Mέ «ἁλμυρό» ἐπιτόκιο ἡ ἔξοδος στίς ἀγορές

1,5 δισ. εὐρώ ἤντλησε τό ἑλληνικό Δημόσιο

ΜΕ «ηὐξημένο» ἐπιτόκιο ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο ἐπραγματοποιήθη ἡ ἐπανέκδοσις τοῦ ἑπταετοῦς ὁμολόγου μέ τό ὁποῖο τό Δημόσιο ἤντλησε 1,5 δισ. εὐρώ. Στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν καί στόν Ὀργανισμό Δημοσίου Χρέους γνωρίζοντας ὅτι τό ἑπόμενο διάστημα μπορεῖ νά ἐπιδεινωθοῦν περαιτέρω τά ἐπιτόκια λόγῳ καί τῆς αὐξήσεως στήν ὁποία θά προχωρήσει ἡ Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θά ἐπιχειρήσει νά ὁλοκληρώσει τό πρόγραμμα δανεισμοῦ τῆς χώρας τό πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ ἔτους. Ἀπό ἐδῶ καί πέρα, προγραμματίζονται ἄλλες δύο ἤ τρεῖς ἐκδόσεις, ἄν βέβαια ὑπάρξει ἀπόφασις, τό πρόγραμμα νά καλυφθεῖ στό σύνολό του. Ταυτοχρόνως ἑτοιμάζεται καί ἡ ἔκδοσις ἑνός πράσινου ὁμολόγου μέ στόχο τήν ἐπιτάχυνση τῆς πράσινης μεταβάσεως γιά τήν Ἑλλάδα σέ μιά περίοδο πού ὅλη ἡ Εὐρώπη θέλει νά ἐπιτύχει τό ταχύτερο δυνατό τήν ἀπεξάρτηση ἀπό τά ὀρυκτά καύσιμα.

Μέ δεδομένο πώς ἡ ἐποχή τῶν χαμηλῶν ἐπιτοκίων καί τοῦ φθηνοῦ δανεισμοῦ ἔχει περάσει ἀνεπιστρεπτί, τό ἐπιτόκιο γιά τό reopening τοῦ ἑπταετοῦς, διεμορφώθη στό 2,51%. Σημειώνεται πώς ὁ τίτλος ἔχει λήξη τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2027 καί εἶχε ἐκδοθεῖ μέ κουπόνι 2% καί ἀπόδοση 2,013%. Οἱ προσφορές τελικά διεμορφώθησαν στά 4,8 δισ. εὐρώ. Ἦταν ἡ δεύτερη ἀπόπειρα τῆς Ἑλλάδος νά βγεῖ στίς ἀγορές τό 2022. Ἡ πρώτη ἔγινε στά τέλη Ἰανουαρίου, ὅταν τό ἑλληνικό δημόσιο ἐξέδωσε νέο 10ετές ὁμόλογο, τό ἐπιτόκιο τοῦ ὁποίου διεμορφώθη στό 1,84% ἀρκετά «τσιμπημένο» καί σχεδόν διπλάσιο ἀπό αὐτό τῆς ἐκδόσεως τοῦ Ἰουνίου, πού ἦταν 0,88%.

Συμφώνως πρός τόν ὑπουργό Οἰκονομικῶν Χρῆστο Σταϊκούρα, τό κόστος δανεισμοῦ, ἄν καί ὑψηλό λόγῳ τῆς διεθνοῦς συγκυρίας, παραμένει χαμηλότερο σέ σύγκριση μέ τά ἐπίπεδα τοῦ 2020. Ὅπως ἀνέφερε, «ἔχοντας πλέον καλύψει ἕνα σημαντικό μέρος τοῦ ἐκδοτικοῦ προγράμματος τοῦ 2022, διατηροῦμε σέ ἀσφαλῆ ἐπίπεδα τά ταμειακά διαθέσιμα τῆς χώρας, ἐξασφαλίζοντας παράλληλα τούς ἀπαιτούμενους πόρους προκειμένου νά εἴμαστε σέ θέση νά συνεχίσουμε τή στήριξη νοικοκυριῶν καί ἐπιχειρήσεων πού πλήττονται ἀπό τήν αὔξηση τῶν τιμῶν τῆς ἐνέργειας.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Εφημερίς Εστία
Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

Ἀστυνομική ἐπιχείρησις σκούπα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Εφημερίς Εστία
Μπακογιάννης: Χρειάζεται διαρκής ἀστυνόμευσις καί στίς 129 γειτονιές

Μέ τήν ἄνεση, κι ἐφέτος, μιᾶς παλαιᾶς μπερζέρας

Δημήτρης Καπράνος
Πολλοί θά μᾶς ποῦν: «Μά, καλά, χάνετε τόν καιρό σας παρακολουθῶντας τήν “Γιουροβίζιον”;»

Πέμπτη, 17 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ