ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

«Κορέα» ἡ Βουλή τῶν Ἀντιπροσώπων

Οὐάσιγκτων.– Μέ τήν 15η ψηφοφορία κατέστη δυνατόν νά ἐκλεγεῖ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων τῶν ΗΠΑ ὁ ἐκλεκτός τῆς μετριοπαθοῦς πτέρυγος τῶν Ρεπουμπλικανῶν Κέβιν ΜακΚάρθυ, συγκεντρώνοντας 216 ψήφους, πού σημαίνει ὅτι τρεῖς βουλευτές τοῦ κόμματός του ἐψήφισαν «παρών», παρά τήν ἀπειλή, ὅτι δέν θά τούς δοθοῦν θέσεις σέ ἐπιτροπές ἄν ἐπιμείνουν νά μήν πειθαρχοῦν.

Κατά τήν 14η ψηφοφορία πάντως ἐσημειώθη ἐπεισόδιο μεταξύ τῶν βουλευτῶν Μάικ Ρότζερς καί Μάττ Γκάετζ. Ὁ πρῶτος, ἐκ τῶν κορυφαίων ὑποστηρικτῶν τοῦ ΜακΚάρθυ, ἦλθε κυριολεκτικῶς «στά χέρια» μέ τόν δεύτερο καί ἐχρειάσθη ἡ ἐπέμβασις ἑτέρου βουλευτοῦ, τοῦ Ρίτσαρντ Χάντσον, γιά νά τούς χωρίσει. Ὁ Ρότζερς ὅρμησε πρός τόν Γκάετζ ἀφοῦ ὁ ΜακΚάρθυ τελείωσε συνομιλία μέ τόν δεύτερο, ὁ ὁποῖος ἀπέφυγε νά ὑποστηρίξει τήν ὑποψηφιότητά του. Δευτερόλεπτα μετά τήν παρέμβαση τοῦ Χάντσον ἠκούσθη κάποιος νά κρούει μιά σφῦρα ἐνῶ μιά γυναῖκα ἔλεγε: «Μείνετε πολιτισμένοι».

Τό NBC News ἀνέφερε ὅτι ὁ Ρότζερς ἦταν ἀπογοητευμένος ἐπειδή ὁ Γκάετζ θά κρατοῦσε μία θέση στήν ὑποεπιτροπή τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐνόπλων Δυνάμεων, ἐνῶ ὁ ἴδιος ἦταν ἕτοιμος νά ἀναλάβει τήν προεδρία της. Ἐνωρίτερα ὁ Ρότζερς καί ἄλλοι βουλευτές πού διεκδικοῦν θέσεις στίς ἐπιτροπές γιά τήν ἄμυνα καί τήν ἐσωτερική ἀσφάλεια εἶχαν ἐκδώσει κοινή δήλωση στήν ὁποία ἀνέφεραν ὅτι τό ἀδιέξοδο βλάπτει τήν ἐθνική ἀσφάλεια, ὅπως μετέδωσε τό Associated Press.

Πρέπει πάντως νά διευκρινισθεῖ ὅτι οἱ 20 βουλευτές πού ἀντιδροῦσαν στήν ἐκλογή τοῦ ΜακΚάρθυ δέν τό ἔκαναν ἀπό στεῖρο «ἐξτρεμισμό», ὅπως ἀνεφέρετο σέ κάποια μέσα ἐνημερώσεως. Εἶχαν συγκεκριμένα καί οὐσιώδη αἰτήματα πού ἀφοροῦν στόν τρόπο πού λειτουργοῦν τά νομοθετικά σώματα καί τήν περιθωριοποίηση τοῦ ἁπλοῦ βουλευτοῦ, πού ἀντιμετωπίζεται σάν «ὑποτελής τοῦ κόμματός του. Τά τελευταῖα χρόνια ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων στίς ΗΠΑ ἔχει ἀποκτήσει ἀπεριόριστες ἐξουσίες. Αὐτό πού ζητᾶνε οἱ εἴκοσι διαφωνοῦντες εἶναι ὁ περιορισμός τῆς παντοδυναμίας του, ὁ οὐσιαστικός ἔλεγχός του καί ἐπί πλέον ἡ ἐνίσχυσις τοῦ ρόλου τῶν ἁπλῶν βουλευτῶν. Προτείνουν νά μπορεῖ ἕνας βουλευτής νά εἰσαγάγει νομοσχέδια ἤ τροπολογίες πρός ψήφισιν, νά μπορεῖ νά ζητεῖ ὀνομαστική ψηφοφορία καί νά ἔχει τόν ἀπαραίτητο χρόνο νά μελετήσει ἕνα νομοσχέδιο πρίν ἀπό τήν ψήφισή του. Ἀκόμη ζητοῦν τά νομοσχέδια νά ἔχουν μόνο ἕνα ἀντικείμενο καί νά μήν ρυθμίζονται μέ αὐτά ἄσχετα θέματα. Ἐπίσης ζητοῦν νά ἔχουν οἱ βουλευτές τήν δυνατότητα νά ἀπομακρύνουν τόν πρόεδρο τῆς Βουλῆς.

Μέρος τῶν αἰτημάτων αὐτῶν ἔγιναν δεκτά ἀπό τόν ΜακΚάρθυ, καί ἔτσι ἐπετεύχθη ἐν τέλει ἡ ἐκλογή του. Ὁ Γκάετζ πάντως ἐψήφισε «παρών» καί στήν 15η ψηφοφορία. «Χαίρομαι πού τελείωσε», ἀνέφερε τό ABC ὅτι εἶπε ὁ βουλευτής καθώς ἀποχωροῦσε ἀπό τό βῆμα.

Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ Τζό Μπάιντεν ἀρχίζει τήν πρώτη ἐπίσημη ἐπίσκεψή του στό Μεξικό μέ τό ἀκανθῶδες θέμα τήν μετανάστευση καί τήν ὑπερβολική χρήση στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς φαινταλύνης, ἑνός συνθετικοῦ ναρκωτικοῦ πού παράγεται ἀπό τά μεξικανικά καρτέλ. Ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος ἐπρόκειτο νά πραγματοποιήσει στάση στήν μεθοριακή πόλη Ἐλ Πάσο, νοτίως τοῦ Τέξας, ὡς ἀπάντησις στίς ἐπικρίσεις τῶν ἀντιπάλων του, πού λένε ὅτι δέν ἔχει πατήσει τό πόδι του στά 3.100 χλμ. τῶν κοινῶν συνόρων στά δύο χρόνια πού βρίσκεται στόν Λευκό Οἶκο.

Ειδήσεις / Άρθρα

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ