Κρίση στίς σχέσεις Μητσοτάκη-Ἀλαφούζου προκαλεῖ ὁ «Καλατράβα»

Τό πρόβλημα στατικότητος στό στέγαστρο τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Σταδίου

ΤΟ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΟ κλείσιμο τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Σταδίου ὅπως καί τοῦ Ποδηλατοδρομίου λόγῳ προβλημάτων στατικότητος στά στέγαστρα τοῦ Καλατράβα, ἔχουν προκαλέσει ἐκτός τῆς πολιτικῆς ἀναταραχῆς καί κρίση στίς σχέσεις τοῦ Μεγάρου Μαξίμου μέ τήν ἡγεσία τοῦ Παναθηναϊκοῦ. Ἡ ποδοσφαιρική ὁμάς τῶν Ἀθηνῶν ἔχει δηλώσει ὡς ἕδρα του στούς εὐρωπαϊκούς ἀγῶνες τό ΟΑΚΑ, ἔχει πωλήσει δεκάδες χιλιάδες εἰσιτήρια καί ἔχει δαπανήσει περίπου μισό ἑκατομμύριο εὐρώ γιά τόν χλοοτάπητα τοῦ γηπέδου. Ἡ ΠΑΕ Παναθηναϊκός ἀφήνει ὑπονοούμενα γιά τόν χρόνο πού ἡ Κυβέρνησις ἀπεφάσισε νά βάλει λουκέττο –γιά ἄγνωστο χρονικό διάστημα– στό Ὀλυμπιακό Στάδιο καί ἀμφισβητεῖ ἐμμέσως τήν ἐγκυρότητα τῆς πρώτης μελέτης γιά τήν στατική ἐπάρκεια τῶν στεγάστρων. Σημειώνεται ὅτι οἱ ἁρμόδιοι φορεῖς τώρα μόλις ἔστειλαν ὅλον τόν φάκελο στό Τεχνικό Ἐπιμελητήριο Ἑλλάδος, τό ὁποῖο θά τoν ἐξετάσει καί θά ἀποφανθεῖ τί πρέπει νά γίνει καί πόσο χρόνο θά διαρκέσουν ὅποιες ἐπισκευές. Ὁ Παναθηναϊκός ἀναφέρει ἀρχικῶς ὅτι προκαλεῖ ἐντύπωση ἡ εἴδησις, καθώς «τό στέγαστρο εἶχε κατασκευαστεῖ ἀπό τόν Καλατράβα, ἐκ τῶν κορυφαίων ἀρχιτεκτόνων στό εἶδος αὐτῶν τῶν κατασκευῶν καί ἀπό τήν Cimolai, τήν κορυφαία ἑταιρεία στόν κόσμο σέ σιδηρές κατασκευές, ἡ ὁποία ἔχει κατασκευάσει τά σκέπαστρα τῶν περισσότερων εὐρωπαϊκῶν ποδοσφαιρικῶν γηπέδων, ἐνῷ στό ἔργο συμμετεῖχαν σπουδαιότατοι Ἕλληνες ἀρχιτέκτονες καί μηχανικοί.» Καί διερωτᾶται ἐάν ἡ Κυβέρνησις ἐνημέρωσε σχετικῶς πρίν δημοσιεύσει τήν μελέτη τόν Ἱσπανό ἀρχιτέκτονα καί τήν ἑταιρεία «Cimolai». Ἐπί πλέον ἡ ποδοσφαιρική ὁμάς τόνισε ὅτι ἡ ἀρχική στατική μελέτη προέβλεπε πολύ βαρειά τζάμια στήν ὀροφή τοῦ στεγάστρου καί τελικῶς ἀντ’ αὐτῶν ἐτοποθετήθησαν πλεξιγκλάς/lexan, γιατί πίεζε τό χρονοδιάγραμμα τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων. «Τό στέγαστρο εἶχε κατασκευαστεῖ μέ προδιαγραφές νά ἀντέχει τό βάρος τῶν τζαμιῶν, τό ὁποῖο εἶναι πολλαπλάσιο τῶν lexan. Τό γνωρίζουν αὐτό αὐτοί πού ἔκαναν τή μελέτη στατικοῦ ἐλέγχου; Περιμένουμε ἀπαντήσεις/διευκρινίσεις» προσέθεσε ὁ Παναθηναϊκός. Τέλος, μέ εἰρωνικό τόνο σημείωσε ὅτι θά εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ μελέτη ἐδημοσιοποιήθη σέ μιά περίοδο πού ὁ Παναθηναϊκός φιλοξένησε σέ δύο ἀγῶνες στό ΟΑΚΑ 120.000 θεατές. Τώρα ὁ ἰδιοκτήτης τῆς ΠΑΕ κ. Γιάννης Ἀλαφοῦζος καί οἱ συνεργάτες του καλοῦνται νά βροῦν ἐπειγόντως νέα ἕδρα γιά τούς εὐρωαϊκούς ἀγῶνες καί ἀναμένουν ἀπάντηση τῆς UEFA ἐάν θά μπορέσουν νά χρησιμοποιήσουν τό γήπεδο τῆς «Λεωφόρου». Ἀκόμη καί αὐτή ἡ ὕστατη λύσις σημαίνει ἀπώλειες ἑκατομμυρίων εὐρώ ἀπό τά εἰσιτήρια καί τίς διαφημίσεις. Ὁ Πρωθυπουργός, ἔχοντας λάβει γνώση τήν ἀντίδραση τοῦ ΠΑΟ, ἐπιτίθεται κατά ὅσων ἀσκοῦν κριτική στήν Κυβέρνηση «ἐπειδή προχωρᾶμε σέ μελέτες καί μεριμνοῦμε γιά τήν ἀσφάλεια.» Οὐσιαστικῶς κατηγόρησε ὅλες τίς προηγούμενες κυβερνήσεις πού ἀπό τό 2004 δέν μερίμνησαν γιά τήν συντήρηση καί ἀσφάλεια τοῦ ΟΑΚΑ. Ἐπανέλαβε ὅσα εἶχε πεῖ καί τό 2021, ὅτι θά ἐπενδυθοῦν 57 ἑκατ. εὐρώ γιά τήν συντήρηση τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Πάρκου, καί λόγῳ αὐτῆς τῆς προσπάθειας ἐντοπίσθηκε τό πρόβλημα στά δύο στέγαστρα. Ὡστόσο παρατηρεῖται ἐπικοινωνιακή δυσλειτουργία στήν Κυβέρνηση καθώς ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Ἀθλητισμοῦ κ. Γιάννης Βρούτσης μίλησε ἀρχικῶς γιά «προσωρινό» κλείσιμο τοῦ ΟΑΚΑ, χωρίς κἄν νά γνωρίζει τί θά ἀνακοινώσει τό ΤΕΕ πού ἕως τώρα ἔχει μείνει ἐκτός ἀπό τούς ἐλέγχους στά στέγαστρα! «Αὐτό ὅμως πού μποροῦμε νά ποῦμε εἶναι ὅτι ὅ,τι κι ἄν χρειαστεῖ, τό ΟΑΚΑ θά ἐπαναλειτουργήσει. Θά βάλουμε ὅλα τά δυνατά μας γιά νά ἐπαναλειτουργήσει τό συντομώτερο δυνατόν μέ μία προϋπόθεση. Νά ἐπαναλειτουργήσει μέ ἀπόλυτα ἀσφαλῆ τρόπο» εἶπε ὁ κ. Βρούτσης, ἄν καί οἱ ἐπιστήμονες κάνουν λόγο γιά πολύμηνη ἀναστολή τῆς λειτουργίας τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Σταδίου. Ἡ διαδικασία τῆς δεύτερης μελέτης ἀπό τό ΤΕΕ θά κινηθεῖ μέ ταχύτατους ρυθμούς, ὥστε νά ἐρευνηθοῦν διεξοδικώτερα καί νά ἐπιβεβαιωθοῦν ἤ ὄχι τά πρῶτα στοιχεῖα. Τό 2014 ὁ τότε ὑφυπουργός Ἀθλητισμοῦ κ. Γιάννης Ἀνδριανός, ἔχοντας λάβει γνώση ὅτι ἡ σύμβασις μέ τήν ἑταιρεία πού ἤλεγχε τά στέγαστρα εἶχε λήξει ἀπό τό 2009 (!), ζήτησε καί ἔλαβε, ἐν μέσῳ μνημονίων, περίπου 8 ἑκατ. εὐρώ γιά τήν συντήρηση τοῦ Σταδίου. Αὐτό πού προκαλεῖ ἀλγεινή ἐντύπωση εἶναι ὅτι τό ποσόν αὐτό ναί μέν ἐνεκρίθη, ἀλλά οὐδέποτε ἀξιοποιήθηκε γιατί ἄλλαξε ἡ Κυβέρνησις. Ἐρωτώμενος χθές ὁ κ. Σταῦρος Κοντονῆς (ΣΥΡΙΖΑ), ὁ διάδοχος τοῦ κ. Ἀνδριανοῦ, δήλωσε ἄγνοια γιά τά ὀκτώ ἑκατομμύρια εὐρώ ἀλλά καί τήν κακή κατάσταση τῶν Ὀλυμπιακῶν ἐγκαταστάσεων. Ἄν καί ζήτησε ὁ κ. Βρούτσης νά γίνουν μελέτες, αὐτές δέν ἔγιναν γιατί δέν εὑρέθη ὁ φάκελος κατασκευῆς τῶν στεγάστρων! Αὐτός τελικῶς ἐντοπίσθηκε μέ τριετῆ καθυστέρηση τό 2018 στό γραφεῖο τοῦ Καλατράβα. Ἐξ ἴσου ἐντύπωση προκαλεῖ καί ἡ ἀναφορά τοῦ κ. Ἀνδριανοῦ ὅτι τά στέγαστρα κατεσκευάσθησαν αὐθαίρετα μέ ἄδεια πέργκολας μέ συνέπεια «νά μήν μπορεῖ κἄν νά ἐκδοθεῖ ἄδεια γιά τήν ἐκτέλεση ἐργασιῶν συντήρησης καί ἐπισκευῆς.» Ἐν τῷ μεταξύ, δέν εἶναι μόνον ὁ Παναθηναϊκός πού πλήττεται ἀπό τό πρόβλημα πού προέκυψε. Δεκάδες ἀθλητικοί σύλλογοι ἔχουν ὡς ἕδρα τους τούς δύο αὐτούς χώρους. Εἰδικά δέ οἱ Ἕλληνες ποδηλάτες πού προετοιμάζονται γιά τούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες τοῦ 2024, εἶναι ἐντόνως προβληματισμένοι, καθώς εἶναι τό μοναδικό ποδηλατοδρόμιο πού ὑπάρχει στήν χώρα. Ἐπίσης εἶναι ἄγνωστο τί θά γίνει μέ ἐκδηλώσεις παγκόσμιας ἐμβελείας, ὅπως μουσικές ἐκδηλώσεις, τά εἰσιτήρια τῶν ὁποίων ἔχουν προπωληθεῖ. Ἡ ἀναστολή λειτουργίας τοῦ ΟΑΚΑ προεκάλεσε τήν παρέμβαση τοῦ προϊσταμένου τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν κ. Ἀντώνη Ἐλευθεριάνου πού ζήτησε τήν διενέργεια προκαταρκτικῆς ἐρεύνης εἰς βάθος πενταετίας (δηλαδή ἐπί Κυβερνήσεως ΝΔ). Ὁ κ. Ἐλευθεριᾶνος ζητεῖ ἀπαντήσεις γιά τό ποιές ἦταν οἱ εἰσηγήσεις τοῦ κατασκευαστοῦ γιά τήν συντήρηση καί ἐάν ἐτηρήθησαν. Ἐπίσης ἐάν ὑπῆρχαν εἰσηγήσεις ἄλλων ὀργάνων γιά περιοδική συντήρηση κι ἄν ναί, σέ ποιούς εἶχαν ὑποβληθεῖ καί ποιά ἦταν ἡ κατάληξίς τους καί γιατί ἔγινε ἡ μελέτη πού ἔδειξε τώρα τό πρόβλημα στατικότητος καί μέ ποιά ἀφορμή ξεκίνησε αὐτή. Πρόκειται δηλαδή γιά ἐρωτήματα, ὁρισμένα ἐκ τῶν ὁποίων ἔθεσε καί ἡ πλευρά τοῦ Παναθηναϊκοῦ. Ὁ Ὁμότιμος Καθηγητής ἀντισεισμικῆς Προστασίας, πολιτικός μηχανικός κ. Παναγιώτης Καρύδης, ἐκτιμᾶ ὅτι τό ΟΑΚΑ θά μείνει κλειστό γιά τοὐλάχιστον ἕναν χρόνο!

Ειδήσεις / Άρθρα

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.

Ἡ Κεντροαριστερά καί ὁ ταβλᾶς μέ τά κουλούρια

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι, πράγματι, τόσο σοβαρό τό θέμα τῆς «ἀναδιάταξης τῆς Κεντροαριστερᾶς» στήν Ἑλλάδα;

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΣ!