Καθυστερήσεις τῆς ΕΕ καί γιά τό ἐμβόλιο Sputnik V

Ἀντιφατικές δηλώσεις ἐνῶ ἀρχίζει ἡ ἀξιολόγησις ἀπό τόν ΕΜΑ

ΕΝΩ ὁ Εὐρωπαϊκός Ὀργανισμός Φαρμάκων (EMA) ἀνεκοίνωσε τήν ἔναρξη ἀξιολογήσεως τοῦ ρωσσικοῦ ἐμβολίου Sputnik V, ἡ Κομμισσιόν ἀντιμετωπίζει ἐπικρίσεις γιά καθυστερήσεις καί ἀναποφασιστικότητα πού ὑπῆρξαν τροχοπέδη στήν ἔγκαιρη ἀπόκτησή του καί ὡς ἐκ τούτου στήν διεύρυνση τῶν δυνατοτήτων ἐμβολιασμοῦ καί στήν ἐπιτάχυνσή του. Χθές πάντως ἡ ἁρμοδία εὐρωπαϊκή ρυθμιστική ἀρχή ἀνεκοίνωσε:

«Ὁ EMA ξεκίνησε συνεχῆ μελέτη τοῦ Sputnik V, ἑνός ἐμβολίου κατά τῆς Covid-19 πού ἀνεπτύχθη ἀπό τό ἐθνικό ρωσσικό κέντρο Ἐπιδημιολογίας καί Μικροβιολογίας Gamaley. Ἡ ἀπόφασις τῆς CHMP (ἡ ἁρμοδία ἐπιτροπή τοῦ EMA) νά ξεκινήσει τήν ἀξιολόγηση βασίζεται σέ ἀποτελέσματα ἐργαστηριακῶν καί κλινικῶν μελετῶν σέ ἐνήλικες. Αὐτές οἱ μελέτες δείχνουν ὅτι τό Sputnik V ἐνεργοποιεῖ τήν παραγωγή ἀντισωμάτων καί ἀνοσοκυττάρων πού στοχεύουν τόν SARS-CoV-2 κορωνοϊό καί μποροῦν νά βοηθήσουν στήν προστασία ἀπό τό COVID-19».

Ὅμως ἀκόμη δέν εἶναι βέβαιον ἄν ἡ ΕΕ θά προχωρήσει στήν ἀγορά ρωσσικῶν ἐμβολίων. Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Ἔρικ Μάμερ διευκρίνισε ὅτι ἡ συμμόρφωσις τοῦ Spurnik V μέ ὅλα τά πρότυπα δέν ἐγγυᾶται τήν προσθήκη ἐμβολίων στό χαρτοφυλάκιο τῆς ΕΕ.

«Ὁ προϋπολογισμός, οἱ ἱκανότητές μας καί ἄλλα ζητήματα ἔχουν ἐπίσης σημασία. Ἐάν τό ἐμβόλιο ἐγκριθεῖ ἀπό τήν ρυθμιστική ἀρχή, αὐτό δέν ἀποτελεῖ ἐγγύηση ὅτι ἡ ΕΕ θά ξεκινήσει διαπραγματεύσεις γιά τήν κεντρική ἀγορά τοῦ ἐμβολίου» ὑπεγράμμισε.

Ἀντιθέτως ἡ Ἄγγελα Μέρκελ δήλωσε ὅτι «ὅλα τά ἐμβόλια εἶναι καλοδεχούμενα στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση» πλέκοντας τό ἐγκώμιο τοῦ Sputnik V. Ἡ Γερμανίς Καγκελλάριος ἀπεκάλυψε μάλιστα ὅτι ὁμίλησε πρόσφατα μέ τόν Ρῶσσο Πρόεδρο Βλαντιμήρ Πούτιν γιά τό ἐμβόλιο καί τήν πιθανότητα συμπαραγωγῆς του σέ μονάδα στήν Γερμανία. Σημειώνεται ὅτι πρόσφατη μελέτη πού ἐδημοσιεύθη στό περιοδικό «The Lancet», στίς 2 Φεβρουαρίου, ἀνέφερε ὅτι τό Sputnik V ἔδειξε 91,6% ἀποτελεσματικότητα, μέ βάση τά προσωρινά δεδομένα τῶν κλινικῶν δοκιμῶν τῆς τρίτης φάσεως.

Τήν ἴδια ὥρα, τό Ρωσσικό Ταμεῖο Ἀμέσων Ἐπενδύσεων (RDIF) ἀνεκοίνωσε ὅτι ἡ Ρωσσία εἶναι ἕτοιμη νά προμηθεύσει 50 ἑκατομμύρια δόσεις τοῦ ἐμβολίου Sputnik V ἀπό τόν Ἰούνιο, ἐάν ἐξασφαλισθεῖ ἡ ἔγκρισίς του ἀπό τόν EMA.

Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή ἔχει μέχρι στιγμῆς ὑπογράψει συμβάσεις γιά πάνω ἀπό 2,3 δισεκατομμύρια δόσεις ἐμβολίων κατά τοῦ κορωνοϊοῦ. Στό πλαίσιο αὐτό ἀναμένεται ὅτι περίπου τό 70% τῶν κατοίκων τῆς ΕΕ θά ἐμβολιαστοῦν ἕως τά μέσα τοῦ φθινοπώρου. Ἐν τῷ μεταξύ τήν σύσταση τό ἐμβόλιο τῆς AstraZeneca κατά τοῦ κορωνοϊοῦ νά χορηγεῖται εἰς τό ἑξῆς καί σέ ἄτομα ἄνω τῶν 65 ἐτῶν, ἐξέδωσε ἡ Μόνιμη Ἐπιτροπή Ἐμβολιασμοῦ τῆς Γερμανίας (StiKo), ἀναθεωρώντας προηγουμένη ἀξιολόγησή της. Στήν ἀνακοίνωση τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπισημαίνεται ὅτι νέες μελέτες δείχνουν ὅτι τό ἐμβόλιο εἶναι ἀποτελεσματικό καί σέ αὐτήν τήν ἡλικιακή ὁμάδα. «Αὐτά εἶναι πολύ εὐχάριστα νέα γιά τούς πιό ἡλικιωμένους οἱ ὁποῖοι περιμένουν νά ἐμβολιασθοῦν, καθώς τώρα θά ἔρθει ἡ σειρά τους πιό γρήγορα» δήλωσε ὁ Γερμανός ὑπουργός Ὑγείας Γένς Σπάν. Ἐν τῷ μεταξύ κριτική γιά βιασύνη καί «ὑπερβολική» χαλάρωση τῶν μέτρων περιορισμοῦ δέχεται ἡ γερμανική κυβέρνησις, μετά τήν ἀνακοίνωση τῆς στρατηγικῆς πού ἀπεφάσισε ἀπό κοινοῦ μέ τά κρατίδια. Ἡ Καγκελλάριος φέρεται νά ὑπέκυψε στήν πίεση ἐκείνων τῶν Πρωθυπουργῶν, οἱ ὁποῖοι ζητοῦσαν πιό γρήγορα βήματα ἐπιστροφῆς στήν «κανονικότητα».

Ειδήσεις / Άρθρα

Ρήτρα ἀμυντικῆς συνδρομῆς Νο 2 μέ τίς ΗΠΑ ἀσπίδα γιά τό casus belli

Εφημερίς Εστία
Ἐπιστολή Μπλίνκεν πρός Μητσοτάκη μέ δεσμεύσεις γιά τήν προστασία τῆς Ἑλλάδος ἀπό ἔνοπλη ἐπίθεση

Οἱ κουρτίνες τοῦ Κέντρου

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ἐκδήλωση στό Ἵδρυμα «Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς» στά λεγόμενα βραχώδη τῆς Φιλοθέης…

Χιλιάδες πλειστηριασμοί προγραμματίζονται γιά τό 2022

Εφημερίς Εστία
Σῆμα κινδύνου γιά τά «κόκκινα δάνεια»

Σέ μιά μικρή, ἥσυχη νορβηγική πόλη…

Δημήτρης Καπράνος
Τό Κόνγκσμπεργκ εἶναι μία μικρή κωμόπολη, πολύ κοντά στό Ντράμμεν, μποροῦμε νά ποῦμε στήν εὐρύτερη περιοχή τοῦ Ὄσλο

Σάββατον, 14 Ὀκτωβρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ