ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Mέ «ἁλμυρό» ἐπιτόκιο ἡ ἔξοδος στίς ἀγορές

1,5 δισ. εὐρώ ἤντλησε τό ἑλληνικό Δημόσιο

ΜΕ «ηὐξημένο» ἐπιτόκιο ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο ἐπραγματοποιήθη ἡ ἐπανέκδοσις τοῦ ἑπταετοῦς ὁμολόγου μέ τό ὁποῖο τό Δημόσιο ἤντλησε 1,5 δισ. εὐρώ. Στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν καί στόν Ὀργανισμό Δημοσίου Χρέους γνωρίζοντας ὅτι τό ἑπόμενο διάστημα μπορεῖ νά ἐπιδεινωθοῦν περαιτέρω τά ἐπιτόκια λόγῳ καί τῆς αὐξήσεως στήν ὁποία θά προχωρήσει ἡ Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θά ἐπιχειρήσει νά ὁλοκληρώσει τό πρόγραμμα δανεισμοῦ τῆς χώρας τό πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ ἔτους. Ἀπό ἐδῶ καί πέρα, προγραμματίζονται ἄλλες δύο ἤ τρεῖς ἐκδόσεις, ἄν βέβαια ὑπάρξει ἀπόφασις, τό πρόγραμμα νά καλυφθεῖ στό σύνολό του. Ταυτοχρόνως ἑτοιμάζεται καί ἡ ἔκδοσις ἑνός πράσινου ὁμολόγου μέ στόχο τήν ἐπιτάχυνση τῆς πράσινης μεταβάσεως γιά τήν Ἑλλάδα σέ μιά περίοδο πού ὅλη ἡ Εὐρώπη θέλει νά ἐπιτύχει τό ταχύτερο δυνατό τήν ἀπεξάρτηση ἀπό τά ὀρυκτά καύσιμα.

Μέ δεδομένο πώς ἡ ἐποχή τῶν χαμηλῶν ἐπιτοκίων καί τοῦ φθηνοῦ δανεισμοῦ ἔχει περάσει ἀνεπιστρεπτί, τό ἐπιτόκιο γιά τό reopening τοῦ ἑπταετοῦς, διεμορφώθη στό 2,51%. Σημειώνεται πώς ὁ τίτλος ἔχει λήξη τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2027 καί εἶχε ἐκδοθεῖ μέ κουπόνι 2% καί ἀπόδοση 2,013%. Οἱ προσφορές τελικά διεμορφώθησαν στά 4,8 δισ. εὐρώ. Ἦταν ἡ δεύτερη ἀπόπειρα τῆς Ἑλλάδος νά βγεῖ στίς ἀγορές τό 2022. Ἡ πρώτη ἔγινε στά τέλη Ἰανουαρίου, ὅταν τό ἑλληνικό δημόσιο ἐξέδωσε νέο 10ετές ὁμόλογο, τό ἐπιτόκιο τοῦ ὁποίου διεμορφώθη στό 1,84% ἀρκετά «τσιμπημένο» καί σχεδόν διπλάσιο ἀπό αὐτό τῆς ἐκδόσεως τοῦ Ἰουνίου, πού ἦταν 0,88%.

Συμφώνως πρός τόν ὑπουργό Οἰκονομικῶν Χρῆστο Σταϊκούρα, τό κόστος δανεισμοῦ, ἄν καί ὑψηλό λόγῳ τῆς διεθνοῦς συγκυρίας, παραμένει χαμηλότερο σέ σύγκριση μέ τά ἐπίπεδα τοῦ 2020. Ὅπως ἀνέφερε, «ἔχοντας πλέον καλύψει ἕνα σημαντικό μέρος τοῦ ἐκδοτικοῦ προγράμματος τοῦ 2022, διατηροῦμε σέ ἀσφαλῆ ἐπίπεδα τά ταμειακά διαθέσιμα τῆς χώρας, ἐξασφαλίζοντας παράλληλα τούς ἀπαιτούμενους πόρους προκειμένου νά εἴμαστε σέ θέση νά συνεχίσουμε τή στήριξη νοικοκυριῶν καί ἐπιχειρήσεων πού πλήττονται ἀπό τήν αὔξηση τῶν τιμῶν τῆς ἐνέργειας.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»

Εὐχάριστα νέα γιά τήν ΝΔ

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΝΕΟΣ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει πελαγωμένος στά πρῶτα του βήματα. Ἤξερε πῶς νά φθάσει στήν νίκη, δέν εἶναι ὅμως καθόλου βέβαιον ὅτι ξέρει τί νά τήν κάνει τήν νίκη.

Βόμβα Θεοχάρη: «Κόφτες» καί στά ἐπιδόματα γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
ΡΙΖΙΚΕΣ ἀνατροπές ἔρχονται γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες πού ἀφοροῦν ὄχι μόνο στό καθεστώς φορολογήσεώς τους ἀλλά καί στήν δυνατότητα νά λαμβάνουν μία σειρά ἀπό ἐπιδόματα.

Ἡ σκέψη μας εἶναι κοντά στό Ἀρτσάχ

Δημήτρης Καπράνος
Αὐτά πού συμβαίνουν στό Ἀρτσάχ, δηλαδή ἡ ἐθνοκάθαρση τήν ὁποία ἐπιχειροῦν οἱ Τουρκαζέροι εἰς βάρος τῶν Ἀρμενίων, δείχνουν τήν εὐρωπαϊκή χρεοκοπία καί τήν ἀδυναμία τοῦ μορφώματος πού ἀκόμη ἀποκαλοῦμε «Εὐρωπαϊκή Ἕνωση» νά διαδραματίσει ἀποφασιστικό ρόλο στό διεθνές στερέωμα.

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ!