Mέ «ἁλμυρό» ἐπιτόκιο ἡ ἔξοδος στίς ἀγορές

1,5 δισ. εὐρώ ἤντλησε τό ἑλληνικό Δημόσιο

ΜΕ «ηὐξημένο» ἐπιτόκιο ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο ἐπραγματοποιήθη ἡ ἐπανέκδοσις τοῦ ἑπταετοῦς ὁμολόγου μέ τό ὁποῖο τό Δημόσιο ἤντλησε 1,5 δισ. εὐρώ. Στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν καί στόν Ὀργανισμό Δημοσίου Χρέους γνωρίζοντας ὅτι τό ἑπόμενο διάστημα μπορεῖ νά ἐπιδεινωθοῦν περαιτέρω τά ἐπιτόκια λόγῳ καί τῆς αὐξήσεως στήν ὁποία θά προχωρήσει ἡ Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θά ἐπιχειρήσει νά ὁλοκληρώσει τό πρόγραμμα δανεισμοῦ τῆς χώρας τό πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ ἔτους. Ἀπό ἐδῶ καί πέρα, προγραμματίζονται ἄλλες δύο ἤ τρεῖς ἐκδόσεις, ἄν βέβαια ὑπάρξει ἀπόφασις, τό πρόγραμμα νά καλυφθεῖ στό σύνολό του. Ταυτοχρόνως ἑτοιμάζεται καί ἡ ἔκδοσις ἑνός πράσινου ὁμολόγου μέ στόχο τήν ἐπιτάχυνση τῆς πράσινης μεταβάσεως γιά τήν Ἑλλάδα σέ μιά περίοδο πού ὅλη ἡ Εὐρώπη θέλει νά ἐπιτύχει τό ταχύτερο δυνατό τήν ἀπεξάρτηση ἀπό τά ὀρυκτά καύσιμα.

Μέ δεδομένο πώς ἡ ἐποχή τῶν χαμηλῶν ἐπιτοκίων καί τοῦ φθηνοῦ δανεισμοῦ ἔχει περάσει ἀνεπιστρεπτί, τό ἐπιτόκιο γιά τό reopening τοῦ ἑπταετοῦς, διεμορφώθη στό 2,51%. Σημειώνεται πώς ὁ τίτλος ἔχει λήξη τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2027 καί εἶχε ἐκδοθεῖ μέ κουπόνι 2% καί ἀπόδοση 2,013%. Οἱ προσφορές τελικά διεμορφώθησαν στά 4,8 δισ. εὐρώ. Ἦταν ἡ δεύτερη ἀπόπειρα τῆς Ἑλλάδος νά βγεῖ στίς ἀγορές τό 2022. Ἡ πρώτη ἔγινε στά τέλη Ἰανουαρίου, ὅταν τό ἑλληνικό δημόσιο ἐξέδωσε νέο 10ετές ὁμόλογο, τό ἐπιτόκιο τοῦ ὁποίου διεμορφώθη στό 1,84% ἀρκετά «τσιμπημένο» καί σχεδόν διπλάσιο ἀπό αὐτό τῆς ἐκδόσεως τοῦ Ἰουνίου, πού ἦταν 0,88%.

Συμφώνως πρός τόν ὑπουργό Οἰκονομικῶν Χρῆστο Σταϊκούρα, τό κόστος δανεισμοῦ, ἄν καί ὑψηλό λόγῳ τῆς διεθνοῦς συγκυρίας, παραμένει χαμηλότερο σέ σύγκριση μέ τά ἐπίπεδα τοῦ 2020. Ὅπως ἀνέφερε, «ἔχοντας πλέον καλύψει ἕνα σημαντικό μέρος τοῦ ἐκδοτικοῦ προγράμματος τοῦ 2022, διατηροῦμε σέ ἀσφαλῆ ἐπίπεδα τά ταμειακά διαθέσιμα τῆς χώρας, ἐξασφαλίζοντας παράλληλα τούς ἀπαιτούμενους πόρους προκειμένου νά εἴμαστε σέ θέση νά συνεχίσουμε τή στήριξη νοικοκυριῶν καί ἐπιχειρήσεων πού πλήττονται ἀπό τήν αὔξηση τῶν τιμῶν τῆς ἐνέργειας.»

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ἀξιοπρεπής στάση» γιά τούς βουλευτές ἡ ἀποχή «ἐπικίνδυνη γιά τήν Δημοκρατία» γιά τούς πολῖτες

Εφημερίς Εστία
Δύο μέτρα καί δύο σταθμά ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη – Εἶχε δώσει «πράσινο φῶς» στούς βουλευτές τῆς ΝΔ νά ἀπέχουν ἀπό τήν ψηφοφορία γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ἀλλά κατηγορεῖ τούς πολῖτες ὅτι θά πλήξουν τό πολίτευμα ἄν δέν ψηφίσουν! – Τί εἶπε στήν Κοζάνη, τί εἶχε πεῖ στήν ΕΡΤ

Παλάτια στήν ἄμμο

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΟΚΑΛΕΙ εὔλογη ἀπορία ἡ ἄρνηση τοῦ ἐκλογοδικείου νά ἀποφανθεῖ γιά τό ζήτημα τῆς ἔκπτωσης τῶν δώδεκα βουλευτῶν τῶν Σπαρτιατῶν ἀπό τό ἀξίωμά τους, μέ βάση τήν δίωξη τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Γεωργίας Ἀδειλίνη γιά «ἐξαπάτηση ἐκλογέων».

Διάβημα τῆς Λιβύης στήν Ἑλλάδα γιατί κάνει ἔρευνες στήν Κρήτη!

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΩΠΟ μέ τήν Ἑλλάδα ἄνοιξε ἡ προσωρινή Κυβέρνησις τῆς Λιβύης ἀνάγοντας σέ μεῖζον ζήτημα πολιτικῆς τό δικαίωμα τῆς χώρας μας νά διενεργήσει ἔρευνες σέ θαλάσσιο οἰκόπεδο νοτίως τῆς Κρήτης.

Δέν εἶναι ὅλα «μαῦρα» σ’ αὐτόν τόν τόπο

Δημήτρης Καπράνος
Ἀχρείαστα νά εἶναι τά νοσοκομεῖα, μακάρι νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά μήν πατήσουμε ποτέ ἐκεῖ τό πόδι μας.

Παρασκευή, 22 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΑΡΙΝ ΦΙΛΙΑΣ!