Μέ ἀποφασιστικότητα ἀπό τό Καστελλόριζο

Ὁ πρόεδρος τῆς ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης συναντᾶ στό Καστελλόριζο τήν δισεγγονή τῆς Κυρᾶς τῆς Ρῶ (PHOTO: ΑΠΕ-ΜΠΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ)

Ὁ Κυριάκος ἀπορρίπτει τίς ἰδέες ὑποχωρήσεως

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ τοῦ προέδρου τῆς Νέας Δημοκρατίας στό Καστελλόριζο, καθώς καί σέ ἄλλα ἀκριτικά νησιά τῶν Δωδεκανήσων, ἦταν ἕνα ἰσχυρό μήνυμα ἑνότητος τῆς χώρας πρός τήν Τουρκία, ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖ μέ κάθε τρόπο νά κλιμακώσει τήν ἔνταση σέ Αἰγαῖο καί Ἀνατολική Μεσόγειο. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐπέλεξε, πρίν ἀρχίσει ἡ ἐπίσημη προεκλογική περίοδος, νά βρεθεῖ στό πιό ἀπομακρυσμένο σημεῖο τῆς Ἑλλάδος γιά νά καταδείξει ὅτι ἐκεῖ κτυπᾶ ἡ καρδιά τοῦ κάθε Ἕλληνα καί γιά νά διαμηνύσει τήν ἀποφασιστικότητά του ὅτι δέν πρόκειται νά ἀπεμπολήσει κανένα κυριαρχικό δικαίωμα τῆς Ἑλλάδος. «Ἡ παρουσία μου ἐδῶ δέν εἶναι μόνο συμβολική. Δηλώνει τήν ἑνότητα τοῦ Ἔθνους μας, πού ἀποτελεῖ ἀσπίδα γιά τήν ἀσφάλεια τῆς πατρίδας. Καί σηματοδοτεῖ τήν προσήλωσή μας στήν εἰρήνη καί τή σταθερότητα, πού στηρίζονται πάντα στό Διεθνές Δίκαιο. Γιατί τό Καστελλόριζο ἔχει ὅλα τά ἀπαράβατα δικαιώματα πού προβλέπει τό Διεθνές Δίκαιο τῆς Θάλασσας. Καί αὐτά τά δικαιώματα θά τά ὑπερασπισθοῦμε ἀπόλυτα ἀπό κάθε ἀμφισβήτηση καί κάθε πρόκληση. Ταυτόχρονα, ὅμως, εἶμαι ἐδῶ γιά νά δεσμευτῶ πώς θά εἶμαι πάντα στήν ἀκριτική Ἑλλάδα», δήλωσε ὁ πρόεδρος τῆς ΝΔ ἀμέσως μετά τήν ἐπίσκεψη στό νησί. Αὐτή, βεβαίως, ἡ δήλωσις ἦταν ἡ «ἀπάντησις» τοῦ κ. Μητσοτάκη στήν πρόταση τοῦ Κώστα Σημίτη, ἡ Κυβέρνησις πού θά προκύψει ἀπό τίς ἐκλογές τῆς 7ης Ἰουλίου νά καθίσει στό ἴδιο τραπέζι μέ τήν Τουρκία γιά νά βρεθοῦν λύσεις, «ὄχι πάντα εὐχάριστες».

Καί στήν Ρόδο, ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως ἀνεφέρθη στήν ἑνότητα πού ὀφείλουν νά ἐπιδείξουν οἱ Ἕλληνες, σημειώνοντας ὅτι «εἴμαστε πολύ λίγοι γιά νά εἴμαστε διχασμένοι καί μόνο ἑνωμένοι μποροῦμε νά διεκδικήσουμε τήν καλύτερη Ἑλλάδα πού μᾶς ἀξίζει».

Μόνο τυχαία δέν ἦταν ἡ παρουσία τοῦ κ. Μητσοτάκη στό Καστελλόριζο, εἶπε ἡ Ντόρα Μπακογιάννη. «Τό οὐσιαστικό πρόβλημα εἶναι ὅτι σέ μιά Ἑλλάδα πού βρίσκεται σέ προεκλογική περίοδο, σέ μιά Ἑλλάδα πού ἡ Κυβέρνηση ἐγκατέλειψε τά ἑλληνοτουρκικά ἐδῶ καί πάρα πολύ καιρό στήν τύχη τους, σέ μιά Ἑλλάδα ἡ ὁποία μοιραῖα ἀσχολεῖται μέ τίς ἐκλογές, αὐτή τήν στιγμή πάρα πολύ κοντά μας ὑπάρχουν προκλήσεις οἱ ὁποῖες εἶναι πρωτοφανεῖς» ὑπεγράμμισε ἡ κ. Μπακογιάννη. Προσέθεσε ὅτι, ἄν καί στήν πολύχρονη πολιτική σταδιοδρομία της ἔχει ζήσει προκλητικές ἐνέργειες τῆς Τουρκίας, οὐδέποτε εἶχαν φθάσει στό σημεῖο νά εἶναι τόσες πολλές καί γι’ αὐτό τόνισε μέ ἔμφαση ὅτι οἱ Ἕλληνες πρέπει νά εἴμαστε «ὅλοι μιά γροθιά». Καί αὐτή μίλησε γιά ἑνότητα ἀπέναντι σέ ἕνα πρόβλημα πού συνεχῶς μεγεθύνεται καί δέν ἔκρυψε τόν φόβο της ὅτι μπορεῖ νά καταλήξει σέ μιά «ἀνεπιθύμητη, ἐνδεχομένως καί ἀπ’ τίς δύο πλευρές, ἀλλά τυχαία κρίση».

Στά ἑλληνοτουρκικά ἐπικεντρώθηκε καί ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος ἀπό τήν Δῆλο, ὅπου παρευρέθη στήν ἐπίσημη παρουσίαση τῆς ἐκθέσεως «SIGHT» τοῦ Σέρ Ἄντονυ Γκόρμλεϋ. Ὁ κ. Παυλόπουλος ἐπεσήμανε ὅτι «ἀπό ἐδῶ, λοιπόν, τήν Δῆλο τοῦ μύθου καί τῆς ἱστορίας, ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες, στέλνουμε πρός τούς γειτονικούς μας Λαούς, ἰδίως δέ πρός τήν Τουρκία, τό μήνυμα ὅτι εἴμαστε ἀποφασισμένοι νά ζήσουμε εἰρηνικά μέ ὅλους καί νά μοιρασθοῦμε τίς ἀρχές καί τίς ἀξίες αὐτοῦ τοῦ Πολιτισμοῦ». Παραλλήλως, ὅμως, τόνισε ὅτι «στέλνουμε καί τό μήνυμα ὅτι εἴμαστε ἐξ ἴσου ἀποφασισμένοι καί ἀνυποχώρητοι νά ὑπερασπισθοῦμε, στό ἀκέραιο, αὐτόν τόν Πολιτισμό, πάνω στήν βάση τοῦ πλήρους καί εἰλικρινοῦς σεβασμοῦ τοῦ Διεθνοῦς καί τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαίου στό σύνολό τους». Τέλος, ὑπεγράμμισε ὅτι «ἡ Δῆλος, ἀπό τό κέντρο τῶν Κυκλάδων καί τήν “καρδιά” τοῦ Αἰγαίου, ἐξέπεμπε, ἐκπέμπει καί θά ἐκπέμπει πάντοτε, urbi et orbi, τό ἀπαστράπτον φῶς τοῦ Πνεύματος καί τῆς Εἰρήνης. Ἐκεῖνο τό φῶς τό ὁποῖο ἦταν, εἶναι καί θά παραμείνει, στό διηνεκές, δημιουργός δύναμη Πολιτισμοῦ».

Ἐν ὄψει τῆς ἀσκήσεως τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ «Καταιγίς», ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης Εὐάγγελος Ἀποστολάκης ἐπανέλαβε ἀπό τήν Σύρο ὅτι «ἡ προσπάθεια εἶναι συνεχής, γιά νά διατηρήσουμε τήν ἠρεμία καί νά καταφέρουμε νά χαμηλώσουμε τίς ἐντάσεις σέ αὐτή τήν περιοχή, ἡ ὁποία εἶναι σέ μία συνεχῆ ἔνταση».

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ ἄγνωστη δραματική ἱστορία τοῦ ἥρωος τῶν Ἰμίων Παναγιώτη Βλαχάκου

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἐπιβιβάσθηκε τήν τελευταία στιγμή στό μοιραῖο ἑλικόπτερο – Ἡ «Ἑστία» μέ ἀφορμή τήν ὕψωση σημαίας τοῦ ὁμωνύμου πλοίου τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ ἀποκαλύπτει

Προσωρινές ταυτότητες

Μανώλης Κοττάκης
ΔΕΝ ΞΕΡΩ ἄν προσέξατε τήν…

Διπλές ἐκλογές «βλέπει» ἡ Moody’s τό 2023

Εφημερίς Εστία
Tά μεγαλύτερα κέρδη ἔχει σημειώσει τό ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ συμφώνως πρός τίς δημοσκοπήσεις

Οἱονεί ὑπό διωγμόν τελεῖ ὁ δικηγορικός κόσμος

Δημήτρης Καπράνος
«Μπορεῖς νά ἔλθεις στό γραφεῖο;» μοῦ λέει πρωί-πρωί ὁ Γιῶργος Μπόμπολας

Σάββατον, 29 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ