Κοντά στήν διάσωση τῶν συντάξεων

ΥΠΟΙΚ καί Κομμισσιόν σέ κοινή γραμμή

ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ἀπέχει ἀπό τό νά κλειδώσει τήν διάσωση τῶν συντάξεων ἡ Κυβέρνησις. Συμφώνως πρός ἀσφαλεῖς πληροφορίες, οἱ ἐπί κεφαλῆς τῶν εὐρωπαϊκῶν «θεσμῶν» καί τά ἁρμόδια στελέχη τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου ἔχουν κτίσει βῆμα-βῆμα τήν λύση, ὥστε νά μήν ἀμφισβητηθεῖ ἀπό τήν πλευρά τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου. «Σύμμαχος» στήν ὑπόθεση τῶν συντάξεων ἐστάθη ἡ περίπτωσις τῆς Ἰταλίας, καθώς συνετέλεσε στό νά βγεῖ ἀπό τό «κάδρο» τοῦ Ταμείου ἡ Ἑλλάς. Ἡ νομοθετική διάταξις, πού θά προβλέπει τήν μή ἐφαρμογή τῶν μειώσεων στίς συντάξεις, θά κατατεθεῖ πρίν ἀπό τήν κατάθεση τοῦ τελικοῦ σχεδίου τοῦ προϋπολογισμοῦ στήν Βουλή, στά τέλη Νοεμβρίου, καί μέσω αὐτῆς θά διασώζονται οἱ συντάξεις περισσοτέρων τοῦ 1 ἑκατομμυρίου συνταξιούχων. Ἡ στρατηγική πού ἀκολουθεῖ ἡ Κομμισσιόν μέ τήν συνεργασία τῆς ἡγεσίας τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν κ.κ. Τσακαλώτου καί Χουλιαράκη, ἀποδίδει καρπούς οἱ ὁποῖοι θά ἀρχίσουν νά ὡριμάζουν ἀπό τήν προσεχῆ ἑβδομάδα, μέ τήν ἀποστολή τοῦ προσχεδίου τοῦ προϋπολογισμοῦ στό πλαίσιο τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἑξαμήνου. Στόχος τῶν δύο πλευρῶν εἶναι πλέον νά ἐξασφαλισθεῖ ἡ συναίνεσις, ἔστω καί σιωπηρή, τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου στήν ἀπόφαση γιά τήν μή ἐφαρμογή τοῦ μέτρου τῶν περικοπῶν στίς συντάξεις. Παρά τό γεγονός ὅτι τό Ταμεῖο δέν μπορεῖ νά ἀσκήσει βέτο στήν ἀπόφαση, καθώς περιορίζεται σέ ρόλο τεχνικοῦ συμβούλου στό ἑλληνικό μεταμνημονιακό πρόγραμμα, δέν πρέπει νά στείλει ἀρνητικό μήνυμα στίς ἀγορές. Ὅπως ἐξηγοῦν κοινοτικές πηγές, ἀκόμη καί μία ἀπουσία ἀναφορᾶς στό θέμα τῶν συντάξεων στήν ἔκθεση πού θά δημοσιοποιήσει τό Ταμεῖο, εἶναι ἀρκετή. Ἄλλωστε, τό ἴδιο ἔγινε καί μέ τήν ἐκτίμηση τοῦ Ταμείου γιά τήν ἀνάγκη ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν περίπου 10 δισ. εὐρώ πού ἀπαλείφθηκε στίς τελευταῖες ἐκθέσεις του.

Πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι τό κλῖμα αὐτό ἀποτυπώθηκε καί στήν συνάντηση πού εἶχε ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Εὐκλείδης Τσακαλῶτος μέ τήν ἐπί κεφαλῆς τοῦ Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ καί τόν διευθυντή τοῦ εὐρωπαϊκοῦ τμήματος Πώλ Τόμσεν στό Μπαλί, ὅπου ἐζητήθη ἡ παροχή στηρίξεως τοῦ ἑλληνικοῦ αἰτήματος. Συμφώνως πρός τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, καί οἱ δύο ἄκουσαν τά ἐπιχειρήματα τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς μέ ἐνδιαφέρον, τόσο γιά τό γεγονός ὅτι ἡ μείωσις τῶν συντάξεων δέν ἀποτελεῖ διαρθρωτικό μέτρο ὅσο καί γιά τό γεγονός ὅτι ὑπάρχει πλέον ὁ δημοσιονομικός χῶρος γιά νά ὑλοποιηθεῖ ἡ πλειονότης τῶν ἀντιμέτρων εἰς βάθος τετραετίας.

Ἐπεσήμαναν ἐπίσης ὅτι τό μέγεθος τοῦ δημοσιονομικοῦ χώρου εἶναι πρωτίστως ζήτημα μεταξύ Ἑλλάδος καί Εὐρωπαίων καί ὅτι ὁ δημοσιονομικός χῶρος πρέπει νά ξοδευθεῖ πρός ὄφελος τῆς κοινωνίας καί τῆς ἀναπτύξεως. Ἀπό τήν τελευταία τοποθέτηση προκύπτει ὅτι τά ἀντίμετρα θά «ἁπλώσουν» σέ βάθος τετραετίας, κάτι πού σημαίνει ὅτι ἐνδέχεται νά τροποποιηθεῖ τό χρονοδιάγραμμα κάποιων ἀπό τίς ἐξαγγελίες τῆς ΔΕΘ, ἔτσι ὥστε νά βγαίνει ὁ λογαριασμός τοῦ 2019 καί χωρίς τίς περικοπές τῶν συντάξεων. Ἐπί πλέον, τό ΔΝΤ φαίνεται νά ἐπιμένει ὅτι τά ὑπερπλεονάσματα πρέπει νά διαχυθοῦν σέ περισσότερες «εὐαίσθητες» κατηγορίες λόγω τοῦ σταθερά ὑψηλοῦ ποσοστοῦ φτώχειας στήν Ἑλλάδα, δηλαδή νά ἔχουν πιό κοινωνικό χαρακτῆρα.

Τά στοιχεῖα πάντως, ὅπως ἀποτυπώθηκαν καί στό προσχέδιο τοῦ προϋπολογισμοῦ πού κατετέθη τήν 1η Ὀκτωβρίου στήν Βουλή, ἀποδεικνύουν πώς ὑπάρχει δημοσιονομική φόρμουλα, ὥστε νά εἶναι ἐφικτό τό γενικό πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% τοῦ ΑΕΠ τό 2019 χωρίς νά γίνουν οἱ περικοπές στίς συντάξεις, οἱ ὁποῖες κοστολογοῦνται στά 2,065 δισ. εὐρώ. «Κλειδί» στήν διελκυστίνδα ἦταν καί πλεόνασμα τοῦ ΕΦΚΑ πού ἔφθασε τό πρῶτο 8μηνο στά 900 ἑκατ. εὐρώ καί ὑπολογίζεται νά ὑπερβεῖ τό δισεκατομμύριο, στά τέλη τοῦ ἔτους, μέ ὑπολογισμένο τό κόστος γιά τήν πληρωμή τῶν ἐκκρεμῶν συντάξεων.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Νά ἀπευθυνθεῖτε στό ΝΑΤΟ σέ περίπτωση τουρκικῆς εἰσβολῆς»

Εφημερίς Εστία
Ἡ ἐκπληκτική ἀπάντησις τοῦ ἐκπροσώπου Τύπου τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ κ. Νέντ Πράις τήν ὥρα πού ὁ Τσαβούσογλου ἀπειλεῖ ὅτι «δέν μπλοφάρουμε γιά τά νησιά»

Ἀναζητῶντας τήν συναίνεση τοῦ συστήματος

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΙ ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης

Τό Ἵδρυμα Μπότση βραβεύει τόν Ἐλευθέριο Γ. Σκιαδᾶ τῆς «Ἑστίας»

Εφημερίς Εστία
Μετά τήν ἀνακήρυξή του σέ ἐπίτιμο διδάκτορα τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Ἀττικῆς…

Εὐχολόγια καί ὑπεκφυγές, ἀλλά τό αἷμα, αἷμα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔχουν προκαλέσει δέος, ὀργή, θλίψη…

Σάββατον, 26 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ