ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Κατέρρευσε ἡ ἰταλική κυβέρνησις λόγω Ρέντσι

Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις συνασπισμοῦ στήν Ἰταλία, καθώς ὁ Ματτέο Ρέντσι ἀνεκοίνωσε τήν…

… ἀπόφασή του νά ἀποσύρει τούς ὑπουργούς του. Ὁ ἴδιος ἐτόνισε ὅτι ἡ ἀπόφασίς του δέν ἦταν εὔκολη, ἀλλά μῆνες τώρα ὑπέβοσκε ἡ κρίσις. «Δέν παίζουμε μέ τούς θεσμούς, διότι ἡ Δημοκρατία δέν εἶναι τηλεοπτικό σώου» ἐτόνισε ὁ Ρέντσι καί προσέθεσε ὅτι «οἱ παραιτήσεις αὐτές στοχεύουν εἰς τό νά ξεκαθαρίσει τό τοπίο, καί ἄν θέλουν νά πράξουν κάτι ἀνάλογο καί οἱ ἄλλες δυνάμεις τῆς κυβερνήσεως». Ὁρισμένοι ἐκτιμοῦν ὅτι μπορεῖ νά ὑπάρξει ἀκόμη περιθώριο γιά διάλογο, ἀλλά μέ νέο πρόγραμμα καί μέ νέες προτεραιότητες γιά τήν κυβερνητική δράση.

Συγκεκριμένως, ὁ πρώην πρωθυπουργός ἀντιτίθεται στά σχέδια τοῦ Πρωθυπουργοῦ Τζουζέππε Κόντε γιά τό πῶς θά κατανεμηθοῦν τά δισεκατομμύρια εὐρώ τῶν εὐρωπαϊκῶν κονδυλίων γιά τήν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας πού θά λάβει ἡ Ἰταλία ἀπό τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως. Ἀναμένεται, τώρα, ἡ ἑπομένη κίνησις τοῦ Κόντε, ὁ ὁποῖος ἤ θά ζητήσει ψῆφο ἐμπιστοσύνης ἀπό τό κοινοβούλιο, ἤ θά παραιτηθεῖ, ἀφήνοντας τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματταρέλλα νά ἐπιλύσει τήν κρίση. Ὁ Πρόεδρος ἔχει δύο ἐπιλογές: τήν συγκρότηση νέου κυβερνητικοῦ συνασπισμοῦ ἤ τήν προσφυγή σέ πρόωρες ἐκλογές. Στήν τελευταία περίπτωση ὁ συνασπισμός τῶν δεξιῶν κομμάτων ὑπό τόν Ματτέο Σαλβίνι ἔχει πολλές πιθανότητες νά ἐπικρατήσει. Πρόκειται ὡς γνωστόν γιά τήν «Λέγκα» τοῦ ἰδίου τοῦ Σαλβίνι, τήν «Φόρτσα Ἰταλία» τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Σίλβιο Μπερλουσκόνι καί τήν ἰταλική ἀκροδεξιά «Ἀδέλφια Ἰταλοί».

Προβλήματα τροφοδοσίας στήν Β. Ἰρλανδία

Τά μεγάλα σοῦπερ μάρκετ τῆς Βρεταννίας προειδοποίησαν τήν κυβέρνηση ὅτι ἀπαιτεῖται «ἐπείγουσα παρέμβασις» γιά νά ἀποφευχθεῖ σοβαρή ἀναταραχή στήν τροφοδοσία τροφίμων στήν Βόρειο Ἰρλανδία τούς ἑπομένους μῆνες. Ἡ Βρεταννία δέν ἀνήκει πλέον στήν ἑνιαία ἀγορά τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἀλλά ἡ περιοχή τῆς Βορείου Ἰρλανδίας ἀνήκει καί στά δύο στρατόπεδα –ἀνήκει στό τελωνειακό ἔδαφος τοῦ Ἡνωμένου Βασίλειου, ἀλλά εἶναι ἐπίσης εὐθυγραμμισμένη μέ τήν ἑνιαία ἀγορά. Παρά τήν τρίμηνη περίοδο χάριτος, ὁρισμένα ράφια σοῦπερ μάρκετ στήν Βόρειο Ἰρλανδία εἶναι ἄδεια καθώς ὑπάρχει πρόβλημα εἰσαγωγῆς μέ νωπῶν προϊόντων, ὄχι ἀπό τήν ΕΕ ἀλλά ἀπό τήν Βρεταννία.

Οἱ ἐπί κεφαλῆς τῶν κυριωτέρων ὁμίλων σοῦπερ μάρκετ ἀπέστειλαν ἐπιστολή στόν ὑπουργό παρά τῷ πρωθυπουργῷ Μάικλ Γκόουβ γιά νά ἐπισημάνουν τό πρόβλημα. Σημειώνουν ὅτι ἡ ἰσχύουσα περίοδος χάριτος γιά ἁπλοποιημένους ἐλέγχους στήν ἀποστολή τροφίμων πρός τήν Βόρειο Ἰρλανδία λήγει στίς 31 Μαρτίου καί πώς εἶναι ἀπαραίτητο νά βρεθεῖ μία μακροπρόθεσμη λύσις πρίν ἀπό τήν ἡμερομηνία αὐτή.

Ἐκτέλεσις γυναικός μετά 67 ἔτη στίς ΗΠΑ

Σέ ὁμοσπονδιακή φυλακή στήν Ἰνδιάνα τῶν ΗΠΑ ἐξετελέσθη χθές μέ θανατηφόρο ἔνεση ἡ θανατοποινίτισσα Λάιζα Μοντγκόμερυ. Εἶναι ἡ πρώτη ἐκτέλεσις γυναικός μετά 67 ἔτη. Ἡ Μοντγκόμερυ εἶχε καταδικασθεῖ στήν ἐσχάτη τῶν ποινῶν, διότι τό 2004 σκότωσε γυναῖκα πού ἦταν ἔγκυος στόν ὄγδοο μῆνα γιά νά τῆς κλέψει τό ἔμβρυο πού κυοφοροῦσε. Οἱ συνήγοροί της χωρίς νά ἀρνηθοῦν τήν σοβαρότητα τοῦ ἐγκλήματός της εἶχαν ὑπογραμμίσει ὅτι ὑπέφερε ἀπό σοβαρές ψυχικές διαταραχές ἐξ αἰτίας ὁμαδικῶν βιασμῶν πού εἶχε ὑποστεῖ κατά τήν παιδική ἡλικία της. Πρό ὀλίγων ἡμερῶν ὁμοσπονδιακός δικαστής ἔδωσε ἐντολή γιά ἀναβολή τῆς ἐκτελέσεώς της, ὥστε νά ἐκτιμηθεῖ ἡ κατάστασις τῆς ψυχικῆς ὑγείας της. Ὡστόσο, ἡ ἀπόφασις αὐτή ἀκυρώθηκε κατόπιν προσφυγῆς τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης, καί τό Ἀνώτατο Δικαστήριο ἐπεκύρωσε τήν ἐκτέλεση τῆς ποινῆς.

Ειδήσεις / Άρθρα

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923