«Μακεδόνες» δηλώνουν οἱ «τσολιάδες» τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Βουλευτές χωρίς ἐθνική συνείδηση

ΠΡΩΤΟΣ ἦταν ὁ πρωθυπουργικός σύμβουλος Καρανίκας. Διά τῶν προσφιλῶν του social media, μέσω τῶν ὁποίων μπορεῖ νά βυσσοδομεῖ χωρίς ἀντίλογο. Ἔτσι ἀφοῦ εἶχε κατακεραυνώσει τούς συμπατριῶτες του χρησιμοποιώντας καινοφανεῖς ὅρους ὅπως τό «ἐθνίκια», τώρα τούς λοιδορεῖ λέγοντας «σᾶς βλέπω νά οὐρλιάζετε γιά τήν Μακεδονία πού οἱ παπποῦδες σας τήν ἀνακάλυψαν μετά τήν προσφυγιά». Κάποιος νά τοῦ μιλήσει γιά τόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο καί τόν Χαρίσιο Βαμβακᾶ. Καυχᾶται ἐπίσης γιά τήν τεμπελιά του προκειμένου νά γίνει προσβλητικός πρός ὅσους πολῖτες ἐκδηλώνονται πατριωτικά. Κατά τόν ΣΥΡΙΖΑ, ὅλα μπορεῖ νά γίνουν ἀνεκτά καί νά ἐπικροτηθοῦν κιόλας, ἐκτός ἀπό τίς ἐκδηλώσεις πατριωτισμοῦ καί τήν ἔκφραση πίστεως σέ ἀρχές καί ἀξίες. Ὅσοι ἐκφράζονται πατριωτικά εἶναι δυνητικοί ἐχθροί του καί κάποιος πρέπει νά ἀναλάβει τήν ἀντιμετώπισή τους. Αὐτό κάνει ὁ Καρανίκας, ὡς πρῶτος τῆ τάξει… «τσολιᾶς» τοῦ ΣΥΡΙΖΑ!

Ἀκολούθησε ὁ βουλευτής Ἠμαθίας Γιῶργος Οὐρσουζίδης, ὁ ὁποῖος ἐπέλεξε νά ὁμιλήσει ἀπό τοῦ βήματος τῆς Βουλῆς στήν διάλεκτο τῶν Σκοπιανῶν! Τί ἐπεδίωκε ἄραγε; Νά ἀρχίσει νά μᾶς δημιουργεῖ ἐθισμό στήν διάλεκτο αὐτή, τήν ὁποία ἔσπευσε νά χαρακτηρίσει «νοτιοσλαβικά ὅπως ὁρίζεται ρητά στή συμφωνία»! Θέλησε ἄραγε νά μᾶς «πεῖ» πόσο παραδεδομένο εἶναι τό κόμμα του;

Ἀλλά τί νά ποῦμε καί γιά τόν βουλευτή Φλωρίνης Κώστα Σέλτσα (τοῦ ΣΥΡΙΖΑ φυσικά), ὁ ὁποῖος ἀναρωτήθηκε ἄν «ποινικοποιεῖται ἡ γλῶσσα» ὅταν εὑρέθη πρό τῶν ἀντιδράσεων, πού σήκωσε τό γεγονός ὅτι μίλησε σέ γερμανικό μέσο ἐνημερώσεως στήν ἴδια σλαβική διάλεκτο καί δήλωσε «ἐθνικά Μακεδόνας»! «Ἄλλη ἔννοια δίνει ἡ ἀριστερά στήν ἐθνικότητα» δήλωσε ἐν συνεχεία σέ μιά προσπάθεια νά ἐξηγήσει τήν στάση του. Νά «ἐξηγήσει», ὄχι νά δικαιολογήσει, διότι προφανῶς δέν θεωρεῖ ὅτι ἔκανε κάτι λάθος χρησιμοποιώντας ἕνα γλωσσικό ἰδίωμα, τό ὁποῖο μπορεῖ τά Σκόπια νά χρησιμοποιήσουν ὡς μοχλό γιά νά ἀνακινήσουν διεκδικήσεις στήν ἑλληνική Μακεδονία. Ποιός ξέρει πῶς θά τίς ἀντιλαμβανόταν μέσα ἀπό τό «ἀριστερό» πρῖσμα τῆς ἔννοιας τῆς ἐθνικότητος. Γεγονός εἶναι ὅτι καί αὐτός συντάσσεται στήν πρώτη γραμμή τῆς μετωπικῆς κινήσεως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔναντι τῆς συντριπτικῆς πλειονότητος τῶν Ἑλλήνων πατριωτῶν, πού διεκδικοῦν δίκαιο γιά τήν Μακεδονία. Νά θέσουμε τό ἐρώτημα: Γιατί νά χρειάζεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ τούς ἰδιότυπους μακεδονο-τσολιάδες του;

Καί στήν ζύμωση αὐτή ὁ «προσφιλής Ρουβίκωνας» μέ τά τρυκάκια του τί ρόλο παίζει; Ἕνα μέλος του ἐνεφανίσθη νά πολεμᾶ στήν Συρία ὡς μέλος διεθνοῦς στρατιωτικοῦ σώματος. (Μισθοφόρος ἄραγε;) Ἕνα μέλος του, πού δηλώνει ὅτι δέν ἔχει ἐθνική συνείδηση. Ὁ μόνος εἶναι;

Ειδήσεις / Άρθρα

PRODEA INVESTMENTS: Κήρυξη έναρξης της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Με αφορμή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του εταιρικού της ομολόγου

«Ἀναλαμβάνω χωροφύλαξ τοῦ Ἀφγανιστάν ἐάν μέ στηρίξετε σέ Αἰγαῖο καί Κύπρο»

Εφημερίς Εστία
Οἱ τρεῖς ὅροι πού θέτει στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν γιά τήν ἀνίερη συμφωνία

Ἡ ὑποχώρηση τῆς Ἀμερικῆς

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ 2013 κυκλοφόρησε στά ἑλληνικά ἀπό τίς ἐκδόσεις Μίνωας τοῦ φίλου Γιάννη Κωνστανταρόπουλου…

Ἔλλειμμα 1,4 δισ. στό ἰσοζύγιο τρεχουσῶν συναλλαγῶν τόν Μάιο

Εφημερίς Εστία
Μεγάλη αὔξησις τῶν εἰσαγωγῶν, παρά τήν ἐνίσχυση τῶν ἐξαγωγῶν

Γιάννης, Θανάσης, Κώστας, Ἀλέξης, δικά μας παιδιά

Δημήτρης Καπράνος
Ἔβαλα τό ρολόι νά χτυπήσει τήν ὥρα πού ἔπρεπε