Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Τό βράδυ τῶν ἐκλογῶν ἡ βουλευτής κ. Νάντια Γιαννακοπούλου ἔρριξε τίς πρῶτες τροχιοδεικτικές βολές κατά τοῦ κ. Ἀνδρουλάκη, καθώς ἡ τρίτη θέσις πού ἔλαβε τό ΠΑΣΟΚ δέν ἱκανοποίησε τήν πλειοψηφία τῶν βουλευτῶν. Χθές ὅμως τό πρωί ὁ ἄλλοτε στενός συνεργάτης τοῦ Προέδρου, βουλευτής Ἀρκαδίας κ. Ὀδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, μέ ἐπιστολή ζήτησε τήν ἐπίσπευση τῶν διαδικασιῶν ἐκλογῆς πού κανονικά εἶναι προγραμματισμένες γιά τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2025. «Ζητῶ λοιπόν ἄμεσα, μέσα στήν ἑπόμενη ἑβδομάδα, νά συγκληθοῦν τά ὄργανα τοῦ ΠΑΣΟΚ καί νά ἀποφασίσουν τό συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. […]

Ἦρθε ἡ ὥρα νά ἀντικρίσουμε τήν ἀλήθεια. Ὄχι μέ ὑπεκφυγές, ἀλλά μέ πραγματική προοπτική. Μόνο τότε θά δοῦμε καθαρά πλέον τό μέλλον τῆς παράταξης. “ΚΚΕ τοῦ Κέντρου” ἤ κυβερνητική πρόταση πού θά συσπειρώσει εὐρύτερες δυνάμεις καί θά γίνει πλειοψηφία» ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων ὁ κ. Κωνσταντινόπουλος. Ἡ ἀπάντησις τῆς Χαριλάου Τρικούπη ἦλθε μετά ἀπό λίγη ὥρα, ἀπορρίπτοντας τήν πρόταση τοῦ βουλευτοῦ, τονίζοντας ὅτι θά τηρηθεῖ τό χρονοδιάγραμμα σύμφωνα μέ τό καταστατικό. Κύκλοι τοῦ ΠΑΣΟΚ ἄφηναν μάλιστα αἰχμές κατά τοῦ κ. Κωνσταντινόπουλου λέγοντας ὅτι πρόκειται γιά «ἐπισπεύδουσες καί συντονισμένες δημόσιες παρεμβάσεις ἀπό ἐκείνους πού δῆθεν ὀμνύουν στίς θεσμικές λειτουργίες τῶν ὀργάνων» καί ὅτι δέν θά ἐπιτραπεῖ σέ κάποιους νά «βυθίσουν τό κόμμα στήν ἐσωστρέφεια».

Μέ τήν ἡγεσία τοῦ ΠΑΣΟΚ πάντως δέν συμφωνοῦν ἀρκετά στελέχη. Ὁ βουλευτής Α΄ Ἀθηνῶν κ. Παῦλος Γερουλᾶνος συνετάχθη μέ τήν πρωτοβουλία τοῦ κ. Κωνσταντινόπουλου. Ἐρωτώμενος ἐάν ὁ ἴδιος θά εἶναι ὑποψήφιος σέ περίπτωση ἐκλογῶν στό ΠΑΣΟΚ ἀπήντησε ὅτι «τό δικό μου προσωπικό πολιτικό μέλλον εἶναι τό τελευταῖο πού μέ ἀπασχολεῖ. Τό πρῶτο εἶναι πῶς τό ΠΑΣΟΚ θά σταθεῖ στά πόδια του καί θά κρατήσουμε τόν κόσμο.»

Τό ἴδιο αἰχμηρή καί ἡ κ. Μιλένα Ἀποστολάκη, πού ἔκανε λόγο γιά «ἀναγκαῖες πρωτοβουλίες καί κινήσεις.» «Ὁ κόσμος περιμένει ἀπό ἐμᾶς νά γεννήσουμε ξανά τήν ἐλπίδα καί νά γίνει ξανά τό ΠΑΣΟΚ ἡ προοδευτική πολιτική λύση ἀπέναντι στά πολλαπλά ἀδιέξοδα πού βιώνουν οἱ πολῖτες ἀπό τή διακυβέρνηση τῆς ΝΔ» ἦταν τό χαρακτηριστικό σχόλιο πού δείχνει ὡς ὑπεύθυνο γιά τήν ἧττα στίς εὐρωεκλογές τό ἐπιτελεῖο τοῦ κ. Ἀνδρουλάκη.

Ζήτημα ἡγεσίας ἔθεσε καί ὁ εὐρωβουλευτής κ. Νῖκος Παπανδρέου πού μίλησε γιά ἧττα καί ὑπεγράμμισε ὅτι «παρῆλθε ἀνεπιστρεπτί μιά ἱστορική εὐκαιρία». «Τήν εὐθύνη ἔχει ἡ ἡγεσία de facto καί εἶναι αὐτή ἡ ὁποία ἀπορρίφθηκε ἀπό τό πολιτικό σῶμα. Ἐνίοτε ὅμως οἱ εὐθῦνες εἶναι καί ὑποκειμενικές» ἔγραψε σέ ἄρθρο του. Μετά ἀπό αὐτό τό ἄρθρο, ὁ κ. Παπανδρέου εἶχε ἔντονο φραστικό ἐπεισόδιο μέ τόν κ. Ἀνδρουλάκη σέ κλειστή σύσκεψη τῆς εὐρωομάδος τοῦ ΠΑΣΟΚ. Ἄν καί ὁ κ. Παπανδρέου ἦλθε πρῶτος σέ σταυρούς, ὁ κ. Ἀνδρουλάκης ὅρισε ἐπί κεφαλῆς τῆς εὐρωομάδος τόν πρώην ὑπουργό κ. Γιάννη Μανιάτη. Ὁ κ. Παπανδρέου ζήτησε τόν λόγο ἀπό τόν κ. Ἀνδρουλάκη καί ξέσπασε ἔντονη λογομαχία, ἐνῷ φέρεται ὁ τρίτος εὐρωβουλευτής, ὁ κ. Σάκης Ἀρναούτογλου, νά συνεφώνησε μέ τήν ἄποψη τοῦ κ. Παπανδρέου. Ὁ τελευταῖος εἶναι ἐνοχλημένος γιατί ὁ κ. Ἀνδρουλάκης, τό βράδυ τῆς Κυριακῆς, δέν τόν κάλεσε στό τηλέφωνο γιά νά τόν συγχαρεῖ.

Ὁ βουλευτής Χαλκιδικῆς κ. Ἀπόστολος Πάνας συνεφώνησε μέ τίς διαπιστώσεις τοῦ κ. Κωνσταντινόπουλου, ὑπογραμμίζοντας ὅτι ἔχει ἔλθει ἡ ὥρα «νά ἀποφασίσουμε ἄν θά συνεχίσουμε νά εἴμαστε ἕνα μικρομεσαῖο κόμμα, ἤ ἄν θά διαμορφώσουμε ἕνα μέτωπο πλειοψηφικοῦ ρεύματος.» Τίς ἑπόμενες ἡμέρες ἀναμένεται νά ἀνοίξουν τά χαρτιά τους ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων κ. Χάρης Δούκας, ὁ κ. Παῦλος Χριστίδης καί ὁ κ. Μιχάλης Κατρίνης. Συμφώνως πρός πληροφορίες, ὁ κ. Δούκας, ἐάν τεθεῖ ζήτημα ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν, πρόκειται νά θέσει ὑποψηφιότητα, ἐνῷ φέρεται νά ἔχει ἔλθει σέ ἐπαφή μέ ἑταιρεία συμβούλων γιά πᾶν ἐνδεχόμενο.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924