Κυβερνητική κρίσις στήν Γαλλία

Νέος Πρωθυπουργός ὁ δεξιός Ζάν Καστέξ

Παρίσι.– Ἡ ἀναταραχή πού ἐπικρατεῖ στήν κυβέρνηση Μακρόν τούς τελευταίους μῆνες ὁδήγησε τελικῶς στήν ἀντικατάσταση τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἐντουάρ Φιλίπ μέ σκοπό ἡ Γαλλία νά ἀκολουθήσει νέο δρόμο. Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι γιά τήν Ἑλλάδα μιά κυβερνητική ἀστάθεια στήν Γαλλία δέν θά εἶναι καθόλου ἐπωφελής, καθώς οἱ δύο χῶρες διατηροῦν ἕνα ὑψηλό ἐπίπεδο συνεργασίας ἐντός τῆς Εὐρώπης, ἐνῶ συνδέονται μέ κοινά συμφέροντα ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀξιοποίηση τῆς Μεσογείου, κάτι πού τίς ἔχει φέρει σέ ἀντιπαράθεση μέ τήν Τουρκία, ἡ ὁποία θεωρεῖται ἀπό Ἀθήνα καί ἀπό Παρίσι κοινός ἐχθρός.

Ἀναλυτικώτερα, κατά τό γαλλικό σύστημα, ἐν ὄψει ἀνασχηματισμοῦ, ὁ Γάλλος Πρωθυπουργός ὑποβάλλει τήν παραίτησή του, ἀκόμη καί ἄν πρόκειται νά ἐπιλεγεῖ ἐκ νέου γιά τήν θέση του. Αὐτό βεβαίως δέν ἐπρόκειτο νά συμβεῖ μέ τόν Ἐντουάρ Φιλίπ, καθώς ὁ Πρόεδρος Ἐμμανυέλ Μακρόν εἶχε ἀνακοινώσει ὅτι στόχος του εἶναι, μέ τόν ἀνασχηματισμό, νά συγκροτηθεῖ μία «νέα ὁμάδα» πού θά ἀκολουθήσει ἕναν «νέο (πολιτικό) δρόμο» γιά τό τελευταῖο μέρος τῆς πορείας μέχρι τίς προεδρικές ἐκλογές τοῦ 2022. Ὁ Φιλίπ θά καταλάβει τήν θέση τοῦ δημάρχου στήν πόλη τῆς Χάβρης καθώς ἐξελέγη κατά τίς πρόσφατες δημοτικές ἐκλογές μέ ποσοστό 58,8%. Τήν πρωθυπουργία ἀναλαμβάνει ἕνας ἄλλος δήμαρχος, ὁ Ζάν Καστέξ, ἡλικίας 55 ἐτῶν, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπανεκλεγεῖ δήμαρχος τῆς πόλεως Πράντ, στά Ἀνατολικά Πυρηναῖα μέ τό 76% τῶν ψήφων.

«Πρέπει νά κάνω ἐπιλογές γιά νά ἀκολουθήσουμε ἕναν νέο δρόμο. Ἔχουμε νά ἐπιτύχουμε νέους στόχους ἀνεξαρτησίας, ἀνοικοδομήσεως, συμφιλιώσεως καί νέες μεθόδους. Πίσω ἀπό αὐτά θά ὑπάρξει μία νέα ὁμάδα» δήλωσε ὁ Μακρόν. Ἐπαινετικός ὑπῆρξε καί γιά τόν ἀπελθόντα Πρωθυπουργό γιά τόν ὁποῖο δήλωσε: «Ἐδῶ καί τρία χρόνια στό πλευρό μου ἐπιτελεῖ, ἐπί κεφαλῆς διαδοχικῶν κυβερνήσεων, σημαντικό ἔργο καί ἔχουμε ἐφαρμόσει σημαντικές, ἱστορικές μεταρρυθμίσεις σέ συνθῆκες συχνά πολύ δύσκολες».

Ὁ νέος Πρωθυπουργός Ζάν Καστέξ εἶναι ἀπόφοιτος δύο ἐμβληματικῶν ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων τῆς Γαλλίας, τῆς Ἀνωτάτης Σχολῆς Δημοσίας Διοικήσεως (ΕΝΑ) καί τοῦ Ἰνστιτούτου Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν. Ὅπως ὁ προκάτοχός του, προέρχεται ἀπό τήν γαλλική δεξιά καί ἔχει ὑπηρετήσει σέ ἀνώτατες κρατικές καί κυβερνητικές θέσεις. Στίς 2 Ἀπριλίου 2020 ἐπιφορτίσθηκε ἀπό τόν Πρωθυπουργό Ἐντουάρ Φιλίπ μέ τήν ἐκπόνηση καί ἐφαρμογή τοῦ σχεδίου σταδιακῆς ἄρσεως τῶν μέτρων τοῦ lockdown γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ στήν Γαλλία. Τά ὑπόλοιπα μέλη τῆς κυβερνήσεως ἀναμένεται νά ἀνακοινωθοῦν τήν προσεχῆ Τετάρτη.

Ἕνας ἄμεσος ἀνασχηματισμός ἦταν ἐπιβεβλημένος μετά τίς τελευταῖες δημοτικές ἐκλογές, κατά τίς ὁποῖες τό κεντρώου προσανατολισμοῦ κόμμα τοῦ Μακρόν κατεποντίσθη σέ ὁλόκληρη τήν ἐπικράτεια. Παρά τό γεγονός ὅτι σέ εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο ὁ Μακρόν χαίρει ὑψηλῆς δημοτικότητος, στό ἐσωτερικό τῆς χώρας του ἀντιμετωπίζει μία σειρά ἀπό ἀντιδράσεις κυρίως λόγω τῶν προσπαθειῶν του νά ἐπιβάλλει μεταρρυθμίσεις καί νά ἐκσυγχρονίσει τούς θεσμούς καί τίς ἐργασιακές σχέσεις.

Ἀπό τόν περασμένο Ἀπρίλιο ἤδη ὁ Μακρόν εἶχε δηλώσει ὅτι πρέπει «νά ἐπαναπροσδιορίσει τόν ἑαυτό του», προκειμένου νά ἀντιμετωπίσει τίς προκλήσεις πού ἔχει μπροστά της ἡ Γαλλική Δημοκρατία.

Ειδήσεις / Άρθρα

Τό ἦθος τῆς εὐγενικῆς Δεξιᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Ἡ ἱπποσύνη τοῦ προέδρου Μιλτιάδη Ἔβερτ – Σκέψεις μέ ἀφορμή τήν ὀνοματοδοσία τοῦ ἀμφιθεάτρου τοῦ 9.84 ἀπό τόν δήμαρχο Ἀθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, παρουσίᾳ Καραμανλῆ – Σαμαρᾶ

Τό τουρκικό ἁλιευτικό καί ἡ ἄγνοια τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ δέν δημιουργοῦνται ἀπό τό γεγονός ὅτι ἕνα τουρκικό ἁλιευτικό ἔκανε «ἀβλαβῆ διέλευση» κοντά στά Κύθηρα.

Ἡ φορολόγησις τῶν μερισμάτων, ὁ ΟΟΣΑ καί τά κόμματα

Εφημερίς Εστία
Εἰς πεῖσμα τῶν συστάσεων τοῦ ΟΟΣΑ, ἡ Κυβέρνησις τῆς ΝΔ ἐπέμεινε στήν χαμηλή φορολόγηση τῶν μερισμάτων – ἀπό τήν χαμηλότερη στήν ΕΕ, ἀντιπαραβάλλοντας τήν ἀνάγκη τῆς χώρας νά εἶναι ἀνταγωνιστική καί πόλος ἕλξεως ξένων ἐπενδύσεων.

Πῶς χάνεται μία κωμόπολη κάθε χρόνο

Δημήτρης Καπράνος
Πρωΐ-πρωΐ, διαβάζοντας τά νέα, ἔπεσα ἐπάνω σέ δύο ἀκόμη θανατηφόρα τροχαῖα μέσα στήν Ἀθήνα. Ποῦ θά πάει αὐτό τό κακό στήν δύσμοιρη πατρίδα μας;

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΥΙΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ