ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Mέ «ἁλμυρό» ἐπιτόκιο ἡ ἔξοδος στίς ἀγορές

1,5 δισ. εὐρώ ἤντλησε τό ἑλληνικό Δημόσιο

ΜΕ «ηὐξημένο» ἐπιτόκιο ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο ἐπραγματοποιήθη ἡ ἐπανέκδοσις τοῦ ἑπταετοῦς ὁμολόγου μέ τό ὁποῖο τό Δημόσιο ἤντλησε 1,5 δισ. εὐρώ. Στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν καί στόν Ὀργανισμό Δημοσίου Χρέους γνωρίζοντας ὅτι τό ἑπόμενο διάστημα μπορεῖ νά ἐπιδεινωθοῦν περαιτέρω τά ἐπιτόκια λόγῳ καί τῆς αὐξήσεως στήν ὁποία θά προχωρήσει ἡ Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θά ἐπιχειρήσει νά ὁλοκληρώσει τό πρόγραμμα δανεισμοῦ τῆς χώρας τό πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ ἔτους. Ἀπό ἐδῶ καί πέρα, προγραμματίζονται ἄλλες δύο ἤ τρεῖς ἐκδόσεις, ἄν βέβαια ὑπάρξει ἀπόφασις, τό πρόγραμμα νά καλυφθεῖ στό σύνολό του. Ταυτοχρόνως ἑτοιμάζεται καί ἡ ἔκδοσις ἑνός πράσινου ὁμολόγου μέ στόχο τήν ἐπιτάχυνση τῆς πράσινης μεταβάσεως γιά τήν Ἑλλάδα σέ μιά περίοδο πού ὅλη ἡ Εὐρώπη θέλει νά ἐπιτύχει τό ταχύτερο δυνατό τήν ἀπεξάρτηση ἀπό τά ὀρυκτά καύσιμα.

Μέ δεδομένο πώς ἡ ἐποχή τῶν χαμηλῶν ἐπιτοκίων καί τοῦ φθηνοῦ δανεισμοῦ ἔχει περάσει ἀνεπιστρεπτί, τό ἐπιτόκιο γιά τό reopening τοῦ ἑπταετοῦς, διεμορφώθη στό 2,51%. Σημειώνεται πώς ὁ τίτλος ἔχει λήξη τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2027 καί εἶχε ἐκδοθεῖ μέ κουπόνι 2% καί ἀπόδοση 2,013%. Οἱ προσφορές τελικά διεμορφώθησαν στά 4,8 δισ. εὐρώ. Ἦταν ἡ δεύτερη ἀπόπειρα τῆς Ἑλλάδος νά βγεῖ στίς ἀγορές τό 2022. Ἡ πρώτη ἔγινε στά τέλη Ἰανουαρίου, ὅταν τό ἑλληνικό δημόσιο ἐξέδωσε νέο 10ετές ὁμόλογο, τό ἐπιτόκιο τοῦ ὁποίου διεμορφώθη στό 1,84% ἀρκετά «τσιμπημένο» καί σχεδόν διπλάσιο ἀπό αὐτό τῆς ἐκδόσεως τοῦ Ἰουνίου, πού ἦταν 0,88%.

Συμφώνως πρός τόν ὑπουργό Οἰκονομικῶν Χρῆστο Σταϊκούρα, τό κόστος δανεισμοῦ, ἄν καί ὑψηλό λόγῳ τῆς διεθνοῦς συγκυρίας, παραμένει χαμηλότερο σέ σύγκριση μέ τά ἐπίπεδα τοῦ 2020. Ὅπως ἀνέφερε, «ἔχοντας πλέον καλύψει ἕνα σημαντικό μέρος τοῦ ἐκδοτικοῦ προγράμματος τοῦ 2022, διατηροῦμε σέ ἀσφαλῆ ἐπίπεδα τά ταμειακά διαθέσιμα τῆς χώρας, ἐξασφαλίζοντας παράλληλα τούς ἀπαιτούμενους πόρους προκειμένου νά εἴμαστε σέ θέση νά συνεχίσουμε τή στήριξη νοικοκυριῶν καί ἐπιχειρήσεων πού πλήττονται ἀπό τήν αὔξηση τῶν τιμῶν τῆς ἐνέργειας.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Περιοδεία πρόκλησις τοῦ Προέδρου τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Μουσταφᾶ Σεντόπ συνάντησε τόν νέο ψευδομουφτῆ συνοδευόμενος ἀπό δέκα Τούρκους βουλευτές καί τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ – Ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τήν στιγμή πού περιοδεύουν στήν περιοχή ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ καί ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς

Γιατί ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀντίθετη μέ τά δημοψηφίσματα τοῦ Πούτιν

Μανώλης Κοττάκης
Ἀλλά καί γιατί αὐτά μπορεῖ νά εἶναι ὁ καταλύτης γιά τήν τελική ἔκβαση τοῦ πολέμου

Ἀνταλλαγή ἀξιωματικῶν τοῦ «Ἀζοφστάλ» μέ τόν Βίκτωρ Μεντβέντσουκ

Εφημερίς Εστία
Εν μέσῳ τῆς παγκοσμίας κατακραυγῆς γιά τό διάγγελμα Πούτιν…

Εἴμαστε δίπλα στίς ἡρωικές γυναῖκες τοῦ Ἰράν

Δημήτρης Καπράνος
Ἑνώνουμε τήν φωνή καί τήν ψυχή μας μέ τίς γυναῖκες τοῦ Ἰράν…

Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ