Μέ ἐπιβολή τεκμηρίων φορολογοῦνται τά πενιχρά εἰσοδήματα τῶν ἐπαγγελματιῶν

Ἕως 10.000 εὐρώ δηλώνουν οἱ μισοί Ἕλληνες

ΔΥΟ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες, ποσοστό 64,2%, δήλωσαν τό 2023 εἰσοδήματα ἕως 10.000 εὐρώ, ἐνῷ σχεδόν οἱ μισοί δήλωσαν λιγώτερα ἀπό 5.000 εὐρώ. Ὡστόσο καί στήν γενική εἰκόνα οἱ Ἕλληνες φορολογούμενοι ἐμφανίζονται μέ εἰσοδήματα φτώχειας, καθώς περισσότεροι ἀπό τούς μισούς δήλωσαν εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ.

Ταυτοχρόνως, ἕνας στούς τέσσερεις φορολογουμένους, ἀνεξαρτήτως πηγῆς εἰσοδήματος, ἐμπίπτει στήν παγίδα τῶν τεκμηρίων εἰσοδήματος. Συνολικῶς, τό 2023 ὑπεβλήθησαν 6.560.865 φορολογικές δηλώσεις ἀπό μισθωτούς, συνταξιούχους, ἐπαγγελματίες, εἰσοδηματίες, ἀγρότες κ.λπ. ἐνῷ τό συνολικό δηλωθέν εἰσόδημα ἀνῆλθε σέ 91,67 δισ. εὐρώ.

Συγκεκριμένα:

Εἰσόδημα ἕως 5.000 εὐρώ δήλωσαν 2.165.185 φορολογούμενοι ἤ τό 33%.

Εἰσόδημα ἕως 10.000 εὐρώ δήλωσαν πάνω ἀπό τούς μισούς φορολογουμένους, ἤτοι 3.465.362 ἤ τό 52,8%.

Εἰσοδήματα ἀπό 900.000 εὐρώ καί πάνω δήλωσαν 1.040 φορολογούμενοι.

Ἀπό τά 427.810 φυσικά πρόσωπα πού δήλωσαν εἰσόδημα ἀπό ἐπιχειρηματική δραστηριότητα, τά 193.407 ἤ τό 45,2% δήλωσαν φορολογητέα καθαρά κέρδη ἕως 5.000 εὐρώ γιά τό φορολογικό ἔτος 2002. Ἐπίσης, 72.322 ἐξ αὐτῶν δήλωσαν εἰσόδημα ἕως 1.000 εὐρώ καί συνολικῶς 30,7 ἑκατ. εὐρώ.

Ἀκόμη, 274.423 ἐπαγγελματίες δήλωσαν εἰσοδήματα ἕως 10.000 εὐρώ μέ τό ποσοστό νά ἀνέρχεται στό 64,2%.

Εἰδιώτερα:

Εἰσόδημα ἀπό 10.000 ἕως 20.000 εὐρώ δήλωσαν εἰσόδημα 81.053 ἐπαγγελματίες.

Εἰσόδημα ἀπό 20.000 – 30.000 εὐρώ δήλωσαν 32.611 ἐπαγγελματίες.

Εἰσόδημα ἀπό 30.000 – 50.000 εὐρώ δήλωσαν 24.790 ἐπαγγελματίες.

Εἰσόδημα ἀπό 50.000 – 75.000 εὐρώ δήλωσαν 8.770 ἐπαγγελματίες.

Εἰσόδημα ἀπό 75.000 – 100.000 εὐρώ δήλωσαν 2.999 ἐπαγγελματίες.

Εἰσόδημα ἀπό 100.000 – 200.000 εὐρώ δήλωσαν 2.611 ἐπαγγελματίες.

Εἰσόδημα ἀπό 200.000 – 500.000 εὐρώ δήλωσαν 501 ἐπαγγελματίες.

Εἰσόδημα πάνω ἀπό 900.000 εὐρώ δήλωσαν μόλις 52 ἐπαγγελματίες.

Ταυτοχρόνως, περισσότεροι ἀπό 1,5 ἑκατομμύριο φορολογούμενοι πιάστηκαν τό 2023 στήν παγίδα τῶν τεκμηρίων δαπανῶν διαβιώσεως, καθώς τά δηλωθέντα εἰσοδήματά τους ἦταν χαμηλότερα ἀπό ἐκεῖνα πού προσδιορίζονται ἀπό τίς τεκμαρτές δαπάνες.

Συγκεκριμένα, προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίου κατελογίσθη σέ 1.540.255 φορολογουμένους, οἱ ὁποῖοι ἀρχικά δήλωσαν συνολικό εἰσόδημα ὕψους 2,96 δισ. εὐρώ.

Ὡστόσο, τούς κατελογίσθη τεκμαρτό εἰσόδημα ὕψους 4,39 δισ. εὐρώ, μέ ἀποτέλεσμα νά φορολογηθοῦν γιά εἰσόδημα ὕψους 7,35 δισ. εὐρώ.

Τό δηλωθέν εἰσόδημά τους ηὐξήθη μέ τά τεκμήρια κατά 148,2% ἐνῷ ἀπό τό συνολικό ποσό γιά τό ὁποῖο τελικά ἐφορολογήθησαν, τό 59,7% ἦταν ἡ προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίου. Εἰδικώτερα:

Ἀπό τούς ἀσκοῦντες ἐπιχειρηματική δραστηριότητα πιάστηκαν στά τεκμήρια οἱ 195.843, λόγῳ καί τῶν χαμηλῶν εἰσοδημάτων πού δήλωσαν.

Ἀπό τούς ἀσκοῦντες ἀγροτική ἐπιχειρηματική δραστηριότητα πιάστηκαν στά τεκμήρια οἱ 77.002, λόγῳ ἐπίσης τῶν χαμηλῶν εἰσοδημάτων πού δήλωσαν.

Ἀπό τούς μισθωτούς πιάστηκαν στά τεκμήρια 537.068.

Ἀπό τούς συνταξιούχους στά τεκμήρια πιάστηκαν 410.608.

Ειδήσεις / Άρθρα

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»