ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Κυνήγι ἀδήλωτου πλούτου μέ στόχο κοινωνική δικαιοσύνη

Ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ὁμιλεῖ στήν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς

Στό στόχαστρο τεκμήρια, κακοπληρωτές, παχυλές συντάξεις

Τῆς Μύρνας Νικολαΐδου

Η ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΣ τῆς πλέον ἀδικημένης μεσαίας τάξεως ὅσο καί ἡ διασφάλισις τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης ἀποτελοῦν προτεραιότητες τῆς νέας Κυβερνήσεως τοῦ κ. Μητσοτάκη. Τώρα πού τό ἠθικό πλεονέκτημα τῆς ἀριστερῆς κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ ἔχει ἀπολεσθεῖ διά παντός, ἡ Νέα Δημοκρατία ἐπιδιώκει νά ἀποκαταστήσει κατ’ οὐσίαν καί ὄχι κατ’ ἐπίφασιν τίς κοινωνικές ἀδικίες. Καί ἔχει προχωρήσει τάχιστα ἀπό τά λόγια στίς πράξεις, μέ σημαντικές πρωτοβουλίες μέσα σέ λιγώτερο ἀπό ἕναν μῆνα ἀπό τήν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων της. Τό πλέον πρόσφατο παράδειγμα εἶναι ἡ κατάργησις τῶν τεκμηρίων διαβιώσεως μόλις τεθεῖ ἐν πλήρει λειτουργία τό ἠλεκτρονικό περιουσιολόγιο τῆς ἐφορίας. Συμφώνως πρός πληροφορίες, τά τεκμήρια διαβιώσεως, τά ὁποῖα γιά πρώτη φορά ἐκαθιερώθησαν τό 1978 καί στήν σημερινή τους μορφή ἐθεσμοθετήθησαν τό 2010, θά ἀντικατασταθοῦν ἀπό ἕνα νέο σύστημα ἐντοπισμοῦ τῶν πραγματικῶν εἰσοδημάτων τῶν φορολογουμένων. Ἡ βασική ἰδέα πίσω ἀπό αὐτήν τήν πράγματι ἀναγκαία πρωτοβουλία, εἶναι τά εἰσοδήματα τῶν φορολογουμένων νά προσδιορίζονται βάσει τῶν πραγματικῶν δαπανῶν καί ὄχι τῶν τεκμαρτῶν.

Αὐτή ἡ ἀλλαγή θά φέρει φοροελαφρύνσεις γιά χιλιάδες φορολογουμένους πού σήμερα παγιδεύονται ἀπό τεκμήρια πού δέν ἀντιστοιχοῦν στό εἰσόδημά τους. Τά στοιχεῖα ἄλλωστε εἶναι ἀμείλικτα. Τό 2018 περίπου 3 στά 10 νοικοκυριά φορολογήθηκαν γιά εἰσοδήματα πολύ μεγαλύτερα ἀπό αὐτά πού δήλωσαν. Συγκεκριμένως 1.929.180 φορολογούμενοι φορολογήθηκαν γιά μεγαλύτερα εἰσοδήματα, ὕψους 6,7 δισ. εὐρώ, μέ τήν πλειονότητα αὐτῶν νά εἶναι μισθωτοί, καί νά ἀκολουθοῦν οἱ συνταξιοῦχοι καί οἱ εἰσοδηματίες.

Ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας δήλωσε στόν «Σκάι» ὅτι τό ἐν λόγω μέτρο θά συμπεριληφθεῖ στόν νέο Κώδικα Φορολογίας Εἰσοδήματος, ὁ ὁποῖος θά κατατεθεῖ στήν Βουλή τό φθινόπωρο, μέ τό νέο φορολογικό νομοσχέδιο. «Τά τεκμήρια σταδιακά θά φύγουν» ὑπεγράμμισε ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος, τονίζοντας μέ νόημα ὅτι ἡ Κυβέρνησις μειώνει παραλλήλως τούς φορολογικούς συντελεστές γιά νά δώσει κίνητρο στούς πολῖτες νά δηλώνουν τά πραγματικά εἰσοδήματά τους. Εἰδικώτερα, τό νέο σύστημα θά στηρίζεται στίς ἔμμεσες τεχνικές ἐλέγχου, τά ἠλεκτρονικά τιμολόγια καί τήν ὑποχρεωτική τήρηση ἠλεκτρονικῶν βιβλίων ἀπό τούς ἐλευθέρους ἐπαγγελματίες, τούς αὐτοαπασχολουμένους καί τίς ἐπιχειρήσεις. Οἱ ἔμμεσες τεχνικές ἐλέγχου πού σχεδιάζει νά ἐφαρμόσει τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν στήν θέση τῶν τεκμηρίων διαβιώσεως θά ἐνεργοποιοῦνται στίς περιπτώσεις φορολογουμένων στούς ὁποίους οἱ φορολογικές Ἀρχές ἐντοπίζουν ἀδικαιολόγητη αὔξηση περιουσιακῶν στοιχείων. Ὑπό ἐξονυχιστικούς ἐλέγχους θά περνοῦν καί οἱ δαπάνες πού ἀφοροῦν σέ πάγια ἔξοδα κατοικίας-γραφείου, σέ ἰδιωτικά σχολεῖα, σέ δάνεια καί ἀγορές μέ πιστωτικές κάρτες, στήν ἰδιωτική ἀσφάλιση, στούς λογαριασμούς ΔΕΚΟ – κινητῆς τηλεφωνίας. Αὐτές θά διασταυρώνονται μέ τά εἰσοδήματα ἀπό μισθούς καί ἐπαγγελματική δραστηριότητα, ἐπιδόματα-ἀποζημιώσεις, ἐπιδοτήσεις-ἐπιχορηγήσεις, καθώς καί μέ τήν περιουσιακή κατάσταση, δηλαδή μέ ἀκίνητα (μεταβολές) ἀλλά καί μέ τίς καταθέσεις καί τά μετρητά πού ἔχουν οἱ φορολογούμενοι. Κοντολογίς, στόχος τῆς νέας Κυβερνήσεως εἶναι ἡ φορολόγησις τῶν πραγματικῶν εἰσοδημάτων τῶν πολιτῶν, πού ἔχουν ὑποστεῖ μιά πρωτοφανῆ φορολογική ἀφαίμαξη τά τελευταῖα χρόνια. Εἰδικῶς ὅσοι τηροῦν κατά γράμμα τίς ὑποχρεώσεις τους καί δέν φοροδιαφεύγουν.

Μέ τό ἴδιο ἀκριβῶς σκεπτικό, ὁ ὑπουργός Περιβάλλοντος καί Ἐνέργειας κ. Κωστῆς Χατζηδάκης ἔχει κηρύξει «πόλεμο» στούς κακοπληρωτές τῆς ΔΕΗ. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι 60.000 ἄνθρωποι ὑψηλοῦ εἰσοδήματος χρωστοῦν 800 ἑκατομμύρια εὐρώ στήν ΔΕΗ! Στό πλαίσιο αὐτό ἡ ἐπιχείρησις προχωρεῖ τάχιστα σέ κατασχέσεις περιουσίας στρατηγικῶν κακοπληρωτῶν. Πρῶτος στήν λίστα εὑρίσκεται ἰδιοκτήτης βίλλας 1.400 τ.μ. στήν Κηφισιά, μέ ληξιπρόθεσμες ὀφειλές πού φθάνουν τά 24.000 εὐρώ! Μάλιστα, ὁ συγκεκριμένος «μπαταξής» πελάτης τῆς ΔΕΗ ἐνεφανίζετο γιά τρία χρόνια ὡς δικαιοῦχος Κοινωνικοῦ Οἰκιακοῦ Τιμολογίου (ΚΟΤ). Ὅμως μετά ἀπό ἔλεγχο τῶν ὑπηρεσιῶν τῆς ἐπιχειρήσεως καί ἄλλων ἁρμοδίων Ἀρχῶν, ἀπεκαλύφθη ὅτι τά ἔγγραφα ἦταν παραποιημένα.

Τάξις ἐπιδιώκεται νά μπεῖ καί στό συνταξιοδοτικό σύστημα μετά τήν σκανδαλώδη ἀποκάλυψη γιά συντάξεις 24.000 εὐρώ τόν μῆνα, ὅταν ἡ μέση σύνταξις μέ τόν νόμο Κατρούγκαλου φθάνει μετά βίας τά 575 εὐρώ. Ὁ ὑπουργός Ἐργασίας Γιάννης Βρούτσης ἔχει δώσει ἐντολή νά μήν ἐκδοθοῦν παχυλές συντάξεις πού φθάνουν γιά παράδειγμα τά 10.000, τά 20.000 ἕως καί τά 24.000 εὐρώ τόν μῆνα, κάνοντας λόγο γιά «restart» στό σύστημα ὑπολογισμοῦ τῶν συντάξεων. Οἱ ἀποδέκτες ἦταν κυρίως διπλοασφαλισμένοι μηχανικοί τοῦ πρώην ΕΤΑΑ, δικηγόροι καί συμβολαιογράφοι τοῦ πρώην Ταμείου Νομικῶν καί διευθυντές ΔΕΚΟ. Ἐπί πλέον, συμφώνως πρός τά στοιχεῖα τοῦ ΕΦΚΑ, βάσει τοῦ νέου συστήματος ὑπολογισμοῦ τοῦ νόμου Κατρούγκαλου, ἔχουν ἀπονεμηθεῖ 226 ὑψηλές συντάξεις τῆς τάξεως τῶν 3.000-7.000 εὐρώ μεικτά. Οἱ μισοί ἀπό τούς ἐν λόγω συνταξιούχους, εἰδικώτερα οἱ 104, εἶναι πρώην τραπεζοϋπάλληλοι τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης, ἐνῶ οἱ 91 εἶναι πρώην ἀνώτερα καί ἀνώτατα στελέχη τῆς ΔΕΗ. Οἱ ἐν λόγω ὑποθέσεις δέν συνιστοῦν μόνο κατάφωρη ἀδικία ἀλλά καί μεγάλη πρόκληση σέ μιά κοινωνία πού ἔχει δοκιμασθεῖ ἀρκετά. Καί τέτοιες κυβερνητικές πρωτοβουλίες εἶναι τουλάχιστον καλοδεχούμενες, μέ τήν προϋπόθεση ὅτι θά ἔχουν καί διάρκεια. Αὐτό, ἄλλωστε, ἀποτελεῖ καί τό μεγαλύτερο στοίχημα γιά τήν τωρινή κυβέρνηση.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ

Faux στά δεξιά

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ἐκλογή τοῦ Στέφανου Κασσελάκη στήν Προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ νά ἀναθαρρήσουν!

Ὑπό αἵρεσιν ἡ ἰσχύς τῆς ρυθμίσεως γιά τίς τριετίες

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν δέν εἶναι μόνιμο, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν τροπολογία-προσθήκη πού κατέθεσε ὁ ὑπουργός Ἐργασίας, Ἄδωνις Γεωργιάδης, στό ὑπό συζήτησιν, στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ἐργασιακό νομοσχέδιο.

Λιγώτερο φῶς, λιγώτερες παρέες, λιγώτερα ὅλα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ παλιός φίλος καί συνεργάτης στήν ΕΡΤ μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, πού κατοικεῖ τόν τελευταῖο καιρό μονίμως στήν Πάτρα, δημοσίευσε μιά φωτογραφία τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου, στήν περιοχή τῶν Σινεμά καί τοῦ θεάτρου Rex.