ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023

Mέ «ἁλμυρό» ἐπιτόκιο ἡ ἔξοδος στίς ἀγορές

1,5 δισ. εὐρώ ἤντλησε τό ἑλληνικό Δημόσιο

ΜΕ «ηὐξημένο» ἐπιτόκιο ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο ἐπραγματοποιήθη ἡ ἐπανέκδοσις τοῦ ἑπταετοῦς ὁμολόγου μέ τό ὁποῖο τό Δημόσιο ἤντλησε 1,5 δισ. εὐρώ. Στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν καί στόν Ὀργανισμό Δημοσίου Χρέους γνωρίζοντας ὅτι τό ἑπόμενο διάστημα μπορεῖ νά ἐπιδεινωθοῦν περαιτέρω τά ἐπιτόκια λόγῳ καί τῆς αὐξήσεως στήν ὁποία θά προχωρήσει ἡ Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θά ἐπιχειρήσει νά ὁλοκληρώσει τό πρόγραμμα δανεισμοῦ τῆς χώρας τό πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ ἔτους. Ἀπό ἐδῶ καί πέρα, προγραμματίζονται ἄλλες δύο ἤ τρεῖς ἐκδόσεις, ἄν βέβαια ὑπάρξει ἀπόφασις, τό πρόγραμμα νά καλυφθεῖ στό σύνολό του. Ταυτοχρόνως ἑτοιμάζεται καί ἡ ἔκδοσις ἑνός πράσινου ὁμολόγου μέ στόχο τήν ἐπιτάχυνση τῆς πράσινης μεταβάσεως γιά τήν Ἑλλάδα σέ μιά περίοδο πού ὅλη ἡ Εὐρώπη θέλει νά ἐπιτύχει τό ταχύτερο δυνατό τήν ἀπεξάρτηση ἀπό τά ὀρυκτά καύσιμα.

Μέ δεδομένο πώς ἡ ἐποχή τῶν χαμηλῶν ἐπιτοκίων καί τοῦ φθηνοῦ δανεισμοῦ ἔχει περάσει ἀνεπιστρεπτί, τό ἐπιτόκιο γιά τό reopening τοῦ ἑπταετοῦς, διεμορφώθη στό 2,51%. Σημειώνεται πώς ὁ τίτλος ἔχει λήξη τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2027 καί εἶχε ἐκδοθεῖ μέ κουπόνι 2% καί ἀπόδοση 2,013%. Οἱ προσφορές τελικά διεμορφώθησαν στά 4,8 δισ. εὐρώ. Ἦταν ἡ δεύτερη ἀπόπειρα τῆς Ἑλλάδος νά βγεῖ στίς ἀγορές τό 2022. Ἡ πρώτη ἔγινε στά τέλη Ἰανουαρίου, ὅταν τό ἑλληνικό δημόσιο ἐξέδωσε νέο 10ετές ὁμόλογο, τό ἐπιτόκιο τοῦ ὁποίου διεμορφώθη στό 1,84% ἀρκετά «τσιμπημένο» καί σχεδόν διπλάσιο ἀπό αὐτό τῆς ἐκδόσεως τοῦ Ἰουνίου, πού ἦταν 0,88%.

Συμφώνως πρός τόν ὑπουργό Οἰκονομικῶν Χρῆστο Σταϊκούρα, τό κόστος δανεισμοῦ, ἄν καί ὑψηλό λόγῳ τῆς διεθνοῦς συγκυρίας, παραμένει χαμηλότερο σέ σύγκριση μέ τά ἐπίπεδα τοῦ 2020. Ὅπως ἀνέφερε, «ἔχοντας πλέον καλύψει ἕνα σημαντικό μέρος τοῦ ἐκδοτικοῦ προγράμματος τοῦ 2022, διατηροῦμε σέ ἀσφαλῆ ἐπίπεδα τά ταμειακά διαθέσιμα τῆς χώρας, ἐξασφαλίζοντας παράλληλα τούς ἀπαιτούμενους πόρους προκειμένου νά εἴμαστε σέ θέση νά συνεχίσουμε τή στήριξη νοικοκυριῶν καί ἐπιχειρήσεων πού πλήττονται ἀπό τήν αὔξηση τῶν τιμῶν τῆς ἐνέργειας.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 05.02 με την Εστία: Τζορτζ Όργουελ & ΕΣΤΙΑζω

Εφημερίς Εστία
Στις 05.02 με την Εστία της Κυριακής: Τα γνωστότερα έργα του Τζορτζ Όργουελ σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση!

Δέν ἔχουμε δικαίωμα νά τούς προδώσουμε!

Εφημερίς Εστία
Τό χρέος τοῦ πολιτικοῦ κόσμου πρός τούς πεσόντες Ἀεροπόρους – Τά ἔδιναν «ὅλα» στίς ἀερομαχίες γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας μέ τήν ἐλπίδα, ὅτι οἱ ἡγεσίες δέν θα ὑποκύψουν σέ πιέσεις γιά συμβιβασμό στά ἐθνικά θέματα – Τί περιμένουμε ἀπό τούς ταγούς τῆς χώρας

Πολιτική: Ὑπόθεση ποινικοῦ δικαίου

Μανώλης Κοττάκης
ΧΘΕΣ ὁ Ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος ἐπισκέφθηκε τόν Ἄρειο Πάγο καί «κατέθεσε» μήνυση κατά ἀνώτατου ἀξιωματικοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, μόλις ἀποστρατευθέντος, ἐπειδή αὐτός κατήγγειλε ὅτι πιέστηκε νά θάψει ὑπόθεση ναρκωτικῶν μέ πρωταγωνιστή τόν υἱό του.

Ὑψηλά οἱ τιμές τῶν τροφίμων ἄν καί πέφτει ὁ πληθωρισμός

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ στόν ρυθμό ἀνόδου τοῦ ἐναρμονισμένου πληθωρισμοῦ καταγράφεται στήν Ἑλλάδα καί τήν Εὐρωζώνη γιά τόν Ἰανουάριο, ὅπως ἔδειξαν τά στοιχεῖα τῆς Eurostat, ἀπόρροια τῆς ἀποκλιμακώσεως τῶν ἐνεργειακῶν τιμῶν.

Διακοπές στήν Γαῦδο καί τά Κουφονήσια…

Δημήτρης Καπράνος
Τό μόνο πού δέν χρειάζεται αὐτήν τήν ὥρα ἡ Ἑλλάς, εἶναι ὁ κοινοβουλευτικός ἀκτιβισμός.