Κακούργημα οἱ ἐμπρησμοί ἀπό δόλο ἤ ἀμέλεια

Αὐστηρότερες ποινές στούς ἐμπρηστές, ἀκόμη καί ἐάν ἡ πρᾶξις τους ὀφείλεται σέ ἀμέλεια, προανήγγειλε χθές ἀπό τό βῆμα τῆς Βουλῆς ὁ Πρωθυπουργός.

Ἀναφερόμενος στήν ἔκτακτο ἐπικαιρότητα καί τίς καταστροφικές πυρκαϊές σέ Ἀττική, Λουτράκι, Δερβενοχώρια καί Ρόδο, ἐδήλωσε ὅτι, ἐκτός ἀπό αὐτά πού ἔχουν γίνει πρίν δύο χρόνια κατά τήν ἀλλαγή τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος, θά φέρει καί αὐστηρότερες ποινές γιά ἐμπρησμό ἀπό πρόθεση ἀλλά καί ἀπό ἀμέλεια. «Ναί, οἱ περισσότερες πυρκαγιές εἶναι προϊόν ἀνθρώπινης ἀμέλειας ἤ δόλου, ἀλλά ἀνθρώπινο χέρι μπαίνει κατά κανόνα στίς περισσότερες πυρκαϊές», εἶπε χαρακτηριστικῶς ὁ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μέχρι τώρα ὅσοι προεκάλουν καταστροφικές πυρκαϊές ἀπό ἀμέλεια, χωρίς θύματα, ἔπεφταν στά μαλακά τῆς Δικαιοσύνης, κάτι πού ἀναμένεται νά ἀλλάξει λίαν συντόμως. Δέν μπορεῖ νά συνεχισθεῖ τό φαινόμενο νά ἐκδίδονται ἔκτακτες προειδοποιήσεις γιά ἀποφυγή ἐργασιῶν ἤ ἄλλων δραστηριοτήτων ἐντός δασικῶν ἐκτάσεων καί κάποιοι νά κάνουν ἠλεκτροσυγκολλήσεις, νά καῖνε ξερά χόρτα ἤ νά «καπνίζουν» τά μελίσσια. Βάσει τοῦ τελευταίου ΠΚ, ἐπιβάλλεται ποινή ἰσοβίου καθείρξεως σέ περίπτωση πού προκληθεῖ θάνατος ἀπό τόν ἐμπρησμό. Γενικώτερα, τό ἀδίκημα τοῦ ἐμπρησμοῦ δασῶν τυποποιεῖται πλέον μόνον ὡς κακούργημα καί στήν βασική του μορφή, μέ προβλεπόμενη ποινή καθείρξεως ἕως 8 ἔτη καί χρηματική ποινή. Στήν περίπτωση πού ἡ φωτιά εἶχε ὡς ἐπακόλουθο σοβαρή ἤ εὐρεῖα ρύπανση ἤ ὑποβάθμιση ἤ εὐρεῖα οἰκολογική καί περιβαλλοντική διατάραξη ἤ καταστροφή, προβλέπεται πρόσκαιρος κάθειρξις (πέντε ἕως δεκαπέντε ἔτη).

Αὔξηση προστίμων σέ ὅσους παραβιάζουν τίς συστάσεις περί κινδύνου πυρκαϊᾶς καί στούς ὑπευθύνους γιά τήν πρόκληση φωτιᾶς καί τόν διπλασιασμό τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐργαζομένων στήν Διεύθυνση Ἀντιμετωπίσεως Ἐγκλημάτων Ἐμπρησμοῦ, ἐξήγγειλε χθές ὁ ὑπουργός Πολιτικῆς Προστασίας, κ. Βασίλης Κικίλιας.

Ὁ Πρωθυπουργός μεταξύ ἄλλων στήν χθεσινή παρουσία του στήν Βουλή ἐδήλωσε ὅτι ἡ χώρα εὑρίσκεται σέ «πόλεμο» μέ τίς πυρκαϊές καί ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησή του γιατί στήν Ρόδο, κατά τήν ἐκκένωση τῶν τουριστῶν, δέν ἐχάθη καμμία ζωή. «Ἡ ἀναμέτρηση αὐτή ἦταν καί εἶναι ἄνιση, καί ἔτσι θά συνεχιστεῖ γιά ὅσο διάστημα οἱ καιρικές συνθῆκες παραμένουν δυσχερεῖς», ἐδήλωσε ὁ κ. Μητσοτάκης. Σχολιάζοντας τίς ἐπιθέσεις πού δέχεται ἀπό τήν ἀντιπολίτευση καί τά ΜΜΕ γιά ἔλλειψη ἐναερίων μέσων καί συντονισμοῦ μεταξύ τῶν πυροσβεστικῶν δυνάμεων, ἐξήγγειλε τήν ἀγορά δέκα ἑλικοπτέρων Erickson, τά ὁποῖα εἶναι ἀκριβά. Γιά τόν λόγο αὐτό, κατά τούς χειμερινούς μῆνες θά τά ἐνοικιάζουμε σέ χῶρες τοῦ νοτίου ἡμισφαιρίου. Προσέθεσσε ὅτι συνολικῶς στόν κόσμο ὑπάρχουν περίπου 40 πυροσβεστικά ἑλικόπτερα Erickson, ἐκ τῶν ὁποίων τά δέκα τά ἐνοικιάζει ἡ χώρα μας. Τό ἴδιο ἰσχύει γιά τούς Air Tractor, τούς ὁποίους νοικιάζουμε καί τούς ὁποίους θά ἀποκτήσουμε. Εἰδικῶς γιά τά πυροσβεστικά ἀεροσκάφη Canadair, διηυκρίνισε ὅτι δέν ὑπάρχει σήμερα γραμμή παραγωγῆς. «Ἡ γραμμή παραγωγῆς Canadair πρέπει νά ξαναμπεῖ μπροστά ἀπό τήν ἀρχή, μέ ἕνα καινούργιο μοντέλο Canadair, πού εἶναι τό 515, γιά τό ὁποῖο, οἱ πρῶτοι πού θά τά παραλάβουμε, ἐκτιμῶ καλῶς ἐχόντων τῶν πραγμάτων τό 2026 – δύο, μέ πόρους ἀπό τήν ΕΕ καί πέντε ἀπό τό εἰδικό ἐπιχειρησιακό πρόγραμμα Πολιτικῆς Προστασίας», ἐδήλωσε.

Ὁ ΣΥΡΙΖΑ, διά τοῦ ἐπί κεφαλῆς τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος, κ. Σωκράτη Φάμελλου, ἐκάλεσε τήν Κυβέρνηση νά σταματήσει νά διαχειρίζεται τίς πυρκαϊές ἐπικοινωνιακῶς μέ τό δόγμα «ἐκκένωση-ἀποζημίωση» καί, ἐπίσης, νά σταματήσει νά μεταφέρει τίς εὐθῦνες της στούς δήμους. «Ἡ δηλούμενη καί διαφημισμένη ἑτοιμότητα, καί ἀπό τόν ἴδιο τόν Πρωθυπουργό στό κέντρο τῆς Πολιτικῆς Προστασίας, δέν ἀποτυπώνεται στό πεδίο στήν πυρόσβεση ἤ στόν σχεδιασμό πολιτικῆς προστασίας. Καί δέν ὑπάρχει, πλέον, καί ἡ βολική δικαιολογία ὅτι φταίει ὁ ΣΥΡΙΖΑ», συνέχισε ὁ κ. Φάμελλος. Ὁ δέ πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ, κ. Νῖκος Ἀνδρουλάκης, θεωρεῖ ἀδιανόητο, κυβερνητικά στελέχη νά διαβεβαιώνουν ὅτι ὅλα βαίνουν καλῶς, καί ἡ Ρόδος νά καίγεται ἐδῶ καί μία ἑβδομάδα.

Ἐπέκρινε τόν Πρωθυπουργό γιά τίς δηλώσεις του, ὅτι ἐφέτος ὑπάρχουν περισσότερα ἐναέρια μέσα καί περισσότερα πυροσβεστικά ὀχήματα καί ὅτι ἐκταμιεύτηκαν περισσότεροι κρατικοί πόροι πρός τήν τοπική αὐτοδιοίκηση ἐν ὄψει τῆς ἀντιπυρικῆς περιόδου, ὡστόσο «δέν μᾶς εἶπε γιατί τό ἐπιτελικό κράτος ἀπέτυχε καί φέτος νά καθαρίσει τά δάση καί νά φτιάξει ἀντιπυρικές ζῶνες». Τήν ἴδια στιγμή, ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας, κ. Μάκης Βορίδης, ἐζήτησε ἀπό τόν ἀρχηγό τῆς Ἑλληνικῆς Λύσης, κ. Κυριάκο Βελόπουλο, νά σταματήσει νά ἐπικαλεῖται τήν συνδρομή τῶν ρωσσικῶν πυροσβεστικῶν δυνάμεων. «Αὐτό μέ τήν Ρωσσία, πού δέν παίρνουμε αὐτά πού μᾶς δίνει, τό ἔχουμε ξανακούσει. Τώρα δέν παίρνουμε τά ἀεροπλάνα. Πρίν δέν παίρναμε τά δάνεια καί τά χρήματα.

Ὅλο κάτι δέν παίρνουμε ἀπό τήν Ρωσσία, ἀλλά, ὅταν τελικά πᾶνε κάποιοι νά τά πάρουν, ἡ Ρωσσία δέν τά δίνει», εἶπε ἀρχικῶς ὁ ὑπουργός. Ἐξέφρασε ἀπορία γιατί πρέπει νά «μιμηθοῦμε» τούς Ρώσσους, ὅταν μόνον ἐφέτος ἔχουν καταστραφεῖ στήν χώρα 1.288 κτήρια καί 200 οἰκίες ἀπό τίς πυρκαϊές.

Ειδήσεις / Άρθρα

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!