Καλπάζει ὁ εἰσαγόμενος πληθωρισμός

Πρός νέες ἀνατιμήσεις σέ τρόφιμα καί καύσιμα

ΠΡΟΜΗΝΥΜΑ ἀκόμη μεγαλύτερων ἀνατιμήσεων σέ βασικά ἀγαθά καί ὑπηρεσίες ἀποτελεῖ ἡ συνεχιζόμενη ἀνοδική πορεία πού καταγράφει ὁ λεγόμενος εἰσαγόμενος πληθωρισμός. Ὁ γενικός δείκτης εἰσαγωγῶν στήν βιομηχανία τόν Μάρτιο, συγκριτικῶς πρός τόν ἀντίστοιχο δείκτη Μαρτίου 2021, παρουσίασε αὔξηση 34,6%. Ἐπίσης, σέ σύγκριση μέ τόν δείκτη Φεβρουαρίου 2022, ἐνεφάνισε αὔξηση 5,2% ἔναντι μειώσεως 0,6% πού ἐσημειώθη κατά τήν ἀντίστοιχη σύγκριση τῶν δεικτῶν τοῦ ἔτους 2021. Ἡ αὔξησις τοῦ κόστους παραγωγῆς θεωρεῖται βέβαιο πώς θά περάσει στίς τιμές καταναλωτοῦ, ἐντείνοντας τίς δυσκολίες γιά νοικοκυριά καί ἐπιχειρήσεις.

Συμφώνως πρός τήν ΕΛΣΤΑΤ, ἡ αὔξησις αὐτή στόν λεγόμενο «εἰσαγόμενο πληθωρισμό» ὀφείλεται:

Στήν αὔξηση τοῦ Δείκτου Τιμῶν Εἰσαγωγῶν ἀπό Χῶρες ἐκτός Εὐρωζώνης κατά 50,3%.

Στήν αὔξηση τοῦ Δείκτου Τιμῶν Εἰσαγωγῶν ἀπό Χῶρες Εὐρωζώνης κατά 8,0%.

Ἀνατιμήσεις ἕως καί 122,6% ὑποκρύπτει ἡ ἔκρηξις τοῦ πληθωρισμοῦ τόν Ἀπρίλιο καί ἡ διαμόρφωσίς του στό 10,2%, ἐξέλιξη πού ἀνησυχεῖ τά νοικοκυριά, καθώς βλέπουν ὅτι τό κῦμα ἀκρίβειας θά ἔχει μεγάλη διάρκεια. Τό σπιράλ ἀκρίβειας κυρίως στά τρόφιμα καί τά καύσιμα, προκαλεῖ ἀσφυκτικές συνθῆκες στά νοικοκυριά, πού ἀλλάζουν τίς καταναλωτικές τους συνήθειες προσπαθῶντας νά …βγάλουν τόν μῆνα. Ἀκόμα καί σέ μηνιαία βάση καταγράφεται ἰσχυρή ἔκρηξη τῶν τιμῶν στά τρόφιμα μέ τόν δείκτη νά σημειώνει τόν Ἀπρίλιο αὔξηση 2,5% συγκριτικῶς πρός τόν Μάρτιο.

Οἱ τιμές στά καύσιμα ἔχουν πάρει φωτιά μέ κάθε πρόβλεψη γιά τήν ἐξέλιξη τῆς τιμῆς τῆς βενζίνης καί τῶν καυσίμων ἐν γένει τό ἑπόμενο διάστημα νά θεωρεῖται ἐπισφαλής. Τό ντῆζελ ἀπό τήν ἀρχή τοῦ πολέμου στήν Οὐκρανία ἔχει αὐξηθεῖ κατά 17,5% ἐνῶ ἡ ἀμόλυβδη κατά περίπου 15%. Ὅπως ἀναφέρουν πηγές τῆς ἀγορᾶς, ἀκόμα καί ἐάν ὁ πληθωρισμός ξεκινήσει ἀντίστροφη μέ τή σημερινή πορεία καί ἀρχίσει νά ἀποκλιμακώνεται ἀπό τόν Ἰούλιο καί μετά, οἱ τιμές στά προϊόντα δέν πρόκειται νά ὑποχωρήσουν ἀλλά ἀντιθέτως θά παραμείνουν σέ ὑψηλά ἐπίπεδα ἀκόμη καί μέσα στό 2023.

Ειδήσεις / Άρθρα

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε