ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Καθυστερήσεις τῆς ΕΕ καί γιά τό ἐμβόλιο Sputnik V

Ἀντιφατικές δηλώσεις ἐνῶ ἀρχίζει ἡ ἀξιολόγησις ἀπό τόν ΕΜΑ

ΕΝΩ ὁ Εὐρωπαϊκός Ὀργανισμός Φαρμάκων (EMA) ἀνεκοίνωσε τήν ἔναρξη ἀξιολογήσεως τοῦ ρωσσικοῦ ἐμβολίου Sputnik V, ἡ Κομμισσιόν ἀντιμετωπίζει ἐπικρίσεις γιά καθυστερήσεις καί ἀναποφασιστικότητα πού ὑπῆρξαν τροχοπέδη στήν ἔγκαιρη ἀπόκτησή του καί ὡς ἐκ τούτου στήν διεύρυνση τῶν δυνατοτήτων ἐμβολιασμοῦ καί στήν ἐπιτάχυνσή του. Χθές πάντως ἡ ἁρμοδία εὐρωπαϊκή ρυθμιστική ἀρχή ἀνεκοίνωσε:

«Ὁ EMA ξεκίνησε συνεχῆ μελέτη τοῦ Sputnik V, ἑνός ἐμβολίου κατά τῆς Covid-19 πού ἀνεπτύχθη ἀπό τό ἐθνικό ρωσσικό κέντρο Ἐπιδημιολογίας καί Μικροβιολογίας Gamaley. Ἡ ἀπόφασις τῆς CHMP (ἡ ἁρμοδία ἐπιτροπή τοῦ EMA) νά ξεκινήσει τήν ἀξιολόγηση βασίζεται σέ ἀποτελέσματα ἐργαστηριακῶν καί κλινικῶν μελετῶν σέ ἐνήλικες. Αὐτές οἱ μελέτες δείχνουν ὅτι τό Sputnik V ἐνεργοποιεῖ τήν παραγωγή ἀντισωμάτων καί ἀνοσοκυττάρων πού στοχεύουν τόν SARS-CoV-2 κορωνοϊό καί μποροῦν νά βοηθήσουν στήν προστασία ἀπό τό COVID-19».

Ὅμως ἀκόμη δέν εἶναι βέβαιον ἄν ἡ ΕΕ θά προχωρήσει στήν ἀγορά ρωσσικῶν ἐμβολίων. Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Ἔρικ Μάμερ διευκρίνισε ὅτι ἡ συμμόρφωσις τοῦ Spurnik V μέ ὅλα τά πρότυπα δέν ἐγγυᾶται τήν προσθήκη ἐμβολίων στό χαρτοφυλάκιο τῆς ΕΕ.

«Ὁ προϋπολογισμός, οἱ ἱκανότητές μας καί ἄλλα ζητήματα ἔχουν ἐπίσης σημασία. Ἐάν τό ἐμβόλιο ἐγκριθεῖ ἀπό τήν ρυθμιστική ἀρχή, αὐτό δέν ἀποτελεῖ ἐγγύηση ὅτι ἡ ΕΕ θά ξεκινήσει διαπραγματεύσεις γιά τήν κεντρική ἀγορά τοῦ ἐμβολίου» ὑπεγράμμισε.

Ἀντιθέτως ἡ Ἄγγελα Μέρκελ δήλωσε ὅτι «ὅλα τά ἐμβόλια εἶναι καλοδεχούμενα στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση» πλέκοντας τό ἐγκώμιο τοῦ Sputnik V. Ἡ Γερμανίς Καγκελλάριος ἀπεκάλυψε μάλιστα ὅτι ὁμίλησε πρόσφατα μέ τόν Ρῶσσο Πρόεδρο Βλαντιμήρ Πούτιν γιά τό ἐμβόλιο καί τήν πιθανότητα συμπαραγωγῆς του σέ μονάδα στήν Γερμανία. Σημειώνεται ὅτι πρόσφατη μελέτη πού ἐδημοσιεύθη στό περιοδικό «The Lancet», στίς 2 Φεβρουαρίου, ἀνέφερε ὅτι τό Sputnik V ἔδειξε 91,6% ἀποτελεσματικότητα, μέ βάση τά προσωρινά δεδομένα τῶν κλινικῶν δοκιμῶν τῆς τρίτης φάσεως.

Τήν ἴδια ὥρα, τό Ρωσσικό Ταμεῖο Ἀμέσων Ἐπενδύσεων (RDIF) ἀνεκοίνωσε ὅτι ἡ Ρωσσία εἶναι ἕτοιμη νά προμηθεύσει 50 ἑκατομμύρια δόσεις τοῦ ἐμβολίου Sputnik V ἀπό τόν Ἰούνιο, ἐάν ἐξασφαλισθεῖ ἡ ἔγκρισίς του ἀπό τόν EMA.

Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή ἔχει μέχρι στιγμῆς ὑπογράψει συμβάσεις γιά πάνω ἀπό 2,3 δισεκατομμύρια δόσεις ἐμβολίων κατά τοῦ κορωνοϊοῦ. Στό πλαίσιο αὐτό ἀναμένεται ὅτι περίπου τό 70% τῶν κατοίκων τῆς ΕΕ θά ἐμβολιαστοῦν ἕως τά μέσα τοῦ φθινοπώρου. Ἐν τῷ μεταξύ τήν σύσταση τό ἐμβόλιο τῆς AstraZeneca κατά τοῦ κορωνοϊοῦ νά χορηγεῖται εἰς τό ἑξῆς καί σέ ἄτομα ἄνω τῶν 65 ἐτῶν, ἐξέδωσε ἡ Μόνιμη Ἐπιτροπή Ἐμβολιασμοῦ τῆς Γερμανίας (StiKo), ἀναθεωρώντας προηγουμένη ἀξιολόγησή της. Στήν ἀνακοίνωση τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπισημαίνεται ὅτι νέες μελέτες δείχνουν ὅτι τό ἐμβόλιο εἶναι ἀποτελεσματικό καί σέ αὐτήν τήν ἡλικιακή ὁμάδα. «Αὐτά εἶναι πολύ εὐχάριστα νέα γιά τούς πιό ἡλικιωμένους οἱ ὁποῖοι περιμένουν νά ἐμβολιασθοῦν, καθώς τώρα θά ἔρθει ἡ σειρά τους πιό γρήγορα» δήλωσε ὁ Γερμανός ὑπουργός Ὑγείας Γένς Σπάν. Ἐν τῷ μεταξύ κριτική γιά βιασύνη καί «ὑπερβολική» χαλάρωση τῶν μέτρων περιορισμοῦ δέχεται ἡ γερμανική κυβέρνησις, μετά τήν ἀνακοίνωση τῆς στρατηγικῆς πού ἀπεφάσισε ἀπό κοινοῦ μέ τά κρατίδια. Ἡ Καγκελλάριος φέρεται νά ὑπέκυψε στήν πίεση ἐκείνων τῶν Πρωθυπουργῶν, οἱ ὁποῖοι ζητοῦσαν πιό γρήγορα βήματα ἐπιστροφῆς στήν «κανονικότητα».

Ειδήσεις / Άρθρα

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ