ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Κυβέρνησις ὑφυπουργῶν Μακεδονίας – Θράκης

ΠΡΑΞΗ ἔκαμε ὁ Πρωθυπουργός τό rotation στό κυβερνητικό σχῆμα πού εἶχε ὑποσχεθεῖ προεκλογικῶς, ἐνῷ ὑπῆρξαν καί περιπτώσεις πού ὑπουργοί «σέντεφ φόρ» ἔγιναν «σέντερ μπάκ» ἤ ὁδηγήθηκαν κατ’ εὐθεῖαν στόν «πάγκο» τῆς Κυβερνήσεως.

Αὐτό γιά τό ὁποῖο δέν μᾶς εἶχε προϊδεάσει εἶναι ὅτι θά ἐπέλεγε ἀρκετούς ὑποψηφίους πού ἐξελέγησαν στήν Βόρειο Ἑλλάδα. Δέν θά μποροῦσε νά κάνει ἀλλιῶς, καθώς σέ ὁρισμένους νομούς τά κόμματα «Ἑλληνική Λύση», «Νίκη» καί «Σπαρτιᾶτες» συγκέντρωσαν συνολικῶς ποσοστό ἄνω τοῦ 20%. Καί ἀπό αὐτούς τούς νομούς ὁ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης συμπεριέλαβε στό κυβερνητικό σχῆμα τοὐλάχιστον ἕναν βουλευτή. Ἀπό τήν Α΄ Θεσσαλονίκης ἡ κ. Ἕλενα Ράπτη τοποθετήθηκε ὑφυπουργός Τουρισμοῦ, ὁ κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος ὑφυπουργός Ὑγείας καί ὁ ὑποψήφιος γιά τόν Δῆμο Θεσσαλονίκης κ. Νῖκος Ταχιάος (ἐξωκοινοβουλευτικός) ὑφυπουργός Ὑποδομῶν καί Μεταφορῶν. Στήν συγκεκριμένη Περιφέρεια τά τρία δεξιά κόμματα ἔφθασαν σχεδόν τό 17,5% μέ τήν «Ἑλληνική Λύση» νά ξεπερνᾶ τό 7%. Στήν Πιερία τά τρία κόμματα κατέγραψαν συνολικῶς τό ὑψηλότερο ποσοστό, ἀφοῦ ἡ δύναμίς τους ὑπερέβη τό 21% (Νίκη 9,15%, Ἑλληνική Λύση 7%, Σπαρτιᾶτες 5,41%). Ἀπό τόν νομό αὐτό ἀξιοποιήθηκε στήν Κυβέρνηση ἡ κ. Ἄννα Μάνη-Παπαδημητρίου στό ὑφυπουργεῖο Ἀναπτύξεως. Καί στήν Πέλλα ἡ δεξιά ἀντιπολίτευσις συγκέντρωσε σχεδόν 20%. Ὁ κ. Μητσοτάκης τοποθέτησε τόν κ. Διονύσιο Σταμενίτη, ὑφυπουργό Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως. Ὁ κ. Σταῦρος Κελέτσης ἀπό τόν Ἕβρο εἶναι ὁ ἕτερος ὑφυπουργός Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως. Ἐκεῖ ἡ «Ἑλληνική Λύση» συγκέντρωσε ποσοστό 8,79%. Στόν νομό Κιλκίς τά τρία κόμματα εἶχαν ἐξ ἴσου δυναμική ἐκπροσώπηση (σχεδόν 20%) μέ τήν «Νίκη» νά ἀγγίζει τό 7%. Ὁ κ. Γιῶργος Φλωρίδης, ὁ ὁποῖος ἐξελέγη στόν νομό Κιλκίς, εἶναι ὁ νέος ὑπουργός Δικαιοσύνης. Ἡ Κοζάνη ἐκπροσωπεῖται στό νέο κυβερνητικό σχῆμα ἀπό τόν κ. Κωνσταντινίδη Εὐστάθιο.

Τό rotation (πολιτική ἀνακύκλωσις) ὑπουργῶν ἦταν καθολικό πλήν ἐλαχίστων περιπτώσεων. Οἱ νέοι ὑπουργοί εἶναι ὁ κ. Δημήτρης Καιρίδης, ὁ ὁποῖος ὁρίσθηκε ὑπουργός Μεταναστεύσεως, ὁ κ. Φλωρίδης ὑπουργός Δικαιοσύνης. Ὁ μέχρι πρό τινος δήμαρχος Τρικάλων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου ἀναλαμβάνει τήν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ψηφιακῆς Διακυβερνήσεως. Ὁ κ. Παπαστεργίου ἔχει διακριθεῖ καί βραβευθεῖ σέ Ἑλλάδα καί ἐξωτερικό γιά τήν ψηφιακή ἐπανάσταση στήν πόλη του. Δέν περνᾶ ἀπαρατήρητη καί ἡ ἀξιοποίησις τοῦ κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη (ὑφυπουργός Ψηφιακῆς Διακυβερνήσεως), ὁ ὁποῖος ἔχει ἀπήχηση στόν πατριωτικό χῶρο. Ἡ κ. Σοφία Ζαχαράκη ἀπό ὑφυπουργός Τουρισμοῦ ἀναλαμβάνει καθήκοντα ὑπουργοῦ τοῦ νεοσύστατου ὑπουργείου Κοινωνικῆς Συνοχῆς καί Οἰκογενείας. Τό ὄνομα τοῦ ὑπουργείου δείχνει ὅτι πρῶτα θά ἐπικεντρωθεῖ στά ζητήματα διαφόρων κοινωνικῶν ὁμάδων, ὅπως τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητος, καί ἐν συνεχείᾳ μέ τό μεῖζον δημογραφικό πρόβλημα.

Ἐπίσης ἀναβαθμίσθηκαν καί πρώην γ.γ. ὑπουργείων. Ἡ κ. Ἀλεξάνδρα Σδούκου ἀναλαμβάνει τό χαρτοφυλάκιο τῆς ὑφυπουργοῦ Ἐνέργειας καί Περιβάλλοντος, ἐνῷ στήν προηγούμενη κυβέρνηση ἦταν γενική γραμματεύς Ἐνέργειας καί Ὀρυκτῶν Πρώτων Ὑλῶν. Ἀναπληρωτής ὑπουργός Ἐσωτερικῶν τοποθετήθηκε ὁ κ. Θοδωρῆς Λιβάνιος, ἔχοντας στό χαρτοφυλάκιό του τίς ἁρμοδιότητες γιά τήν τοπική αὐτοδιοίκηση καί τούς δήμους. Μεταξύ ἄλλων εἶχε θητεύσει ὡς γραμματεύς στό Ὑπουργεῖο Διοικητικῆς Μεταρρυθμίσεως καί Ἠλεκτρονικῆς Διακυβερνήσεως. Ἀπό τήν θέση τοῦ γ.γ. στό Ὑπουργεῖο Ὑγείας ὁ κ. Μάριος Θεμιστοκλέους ἀναβαθμίσθηκε καί ἀναλαμβάνει ὑφυπουργός Ὑγείας.

Ὁ κ. Θανάσης Κοντογεώργης ἦταν ὁ γ.γ. Συντονισμοῦ στήν Προεδρία τῆς Κυβενήσεως καί ἀπό σήμερα εἶναι ὑφυπουργός παρά τῷ Πρωθυπουργῷ. Ἡ διεύρυνσις μέ πρώην στελέχη τοῦ ΠΑΣΟΚ ἦταν μικρότερη ἀπό τό ἀναμενόμενο, καθώς ἐκτός ἀπό τόν κ. Κοντογεώργη ἡ κ. Βιβή Χαραλαμπογιάννη εἶναι ἡ νέα ὑφυπουργός Ἐσωτερικῶν.

Σχολιάζοντας τήν νέα Κυβέρνηση, πηγές τοῦ Μεγάρου Μαξίμου, ἀναφέρουν ὅτι «δέν πρόκειται γιά Κυβέρνηση ἰσορροπιῶν, ἀλλά σκληρῆς δουλειᾶς.» Στό νέο κυβερνητικό σχῆμα τό 25% εἶναι γυναῖκες. Μετέχουν 15 γυναῖκες, τέσσερεις ὑπουργοί, μία ἀναπληρώτρια ὑπουργός καί 10 ὑφυπουργοί, ἐνῷ στό προηγούμενο σχῆμα ἦταν ἐννέα. Ἡλικιακῶς, τό ὑπουργικό σχῆμα εἶναι νεώτερο. Ὁ μέσος ὅρος ἡλικίας εἶναι τά 53 ἔτη καί τό 45% εἶναι ἀπό τήν γενιά τῶν σαραντάρηδων.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ