Κλείνει τά παράνομα τζαμιά ὁ Κούρτς στήν Αὐστρία

Κλείνουν στήν Βιέννη τά τζαμιά τῶν ριζοσπαστῶν μετά τήν αἱματηρή τρομοκρατική ἐπίθεση πού συνετάραξε τήν Βιέννη

Συμφώνως πρός πληροφορίες, ἡ Ἀστυνομία ἔχει ἤδη πραγματοποιήσει ἔρευνα στό τζαμί «Meidling» τῆς Βιέννης, χωρίς νά ἔχει γίνει γνωστό ἐάν ἔγιναν συλλήψεις. Ὡστόσο, ἀνοικτό παρέμενε χθές τό τζαμί «Ὄτακρινγκ» στήν Hasnerstrasse, στό ὁποῖο φέρεται νά προσευχόταν ὁ τρομοκράτης τῆς αὐστριακῆς πρωτευούσης. Ἀποφασισμένος νά πολεμήσει ὄχι μόνο τήν ἰσλαμική τρομοκρατία ἀλλά καί τίς δυνάμεις πού τήν ὑποκινοῦν, δηλώνει ὁ Αὐστριακός Καγκελλάριος Σεμπάστιαν Κούρτς. Σέ συνέντευξη πρός τήν γερμανική ἐφημερίδα Die Welt σχολιάζει ὅτι παρά τό γεγονός πώς μετά τήν Γαλλία ἦταν ἀναμενόμενο ὅτι θά κτυπηθοῦν καί ἄλλες χῶρες, τό σόκ πού ὑπέστη ὁ αὐστριακός λαός εἶναι μεγάλο. Ἀνέφερε ὅτι τήν ὥρα πού ἐπεσκέφθη τόν τόπο τῆς ἐπιθέσεως, συνειδητοποίησε πόσο πραγματικός εἶναι ὁ κίνδυνος, παρά τό γεγονός ὅτι οἱ περισσότεροι Αὐστριακοί θεωροῦν τήν χώρα τους ἀσφαλῆ.

Μεταξύ ἄλλων, ὁ Αὐστριακός Καγκελλάριος ἀνέφερε ὅτι ἡ χώρα του θεωρεῖται πρωτοπόρος στήν Εὐρώπη στόν τομέα τῶν νομικῶν μεταρρυθμίσεων πού ἀφοροῦν τούς αὐστηρούς περιορισμούς τοῦ πολιτικοῦ Ἰσλάμ. Ὁ ἴδιος ὁ Κούρτς προώθησε τό 2015 αὐστηρότερη νομοθεσία στόν τομέα αὐτόν. Ἐρωτώμενος γιά τό ἐάν τώρα θά πρέπει νά προωθήσει μία ἀκόμη αὐστηρότερη νομοθεσία, ἐτόνισε ὅτι θά συνεχίσει ἀποφασιστικά τόν ἀγῶνα του κατά τῆς ἰσλαμικῆς τρομοκρατίας καί ἐπεσήμανε ὅτι σημαντικό εἶναι νά καταπολεμηθεῖ ὄχι μόνο ἡ ἰσλαμική τρομοκρατία ἀλλά καί ἡ ἰδεολογική βάσις της, δηλαδή τό πολιτικό Ἰσλάμ καί ὁ ριζοσπαστικός ἰσλαμισμός. Ὅσον ἀφορᾶ τήν συνολική ἀντίδραση τῆς ΕΕ, ἐτόνισε πώς εἶναι θεμελιῶδες ἡ Εὐρώπη νά ἐπικεντρωθεῖ πολύ περισσότερο στό πρόβλημα τοῦ πολιτικοῦ Ἰσλάμ. «Περιμένω νά δοθεῖ ἕνα τέλος σέ αὐτήν τήν λανθασμένη ἀνοχή πού ὑπάρχει καί νά συνειδητοποιήσουν ἐπί τέλους ὅλες οἱ χῶρες τῆς Εὐρώπης πόσο ἐπικίνδυνη εἶναι ἡ ἰδεολογία τοῦ πολιτικοῦ Ἰσλάμ γιά τήν ἐλευθερία μας καί γιά τόν εὐρωπαϊκό τρόπο ζωῆς», ὑπεγράμμισε, καί προσέθεσε ὅτι στό πλαίσιο αὐτό εὑρίσκεται σέ ἐπαφή μέ τόν Πρόεδρο Μακρόν καί πολλούς ἄλλους Εὐρωπαίους ἡγέτες, ὥστε στήν ἑπομένη Διάσκεψη Κορυφῆς τῆς Ε.Ε. νά τεθεῖ τό ζήτημα αὐτό.

Στήν ἀνάγκη νά ἑνώσουν τίς δυνάμεις τους γιά νά πατάξουν τόν θρησκευτικό φανατισμό, ἀλλά καί γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν μονομερῶν ἐνεργειῶν στήν Μεσόγειο, πού ἔρχονται σέ ἀντίθεση μέ τό διεθνές δίκαιο, συνεφώνησαν στήν συζήτηση πού εἶχαν στό Κάιρο ὁ Αἰγύπτιος Πρόεδρος Ἀμπντέλ Φατάχ ἀλ Σίσι μέ τόν Πρόεδρο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου Σάρλ Μισέλ. «Οἱ θρησκευτικές ἀξίες δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ πράξεις ἐξτρεμισμοῦ» ἐτόνισε ὁ Αἰγύπτιος ἡγέτης, ἀναφέροντας τό παράδειγμα ἁρμονικῆς συνυπάρξεως Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων στήν Χώρα τοῦ Νείλου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Πολῖτες ἀπειλοῦν νά πυρπολήσουν τούς διαχειριστές τῶν κόκκινων δανείων!

Εφημερίς Εστία
Ὀργή καί ἀγανάκτησις γιά τίς αὐξήσεις 25% στίς μηνιαῖες δόσεις συμβάσεων τῆς τελευταίας πενταετίας – Ἀνησυχία στούς λεγόμενους “servicers” – Ζητοῦν προστασία ἀπό τήν Κυβέρνηση

Ὁ ἐπιδοματικός καπιταλισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΑΚΟΥΓΑ χθές τό πρωί, στήν ἐκπομπή τοῦ Παύλου Τσίμα, στόν «Σκάι», τόν πρώην ὑπουργό Οἰκονομικῶν Νῖκο Χριστοδουλάκη μέ τόν ὁποῖο μᾶς δένουν σχέσεις ἀμοιβαίας ἐκτίμησης, νά ἀναλύει τά βασικά προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Ἧττα Πλεύρη γιά τούς ἀνεμβολίαστους

Εφημερίς Εστία
Τό ΣτΕ ἄναψε τό «πράσινο φῶς» γιά τήν ἐπιστροφή ἀνεμβολίαστων ὑγειονομικῶν

Πανικός στήν Ἄγκυρα: Τό «Ἀμπντουλχαμίντ Χάν» στό Αἰγαῖο μετά τό ἑλληνο-αιγυπτιακό μνημόνιο καί τήν καταδίκη τῆς Τουρκίας ἀπό τήν Εὐρωβουλή

Εφημερίς Εστία
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πανικό ὑποδηλοῖ ἡ κίνησις τῆς Τουρκίας νά βγάλει στήν Μεσόγειο τό πλωτό γεωτρύπανο Ἀμπντουλχαμίντ Χάν, τό ὁποῖο ὅλο τό προηγούμενο διάστημα ἦταν ἀγκυροβολημένο λόγῳ ἐργασιῶν συντηρήσεως.

Ἕνα Παγκόσμιο Κύπελλο μέ καλοριφέρ!

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά μποροῦσα νά μείνω ἀδιάφορος ἀπέναντι στό Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, ἀκόμη καί ἄν αὐτό διεξάγεται σέ μιά χώρα ἡ ὁποία δέν θέλει οὔτε νά ἀκούσει γιά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἀκόμη καί ἄν διεξάγεται χειμῶνα καί δέν μπορεῖς νά ἀπολαύσεις τό θέαμα στό μπαλκόνι ἤ τήν βεράντα, συντροφιά μέ τούς ντελιβεράδες τῆς περιοχῆς!