Μέ αἰχμή τίς ΜΚΟ Τοῦρκοι διεκδικοῦν ἀποζημιώσεις γιά «περιουσίες»

ΘΕΜΑ μέ διεκδίκηση ἀποζημιώσεων γιατί «ἀπαλλοτριώθηκαν» οἱ «περιουσίες» τους σέ Ρόδο, Κῶ, Κρήτη καί Θράκη ἐγείρει ἡ τουρκική φιλοκυβερνητική ἐφημερίς Yeni Safak.

Ἡ Τουρκία, μέσῳ ἑνός ὀργανωμένου σχεδίου καί τεσσάρων Τούρκων πολιτῶν πού οἱ πρόγονοί τους ζοῦσαν στήν Ρόδο, ἔχουν προσφύγει στά ἑλληνικά δικαστήρια ζητῶντας ἀποζημιώσεις γιατί οἱ περιουσίες τους κατεσχέθησαν ἀπό τήν Ἰταλία τό 1940, ὅταν τά Δωδεκάνησα τελοῦσαν ὑπό ἰταλική κατοχή. Εἰδικώτερα, ἡ Yeni Safak κάνει λόγο γιά «ἀξιώσεις τεσσάρων Τούρκων, πού ζητοῦν ἀποζημίωση γιά τήν προγονική τους περιουσία στήν Ρόδο, πού κατασχέθηκε τό 1940» ὅταν ὁ Ἰταλός κυβερνήτης ἀπαλλοτρίωσε τίς τουρκικές περιουσίες στό νησί.

Τό δημοσίευμα ὑπενθυμίζει ὅτι τά Δωδεκάνησα παρεχωρήθησαν στήν Ἑλλάδα τό 1947, μέ τήν Συνθήκη τῶν Παρισίων, ἀναφέροντας πώς οἱ Τοῦρκοι, πού προσέφυγαν στά ἑλληνικά δικαστήρια, ζητοῦν τώρα ἀποζημίωση ἀπό τό ἑλληνικό κράτος, πού ἀγγίζει τά 5 ἑκατομμύρια εὐρώ. «Τέσσερεις Τοῦρκοι κατέθεσαν μήνυση στό Διοικητικό Πρωτοδικεῖο Ρόδου, καταθέτοντας τίτλους ἰδιοκτησίας καί τά ἔγγραφα τῶν προγόνων τους. Ἡ ὑπόθεση ὡστόσο ἀπορρίφθηκε, μέ ἀποτέλεσμα νά ὑπάρξουν ξεχωριστές ἀγωγές στό Διοικητικό Πρωτοδικεῖο Ρόδου καί στό Πολυμελές Πρωτοδικεῖο Ρόδου.

Ὅμως τό Διοικητικό Πρωτοδικεῖο Ρόδου διέκοψε πρός τό παρόν τήν ὑπόθεση, ἐν ἀναμονῇ τῆς ὁριστικῆς ἀποφάσεως τοῦ Πολυμελοῦς Πρωτοδικείου Ρόδου» γράφει ἡ ἐφημερίς. Ἐπίσης ἀποκαλύπτει ὅτι περισσότερες ἀπό 100 τουρκικές ΜΚΟ ἔχουν ἀρχίσει νομική ἐκστρατεία διεκδικήσεως περιουσιακῶν στοιχείων τουρκικῆς ἰδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων τῶν Δωδεκανήσων, συμπεριλαμβανομένης τῆς Κῶ καί τῆς Ρόδου, τῆς Δυτικῆς Θράκης καί τῆς Κρήτης! «Τό θέμα σχεδιάζεται νά τεθεῖ στόν Ἡνωμένα Ἔθνη, στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, στόν Εὐρωπαϊκό Ὀργανισμό Συνεργασίας γιά τήν Ἀσφάλεια, καθώς καί στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσῳ τῶν τουρκικῶν ΜΚΟ» ἀναφέρει ἡ ἐφημερίς. Πρόκειται γιά ἕνα σχέδιο τοῦ Ἐρντογάν, πού μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς τέσσερεις Τούρκους, ἀρχίζει νά φαντασιώνεται ἀποζημιώσεις σέ κάθε σημεῖο τῆς Ἑλλάδος τήν ὁποία ἔχουν βάψει μέ αἷμα οἱ Τοῦρκοι στήν πάροδο τῶν αἰώνων.

Κατά συνέπεια δέν προκαλεῖ ἔκπληξη ὅταν πρό ἑβδομάδων ἔγινε γνωστό ὅτι ἡ Τουρκία σχεδιάζει νά προσφύγει στήν διεθνῆ Δικαιοσύνη γιά τήν ἅλωση τῆς Τριπολιτσᾶς. Καί πάλι ἡ “Yeni Safak” εἶχε γράψει γιά «τό ἔγκλημα τῆς Ἑλλάδας κατά τῆς ἀνθρωπότητος, πού μετέτρεψε τήν ἐξέγερση τοῦ 1821 κατά τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας σέ σφαγή περισσότερων ἀπό 50.000 Τούρκων, Ἑβραίων καί Ἀλβανῶν στήν Τρίπολη» καί ὅτι θά ὁδηγηθεῖ στό Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…