«Μακεδόνες» δηλώνουν οἱ «τσολιάδες» τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Βουλευτές χωρίς ἐθνική συνείδηση

ΠΡΩΤΟΣ ἦταν ὁ πρωθυπουργικός σύμβουλος Καρανίκας. Διά τῶν προσφιλῶν του social media, μέσω τῶν ὁποίων μπορεῖ νά βυσσοδομεῖ χωρίς ἀντίλογο. Ἔτσι ἀφοῦ εἶχε κατακεραυνώσει τούς συμπατριῶτες του χρησιμοποιώντας καινοφανεῖς ὅρους ὅπως τό «ἐθνίκια», τώρα τούς λοιδορεῖ λέγοντας «σᾶς βλέπω νά οὐρλιάζετε γιά τήν Μακεδονία πού οἱ παπποῦδες σας τήν ἀνακάλυψαν μετά τήν προσφυγιά». Κάποιος νά τοῦ μιλήσει γιά τόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο καί τόν Χαρίσιο Βαμβακᾶ. Καυχᾶται ἐπίσης γιά τήν τεμπελιά του προκειμένου νά γίνει προσβλητικός πρός ὅσους πολῖτες ἐκδηλώνονται πατριωτικά. Κατά τόν ΣΥΡΙΖΑ, ὅλα μπορεῖ νά γίνουν ἀνεκτά καί νά ἐπικροτηθοῦν κιόλας, ἐκτός ἀπό τίς ἐκδηλώσεις πατριωτισμοῦ καί τήν ἔκφραση πίστεως σέ ἀρχές καί ἀξίες. Ὅσοι ἐκφράζονται πατριωτικά εἶναι δυνητικοί ἐχθροί του καί κάποιος πρέπει νά ἀναλάβει τήν ἀντιμετώπισή τους. Αὐτό κάνει ὁ Καρανίκας, ὡς πρῶτος τῆ τάξει… «τσολιᾶς» τοῦ ΣΥΡΙΖΑ!

Ἀκολούθησε ὁ βουλευτής Ἠμαθίας Γιῶργος Οὐρσουζίδης, ὁ ὁποῖος ἐπέλεξε νά ὁμιλήσει ἀπό τοῦ βήματος τῆς Βουλῆς στήν διάλεκτο τῶν Σκοπιανῶν! Τί ἐπεδίωκε ἄραγε; Νά ἀρχίσει νά μᾶς δημιουργεῖ ἐθισμό στήν διάλεκτο αὐτή, τήν ὁποία ἔσπευσε νά χαρακτηρίσει «νοτιοσλαβικά ὅπως ὁρίζεται ρητά στή συμφωνία»! Θέλησε ἄραγε νά μᾶς «πεῖ» πόσο παραδεδομένο εἶναι τό κόμμα του;

Ἀλλά τί νά ποῦμε καί γιά τόν βουλευτή Φλωρίνης Κώστα Σέλτσα (τοῦ ΣΥΡΙΖΑ φυσικά), ὁ ὁποῖος ἀναρωτήθηκε ἄν «ποινικοποιεῖται ἡ γλῶσσα» ὅταν εὑρέθη πρό τῶν ἀντιδράσεων, πού σήκωσε τό γεγονός ὅτι μίλησε σέ γερμανικό μέσο ἐνημερώσεως στήν ἴδια σλαβική διάλεκτο καί δήλωσε «ἐθνικά Μακεδόνας»! «Ἄλλη ἔννοια δίνει ἡ ἀριστερά στήν ἐθνικότητα» δήλωσε ἐν συνεχεία σέ μιά προσπάθεια νά ἐξηγήσει τήν στάση του. Νά «ἐξηγήσει», ὄχι νά δικαιολογήσει, διότι προφανῶς δέν θεωρεῖ ὅτι ἔκανε κάτι λάθος χρησιμοποιώντας ἕνα γλωσσικό ἰδίωμα, τό ὁποῖο μπορεῖ τά Σκόπια νά χρησιμοποιήσουν ὡς μοχλό γιά νά ἀνακινήσουν διεκδικήσεις στήν ἑλληνική Μακεδονία. Ποιός ξέρει πῶς θά τίς ἀντιλαμβανόταν μέσα ἀπό τό «ἀριστερό» πρῖσμα τῆς ἔννοιας τῆς ἐθνικότητος. Γεγονός εἶναι ὅτι καί αὐτός συντάσσεται στήν πρώτη γραμμή τῆς μετωπικῆς κινήσεως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔναντι τῆς συντριπτικῆς πλειονότητος τῶν Ἑλλήνων πατριωτῶν, πού διεκδικοῦν δίκαιο γιά τήν Μακεδονία. Νά θέσουμε τό ἐρώτημα: Γιατί νά χρειάζεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ τούς ἰδιότυπους μακεδονο-τσολιάδες του;

Καί στήν ζύμωση αὐτή ὁ «προσφιλής Ρουβίκωνας» μέ τά τρυκάκια του τί ρόλο παίζει; Ἕνα μέλος του ἐνεφανίσθη νά πολεμᾶ στήν Συρία ὡς μέλος διεθνοῦς στρατιωτικοῦ σώματος. (Μισθοφόρος ἄραγε;) Ἕνα μέλος του, πού δηλώνει ὅτι δέν ἔχει ἐθνική συνείδηση. Ὁ μόνος εἶναι;

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!