Μέ ἐπιτόκιο 7,25% δανείζονται οἱ τράπεζες

Σέ κλοιό πωλήσεων εὑρίσκονται οἱ κρατικοί τίτλοι παγκοσμίως…

… μέ τίς ἀποδόσεις τῶν ἀμερικανικῶν νά κινοῦνται στά ὑψηλότερα ἐπίπεδά τους ἀπό τό 2007 στήν περίοδο τῆς χρηματοοικονομικῆς κρίσεως. Ἀσφυτικές πιέσεις ἐπικρατοῦν καί στήν ΕΕ λόγῳ τοῦ φόβου γιά ἀλλεπάλληλες αὐξήσεις ἐπιτοκίων, τήν ὥρα πού ἡ ΕΚΤ ἀναμένεται νά αὐξήσει κατακόρυφα τά ἐπιτόκια στήν συνεδρίαση τῆς προσεχοῦς ἑβδομάδος.

Ἡ ἀπόδοσις τοῦ ἑλληνικοῦ δεκαετοῦς ξεπερνᾶ τό 5,08% ἐνῶ ἡ ἀπόδοσις τοῦ γερμανικοῦ 10ετοῦς ἐνισχύθηκε στό 2,5030% (ἡ ὑψηλότερη ἀπό τόν Αὔγουστο τοῦ 2011) μέ ἄνοδο 4,25% ὁδεύοντας πρός τήν 12η συνεχόμενη ἑβδομάδα ἀνόδου. Πάντως ἀναλυτές ἐκτιμοῦν ὅτι στά συνήθη προβλήματα προσετέθη τώρα ἡ πολιτική κρίσις στήν Μεγάλη Βρεταννία προκαλῶντας κλυδωνισμούς στίς ἀγορές.

Σέ αὐτές τίς συνθῆκες ἡ Alpha Bank βγῆκε στίς ἀγορές μέ τριετές senior preferred ὁμόλογο ἀντλῶντας τελικά 400 ἑκατ. εὐρώ μέ ἐπιτόκιο ὅμως 7,25%.

Τήν ἔκδοση ἔχει ἀναλάβει ἡ Morgan Stanley, ἐνῶ τό ὁμόλογο ἀναμένεται νά ἀξιολογηθεῖ μέ B2 / B+ ἀπό τίς Moody’s / S&P. Τά κεφάλαια πού θά ἀντληθοῦν προορίζονται γιά τήν κάλυψη τῶν ὑποχρεώσεων «Ἐλάχιστες

Ἀπαιτήσεις Ἰδίων Κεφαλαίων καί Ἐπιλέξιμων Ὑποχρεώσεων» καί τό τελικό ὕψος τῶν ἀντλούμενων κεφαλαίων θά διαμορφωθεῖ ἀναλόγως πρός τό ὕψος τοῦ ἐπιτοκίου. Εἶχε προηγηθεῖ τόν Δεκέμβριο τοῦ 2021 ἔκδοσις ὁμολόγου τῆς κατηγορίας senior preferred ὕψους 400 ἑκατ. εὐρώ, διετοῦς διάρκειας χωρίς δικαίωμα ἀνακλήσεως γιά τό πρῶτο ἔτος καί ἐπιτόκιο ἐκδόσεως 3%, μέσῳ ἰδιωτικῆς τοποθετήσεως. Σημαντικές πιέσεις δέχεται καί ἡ στερλίνα εἰς τόν ἀπόηχον τῶν ραγδαίων πολιτικῶν ἐξελίξεων μέ τήν παραίτηση τῆς Λίζ Τράςς ἀπό τήν πρωθυπουργία τῆς χώρας ἔπειτα ἀπό παραμονή μόλις 44 ἡμερῶν, ἀλλά καί τήν ἐπιδείνωση τῶν δημόσιων οἰκονομικῶν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;