Κατεγράφησαν 5.140 περιστατικά ἐνδοοικογενειακῆς βίας

Οἱ ἐξηγήσεις Θεοδωρικάκου

ΟΙ διαστάσεις πού ἔχει λάβει ἡ ἐνδοοικογενειακή βία, εἰδικά δέ μέ τίς ἀλλεπάλληλες γυναικοκτονίες, προβληματίζουν τήν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτου. Γιά τόν λόγο αὐτό, ὁ ὑπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος παρότρυνε τίς γυναῖκες νά μιλοῦν, νά ἐμπιστεύονται τήν Ἀστυνομία καί νά καταγγέλλουν ἀμέσως κάθε περιστατικό βίας, πού βλέπουν ἤ βιώνουν. Χαρακτήρισε, ἐπίσης, τήν ἐνδοοικογενειακή βία «σύνθετο πρόβλημα, πού δέν προσφέρεται γιά πολιτική ἐκμετάλλευση». Εἰδικώτερα, ὁ κ. Θεοδωρικάκος εἶπε ὅτι ἀπό τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2021, ἔχουν συσταθεῖ καί λειτουργοῦν ἕξι Γραφεῖα Ἀντιμετωπίσεως Ἐνδοοικογενειακῆς Βίας, πέντε στήν Ἀθήνα καί ἕνα στήν Θεσσαλονίκη. Ἐπίσης, 1.200 ἀστυνομικοί ἔχουν ἐκπαιδευτεῖ εἰδικά γιά τήν διαχείριση αὐτῶν τῶν δύσκολων ὑποθέσεων. Ἀπεκάλυψε, ὡστόσο, τό ἄκρως ἀνησυχητικό νούμερο τῶν καταγγελιῶν, πού ἔχουν γίνει ἀπό τήν ἀρχή τῆς χρονιᾶς ἕως σήμερα. Κατά τό πρῶτο ἑπτάμηνο τοῦ ἔτους, ἡ Ἀστυνομία καί τό ὑπουργεῖο ἔχουν ἀντιμετωπίσει 5.140 περιστατικά ἐνδοοικογενειακῆς βίας!

«Ἐάν κἄποιος φθάσει στήν Ἀστυνομία, εἶναι ὑποχρεωτικό νά σχηματίζεται δικογραφία καί ἡ ὑπόθεση πηγαίνει στήν Δικαιοσύνη. Αὐτό εἶναι ὑποχρέωση τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, διότι τά ἀδικήματα ἐνδοοικογενειακῆς βίας εἶναι αὐτεπάγγελτα, δηλαδή μηνύσεις γίνονται κατ’ εὐθεῖαν», ἐτόνισε ὁ ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου. Ἰδιαίτερη ἔμφαση ἔδωσε στήν περίπτωση τῆς γυναικοκτονίας στήν Ζάκυνθο, γιά τήν ὁποία ὑπῆρχε προηγούμενο, καθώς ὁ δράστης τοῦ ἐγκλήματος εἶχε συλληφθεῖ καί τόν Ἰούνιο. Εἶχε προηγηθεῖ κριτική γιά τόν τρόπο πού ἀντέδρασαν οἱ ἁρμόδιες Ἀρχές, καθώς ὑπῆρχε προηγούμενο.

«Ὁ δολοφόνος εἶχε συλληφθεῖ κατόπιν καταγγελίας τῆς γυναίκας, στίς 18 Ἰουνίου. Ἡ Ἑλληνική Ἀστυνομία τόν εἶχε συλλάβει, τόν ὁδήγησε στήν Δικαιοσύνη καί στόν εἰσαγγελέα. Αὐτός ἀσχολήθηκε μέ τήν ὑπόθεση, τόν κράτησε, ἔβγαλε τά συμπεράσματά του, καί ἀφέθηκε προσωρινά ἐλεύθερος, μέ ρητή δικάσιμο γιά τόν Φεβρουάριο τοῦ 2023, μέ τόν περιοριστικό ὅρο, ὁ ἄνθρωπος αὐτός νά μήν μπορεῖ νά πλησιάσει τήν σύζυγό του, τή γυναῖκα του, σέ ἀπόσταση μικρότερη ἀπό τά 100 μέτρα. Αὐτός εἶναι ἕνας ἄνεργος οἰκοδόμος, ἡ γυναῖκα του φαίνεται ὅτι στήν πορεία τόν λυπήθηκε καί ξαναῆρθε στό σπίτι. Ἡ γυναῖκα εἶχε δώσει τή δυνατότητα, δυστυχῶς, σέ αὐτόν τόν ἄνθρωπο νά ξαναβρεθεῖ δίπλα της καί νά ξαναεκδηλώσει τίς ἄθλιες ἐπιθετικές καί βίαιες συμπεριφορές του. Τό βράδυ τῆς 31ης Ἰουλίου, πῆγε ἡ ἴδια στό Ἀστυνομικό Τμῆμα, μέ τήν παρότρυνση, ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται, κἄποιας φίλης καί τῶν παιδιῶν της, κατήγγειλε πλέον τά περιστατικά. Ἀνέφερε ὅτι ὁ ἄνδρας της ἔχει φύγει ἀπό τήν οἰκία, γιατί ἡ Ἀστυνομία ρώτησε ποῦ βρίσκεται, γιά νά πάει νά τόν συλλάβει. Δυστυχῶς, ἡ εἰκόνα πού δόθηκε εἶναι ὅτι δέν εἶναι στό σπίτι, ζήτησε νά φύγει γιά νά ἐπιστρέψει στά παιδιά της, γιατί εἶναι ἀνήλικα», ἐξήγησε ὁ ὑπουργός. Καί διευκρίνισε ὅτι, ἀκόμη καί ἐάν ἐπέστρεφε μέ ἀστυνομική συνοδεία στό σπίτι της, δέν θά γινόταν κάτι, γιατί ὁ δράστης ἐπέστρεψε ἀργότερα. Κατά τόν ὑπουργό, ὁ σύζυγος εἶχε ἀποφασίσει νά τή δολοφονήσει καί «ἡ μόνη λύση στήν συγκεκριμένη περίπτωση θά ἦταν σέ καμμία τῶν περιπτώσεων αὐτοί οἱ δύο ἄνθρωποι νά μή ξαναβρίσκονταν στό ἴδιο σπίτι, νά προστατευτεῖ, νά βρεθεῖ σέ κάποια δομή, νά ζητήσει ἄλλου εἴδους συμβουλές». Γι’ αὐτό, ἐπανέλαβε ὅτι ἡ ἀντιμετώπισις τοῦ προβλήματος εἶναι «σύνθετη ὑπόθεση».

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923