Καμπανάκι ἀπό ΙΟΒΕ γιά ἀνάπτυξη – πληθωρισμό

Ποιές εἶναι οἱ μεγάλες προκλήσεις γιά τήν ἑλληνική οἰκονομία

Σέ Επί τά χείρω ἀναθεώρηση τῶν προβλέψεών του γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας τό 2023 προεχώρησε τό ΙΟΒΕ, προβλέποντας πλέον ἀνάπτυξη τῆς τάξεως τοῦ 1,4% γιά τό 2023, ἔναντι ἀναπτύξεως 1,6% πρίν ἀπό τρεῖς μῆνες. Ὡστόσο, καί γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ νέου κεντρικοῦ σεναρίου τῆς ἀναπτύξεως 1,4%, βασική προϋπόθεσις εἶναι νά «τρέξουν» οἱ ἐπενδύσεις μέ ρυθμό κοντά στό 8,5%.

Γιά τόν πληθωρισμό, τό ΙΟΒΕ τοποθετεῖ τόν πῆχυ στό 4%, μέ τόν γενικό δειυθυντή τοῦ ἱδρύματος, Νῖκο Βέττα, νά κάνει λόγο γιά ἕναν πληθωρισμό ἀρκετά ὑψηλό, ἀλλά χαμηλότερο σέ σχέση μέ τό 2022. Ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀνάκτηση τῆς ἐπενδυτικῆς βαθμίδος, τήν τοποθετεῖ στό δεύτερο ἑξάμηνο τοῦ ἔτους, μέ ἀποτέλεσμα νά ὑπάρξουν σημαντικές εἰσροές κεφαλαίων στήν χώρα. Τήν ἴδια στιγμή, ὡστόσο, «βλέπει» μία μικρή καθυστέρηση ἑνός ἕως δύο τριμήνων στήν ἐφαρμογή τοῦ Σχεδίου Ἑλλάδα 2.0, καθώς καί ἐλαφρά ὑψηλότερες δημόσιες δαπάνες συγκριτικῶς πρός αὐτές πού ἔχουν ἐγγραφεῖ στόν προϋπολογισμό.

Ὅπως ἀνέφερε ὁ γενικός διευθυντής τοῦ Ἱδρύματος Οἰκονομικῶν καί Βιομηχανικῶν Ἐρευνῶν, Νῖκος Βέττας, κατά τήν παρουσίαση τῆς τριμηνιαίας ἐκθέσεως, ἡ ἑλληνική οἰκονομία ἔχει δείξει ἀνθεκτικότητα, ὅμως τό περιβάλλον μέσα στό ὁποῖο θά κινηθεῖ τό 2023, δέν θά εἶναι εὔκολο. Συμφώνως πρός τό ΙΟΒΕ, οἱ βασικές προκλήσεις τίς ὁποῖες θά ἀντιμετωπίσει ἡ παγκόσμιος οἰκονομία τό 2023, εἶναι:

– Ἀβεβαιότης ὡς πρός τήν ἔνταση καί τήν διάρκεια τῶν ἐπιπτώσεων ἀπό τόν πόλεμο στήν Οὐκρανία.

– Ἀναχαίτισις τῶν πληθωριστικῶν πιέσεων χωρίς νά προκληθεῖ ὕφεσις.

– Ἔξαρσις τῆς πανδημίας στήν Κίνα μέ τήν χαλάρωση τῆς zero covid πολιτικῆς.

Γιά τήν Εὐρώπη, οἱ κύριες προκλήσεις εἶναι οἱ ἑξῆς:

– Διαφοροποίησις τῶν πηγῶν ἐνεργείας καί ἐνεργειακή ἀσφάλεια.

– Δημοσία διαβούλευσις γιά τήν ἀναθεώρηση τῶν δημοσιονομικῶν κανόνων.

– Ἐπιδράσεις τῆς συσφίγξεως τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς τῆς ΕΚΤ.

– Ἀποτελεσματική ἀξιοποίησις τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως.

Σέ αὐτό τό περιβάλλον, ὁ κ. Βέττας ἐτόνισε ὅτι ἡ ἑλληνική οἰκονομία δέν εὑρίσκεται στό ὅριο τοῦ παραγωγικοῦ της δυναμικοῦ. Ὑπάρχει ἀκόμη ἀνεργία καί ἐπενδυτικό κενό, ἄρα ὑπάρχουν ἀκόμη δυνατότητες μεγεθύνσεως μέ σχετικά εὔκολο τρόπο, ὅπως εἶπε, τονίζοντας ὅτι τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως εἶναι ἕνας σημαντικός παράγων. Ἄλλωστε, προσέθεσε ὅτι σέ αὐτήν τήν περίοδο αὐξήσεως τῶν ἐπιτοκίων, τό δημόσιο χρέος τῆς Ἑλλάδας εἶναι «κλειδωμένο» σέ σχετικά σταθερά ἐπιτόκια, ἄρα ἡ χώρα δέν εἶναι τόσο εὐάλωτη. Μιλῶντας γιά τά δημόσια οἰκονομικά, ὁ κ. Βέττας ἐσημείωσε πώς, ἐνῷ ἡ χώρα μας εἶχε σημαντικά ἐλλείμματα, ἕνα μικρό καί συστηματικό πρωτογενές πλεόνασμα εἶναι πολύ σημαντικό, ὄχι μόνο γιά τήν ἐπενδυτική βαθμίδα ἀλλά καί γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας. Οἱ βασικές προκλήσεις γιά τήν ἑλληνική οἰκονομία συνοψίζονται στήν χαμηλή ἀνταγωνιστικότητά της, στόν ὑψηλό δομικό πληθωρισμό, καθώς καί στήν χαμηλή ἔνταση σέ ἐπίπεδο ἀνταγωνισμοῦ.

Ὅπως ἀνέφερε στήν συνέχεια ὁ γενικός διευθυντής τοῦ ΙΟΒΕ, ὑπάρχει προβληματισμός γιά τό ἐμπορικό ἰσοζύγιο, ἐνῷ εἶναι ὁρατή ἡ πίεσις γιά τήν παραγωγή πρωτογενοῦς πλεονάσματος τό 2023.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὑπέκυψε ἡ ΝΔ στό βέτο Ράμα γιά τήν ὑποψηφιότητα Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Ἀπεκλείσθη ἀπό τό εὐρωψηφοδέλτιο τῆς Νέας Δημοκρατίας ὁ ἔγκλειστος ἐκλεγμένος δήμαρχος τῆς Χειμάρρας – Ἐπεκράτησε ἡ γραμμή τῆς ὑφυπουργοῦ Ἀλεξάνδρας Παπαδοπούλου – Τό Μαξίμου «χρυσώνει» τό χάπι στούς Βορειοηπειρῶτες περιλαμβάνοντας στήν λίστα τῶν ὑποψηφίων του τόν υἱό του

Τώρα παραδέχεται τό μοντάζ ἀλλά δείχνει ΟΣΕ καί ΜΜΕ

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΡΙΚΕΣ διαπιστώσεις ἀπό τήν χθεσινή συνέντευξη τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στόν «Ἀντέννα», στούς συναδέλφους Γιῶργο Παπαδάκη καί Μαρία Ἀναστασοπούλου.

Ἐπίδομα «πρώτης ἀνταπόκρισης» ἀπό Χρυσοχοΐδη σέ ΕΛ.ΑΣ.

Εφημερίς Εστία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ κίνητρο στούς ἀστυνομικούς πού ἐργάζονται ἐκτός τῶν ἀστυνομικῶν τμημάτων, τῶν γραφείων καί ὡς συνοδοί πολιτικῶν καί ἄλλων ἐπιφανῶν πολιτῶν, θά δώσει τό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου.

Ἄλλο ἡ κριτική καί ἄλλο ἡ μηχανή τοῦ κιμᾶ

Δημήτρης Καπράνος
Παρακολουθήσαμε μέ μεγάλη προσοχή τήν συνέντευξη τῆς Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου. Εὐχάριστη ἔκπληξη τό ὅτι εἴδαμε ἀνώτατη δικαστικό νά ἀπαντᾶ σέ ἐρωτήσεις.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΓΗΣ