«Κούρεμα» καί ἐπιδότησις δόσεως γιά τούς εὐάλωτους

Τό κυπριακό μοντέλο γιά τήν προστασία τῆς α΄ κατοικίας

«ΚΟΥΡΕΜΑ» τοῦ δανείου ἀπό τίς τράπεζες καί ἐπιδότηση ἀπό τό κράτος γιά τήν μηνιαία δόση τοῦ δανείου γιά ὅσους ἔχουν μεγαλύτερη ἀνάγκη, στά πρότυπα τοῦ κυπριακοῦ μοντέλου, θά περιλαμβάνει τό διάδοχο πλαίσιο τοῦ νόμου Κατσέλη γιά τήν προστασία τῆς πρώτης κατοικίας ἀπό πλειστηριασμούς. Συμφώνως πρός κυβερνητικές πηγές, τό νέο πλαίσιο θά λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν τήν ἀξία τοῦ δανείου συγκριτικῶς πρός τήν ἀντικειμενική ἀξία τῆς πρώτης κατοικίας. Ἕνα ὅριο ἀξίας πρώτης κατοικίας σέ σχέση μέ τό ὕψος τοῦ δανείου θά καθορίζει τήν συμμετοχή τοῦ δανειολήπτου στήν τραπεζική ρύθμιση καί ἕνα ἐπιπρόσθετο ὅριο εἰσοδήματος ὅπως καί τό ὕψος τῆς ἀξίας κατοικίας θά καθορίζουν τήν συμμετοχή στό σχῆμα ἐπιδοτήσεως. Ἀπό αὐτό τό σημεῖο θά ξεκινᾶ ἡ ἐπιχείρησις τραπεζικῆς ρυθμίσεως εἴτε μέσω «κουρέματος» εἴτε ἐπιμηκύνσεως τοῦ δανείου, ἐνῶ ἐν συνεχεία ἀκολουθεῖ ἡ παρέμβασις τοῦ Δημοσίου μέ τήν ἐπιδότηση τῆς δόσεως, ὑπό αὐστηρές εἰσοδηματικές προϋποθέσεις. Ἐάν δέν ὑπάρξει συμφωνία γιά τό διάδοχο σχῆμα τοῦ νόμου Κατσέλη, θά δοθεῖ νέα παράτασις, μετά τίς 28 Φεβρουαρίου, ὁπότε ἐκπνέει ἡ ἰσχύουσα παράτασις. Τό σχέδιο θά παρουσιασθεῖ σήμερα στά τεχνικά κλιμάκια τῶν δανειστῶν πού εὑρίσκονται στήν Ἀθήνα, ἐνῶ ὅπως τόνιζε χθές κορυφαῖος παράγων τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ἡ συζήτησις μέ τίς τράπεζες συνεχίζεται, προκειμένου νά βρεθεῖ ἕνα κοινό σημεῖο ἀνάμεσα στίς δύο πλευρές γιά τούς τρόπους πού θά γίνεται «κούρεμα» δανείου, σέ ἀντιστοιχία μέ τήν ἐμπορική ἀξία τοῦ ἀκινήτου. Γιά παράδειγμα, τί θά γίνεται ὅταν ἡ τρέχουσα ἀξία τοῦ ἀκινήτου εἶναι μεγαλύτερη ἀπό τό ὑπόλοιπο τοῦ δανείου.

Ἀναφορικῶς μέ τό δεύτερο κρίσιμο ζήτημα τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ τομέως, δηλαδή τήν μείωση τῶν «κόκκινων» δανείων, ὁ ἴδιος ἀξιωματοῦχος εἶπε ὅτι «βρισκόμαστε πιό κοντά στό σχέδιο τοῦ Ταμείου Χρηματοπιστωτικῆς Σταθερότητας γιά Asset Protection Scheme (APS), πού ἔχει ἐφαρμοστεῖ στήν Ἰταλία». Ὡστόσο, ἄφησε ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο νά ἀξιοποιηθεῖ ἀκολούθως καί τό σχέδιο τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος γιά τιτλοποιήσεις μέσω ἑταιρείας εἰδικοῦ σκοποῦ.

Γιά τό μεῖζον ζήτημα τῶν ἀναδρομικῶν, ὅπως ἀνέφερε ἡ ἴδια πηγή, ἡ ὑπουργός Ἐργασίας Ἔφη Ἀχτσιόγλου καί ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Οἰκονομικῶν Γιῶργος Χουλιαράκης ἔχουν ἐκπονήσει μελέτη γιά τό ὕψος τοῦ ποσοῦ πού θά πρέπει νά ἐπιστραφεῖ. Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», τό κόστος γιά τήν ἐπιστροφή τῶν ἀναδρομικῶν στούς συνταξιούχους ἀνέρχεται στό ὑπέρογκο ποσό τῶν 24 δισ. εὐρώ, ἐνῶ τό Γενικό Λογιστήριο τοῦ Κράτους ἔχει ὑπολογίσει ὅτι δημοσιονομικό κόστος γιά τούς ἐν ἐνεργεία δημοσίους ὑπαλλήλους θά εἶναι 700.000.000 εὐρώ κατ’ ἔτος –ἐάν «ἐπιστρέψει» ἡ καταβολή τους, ἐνῶ τά ἀναδρομικά εἶναι περίπου 1,8 δισ. εὐρώ ἐφάπαξ. Ἡ παραγραφή βάσει τῆς ἀποφάσεως τοῦ ΣτΕ γιά τούς ἐν ἐνεργεία δημοσίους ὑπαλλήλους εἶναι δύο χρόνια καί γιά τούς συνταξιούχους πέντε. Ἄρα, διεκδικοῦνται τά ἀναδρομικά τῶν ἐτῶν 2016, 2017 καί 2018. Ἐάν ὑπολογισθοῦν καί τά ἀναδρομικά τῶν συνταξιούχων ὅλων τῶν ταμείων, τό κόστος ἀγγίζει τά 12 δισ. εὐρώ. «Ἡ ἐπίπτωσις θά εἶναι “μιά κι ἔξω” καί ἡ καταβολή τῶν ἀναδρομικῶν μπορεῖ νά εἶναι σέ βάθος χρόνου» ἀνέφερε κυβερνητικός ἀξιωματοῦχος, ἐνῶ προσέθεσε ὅτι ἐάν ἰσχύσει κάτι τέτοιο «μπορεῖς νά φέρεις ἕνα ἄλλο νομοσχέδιο». Γιά τίς κυοφορούμενες ρυθμίσεις ὀφειλῶν ἕως 120 δόσεις πρός ἀσφαλιστικά ταμεῖα καί ἐφορία, ὁ ἀξιωματοῦχος τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ἐπεσήμανε ὅτι στό ἀμέσως προσεχές διάστημα θά ὑπάρξουν αὐτή τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας (μέ ἐπανυπολογισμό τῶν ὀφειλῶν ἕως 31/12/2016 καί ἔνταξη –χωρίς ἐπανυπολογισμό– καί τῶν ὀφειλῶν ἕως 31/12/2017) ὅσο καί ἐκείνη τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν μέ αὔξηση τῶν δόσεων γιά τήν παγία ρύθμιση. Ἡ ὁλιστική ρύθμισις γιά ὀφειλές σέ ἐφορία, ταμεῖα καί τράπεζες μέ Μόνιμο Ἐξωδικαστικό Μηχανισμό σχεδιάζεται ἀπό τήν Κυβέρνηση νά ἐφαρμοσθεῖ τό β΄ ἑξάμηνο ἐφέτος.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ