορίζει την OHB Hellas ως νέο μέλος

Εφημερίς Εστία
H ΟΗΒ Hellas, που δραστηριοποιείται εδώ και σχεδόν 5 έτη στον τομέα της Διαστημικής στην Ελλάδα.

Οἱ λύκοι ἔγιναν «ἀμνοερίφια»

Εφημερίς Εστία
Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἐπίθεση φιλίας πρός τήν Ἑλλάδα ἀπό τούς κ.κ. Τσαβούσογλου καί Ἐρντογάν ἀνήμερα τῆς 25ης Μαρτίου – Ἡ μεγάλη συνεννόησις γιά τό Αἰγαῖο καί στό βάθος τά ἐνεργειακά – Γιατί Κυβέρνησις καί ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις σιώπησαν γιά τίς ἀποκαλύψεις τῆς «Ἑστίας» γιά τήν ὑποβάθμιση τῆς Κύπρου ἀπό τόν Πρωθυπουργό στήν νέα γεωπολιτική ἐξίσωση – Μηνύματα Χριστοδουλίδη στήν Ἀθήνα, στήν σκιά τῶν ἀποκαλύψεων κατά τῆς διχόνοιας μέ τό ἐθνικό κέντρο

Ἡ πατρίδα εἶναι κάτι πολύ μεγαλύτερο ἀπό ἐμᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ τοῦ ἀποκαλυπτικοῦ ρεπορτάζ μέ τίς συγκλονιστικές ἐξομολογήσεις τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νίκου Ἀναστασιάδη γιά τίς ἀπόψεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη περί τό Κυπριακό καί τίς ἀφόρητες πιέσεις πού τοῦ ἄσκησε νά διακοπεῖ τό πρόγραμμα γεωτρήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας χάριν τῆς ἑλληνοτουρκικῆς προσέγγισης, μέ βρῆκε στόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας στήν Θεσσαλονίκη.

Διάστασις ἀπόψεων Ἀθηνῶν – Λευκωσίας γιά τόν ΙΜΟ

Εφημερίς Εστία
ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ μετά τήν ἀποκάλυψη τῆς «Ἑστίας» γιά τά ὅσα κατήγγειλε ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου κ. Νῖκος Ἀναστασιάδης εἰς βάρος τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ, ἦλθε ἡ ἐπιβεβαίωσις γιά τό σοβαρό χάσμα στήν ἐξωτερική πολιτική Ἀθηνῶν – Λευκωσίας, εἰδικῶς μετά τήν ἀνάληψη τῆς νέας Κυβερνήσεως.

Τό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ καί ὁ πολιτισμός μας

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια μεσημέρια, πρίν πάω στό γραφεῖό μου, στήν «Καθημερινή» τῆς Ἑλένης Βλάχου, ἐπισκεπτόμουν τόν καθηγητή μου στήν Πάντειο, Ἰωάννη Γεωργάκη, στό γραφεῖό του, στό «Ἵδρυμα Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ».