Μαθητοδικεῖα ΣΥΡΙΖΑ ὅπως καί μέ Σημίτη

Ἐπί Φίλη ἔπαυσαν οἱ διώξεις, ἐπί Γαβρόγλου ἐπέστρεψαν

Ο ΣΥΡΙΖΑ καί γενικώτερα ἡ Ἀριστερά εὑρέθη τήν περασμένη ἑβδομάδα ἀντιμέτωπη μέ ἕνα φαινόμενο πού δέν συνηθίζεται στήν Ἑλλάδα· νά μήν ἔχει τόν πλήρη ἔλεγχο τῶν μαθητικῶν κινητοποιήσεων καί καταλήψεων. Ἀπό ἐκεῖ πού βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐτάσσοντο ὑπέρ κάθε λουκέτου πού ἔμπαινε στά σχολεῖα, ἔφθασαν στό σημεῖο νά βάζουν ταμπέλες σέ μαθητές γυμνασίου καί λυκείου, χαρακτηρίζοντάς τους –ἐμμέσως– φασίστες καί νεοναζιστές ἐπειδή τόλμησαν νά ἔχουν ἄποψη γιά σοβαρά ἐθνικά θέματα. Καί ὅπως κάθε κύκλος καταλήψεων, ἔτσι καί ὁ τελευταῖος ἀπέκτησε ἕνα σχολεῖο-σύμβολο, ὅπως εἶχε συμβεῖ πρίν ἀπό ἐλάχιστα χρόνια μέ τά σχολεῖα τῆς Λαμίας καί τοῦ Ρεθύμνου, πού ὤθησαν τόν τότε ὑπουργό Παιδείας Νῖκο Φίλη νά καταργήσει τό «μαθητικό ἰδιώνυμο».

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, ἡ ἀστυνομία συνέλαβε μαθητές ἀλλά καί γονεῖς στό 2ο Γυμνάσιο Ἀγρινίου. Τούς μαθητές διότι φένά ἦσαν ἐκεῖνοι πού ὑποκίνησαν τήν κατάληψη καί τούς γονεῖς μέ τήν κατηγορία γιά παραμέληση ἐποπτείας ἀνηλίκων. Τό σχολεῖο τελοῦσε ἀπό τήν Πέμπτη, ἡμέρα πανελλαδικῆς κινητοποιήσεως, ὑπό κατάληψη, ἡ ὁποία συνεχίσθηκε καί τήν Παρασκευή γιά θέματα καθαρῶς ἐκπαιδευτικά. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ δέν θέλει, ἔστω καί ἄν διαφωνεῖ μέ τό αἴτημα τῶν καταλήψεων, νά συνδεθεῖ μέ συλλήψεις 14χρονων, τίς ὁποῖες ὡς ἀντιπολίτευσις εἶχε στηλιτεύσει. Τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, χωρίς κἄν νά μπεῖ στόν κόπο νά διασταυρώσει τήν εἴδηση, ἔκανε λόγο γιά fake news, προσθέτοντας ὅτι δέν ὑπῆρξαν συλλήψεις, διότι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο μετά καί τήν κατάργηση τῆς σχετικῆς διατάξεως τοῦ νόμου Διαμαντόπουλου, πού ποινικοποιοῦσε τίς μαθητικές καταλήψεις.

Ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἔχει ὡς ἑξῆς: «Fake News ἡ σύλληψη δύο μαθητῶν στό Ἀγρίνιο. Καμμία σύλληψη μαθητή δέν ὑπῆρξε στό Ἀγρίνιο. Θά ἦταν, ἐξ ἄλλου, ἐντελῶς παράνομο, μετά καί τήν κατάργηση τῆς σχετικῆς διάταξης τοῦ νόμου Διαμαντόπουλου (4009/11), πού ποινικοποιοῦσε τίς μαθητικές καταλήψεις. Εἶναι προφανής ὁ στόχος τόσο τοῦ ἀρχικοῦ δημοσιεύματος ὅσο καί τῆς ἀναπαραγωγῆς του ἀπό ὁρισμένες ἱστοσελίδες, πού δημοσίευσαν τήν δῆθεν εἴδηση χωρίς νά ἐπιβεβαιώσουν ἄν ἀνταποκρίνεται στήν ἀλήθεια». Ὅμως, ἡ ἀστυνομία διαψεύδει τό ἴδιο τό Ὑπουργεῖο, ἀφοῦ ἐπιβεβαιώνει ὅτι ἔγιναν δύο συλλήψεις μαθητῶν, 14 καί 16 ἐτῶν, γιά διατάραξη οἰκιακῆς εἰρήνης, ἀλλά καί τῶν γονέων τους γιά παραμέληση ἐποπτείας τους. Ὅλοι τους, ἀφοῦ ὁδηγήθησαν στόν εἰσαγγελέα, ἀφέθησαν ἐλεύθεροι.

Εὐλόγως, κάποιος μπορεῖ νά ἀναρωτηθεῖ ἐάν οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ κυβερνῶντος κόμματος θά κατηγορήσουν ὅσους ἔδωσαν τήν ἐντολή γιά σύλληψη, ὅτι στήνουν τό 2018 «μαθητοδικεῖα». Στίς ἀρχές τοῦ 2016, ὁ τότε ὑπουργός κ. Φίλης ἀπέσυρε τήν Πράξη Νομοθετικοῦ Περιεχομένου τοῦ 2000 (κυβέρνησις Σημίτη), μέ τήν ὁποία τιμωροῦντο μέ ποινή φυλακίσεως οἱ καταληψίες. Ποῦ νά φανταζόταν ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὅτι σέ λιγώτερο ἀπό τρία χρόνια ἡ δική του πολιτική γιά τήν κατάργηση τοῦ «μαθητικοῦ ἰδιωνύμου» θά τοῦ γύριζε μπούμερανγκ. Τόν Νοέμβριο τοῦ 2015, ὁ κ. Φίλης, ἀπαντώντας σέ ἐπίκαιρη ἐρώτηση τοῦ βουλευτοῦ τοῦ ΚΚΕ Γιάννη Γκιόκα, εἶχε πεῖ τά ἑξῆς: «Γιά τίς γενικές ποινικές πράξεις ὑπάρχει τό γενικό ποινικό δίκαιο. Ἐδῶ στό σχολεῖο, ὅμως, ἔχουμε κάτι διαφορετικό. Ἔχουμε σχέσεις πού ἀναπτύσσονται μέσα στήν ἐκπαιδευτική καί γενικώτερα στήν σχολική πραγματικότητα, πού δέν εἶναι δυνατόν νά ἀντιμετωπίζονται μέ βάση τήν καταστολή καί τό ποινικό δίκαιο. Χρειάζεται διάλογος. Χρειάζεται οἱ κινητοποιήσεις τῶν μαθητῶν γιά τήν διεκδίκηση, ἐπίλυση τῶν προβλημάτων τους, πού γίνονται μέ εἰρηνικό τρόπο, χωρίς πράξεις βίας, νά ἀντιμετωπίζονται μέ διάλογο, μέ πειθώ καί – ἄν θέλετε– μέ κατανόηση τῶν κινητοποιήσεων».

Δέν ὑπάρχει, ὅμως, καμμία κατανόησις, ἐκ μέρους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, γιά τούς καταληψίες σέ τουλάχιστον 500 σχολεῖα, ὅπου σημειωτέον δέν ὑπῆρξαν βανδαλισμοί, κλοπές καί καταστροφές, ὅπως σέ ἀντίστοιχες περιπτώσεις κατά τό παρελθόν. Γιά, δέ, τόν διάλογο πού εὐαγγελίζετο ὁ κ. Φίλης, ἡ νῦν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας δέν μπῆκε κἄν στόν κόπο νά καλέσει κάποιους ἀπό τούς μαθητές γιά νά ἀκούσει τί ἔχουν νά τούς ποῦν. Ἁπλῶς τούς ἐνέταξαν, χωρίς δεύτερη σκέψη, στό στρατόπεδο τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καί τώρα, ὅπως συνηθίζει ὁ ΣΥΡΙΖΑ, θά τρέξει πρός ὑποστήριξη τῶν συλληφθέντων μαθητῶν, χωρίς βεβαίως νά ἀναγνωρίσει ὅτι ἐπί κυβερνήσεώς του ἐξακολουθοῦν νά συλλαμβάνονται 15χρονοι.

Ειδήσεις / Άρθρα

Τό ἦθος τῆς εὐγενικῆς Δεξιᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Ἡ ἱπποσύνη τοῦ προέδρου Μιλτιάδη Ἔβερτ – Σκέψεις μέ ἀφορμή τήν ὀνοματοδοσία τοῦ ἀμφιθεάτρου τοῦ 9.84 ἀπό τόν δήμαρχο Ἀθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, παρουσίᾳ Καραμανλῆ – Σαμαρᾶ

Τό τουρκικό ἁλιευτικό καί ἡ ἄγνοια τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ δέν δημιουργοῦνται ἀπό τό γεγονός ὅτι ἕνα τουρκικό ἁλιευτικό ἔκανε «ἀβλαβῆ διέλευση» κοντά στά Κύθηρα.

Ἡ φορολόγησις τῶν μερισμάτων, ὁ ΟΟΣΑ καί τά κόμματα

Εφημερίς Εστία
Εἰς πεῖσμα τῶν συστάσεων τοῦ ΟΟΣΑ, ἡ Κυβέρνησις τῆς ΝΔ ἐπέμεινε στήν χαμηλή φορολόγηση τῶν μερισμάτων – ἀπό τήν χαμηλότερη στήν ΕΕ, ἀντιπαραβάλλοντας τήν ἀνάγκη τῆς χώρας νά εἶναι ἀνταγωνιστική καί πόλος ἕλξεως ξένων ἐπενδύσεων.

Πῶς χάνεται μία κωμόπολη κάθε χρόνο

Δημήτρης Καπράνος
Πρωΐ-πρωΐ, διαβάζοντας τά νέα, ἔπεσα ἐπάνω σέ δύο ἀκόμη θανατηφόρα τροχαῖα μέσα στήν Ἀθήνα. Ποῦ θά πάει αὐτό τό κακό στήν δύσμοιρη πατρίδα μας;

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΥΙΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ