Κλῖμα τρομοκρατίας στά χωριά τῆς Χειμάρρας

ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ εἶναι τό κλῖμα στήν Βόρειο Ἤπειρο μετά τήν σύλληψη καί προφυλάκιση τοῦ ὑποψηφίου δημάρχου τῆς Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρη καί τοῦ στενοῦ συνεργάτου του Παντελῆ Κοκαβέση, ἀπό τήν κρατική ἀσφάλεια τῆς Ἀλβανίας, μέ τήν ἕωλη κατηγορία, ὅτι δῆθεν προσπαθοῦσαν νά ἐξαγοράσουν ψήφους.

Δυστυχῶς γιά μία ἀκόμη φορά ἡ Κυβέρνησις καί προσωπικά ὁ Πρωθυπουργός ἔμειναν σέ εὐχολόγια παρασυρμένοι ἀπό τήν δική μας προεκλογική περίοδο καί ἀφήνοντας τούς ὁμογενεῖς μας ἀπροστάτευτους. Ἀντιθέτως, ἡ ἀλβανική Κυβέρνησις σήκωσε τό γάντι καί ἔφθασε στό σημεῖο νά κάνει συστάσεις στήν Ἑλλάδα νά τήν ἀφήσει νά ὁλοκληρώσει τό σχέδιό της πού εἶναι ὁ ἀφανισμός τῶν Ἑλλήνων ἀπό τήν Βόρειο Ἤπειρο. Ὁ Πρωθυπουργός Ἔντι Ράμα διαβλέπων ὅτι ὁ δῆμος τῆς Χειμάρρας θά παύσει νά εἶναι ὑπό τόν ἔλεγχό του ὀργάνωσε προβοκάτσια ἀντίστοιχη μέ αὐτές πού ἔχουμε συνηθίσει νά βλέπουμε καί στήν Τουρκία. Μέ ἕναν πληρωμένο «μάρτυρα» ὁ Ράμα συνέταξε κατηγορητήριο πού δέν μπορεῖ νά «σταθεῖ» σέ ἕνα εὐρωπαϊκό δημοκρατικό κράτος. Καί ἀντί ὁ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης νά ἀντιδράσει ἀμέσως, νά στείλει τελεσίγραφο στά Τίρανα, νά ἐπικοινωνήσει μέ τούς Εὐρωπαίους ὁμολόγους του καί νά κινητοποιήσει τίς Βρυξέλλες, ἐπέλεξε νά πιεῖ καφέ στήν Κυψέλη καί στό Λαύριο, ὅπου βεβαίως οἱ συνθῆκες εἶναι πιό ἤρεμες μέ ἐκεῖνες πού ἐπικρατοῦν ἀπό τήν προηγούμενη ἑβδομάδα στά χωριά τῆς Βορείου Ἠπείρου.

Ἕνας Ἀλβανός ψαρᾶς ἀπό τήν Χειμάρρα, κατά τήν ἀλβανική Κυβέρνηση, ἐπεχείρησε νά ἔλθει σέ ἐπαφή μέ τόν κ. Μπελέρη γιά νά τοῦ δείξει ἕναν κατάλογο ὀνομάτων –13 στό σύνολο– πού θά μποροῦσαν νά τόν ψηφίσουν μέ τό ἀζημίωτο. Ὁ κ. Μπελέρης οὔτε πού θέλησε νά συναντηθεῖ μαζί του, καί τόν παρέπεμψε στόν συνεργάτη του καί ἕτερο κατηγορούμενο κ. Κοκαβέση. Ἡ εἰσαγγελεύς τῆς Αὐλώνας φέρεται νά ἔχει φωτογραφίες τοῦ κ. Κοκαβέση μέ τόν Ἀλβανό ψαρᾶ, παρουσίᾳ καί ἄλλων ἀτόμων, πού βεβαίως δέν ἀποδεικνύουν κἄν ὅτι ἔχει κάνει προσπάθεια ἐξαγορᾶς ψήφου. Καί οἱ 13 ἄνθρωποι, τά ὀνόματα τῶν ὁποίων ἦταν στόν κατάλογο, ἀνεκρίθησαν ἀπό τούς εἰσαγγελεῖς, ἀλλά δέν ἔδωσαν στοιχεῖα εἰς βάρος τῶν δύο Ἑλλήνων. Τελικῶς πέρασαν χειροπέδες στούς δύο ἄνδρες, χωρίς νά ὑπάρχει κάποιο ἀποδεικτικό στοιχεῖο ἐναντίον τους, παρά μόνο στήν κατάθεση ἑνός ψαρᾶ. Μία ἐκ τῶν μαρτύρων πού μετεφέρθη στό ἀστυνομικό τμῆμα Αὐλώνα κυριολεκτικά μέ τίς πυτζάμες (λίγες ὧρες πρίν ἀπό τήν σύλληψη τῶν δύο ἀνδρῶν), δήλωσε ὅτι ἡ ἴδια μαζί μέ τόν υἱό της ὑπέστησαν ψυχολογικό ἐκβιασμό ἐπί ὧρες, ἀλλά τελικῶς δέν κατέθεσαν ὅσα ὁ Ράμα καί ἡ παρέα του στήν Βόρειο Ἤπειρο θά ἤθελαν.

Ἐν τῷ μεταξύ, ἀπό τό Σάββατο κυκλοφοροῦσαν στήν Χειμάρρα καί στίς γύρω περιοχές κρατικά αὐτοκίνητα, θέλοντας νά ἐνισχύσουν τό κλῖμα ἐκφοβισμοῦ καί νά κλείσουν μέσα στά σπίτια τους χιλιάδες Βορειοηπειρῶτες πού ταξίδεψαν ἀπό τήν Ἑλλάδα. Σέ πολλές περιπτώσεις εἴτε φραστικά εἴτε μέ χειρονομίες οἱ «κρατικοί» ἀπειλοῦσαν τούς πολῖτες πού συνέρρεαν στά ἐκλογικά τμήματα.

Σημειώνεται ὅτι γιά πρώτη φορά στά ἀλβανικά ἐκλογικά δεδομένα δύο ἡμέρες πρίν ἀπό τίς ἐκλογές συλλαμβάνεται ὑποψήφιος δήμαρχος καί δή μειονοτικός, τόν ὁποῖο στηρίζει τό Κόμμα Ἑνώσεως Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔ) καί ἡ ΟΜΟΝΟΙΑ.

«Παρωδία» χαρακτήρισε τήν διαδικασία ὁ κ. Βασίλης Ντοῦλες, πρόεδρος τοῦ ΚΕΑΔ. Ἔκανε λόγο γιά ὁμηρία τῶν δύο ἀνδρῶν μέ ἐντολή τοῦ Ράμα. Ἐξέφρασε ὡστόσο τήν βεβαιότητα, ὅτι τό ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν θά στείλει ἕνα ξεκάθαρο «ἀπελευθερωτικό» μήνυμα. Ἡ ἀλβανική Κυβέρνησις βλέποντας ὅτι τό Μέγαρο Μαξίμου ἔχει στραμμένη τήν προσοχή του μόνο στήν 21η Μαΐου, ρίχνει λάδι στήν φωτιά. Ἡ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Ὄλτα Τζάτσκα κατηγόρησε τόν κ. Μπελέρη γιά ἐγκληματική δραστηριότητα ἐνάντια στίς «ἐλεύθερες καί δίκαιες ἐκλογές» τῆς Ἀλβανίας! «Εἶναι σχεδόν ἀδύνατο νά καταλάβουμε πῶς οἱ Ἕλληνες φίλοι μας ἔχουν τό δικαίωμα νά ἀμφισβητήσουν μιά δικαστική ἀπόφαση στή χώρα μας, ὅταν τά ἀποδεικτικά στοιχεῖα πού ἀναζητοῦσαν εἶναι ὁλοφάνερα. Ὁ Μπελέρης ἔχει πιαστεῖ νά ἐμπλέκεται σέ ἐγκληματική δραστηριότητα κατά τῶν ἐλεύθερων καί δίκαιων ἐκλογῶν» ἀνέφερε στήν ἀνάρτησή του ἡ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἀλβανίας.

Καί συνέχισε μέ ἐξ ἴσου προκλητικό ὕφος: «Δέν καταλαβαίνουμε πῶς τό νά εἶναι Ἕλληνας ὑπήκοος τόν ἐξαιρεῖ ἀπό τόν νόμο ὡς πολίτη τῆς Ἀλβανίας. Προτρέπουμε τούς Ἕλληνες φίλους μας νά ἀπέχουν ἀπό δηλώσεις πού δέν δείχνουν σεβασμό πρός τούς ἀνεξάρτητους θεσμούς τῆς χώρας μας». Στήν Ἀθήνα, ὁ κ. Μητσοτάκης τό μόνο πού ψέλλισε ἦταν ὅτι θά ὑπάρξουν συνέπειες στίς διμερεῖς σχέσεις ἐάν συνεχισθεῖ ἡ κράτησις τῶν δύο ὁμογενῶν καί ὅτι δέν θά δεχθεῖ τέτοιες συμπεριφορές εἰς βάρος τῆς ἑλληνικῆς ἐθνικῆς μειονότητος. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ὅτι ἡ προφυλάκισις τῶν ὁμογενῶν χωρίς ἀδιάσειστα στοιχεῖα «εἶναι προκλητική καί δημιουργεῖ σοβαρές ἀνησυχίες καί ἐρωτήματα.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους: Ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ …τρομοκράτες!

Εφημερίς Εστία
Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐμπλοκή ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ σέ ὑπόθεση τῆς «Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», νέο κροῦσμα συμμετοχῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση

Στις 3 Μαρτίου ξεκινά το Κυνήγι Τρούφας στα Μετέωρα

Εφημερίς Εστία
Η νέα περίοδος του Κυνηγιού Τρούφας στα Μετέωρα ξεκινά στις 3 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου του 2024.

Τό «Σημεῖο Τήξεως» τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ λαός, μέ ἀρχηγό μιά μάνα, νέα ἀξιωματική ἀντιπολίτευση Θεία Δίκη γιά τήν Κυβέρνηση πού προσέβαλε τήν μητρότητα

1.000.000 ὑπογραφές πολιτῶν κατά τῆς ἀσυλίας πολιτικῶν

Εφημερίς Εστία
ΟΛΗ ἡ χώρα ἀπέτισε χθές φόρο τιμῆς στά 57 θύματα τῆς τραγωδίας τῶν Τεμπῶν.

Περί ἡρώων καί μή, καί περί ἐθνικῶν ἐπετείων

Δημήτρης Καπράνος
Ἕνα κείμενο ἐπάνω σέ σκέψεις τοῦ ἀξέχαστου «φιλοσόφου τῆς Ναυτιλίας» Σπύρου Ράνη.