ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Κρίσις κορυφῆς στήν Νέα Δημοκρατία

ΔΙΧΑΣΜΕΝΗ ἐμφανίζεται ἡ Νέα Δημοκρατία ἀσχέτως τῆς χθεσινῆς ὑπερψηφίσεως τοῦ Προϋπολογισμοῦ, καί αὐτό ἔχει νά κάνει μέ τό χάσμα πού καταγράφεται ἀπό τήν Παρασκευή, ὅταν ἔγινε γνωστή ἡ κατάθεσις τῆς τροπολογίας στό μεταναστευτικό.

Ὁ κ. Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐπέλεξε στήν σημαντικώτερη συνεδρίαση τῆς κοινοβουλευτικῆς περιόδου, αὐτῆς τοῦ Προϋπολογισμοῦ πού θεωρεῖται καί εἶναι ψῆφος ἐμπιστοσύνης πρός τήν Κυβέρνηση, νά μήν παρακολουθήσει τήν ὁμιλία τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἀπό τά ἕδρανα τῆς Ὁλομελείας, ἀλλά ἀπό τήν τηλεόραση στό προσωπικό γραφεῖο του στήν Βουλή. Ἡ μεθαυριανή ψηφοφορία τῆς τροπολογίας, μετά καί τό χθεσινό μήνυμα δυσαρέσκειας τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ, ἀποκτᾶ τεράστιο ἐνδιαφέρον, εἰδικά ἐάν τήν καταψηφίσουν καί ἄλλοι βουλευτές τῆς ΝΔ.

Ὁ Πρωθυπουργός ἐπέλεξε νά μιλήσει γιά ὅλα τά ζητήματα πού ἀπασχολοῦν, κυρίως οἰκονομικά, ἀλλά δέν ἔκανε τήν παραμικρή ἀναφορά στό ζήτημα τῆς νομιμοποιήσεως τῶν λαθρομεταναστῶν, καθιστῶντας σαφές ὅτι οὐδεμία ὑπαναχώρησις πρόκειται νά γίνει.

Ὁ κ. Μητσοτάκης ἀνεκοίνωσε ὅτι τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα θά συζητηθεῖ στό Ὑπουργικό Συμβούλιο τό νομοσχέδιο γιά τήν ἵδρυση μή κρατικῶν ΑΕΙ καί θά ἔχει γίνει νόμος τοῦ κράτους ἐντός τοῦ Ἰανουαρίου 2024. Ὁ προϋπολογισμός γιά τήν Παιδεία θά αὐξηθεῖ σέ 6,5 δισ. εὐρώ, συνέχισε, ἐνῷ ἐπικαλούμενος τά κακά ἀποτελέσματα τοῦ διεθνοῦς διαγωνισμοῦ τῆς PISA εἶπε ὅτι πρέπει νά τρέξουν πιό γρήγορα οἱ μεταρρυθμίσεις πού ἔχουν ἐξαγγελθεῖ στήν ἐκπαίδευση. Ἐξήγγειλε αὔξηση κατά 20% στήν ἀποζημίωση τῶν ἐφημεριῶν ὅλων τῶν ἰατρῶν τοῦ ΕΣΥ ἀπό τόν ἑπόμενο μῆνα, μέτρο πού θά κοστίσει περίπου 40 ἑκατομμύρια εὐρώ. Συμφώνως πρός κυβερνητικές πηγές, ἡ ἐν λόγῳ αὔξησις ἰσοδυναμεῖ μέ κατά μέσον ὅρον αὔξηση 1.500 εὐρώ ἐτησίως στίς καθαρές ἀποδοχές τοῦ ἰατροῦ. Ἐπίσης θά δοθοῦν ἐπί πλέον κίνητρα –οἰκονομικά καί μή– στούς ἰατρούς γιά νά πᾶνε σέ ἄγονες καί ἀκριτικές περιοχές καί νά καλυφθοῦν τά ὑγειονομικά κενά. Ὁ Πρωθυπουργός ἐπανέλαβε ὅτι ναί μέν «δεσμευόμαστε ἀπό τίς ἀποφάσεις πού λαμβάνονται σέ εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο, ἀλλά διαθέτουμε καί τήν δική μας ἐγχώρια φαρέτρα μέτρων τά ὁποῖα κινητοποιοῦμε.»

Ἐντός τοῦ μηνός θά ἐκταμιευθοῦν 717 ἑκατ. εὐρώ στίς εὐάλωτες ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ γιά νά ἀντιμετωπισθεῖ τό πρόβλημα τῆς ἀκρίβειας. Ὑπεγράμμισε ὅτι ἡ Κυβέρνησις δέν δίστασε νά ἐπιβάλει πρόστιμα σέ μεγάλες ἑταιρεῖες, ἀλλά καί ὅτι οἱ ἔλεγχοι θά συνεχισθοῦν μέ τήν ἐπιστράτευση νέων ψηφιακῶν ἐργαλείων, ὥστε ὅλοι νά ἀντιληφθοῦν ὅτι μία συλλογική δοκιμασία δέν μπορεῖ νά γίνεται εὐκαιρία γιά ἀνεύθυνη ἀπληστία. «Θά ἐπαναλάβω, ὡστόσο, ὅτι τά παραπάνω δέν ἀλλάζουν τήν βασική μας θέση ὅτι ἡ πιό καίρια ἀπάντηση στόν πληθωρισμό δέν μπορεῖ νά εἶναι ἄλλη ἀπό τή μόνιμη αὔξηση μισθῶν καί τή μόνιμη στήριξη τοῦ διαθέσιμου εἰσοδήματος» εἶπε χαρακτηριστικῶς. Ἐν συνεχείᾳ μίλησε γιά συνειδητούς μύθους πού κινοῦνται μακριά ἀπό τήν ἀλήθεια, ὅπως ὅτι αὐξάνονται τά φορολογικά ἔσοδα. Αὐτό, κατά τόν Πρωθυπουργό, συμβαίνει, ὄχι γιατί αὐξάνονται οἱ φόροι, ἀλλά γιατί ἡ οἰκονομία πάει καλά. «Καί τά ἔσοδα ἐπιστρέφουν στούς πολῖτες. Αὐτή τήν λογική δέν τήν καταλάβατε ποτέ. Ναί, μπορεῖς νά μειώνεις τούς φόρους καί νά αὐξάνεις τά ἔσοδα καί τό ἀποδείξαμε στήν πράξη» τόνισε ὁ Πρωθυπουργός.

Ἄλλος μεγάλος «μῦθος» εἶναι ὅτι οἱ πόροι τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως πηγαίνουν σέ μεγάλες ἐπιχειρήσεις. Προφανῶς, ἐξήγησε, μεγάλοι αὐτοκινητόδρομοι θά κατασκευασθοῦν ἀπό μεγάλες ἑταιρεῖες, ἀλλά ἀπό τά ἔργα θά ὠφεληθοῦν καί οἱ κάτοικοι.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Ἐτρώθη τό κῦρος τοῦ Ἀρείου Πάγου

Εφημερίς Εστία
Τελικῶς «συνεμορφώθη πρός τάς ὑποδείξεις» τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου – Τώρα δέχεται τίς συστάσεις του, καί παρατείνει τήν ἔρευνα γιά τά αἴτια τῆς ἐκρήξεως στήν ἐμπορική ἁμαξοστοιχία στά Τέμπη – Τήν προηγουμένη ἑβδομάδα ἡ Ὁλομέλειά του τό κατήγγειλε γιά παρέμβαση στά ἐσωτερικά τῆς Δικαιοσύνης

«Ἤμουν ὁδηγός τοῦ Κυριάκου στήν Νέα Ὑόρκη…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΩΤΑ ἡ πληροφορία: Ὅσο περνοῦν οἱ μέρες τόσο περισσότερο ἀνοίγουν τά στόματα γιά τήν συνεδρίαση τῆς περίφημης «Μπίλντεμπεργκ» τῶν Βορείων Προαστίων, μέ ἐπίτιμο προσκεκλημένο τόν κύριο Κασσελάκη καί ἀκροατήριο μεταξύ ἄλλων Ὑπουργούς τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καί ἀξιωματούχους τοῦ μισοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.