«Κουμπί πανικοῦ» στά κινητά γιά τήν προστασία τῶν γυναικῶν

Μητσοτάκης: «Κατάρα» ἡ ἔμφυλη βία, ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ ἀσφαλῶς καταστολή, ἀλλά καί ἰσότητα καί πρόληψη

ΕΝΑ σύγχρονο τρόπο προστασίας τῶν γυναικῶν πού δέχονται πάσης φύσεως ἐπίθεση πρόκειται νά θέσει σέ ἐφαρμογή λίαν συντόμως ἡ Κυβέρνησις. Ὁ Πρωθυπουργός ἀνεκοίνωσε ἀπό τό βῆμα τῆς Βουλῆς κατά τήν χθεσινή ὁμιλία του μέ ἀφορμή τήν Παγκόσμια Ἡμέρα τῆς Γυναίκας ὅτι σέ συνεργασία μέ πάροχο κινητῆς τηλεφωνίας κάθε γυναίκα μπορεῖ νά ἔχει στό κινητό τηλέφωνο ἐφαρμογή πού θά τῆς ἐπιτρέπει ὅτι κινδυνεύει νά ζητεῖ βοήθεια μέ τό πάτημα ἑνός κουμπιοῦ. «Τό “panic button” ὅπως εἶναι γνωστό, χρησιμοποιεῖται σέ πολλές χῶρες καί ἦταν αἴτημα πολλῶν ἐτῶν τῶν ἑλληνικῶν γυναικείων ὀργανώσεων» εἶπε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης. Ἔκαμε δέ λόγο γιά «κατάρα τῆς ἔμφυλης βίας» ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ ἀσφαλῶς καταστολή, κυρίως ὅμως προϋποθέτει μιά νέα κουλτούρα ἰσότητος καί πρόληψη.

Ὁ κ. Μητσοτάκης μίλησε γιά τήν ἔμφυλη βία καί τήν ἀκραία μορφή της πού εἶναι οἱ γυναικοκτονίες πού ηὐξήθησαν κατά τήν διάρκεια τῆς πανδημίας, τονίζοντας ὅτι ἡ Πολιτεία ἀπαντᾶ μέ αὐστηρότερες ποινές καί ἐνισχύοντας τό κίνημα «Me too» στήν Ἑλλάδα μέςσῳ τοῦ «metoogreece.gr», «ἱδρύοντας δομές γιά τά θύματα καί ὑψώνοντας τό πιό ψηλό τεῖχος προστασίας γιά τίς πιό εὐάλωτες γυναῖκες, τίς ἄνεργες, τίς μετανάστριες, τίς γυναῖκες μέ ἀναπηρία. Γι’ αὐτό ἄλλωστε καί τό Ἐλάχιστο Ἐγγυημένο Εἰσόδημα δίνεται πλέον σέ ὅλες τίς φιλοξενούμενες στούς ξενῶνες κακοποιημένων γυναικῶν». Ἐπειδή οἱ γυναῖκες ἀποτελοῦν τήν μεγάλη πλειονότητα τῶν θυμάτων ἐνδοοικογενειακῆς βίας, συνέχισε, ἐδημιουργήθη πιλοτικά ὁ θεσμός τῶν Γραφείων Ἀντιμετωπίσεως Ἐνδοοικογενειακῆς Βίας σέ Ἀττική καί Θεσσαλονίκη μέ τήν στήριξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, ἡ ὁποία ἐκπαιδεύει ἀναλόγως τό προσωπικό της, σέ συνεργασία μέ εἰδικές μονάδες τῆς Γαλλίας.

Τό ἐφετινό μήνυμα τῆς Παγκόσμιας Ἡμέρας τῆς Γυναίκας ἀποτυπώνεται μοναδικά στό πρόσωπο τῆς γυναίκας ἀπό τήν Οὐκρανία, ὑπεστήριξε ὁ κ. Μητσοτάκης. «Ἐκείνης πού ἔμεινε στήν πατρίδα της γιά νά τήν ὑπερασπιστεῖ ἀπό τή Ρωσσική εἰσβολή, ἀλλά καί σέ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἄλλες γυναῖκες πού μαζί μέ τά παιδιά τους πῆραν τό δρόμο τῆς προσφυγιᾶς. Ἕνας ἄδικος πόλεμος πού χτυπᾶ πρῶτα τούς πιό ἀδύναμους, γιά αὐτό καί πρέπει νά σταματήσει ἀμέσως» τόνισε ὁ Πρωθυπουργός. Ἐπεσήμανε ὅτι ἡ χθεσινή Παγκόσμια Ἡμέρα γίνεται ὄχι μόνο γιά νά εὐχηθοῦμε, «ὅσο κυρίως γιά νά στοχαστοῦμε καί νά ἀγωνιστοῦμε», καί προσέθεσε ὅτι «τέτοιες ὁριακές στιγμές τῆς ἱστορίας, ὅταν ἀπειλεῖται ἡ διεθνής σταθερότητα καί νομιμότητα, τά ἐθνικά σύνορα καί οἱ συνθῆκες ἀμφισβητοῦνται, ἀμφισβητοῦνται ταυτόχρονα καί τά δικαιώματα. Ἡ πεμπτουσία δηλαδή τῆς δημοκρατίας.»

Σημείωσε ὅτι ἡ συμπαράστασις πρός τήν γυναίκα τῆς Οὐκρανίας ὀφείλει τώρα νά συνοδεύεται καί ἀπό τήν ἔνταση τῶν προσπαθειῶν ὥστε κάθε γυναίκα παντοῦ στήν γῆ νά βρεῖ τόν ρόλο πού τῆς ἀξίζει. «Σέ ἕναν κόσμο ὅπου τά κορίτσια θά πραγματοποιοῦν τά ὄνειρά τους καί θά ὡριμάζουν μακριά ἀπό ἐμπόδια καί στερεότυπα τοῦ παρελθόντος, ἔχοντας ἴσες εὐκαιρίες καί δικαιώματα στή μόρφωση, στήν ἐργασία, στήν ζωή» τόνισε ὁ Πρωθυπουργός.

Ὅπως εἶπε οἱ γυναῖκες προστατεύονται ἀπό διακρίσεις στόν χῶρο τῆς ἐργασίας, λαμβάνουν ἐπίδομα γεννήσεως καί ἐπεκτείνονται οἱ γονικές ἄδειες γιά νά μποροῦν νά συνδυάσουν καρριέρα καί οἰκογένεια. Ὁ κ. Μητσοτάκης ἀνέφερε ὅτι στό πλαίσιο αὐτό ἀρχίζει ἐντός τοῦ μηνός τό πρόγραμμα «Νταντάδες τῆς γειτονιᾶς» γιά τή φροντίδα παιδιῶν ἡλικίας ἀπό 2 μηνῶν ἕως 2,5 ἐτῶν, κάθε ἐργαζόμενης πού θά ἐνταχθεῖ στό πρόγραμμα. Ἐπίσης ἀρχίζει καί ἡ λειτουργία τοῦ Κέντρου Καινοτομίας Γυναικῶν μέ στόχο τήν ἐνεργοποίησή τους σέ τομεῖς ὅπως ἡ ἔρευνα, ἡ τεχνητή νοημοσύνη καί ἡ ἐπιχειρηματικότης, πού εἶναι κατευθύνσεις πού ἤδη διαπερνοῦν καί τά προγράμματα τοῦ νέου σχολείου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὁ Ἐρντογάν ἐκβιάζει τίς ΗΠΑ: Δῶστε μου τά F-16 καί τά F-35 γιά νά ἄρω τό βέτο στό ΝΑΤΟ

Εφημερίς Εστία
Μήπως πρέπει καί ἐμεῖς νά ἐπαναδιαπραγματευθοῦμε τήν 25ετῆ σύμβαση δανεισμοῦ μέ τό Ἑλσίνκι, πού τό 2011 ζητοῦσε ἐμπράγματες ἐγγυήσεις γιά τά μνημόνια;

Τό ἄτομο καί ἡ κοινωνία: Τί προηγεῖται;

Μανώλης Κοττάκης
ΦΙΛΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ μέ προέτρεψε ἐχθές τό πρωί νά μελετήσω τό…

Θά πληρώσει καί τά δικαστικά ἔξοδα ἡ 24χρονη πού κατήγγειλε βιασμό

Εφημερίς Εστία
ΤΕΛΟΣ στήν ὑπόθεση τοῦ δῆθεν βιασμοῦ τῆς 24χρονης Γεωργίας Μπίκα…

Ἡ χώρα τῆς ὑποτροπῆς, στό κατακάθι τοῦ καφέ

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπετειακοῦ ἔτους βρῆκε τήν Ἐπιτροπή μέ ἕνα σημαντικό οἰκονομικό πλεόνασμα.»

Τετάρτη, 16 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ