Κατηγορούμενος γιά φοροδιαφυγή 1,5 ἑκατ. εὐρώ «ἔτσι ξαφνικά» ὁ Ρέμος

Ερευνα γιά μεγάλου οἰκονομικοῦ ἀντικειμένου φοροδιαφυγή καί ξέπλυμα χρημάτων μέ πρωταγωνιστή τόν τραγουδιστή Ἀντώνη Ρέμο, διενεργεῖ ὁ Οἰκονομικός Εἰσαγγελεύς.

Ἀφορμή γιά τήν ἔρευνα, πού ἔχει ξεκινήσει ἐδῶ καί περίπου ἕναν μῆνα, ἀπετέλεσε πόρισμα τῆς Ἀρχῆς «Μαύρου Χρήματος», στό ὁποῖο καταγράφονται συγκεκριμένα στοιχεῖα γιά τόν καλλιτέχνη καί εἰδικώτερα γιά ἑταιρεία πού ἔχει συστήσει μέ ἀντικείμενο, τό ὁποῖο δέν σχετίζεται μέ τήν ἐπαγγελματική του δραστηριότητα (θεάματα κ.λπ.).

Ἡ Ἀρχή γιά τό Ξέπλυμα «Μαύρου Χρήματος» ἔχει προχωρήσει σέ δέσμευση τῆς κινητῆς καί ἀκίνητης περιουσίας τοῦ ἐπιφανοῦς τραγουδιστοῦ ἔπειτα ἀπό πολύμηνη ἔρευνα ἀπό τήν ὁποία προκύπτουν ὑπόνοιες γιά φοροδιαφυγή καί ἀντίστοιχα ξέπλυμα παράνομου χρήματος, σέ ποσόν πού ἀγγίζει τό 1,5 ἑκατομμύρια εὐρώ! Ἔτσι οἱ δεσμεύσεις στίς ὁποῖες προχώρησε ἡ Ἀνεξάρτητη Ἀρχή ἀφορᾶ σέ ἀκίνητα, κινητά, λογαριασμούς προσωπικούς τοῦ καλλιτέχνου καί τῆς ἐπίμαχης ἑταιρείας, σκάφη καί θυρίδες πού, ἐφ’ ὅσον ἐντοπισθοῦν, θά δεσμευθοῦν μέχρι τοῦ ποσοῦ τοῦ 1,5 ἑκατομμυρίου εὐρώ.

Στό πόρισμα τῆς Ἀρχῆς πού πλέον ἀποτελεῖ τό πρῶτο ὑλικό τῆς ἐρεύνης τῶν οἰκονομικῶν Εἰσαγγελέων, φαίνεται νά γίνεται ἐκτενής ἀναφορά στίς φορολογικές δηλώσεις πού ἔχει ὑποβάλει τήν τελευταία 5ετία ὁ τραγουδιστής, στίς ὁποῖες δηλώνει ἐτήσιο εἰσόδημα μόνο 50.000 εὐρώ.

Αὐτό τό ποσόν μάλιστα φαίνεται νά ἦταν καί ἡ αἰτία πού ἐτέθη εἰς τό στόχαστρον τῆς Ἀρχῆς ὁ καλλιτέχνης, καθώς ἐθεωρήθη ἰδιαίτερα χαμηλό γιά τά δεδομένα του ἐξ αἰτίας τῆς μεγάλης δημοφιλίας του καί τῶν ἐμφανίσεών του σέ συναυλίες σέ κοσμικά νησιά πού ἀποφέρουν κέρδη ἑκατομμυρίων εὐρώ. Αὐτήν τήν φορά ἡ ἔρευνα τῆς Οἰκονομικῆς Εἰσαγγελίας δέν θά περιορισθεῖ μόνο στόν τραγουδιστή, ἀλλά εἰς τό στόχαστρον θά τεθοῦν καί ἄλλα πρόσωπα, ὅπως συνεργάτες τοῦ γνωστοῦ καλλιτέχνου.

Μέσῳ τῶν δικηγόρων του, ὁ τραγουδιστής ἐξέφρασε τήν λύπη του πού ἡ ἁρμόδια Ἀρχή δέσμευσε τήν περιουσία του «ἐπειδή ἐνδεχομένως ἔχει διαπράξει τό ἀδίκημα τῆς φοροδιαφυγῆς.» «Ἡ λύπη μου εἶναι ἀπόρροια ὅτι διαρρέεται παρανόμως στά ΜΜΕ μιά ἀπόρρητη δικονομική διαδικασία καί ἔτσι μέ ἐκθέτουν, ἡ δέ ἀπορία μου συνίσταται στό ὅτι ποτέ δέν κλήθηκα ἀπό τήν ἄνω Ἀρχή νά δώσω ἐξηγήσεις καί νά προσκομίσω στοιχεῖα, πού θά ἀποδείκνυαν ὅτι δέν ἔχω διαπράξει ποτέ φοροδιαφυγή.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924