Κομμισσιόν: Ἀπό τόν Mάρτιο τοῦ 2022 ἡ πληρωμή τοῦ ΕΝΦΙΑ

«Πράσινο φῶς» γιά δόση, χαμηλή ἀνάπτυξις ἀπό τό 2023

ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ τῆς ἀναπτύξεως ἀπό 4,1% τό 2021 καί 6% τό 2022 (σ.σ. προβλέψεις παρεμφερεῖς μέ αὐτές τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως) σέ 2,4% τό 2023 ἤ καί 1,7% τό 2024, προβλέπει ἡ 10η μεταμνημονιακή ἔκθεσις ἀξιολογήσεως τῆς οἰκονομίας πού δημοσιοποίησε ἡ Κομμισσιόν. Ἡ ἔκθεσις διαπιστώνει ὅτι «ἡ Ἑλλάς ἔχει λάβει τίς ἀπαραίτητες ἐνέργειες γιά νά ἐπιτύχει τίς δέουσες συγκεκριμένες δεσμεύσεις της, παρά τίς δύσκολες συνθῆκες πού προκαλοῦνται ἀπό τήν πανδημία καί ἀνοίγει τόν δρόμο γιά τήν ἐκταμίευση δόσεως 744 ἑκατ. εὐρώ. Στό δημοσιονομικό πεδίο ἐκτιμᾶται ὅτι τά πρωτογενῆ πλεονάσματα θά ἐπιστρέψουν τό 2023 καί θά φτάσουν στό 2,2% τοῦ ΑΕΠ. Σέ ἕνα ἐπίπεδο στό ὁποῖο θά διατηρηθοῦν ἐν συνεχεία γιά δεκαετίες, δείχνοντας πρός τήν διαπραγμάτευση πού θά γίνει τούς ἑπομένους μῆνες γιά τήν δημοσιονομική πολιτική, ἡ ὁποία θά πρέπει νά ἀσκεῖται στήν χώρα κατά τήν μετά ἐνισχυμένης ἐποπτείας ἐποχή. Τό χρέος ὑπολογίζεται φέτος στό 208,1% τοῦ ΑΕΠ, στό 200, 1% τοῦ ΑΕΠ τό 2022, στό 194,9% τοῦ ΑΕΠ τό 2023, ἐνῶ θά ὑποχωρήσει στά 168,8% τοῦ ΑΕΠ τό 2030, στό 124,8% τοῦ ΑΕΠ τό 2030 καί στό 65,4% τοῦ ΑΕΠ τό 2060. Στό βασικό σενάριο τό χρέος θεωρεῖται βιώσιμο. Ὑπάρχουν 2 ἐναλλακτικά σενάρια πού καταγράφουν καί τούς κινδύνους. Ἡ ἀνάλυσις βιωσιμότητος χρέους δέν καταγράφει τήν μακροχρόνια ἐπίπτωση στήν ἀνάπτυξη ἀπό τίς μεταρρυθμίσεις καί τίς ἐπενδύσεις τοῦ Σχεδίου Ἀνακάμψεως. Γιά τόν μακροπρόθεσμο ὁρίζοντα ἀναφέρεται πώς δέν λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν τά ὀφέλη ἀπό τό Σχέδιο Ἀνακάμψεως πού μπορεῖ νά μετριάσει ἐπί πλέον τούς κινδύνους. Στήν ἔκθεση ἀναφέρεται πώς «οἱ δημοσιονομικοί κίνδυνοι παραμένουν σημαντικοί. Καί σχετίζονται μέ τό πραγματικό κόστος τῶν κρατικῶν ἐγγυήσεων καί τῶν Ἐπιστρεπτέων Προκαταβολῶν πού παρετάθησαν κατά τή διάρκεια τῆς πανδημίας, μέ τόν νέο Πτωχευτικό καί τό κόστος προστασίας τῶν εὐάλωτων ὀφειλετῶν «ἐάν καταταχθεῖ στή Γενική Κυβέρνηση». Ἐπαναλαμβάνει τό θέμα τῆς ΕΤΑΔ καί τόν κίνδυνο τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν. Ὅσον ἀφορᾶ τόν ΕΝΦΙΑ ἡ πληρωμή φόρου τοῦ 2022 θά ξεκινήσει πιθανότατα ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ ἑπομένου ἔτους, μόλις ὁλοκληρωθεῖ ἡ πληρωμή τοῦ φόρου τοῦ τρέχοντος ἔτους καί θά πραγματοποιηθεῖ σέ 9 δόσεις. Ἡ ἔκθεσις ἀναφέρει ὅτι «οἱ Ἀρχές σχεδιάζουν μιά σημαντική μεταρρύθμιση τοῦ ΕΝΦΙΑ γιά τό 2022, μέ βάση τίς νέες ἀντικειμενικές τιμές. Αὐτό συνεπάγεται μιά ὁλοκληρωμένη ἐνημέρωση τῆς φορολογικῆς βάσης ΕΝΦΙΑ, βάσει τῶν πρόσφατα ψηφιοποιημένων ζωνῶν ἀξίας τοῦ εὐρύτερου φόρου ἰδιοκτησίας. Οἱ πληρωμές τοῦ φόρου θά ἁπλώνονται καθ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ ἔτους ἀντί νά ἐπικεντρώνονται παράλληλα μέ τίς πληρωμές φόρου εἰσοδήματος κατά τό δεύτερο ἑξάμηνο τοῦ ἔτους».

Θετική μνεία γίνεται γιά τήν προώθηση τοῦ Κτηματολογίου καί τῶν Δασικῶν Χαρτῶν, ἀλλά καί γιά τίς θεσμικές παρεμβάσεις πού ἀφοροῦν τήν λειτουργία τοῦ ὑπερ-Ταμείου καί τήν ἵδρυση τῶν φορέων προωθήσεως ἐπενδύσεων καί ἀξιοποιήσεως τῆς δημοσίας περιουσίας. Στίς ἐκκρεμότητες καταγράφουν τόσο τήν παραχώρηση τῆς Ἐγνατίας Ὁδοῦ, ἐνῶ λαμβάνουν ὑπ’ ὄψιν τό ἐπικαιροποιημένο πρόγραμμα χάρτου ἀξιοποιήσεως 38 περιουσιακῶν στοιχείων (ἀπό λιμάνια καί μαρίνες, ἀκίνητα ἕως περαιτέρω ἰδιωτικοποίηση τῶν ΕΛΠΕ, ΔΕΠΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥAΘ, διαγωνισμό γιά τήν Ἀττική Ὁδό, πώληση τοῦ 30% τῶν μετοχῶν στό ΔΑΑ), τό ὁποῖο ἐνεκρίθη ἀπό τό Κυβερνητικό Συμβούλιο Οἰκονομικῆς Πολιτικῆς.

Ειδήσεις / Άρθρα

Μήν τήν φοβᾶσαι τήν Ἑλλάδα ὅσο ἔχει ρίζες!

Εφημερίς Εστία
Ὁ χορός τοῦ 89χρονου παπποῦ ἀπό τήν Σχοινούσα μέ τήν νεαρή ἐγγονή του – Στήν περιφέρεια παραδίδεται ἡ σκυτάλη ἀπό γενιά σέ γενιά

Τό μέλλον δέν ἐργάζεται γιά ἐμᾶς!

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕ ΤΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ μπορεῖ νά ἀποτιμήσει κανείς τίς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου Κορυφῆς τοῦ ΝΑΤΟ γιά τά ἑλληνοτουρκικά

Προειδοποιήσεις Στουρνάρα γιά ἀνάπτυξη-πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
Μεγαλώνουν οἱ κίνδυνοι γιά τήν οἰκονομία, στά ὕψη ἡ ἀβεβαιότης

Ὄνειρο ἀπατηλό πλέον τό ταξίδι στά νησιά

Δημήτρης Καπράνος
Μέ τήν αὔξηση στά ναυτιλιακά καύσιμα νά ἔχει φθάσει στό 168% καί μέ τό μέλλον ἄδηλον…

Σάββατον, 30 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ