ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Λέξη γιά τήν Ναυτιλία στόν προϋπολογισμό

ΕΝΑ ἀπό τά «καλά» τά ὁποῖα ἔφερε ἡ «καραντίνα» εἶναι τό διάβασμα

Βρήκαμε χρόνο νά ξαναδιαβάσουμε βιβλία, νά ἀναζητήσουμε νέους συγγραφεῖς, νά μελετήσουμε ὅ,τι μᾶς ἐνδιαφέρει, τέλος πάντων. Τολμῶ δέ νά σᾶς ἀναφέρω ὅτι διάβασα ἀκόμη καί ὁλόκληρο τό σχέδιο τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ 2021, τό ὁποῖο κατέθεσε ὁ ὑπουργός τῶν Οἰκονομικῶν στήν Βουλή. Δέν συνηθίζω νά τό κάνω, ἀλλά μιλώντας μέ φίλο, στέλεχος τῆς Ἐμπορικῆς μας Ναυτιλίας, ἔμαθα ὅτι στόν προϋπολογισμό δέν ὑπάρχει ἡ παραμικρή ἀναφορά στόν τεράστιο αὐτόν πυλῶνα τῆς ἐθνικῆς μας οἰκονομίας.

Μοῦ προξένησε τό ἐνδιαφέρον αὐτή ἡ παράμετρος καί, ἕνα βράδυ, κατέβασα τό σχέδιο στόν ὑπολογιστή μου καί τό διάβασα, λέξη πρός λέξη. Δέν εἶδα πουθενά τήν λέξη «Ναυτιλία» καί «Ναυτικός».

Θά μοῦ πεῖτε: «Καί γιατί νά ἀναφερθεῖ ὁ τομέας τῆς Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας στόν προϋπολογισμό; Τί ἔγινε μέσα στό 2020 πού νά ἀφορᾶ στή ναυτιλία μας καί νά ἀξίζει ἀναφορᾶς στόν Προϋπολογισμό τοῦ κράτους;»…

Γιά νά ἐξηγούμεθα, δέν διατυπώνω παράπονο. Ἁπλῶς, λέω ὅτι θά μποροῦσε, ἄς ποῦμε, στίς δαπάνες, οἱ ὁποῖες προκάλεσαν τά ἐλλείμματα λόγω τῆς πανδημίας, νά ἀναφερθεῖ ὅτι «τό κράτος κάλυψε κατά 100% γιά ἕνα τρίμηνο καί ἀναδρομικά ἀπό 1η Ἰουλίου ἕως καί 30 Σεπτεμβρίου 2020 τίς ἐργοδοτικές ἀσφαλιστικές εἰσφορές τῶν ναυτικῶν, πού δέν τελοῦν σέ καθεστώς ἀναστολῆς τῆς συμβάσεως ἐργασίας».

Ξεχνᾶμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἦταν ὁ μοναδικός μεταφορικός βραχίονας ὁ ὁποῖος δέν σταμάτησε καί δέν ἔχει σταματήσει οὔτε ἕνα λεπτό νά μεταφέρει ἀγαθά ἐν μέσω τῆς πανδημίας, ὅταν οἱ ἀερομεταφορές καί ὁ σιδηρόδρομος ὑπολειτουργοῦν;

Ἔπρεπε ἤ ὄχι νά ὑπάρχει καί λίγη «ἁρμύρα» σέ ἕνα κείμενο, τό ὁποῖο ἀφορᾶ στήν ἐθνική οἰκονομία, τῆς ὁποίας ἀρκετά σημαντικός παράγων εἶναι ἡ ἔρμη ἡ Ναυτιλία μας;

Καί πάλι μπορεῖ κάποιος νά μέ θεωρήσει «γκρινιάρη» καί «κολλημένο μέ τή Ναυτιλία», ὅπως λένε κάποιοι φίλοι μου ὅταν στίς συζητήσεις μας προσθέτω πάντα καί λίγη θάλασσα! Καί δέν τελειώνουν πάντα «ἀναίμακτα» αὐτές οἱ κουβέντες, διότι πάντα κάποιος θά πετάξει τή γνωστή «καραμέλα», τήν ὁποία ἔχουν καλλιεργήσει κάποιοι ἐκ τῶν ἔσω «προοδευτικοί» ἀλλά καί πολλοί ἐκ τῶν ἔξω ἀνταγωνιστές τῆς Ἑλληνικῆς Ναυτιλίας.

Ποιά εἶναι ἡ προσφιλής σέ ἀρκετούς «καραμέλα»; Ὅτι ἡ Ἑπταετής στρατιωτική δικτατορία εἶναι ἐκείνη ἡ ὁποία παρεχώρησε «προνόμια» στήν Ἑλληνική Ἐμπορική Ναυτιλία.

Μάλιστα, φίλτατος ἐπιτυχημένος ἐπιχειρηματίας τοῦ χώρου μοῦ ἔχει πεῖ ὅτι δέν εἶναι λίγες οἱ φορές, σέ συζητήσεις πού γίνονται μέ ξένους ἐπιχειρηματίες τοῦ χώρου ἤ σέ διεθνῆ φόρα, πού κάποιος θά «πετάξει» τό ἐν λόγω «πυροτέχνημα», μέ στόχο, φυσικά, νά μειώσει τό κῦρος τῆς πρώτης στόν κόσμο ναυτιλιακῆς δυνάμεως!

Οὐδέν ἀνακριβέστερο! Τό «φιλί τῆς ζωῆς» στήν καθημαγμένη ἀπό τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο Ἑλληνική Ἐμπορική Ναυτιλία τό ἔδωσε ὁ σπουδαῖος καί ὁραματιστής Σπῦρος Μαρκεζίνης, ὡς ὑπουργός Συντονισμοῦ τῆς κυβερνήσεως Παπάγου, τό 1953, ὅταν διαισθανόμενος τήν ἀπόλυτη ἀνάγκη προσελκύσεως κεφαλαίων ἐξωτερικοῦ καί ἐπισπεύσεως τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως τῆς Ἑλλάδος ψήφισε τό ΝΔ 2687/53 «περί ἐπενδύσεως καί προστασίας κεφαλαίων ἐξωτερικοῦ». Τότε ρυθμίστηκε (καί ἰσχύει μέχρι καί σήμερα) τό νομικό θεσμικό πλαίσιο τῆς ποντοπόρου ναυτιλίας μας! Καί ἡ ἰσχύς τῆς ἐν λόγω Νομοθεσίας δέν μπορεῖ νά ἀλλάξει εἰ μή μόνον μέ ἀλλαγή τοῦ Συντάγματος!

Ἐκεῖνο τό Νομοθετικό Διάταγμα τοῦ Σπ. Μαρκεζίνη ἔφερε τό «Ἑλληνικό θαῦμα». Χάρη στήν δική του ἔμπνευση ἦλθε (καί ἔρχεται) στήν Ἑλλάδα τό πολύτιμο ναυτιλιακό συνάλλαγμα καί δημιουργήθηκαν συνοικίες ὁλόκληρες μέ νεόκτιστα σπίτια ναυτικῶν, στήν δεκαετία τοῦ ’60-’70, καί ἀπασχολήθηκαν 150.000 Ἕλληνες ναυτικοί.

Μέχρι τότε οἱ Τράπεζες δίσταζαν νά δανειοδοτήσουν Ἕλληνες ἐπιχειρηματίες τῆς θαλάσσης. Ἡ χώρα μας βρισκόταν κυκλωμένη ἀπό χῶρες μέ κομμουνιστικά καθεστῶτα καί ὁ «ψυχρός πόλεμος» ἀπέτρεπε τίς ἀμερικανικές τράπεζες (κυρίως τῆς Σίτι Μπάνκ) νά χορηγήσουν δάνεια. Ὁ Μαρκεζίνης, θωρακίζοντας μέ τόν Νόμο του τήν Ἐμπορική Ναυτιλία, ἄνοιξε καί τά «πουγκιά» τῶν τραπεζιτῶν!

Ἦταν νόμος αὐξημένης τυπικῆς ἰσχύος, καθώς τό ΝΔ 2687/53 ἔχει τήν ἴδια ἰσχύ ὅπως τό Σύνταγμα !Ἦταν ἕνας Νόμος σαφέστατος, μέ 17 μόνον ἄρθρα, καί τό ἄρθρο 13 ἀφοροῦσε τήν Ἐμπορική Ναυτιλία. Ἐκεῖ περιελήφθησαν καί οἱ περίφημες «Ἐγκριτικές Πράξεις», πού ἀπετέλεσαν τό «κλειδί» γιά τήν χρηματοδότηση τῆς Ἐμπορικῆς ναυτιλίας ἀπό τίς Τράπεζες.

Εἶναι μεγάλο κεφάλαιο γιά τήν χώρα ἡ Ἐμπορική Ναυτιλία. Καί τῆς ὀφείλεται, ὡς θεσμός πλέον μέ προσφορά στήν πατρίδα, σεβασμός καί ἐκτίμηση. Δέν μπορεῖ αὐτό πού βλέπει ὁ κόσμος νά ἀναγράφεται στά ὁλοκαίνουργια ἀσθενοφόρα νά μήν τό βλέπει ἡ Πολιτεία…

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΡΑΝΟΣ

Ειδήσεις / Άρθρα

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ