Μέ ἐπιθέσεις κατά τοῦ ΟΗΕ κλιμακώνουν οἱ Τοῦρκοι στήν Κύπρο

Η ΤΟΥΡΚΙΑ δείχνει τό προσωπεῖο πίσω ἀπό τήν δῆθεν πολιτική κατευνάσεως τῆς ἐντάσεως μέ τήν Ἑλλάδα καί τήν Κύπρο.

Χθές τό πρωί δεκάδες Τοῦρκοι, ἔποικοι καί Τουρκοκύπριοι ἐπετέθησαν κατά τῆς Εἰρηνευτικῆς Δυνάμεως Κύπρου τοῦ ΟΗΕ γιατί ἡ τελευταία ἐπιχείρησε νά ἐπιβάλει τόν νόμο, πού γιά τό κατοχικό καθεστώς εἶναι ψιλά γράμματα.

Ὅπως ἀναφέρει ἡ σχετική ἀνακοίνωσις τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν στήν Κύπρο, τό περιστατικό ἔλαβε χώρα ἐντός τῆς Νεκρῆς Ζώνης κοντά στό χωριό Πύλα, ὅπου οἱ εἰρηνευτές των παρεμπόδισαν μή ἐξουσιοδοτημένες ἐργασίες στήν περιοχή. Τό δῆθεν «ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν» εἶχε ἀνακοινώσει πρίν ἀπό λίγα 24ωρα ὅτι θά κατεσκεύαζε νέο ὁδικό δίκτυο στήν περιοχή Ἄρσους – Πύλας, μήκους 11,6 χιλιομέτρων, μέ τήν δικαιολογία τῆς ἀνθρωπιστικῆς καί οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως πρός τούς κατοίκους. Ἡ Τουρκία λειτουργεῖ μεθοδικῶς καί γνωρίζει πολύ καλά πότε θά κτυπήσει. Πρίν ἀπό δύο δεκαετίες εἶχε κατασκευάσει παράνομο φυλάκιο κοντά τήν Πύλα. Καί τότε ἡ ἑλληνική καί ἑλληνοκυπριακή πλευρά ἀλλά καί ὁ ΟΗΕ εἶχαν ἀντιδράσει ἐπιδερμικῶς, μέ διαβήματα, ὅπως δυστυχῶς γίνεται καί τώρα.

Δέν ἐπαρκεῖ ἡ καταδίκη τῶν πράξεων τῆς Τουρκίας γιατί οὐδέποτε τό πάθημα γίνεται μάθημα γιά τούς Τουρκοκυπρίους. «Οἱ ἀπειλές γιά τήν ἀσφάλεια τῶν εἰρηνευτῶν τῶν Η.Ε. καί ἡ πρόκλησις ζημιῶν στήν περιουσία τῶν Η.Ε. εἶναι ἀπαράδεκτες καί ἀποτελοῦν σοβαρό ἔγκλημα μέ βάση τό διεθνές δίκαιο πού θά διωχθοῦν στόν μέγιστο βαθμό πού προβλέπει ὁ νόμος» προστίθεται στήν ἀνακοίνωση καί τονίζεται: «Ἡ ΟΥΝΦΙΚΥΠ καλεῖ τήν τουρκοκυπριακή πλευρά νά σεβαστεῖ τήν ἐξουσία πού ἔχει ἡ ἀποστολή, μέ βάση τήν ἐντολή της, ἐντός τῆς ὑπό τόν ἔλεγχο τῶν Η.Ε. νεκρῆς ζώνης, νά ἀποφεύγει ὁποιεσδήποτε ἐνέργειες πού μπορεῖ νά κλιμακώσουν περαιτέρω τίς ἐντάσεις καί νά ἀποσύρει ὅλο τό προσωπικό καί τά μηχανήματα ἀπό τήν ὑπό τόν ἔλεγχο τῶν Η.Ε. νεκρή ζώνη ἀμέσως. Ἡ ἀποστολή παρακολουθεῖ τήν κατάσταση στενά καί παραμένει δεσμευμένη στό νά διασφαλίσει τή διατήρηση τῆς ἠρεμίας καί τῆς σταθερότητας στήν περιοχή» εἶναι ἡ πρώτη ἀντίδρασις τοῦ ΟΗΕ πού δέν συνάδει μέ τήν σοβαρότητα τοῦ ἐπεισοδίου. Καί δέν φθάνει μόνο αὐτό, ἀλλά τό ψευδοκράτος κατηγορεῖ τήν ἑλληνοκυπριακή πλευρά γιά μακροχρόνια ἔλλειψη καλῆς θελήσεως στό θέμα καί τήν ΟΥΝΦΙΚΥΠ γιά ἀδιαφορία σέ συνεχεῖς παραβιάσεις τῆς νεκρῆς ζώνης στήν περιοχή ἀπό τούς Ἑλληνοκυπρίους.

«Ἡ Κυβέρνηση καταδικάζει τά ὀργανωμένα ἐπεισόδια πού προκάλεσαν σήμερα (χθές) τό πρωί οἱ τουρκικές κατοχικές δυνάμεις στήν Νεκρή Ζώνη στήν περιοχή Πύλας καί τήν ἀπαράδεκτη ἐπίθεση ἐναντίον Βρεταβνῶν καί Σλοβάκων μελῶν τῆς Εἰρηνευτικῆς Δύναμης τοῦ ΟΗΕ» σημείωσε ὁ Κύπριος κυβερνητικός ἐκπρόσωπος κ. Κωνσταντῖνος Λετυμπιώτης. Προσέθεσε ὅτι ἡ Λευκωσία εὑρίσκεται σέ διαρκῆ ἐπαφή μέ τόν ΟΗΕ καί τό μόνιμα μέλη του.

Καί τό ἑλληνικό ΥΠΕΞ κατεδίκασε τίς ἐπιθέσεις στήν Πύλα τονίζοντας ὅτι πρόκειται γιά «ἀπόπειρα δημιουργίας τετελεσμένων ἐντός τῆς Νεκρῆς Ζώνης καί ἀποτελεῖ κατάφωρη παραβίαση τοῦ status quo, ἐνῷ ἡ ἐπίθεση σέ μέλη εἰρηνευτικῆς δύναμης τοῦ ΟΗΕ συνιστᾶ πράξη περιφρόνησης τῆς διεθνοῦς νομιμότητος. Οἱ παράνομες ἐργασίες πρέπει νά σταματήσουν ἄμεσα καί εἶναι ἀνάγκη νά ἀποφευχθεῖ κάθε εἴδους δραστηριότητα πού θά προκαλέσει περαιτέρω κλιμάκωση.» Στό ἴδιο μῆκος κύματος ἡ Βρεταννική Ὕπατη Ἁρμοστεία, ἡ γαλλική πρεσβεία καί ἡ πρεσβεία τῶν ΗΠΑ στήν Κύπρο ἐκφράζουν σοβαρή ἀνησυχία γιά τήν ἔναρξη τῆς μή ἐξουσιοδοτημένης κατασκευῆς δρόμου πού ὁδηγεῖ ἀπό τόν βορρᾶ στήν Νεκρή Ζώνη τοῦ ΟΗΕ πρός τό δικοινοτικό χωριό Πύλα. Οἱ ἐνέργειες αὐτές εἶναι ἐντελῶς ἀπαράδεκτες καί ὑπονομεύουν τήν ἱκανότητα τοῦ ΟΗΕ νά ἐκπληρώσει τήν εἰρηνευτική ἐντολή του.

Εἶναι ἰδιαίτερα λυπηρό τό γεγονός ὅτι οἱ ἐνέργειες αὐτές συνεχίζονται, παρά τό γεγονός ὅτι ὁ ΟΗΕ ἔχει παρουσιάσει πρόταση πού ἀντιμετωπίζει τίς ἀνησυχίες τῶν Τουρκοκυπρίων στήν περιοχή. Καλοῦμε τίς τουρκοκυπριακές Ἀρχές νά σταματήσουν ἀμέσως τήν κατασκευή!

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐπιρρεπής στήν …ἀνοησία

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα ἐπίθεσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανου Κασσελάκη κατά τῆς «Ἑστίας» μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς, γιατί ἀναδείξαμε τίς παλινωδίες του γιά τήν «Χαμάς»

Ὁ ἀντιαεροπορικός «θόλος»

Εφημερίς Εστία
ΜΕΡΙΚΕΣ πολιτικές κινήσεις θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς «κινήσεις πλακάτ».

Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης ἀπαντᾶ γιά τήν ἀκρίβεια μέσῳ τοῦ Κων. Καραμανλῆ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ τόνους πού σέ κάποιο σημεῖο ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας διεξήχθη χθές ἡ πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας στήν Βουλή.

Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει ὁ ἀθλητισμός καί τά σπόρ…

Δημήτρης Καπράνος
«Μά, καλά, θά αἰσθανθεῖς ἐθνικά ὑπερήφανος ἐάν μιά ἑλληνική ὁμάδα κατακτήσει τό πρωτάθλημα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπάσκετ στό Βερολῖνο ἤ ἐάν μιά ἄλλη ἑλληνική ὁμάδα κερδίσει τό “Κόνφερενς λήγκ” στό ποδόσφαιρο;» μέ ρώτησε ὁ καλός φίλος.

ΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 27 Μαΐου 1924