«Κουμπί πανικοῦ» στά κινητά γιά τήν προστασία τῶν γυναικῶν

Μητσοτάκης: «Κατάρα» ἡ ἔμφυλη βία, ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ ἀσφαλῶς καταστολή, ἀλλά καί ἰσότητα καί πρόληψη

ΕΝΑ σύγχρονο τρόπο προστασίας τῶν γυναικῶν πού δέχονται πάσης φύσεως ἐπίθεση πρόκειται νά θέσει σέ ἐφαρμογή λίαν συντόμως ἡ Κυβέρνησις. Ὁ Πρωθυπουργός ἀνεκοίνωσε ἀπό τό βῆμα τῆς Βουλῆς κατά τήν χθεσινή ὁμιλία του μέ ἀφορμή τήν Παγκόσμια Ἡμέρα τῆς Γυναίκας ὅτι σέ συνεργασία μέ πάροχο κινητῆς τηλεφωνίας κάθε γυναίκα μπορεῖ νά ἔχει στό κινητό τηλέφωνο ἐφαρμογή πού θά τῆς ἐπιτρέπει ὅτι κινδυνεύει νά ζητεῖ βοήθεια μέ τό πάτημα ἑνός κουμπιοῦ. «Τό “panic button” ὅπως εἶναι γνωστό, χρησιμοποιεῖται σέ πολλές χῶρες καί ἦταν αἴτημα πολλῶν ἐτῶν τῶν ἑλληνικῶν γυναικείων ὀργανώσεων» εἶπε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης. Ἔκαμε δέ λόγο γιά «κατάρα τῆς ἔμφυλης βίας» ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ ἀσφαλῶς καταστολή, κυρίως ὅμως προϋποθέτει μιά νέα κουλτούρα ἰσότητος καί πρόληψη.

Ὁ κ. Μητσοτάκης μίλησε γιά τήν ἔμφυλη βία καί τήν ἀκραία μορφή της πού εἶναι οἱ γυναικοκτονίες πού ηὐξήθησαν κατά τήν διάρκεια τῆς πανδημίας, τονίζοντας ὅτι ἡ Πολιτεία ἀπαντᾶ μέ αὐστηρότερες ποινές καί ἐνισχύοντας τό κίνημα «Me too» στήν Ἑλλάδα μέςσῳ τοῦ «metoogreece.gr», «ἱδρύοντας δομές γιά τά θύματα καί ὑψώνοντας τό πιό ψηλό τεῖχος προστασίας γιά τίς πιό εὐάλωτες γυναῖκες, τίς ἄνεργες, τίς μετανάστριες, τίς γυναῖκες μέ ἀναπηρία. Γι’ αὐτό ἄλλωστε καί τό Ἐλάχιστο Ἐγγυημένο Εἰσόδημα δίνεται πλέον σέ ὅλες τίς φιλοξενούμενες στούς ξενῶνες κακοποιημένων γυναικῶν». Ἐπειδή οἱ γυναῖκες ἀποτελοῦν τήν μεγάλη πλειονότητα τῶν θυμάτων ἐνδοοικογενειακῆς βίας, συνέχισε, ἐδημιουργήθη πιλοτικά ὁ θεσμός τῶν Γραφείων Ἀντιμετωπίσεως Ἐνδοοικογενειακῆς Βίας σέ Ἀττική καί Θεσσαλονίκη μέ τήν στήριξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, ἡ ὁποία ἐκπαιδεύει ἀναλόγως τό προσωπικό της, σέ συνεργασία μέ εἰδικές μονάδες τῆς Γαλλίας.

Τό ἐφετινό μήνυμα τῆς Παγκόσμιας Ἡμέρας τῆς Γυναίκας ἀποτυπώνεται μοναδικά στό πρόσωπο τῆς γυναίκας ἀπό τήν Οὐκρανία, ὑπεστήριξε ὁ κ. Μητσοτάκης. «Ἐκείνης πού ἔμεινε στήν πατρίδα της γιά νά τήν ὑπερασπιστεῖ ἀπό τή Ρωσσική εἰσβολή, ἀλλά καί σέ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἄλλες γυναῖκες πού μαζί μέ τά παιδιά τους πῆραν τό δρόμο τῆς προσφυγιᾶς. Ἕνας ἄδικος πόλεμος πού χτυπᾶ πρῶτα τούς πιό ἀδύναμους, γιά αὐτό καί πρέπει νά σταματήσει ἀμέσως» τόνισε ὁ Πρωθυπουργός. Ἐπεσήμανε ὅτι ἡ χθεσινή Παγκόσμια Ἡμέρα γίνεται ὄχι μόνο γιά νά εὐχηθοῦμε, «ὅσο κυρίως γιά νά στοχαστοῦμε καί νά ἀγωνιστοῦμε», καί προσέθεσε ὅτι «τέτοιες ὁριακές στιγμές τῆς ἱστορίας, ὅταν ἀπειλεῖται ἡ διεθνής σταθερότητα καί νομιμότητα, τά ἐθνικά σύνορα καί οἱ συνθῆκες ἀμφισβητοῦνται, ἀμφισβητοῦνται ταυτόχρονα καί τά δικαιώματα. Ἡ πεμπτουσία δηλαδή τῆς δημοκρατίας.»

Σημείωσε ὅτι ἡ συμπαράστασις πρός τήν γυναίκα τῆς Οὐκρανίας ὀφείλει τώρα νά συνοδεύεται καί ἀπό τήν ἔνταση τῶν προσπαθειῶν ὥστε κάθε γυναίκα παντοῦ στήν γῆ νά βρεῖ τόν ρόλο πού τῆς ἀξίζει. «Σέ ἕναν κόσμο ὅπου τά κορίτσια θά πραγματοποιοῦν τά ὄνειρά τους καί θά ὡριμάζουν μακριά ἀπό ἐμπόδια καί στερεότυπα τοῦ παρελθόντος, ἔχοντας ἴσες εὐκαιρίες καί δικαιώματα στή μόρφωση, στήν ἐργασία, στήν ζωή» τόνισε ὁ Πρωθυπουργός.

Ὅπως εἶπε οἱ γυναῖκες προστατεύονται ἀπό διακρίσεις στόν χῶρο τῆς ἐργασίας, λαμβάνουν ἐπίδομα γεννήσεως καί ἐπεκτείνονται οἱ γονικές ἄδειες γιά νά μποροῦν νά συνδυάσουν καρριέρα καί οἰκογένεια. Ὁ κ. Μητσοτάκης ἀνέφερε ὅτι στό πλαίσιο αὐτό ἀρχίζει ἐντός τοῦ μηνός τό πρόγραμμα «Νταντάδες τῆς γειτονιᾶς» γιά τή φροντίδα παιδιῶν ἡλικίας ἀπό 2 μηνῶν ἕως 2,5 ἐτῶν, κάθε ἐργαζόμενης πού θά ἐνταχθεῖ στό πρόγραμμα. Ἐπίσης ἀρχίζει καί ἡ λειτουργία τοῦ Κέντρου Καινοτομίας Γυναικῶν μέ στόχο τήν ἐνεργοποίησή τους σέ τομεῖς ὅπως ἡ ἔρευνα, ἡ τεχνητή νοημοσύνη καί ἡ ἐπιχειρηματικότης, πού εἶναι κατευθύνσεις πού ἤδη διαπερνοῦν καί τά προγράμματα τοῦ νέου σχολείου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐθνικό δέν εἶναι μόνο τό κρατικό

Εφημερίς Εστία
Τί κερδίζει ἡ Ἑλλάδα ἀπό τά μή κρατικά ΑΕΙ – 51.138 Ἕλληνες φοιτητές σπουδάζουν στό ἐξωτερικό – Ἡ συρρίκνωσις τῆς ἐλευθερίας, τό μονοπώλιο τῆς αὐθεντίας καί ἡ συνεισφορά τῶν ἰδιωτῶν ἐθνικῶν εὐεργετῶν στήν ἵδρυση τῶν δημοσίων ΑΕΙ

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΦΕΙΣΘΗ ΤΟΥ ΗΡΩΟΣ